Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGIT 450 Öğrenci Merkezli Eğitim 2012-2013. Araştırma- Soruşturma Yoluyla Öğrenme Kurucusu Dewey’dir. Kurucusu Dewey’dir. Üst düzey düşünme becerilerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGIT 450 Öğrenci Merkezli Eğitim 2012-2013. Araştırma- Soruşturma Yoluyla Öğrenme Kurucusu Dewey’dir. Kurucusu Dewey’dir. Üst düzey düşünme becerilerini."— Sunum transkripti:

1 EGIT 450 Öğrenci Merkezli Eğitim 2012-2013

2 Araştırma- Soruşturma Yoluyla Öğrenme Kurucusu Dewey’dir. Kurucusu Dewey’dir. Üst düzey düşünme becerilerini kazandırır ve bunları uygulama imkanı tanır. Üst düzey düşünme becerilerini kazandırır ve bunları uygulama imkanı tanır. En az uygulama düzeyinde olmalıdır. En az uygulama düzeyinde olmalıdır. Hedef davranışlar Öğrenilen ilkeleri kullanma Öğrenilen ilkeleri kullanma Problem çözme Problem çözme Karar verme Karar verme Yapıp gösterme Yapıp gösterme Eleştirel düşünme Eleştirel düşünme

3 Araştırma – Soruşturma Yoluyla Öğrenme Bilimsel araştırma yaklaşımındaki aşamalar izlenir. Bilimsel araştırma yaklaşımındaki aşamalar izlenir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Tümüyle öğrenci etkin, öğretmen rehberdir. Tümüyle öğrenci etkin, öğretmen rehberdir. Öğrenci araştırır, inceler. Öğrenci araştırır, inceler. Öğretmen bilgi vermez, öğrenci tüm bilgilere kendi başına ulaşır. Öğretmen bilgi vermez, öğrenci tüm bilgilere kendi başına ulaşır. Tümevarım yolu izlenir. Tümevarım yolu izlenir.

4 Proje Tabanlı Öğrenme Bir sorunun çözümünü kurgulama, planlama, uygulama, ve sonucu gözleyip sunma olarak tanımlanabilir. En az uygulama düzeyinde olmalı, sentez basamağında bir hedefe yer verilmelidir. En az uygulama düzeyinde olmalı, sentez basamağında bir hedefe yer verilmelidir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Tümüyle öğrenci etkin, öğretmen rehberdir. Tümüyle öğrenci etkin, öğretmen rehberdir. Tümevarım yolu izlenir. Tümevarım yolu izlenir.

5 İş birlikli Öğrenme Kurucuları Dewey, Kurucuları Dewey, Vygotsky ve Slavin’dir. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Öğrenci etkin, öğretmen rehber konumundadır. Öğrenci etkin, öğretmen rehber konumundadır. Öğrenciler en az 2, en fazla 6 kişilik gruplarda çalışırlar. Öğrenciler en az 2, en fazla 6 kişilik gruplarda çalışırlar. Gruplar başarı düzeyi, cinsiyet, sosyo-kültürel yapı vb. göz önünde bulundurarak oluşturulur. Gruplar başarı düzeyi, cinsiyet, sosyo-kültürel yapı vb. göz önünde bulundurarak oluşturulur.

6 İş birlikli Öğrenme Öğrenme sürecinde öğrenciler arasında yoğun bir etkileşim vardır. Öğrenme sürecinde öğrenciler arasında yoğun bir etkileşim vardır. İş birlikli öğrenmede grup başarısı önemlidir. İş birlikli öğrenmede grup başarısı önemlidir. Öğrencilerin başarısı bireysel olmaktan çok grup olarak değerlendirilir. Öğrencilerin başarısı bireysel olmaktan çok grup olarak değerlendirilir.

7 İş birlikli Öğrenmenin Temel öğeleri Olumlu bağlılık Olumlu bağlılık Yüz yüze etkileşim Yüz yüze etkileşim Bireysel sorumluluk Bireysel sorumluluk Sosyal beceriler Sosyal beceriler Grup sürecinin değerlendirilmesi Grup sürecinin değerlendirilmesi

8 İş birlikli Öğrenme 6 basamaktan oluşur İş birlikli Öğrenme 6 basamaktan oluşur 1. Hedefleri saptama 2. Kaynaklarla öğrenciye bilgiyi sunma 3. Gruplar oluşturma 4. Gruba belirlenen konu üzerinde çalışması için zaman verme ve onların takım halinde çalışmalarına yardım etme. 5. Sonuçları değerlendirme. 6. Hem bireyin, hem de grubun erişisini kavrama.

9 Probleme dayalı öğrenme Probleme dayalı öğrenme Gerçek yaşam problemelerinin öğrenciler tarafından tartışılıp araştırılıp çözülmesini hedefler. Gerçek yaşam problemelerinin öğrenciler tarafından tartışılıp araştırılıp çözülmesini hedefler. Ele alınan problemin sosyal yönden öğrencilere uygun ve yaşamda gerçekten karşılaşılan problemler olması önemlidir. Ele alınan problemin sosyal yönden öğrencilere uygun ve yaşamda gerçekten karşılaşılan problemler olması önemlidir. Gazetede okunan bir haber, televizyonda izlenen bir olay öğrencilere problem olarak sunulabilir. Gazetede okunan bir haber, televizyonda izlenen bir olay öğrencilere problem olarak sunulabilir. Problemlerin her zaman doğru yanıtlarının olması gerekli değildir. Problemlerin her zaman doğru yanıtlarının olması gerekli değildir. Öğrenciler genellikle grup içinde çalışırlar. Öğrenciler genellikle grup içinde çalışırlar.

10 Probleme dayalı öğrenmede: 1. öğrenciler problemle ilgili bilgilerini birbirleriyle paylaşarak ve tartışarak problemi tanımlarlar. 2. çözüme dönük araştırma için iş bölümü yaparlar. 3. topladıkları bilgileri kullanarak çözümler üretmeye çalışırlar. 4. buldukları çözümü arkadaşlarıyla paylaşırlar. 5. çalışmalarını raporlaştırırlar.

11 Bilgisayar destekli öğrenme Uygun bir bilgisayar donanımı aracılığı ile bir ders yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğretmen yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle yürütülen eğitim yöntemi Uygun bir bilgisayar donanımı aracılığı ile bir ders yazılımının tek veya çok öğrencili ortamda öğretmen yardımı olsun ya da olmasın izlenmesiyle yürütülen eğitim yöntemi

12 Bilgisayar destekli öğrenme Bilgisayar ortamında öğrenme materyallerini kullanan öğrenciler, çalışmalarını kendi hızlarına göre sürdürmektedirler. Bilgisayar ortamında öğrenme materyallerini kullanan öğrenciler, çalışmalarını kendi hızlarına göre sürdürmektedirler. Öğrenciler yaşları ve gereksinimlerine uygun materyallerle çalışmaktadır. Öğretimin bu kişiselleştirilmiş şekli etkinliği arttırmaktadır. Öğrenciler yaşları ve gereksinimlerine uygun materyallerle çalışmaktadır. Öğretimin bu kişiselleştirilmiş şekli etkinliği arttırmaktadır. Öğrencinin bilgi alışverişi sayesinde sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirmektedir. Öğrencinin bilgi alışverişi sayesinde sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirmektedir. Öğrenci bireysel çalışmalar yapabildiğinden problem çözme ve dikkatini bir noktada toplama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Öğrenci bireysel çalışmalar yapabildiğinden problem çözme ve dikkatini bir noktada toplama yeteneğini geliştirmesine yardımcı olur. Kendine güven duygusunu geliştirerek öğrenciyi hayata hazırlar. Kendine güven duygusunu geliştirerek öğrenciyi hayata hazırlar.

13 Bilgisayar destekli öğrenme Önceki çözümleri araştırıp yeni çözümler üretme alışkanlıkları kazandırır. Önceki çözümleri araştırıp yeni çözümler üretme alışkanlıkları kazandırır. Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır. Zaman tasarrufu ile birlikte bilgiye kolay erişimi sağlar. Belgeleme, dosyalama ve belgelere başvurma alışkanlığı kazandırır. Zaman tasarrufu ile birlikte bilgiye kolay erişimi sağlar. Öğretim bireyselleştirilebilir. Bu sayede öğrencinin özel yetenekleri ve yetersizlikleri olumlu yönde kontrol edilerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanır. Öğretim bireyselleştirilebilir. Bu sayede öğrencinin özel yetenekleri ve yetersizlikleri olumlu yönde kontrol edilerek daha iyi bir öğrenme ortamı sağlanır. Öğrenciye sunduğu çoklu ortam teknikleri(resim gösterme, video/ses/animasyon oynatma) ile güçlü ve farklı ortamlar yaratılarak zevkli bir öğrenme ortamı hazırlanabilir. Öğrenciye sunduğu çoklu ortam teknikleri(resim gösterme, video/ses/animasyon oynatma) ile güçlü ve farklı ortamlar yaratılarak zevkli bir öğrenme ortamı hazırlanabilir. Uygulanan bu özel ders işleyiş biçimleri öğrencide motivasyonu arttırır. Uygulanan bu özel ders işleyiş biçimleri öğrencide motivasyonu arttırır. Öğrenci merkezli eğitimle aktiflik sağlanır. Deneme yanılma yöntemiyle öğrenci kendisi keşfeder, araştırır ve bilimle içiçe olur. Öğrenci merkezli eğitimle aktiflik sağlanır. Deneme yanılma yöntemiyle öğrenci kendisi keşfeder, araştırır ve bilimle içiçe olur.

14 Öğretimsel Konuşmalar Öğrencilerin sınıfta belirli bir konuda öğretmen ve öteki öğrencilerle etkileşimde bulunarak öğrenmelerini sağlayan tartışma temelli bir yaklaşımdır. Öğrencilerin sınıfta belirli bir konuda öğretmen ve öteki öğrencilerle etkileşimde bulunarak öğrenmelerini sağlayan tartışma temelli bir yaklaşımdır. Öğretmen konuyla ilgili olarak sorular sorarak öğrencilerin görüşlerini alır. Öğretmen konuyla ilgili olarak sorular sorarak öğrencilerin görüşlerini alır. Öğrencilerin ayrıştırma, yansıtma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedefler. Öğrencilerin ayrıştırma, yansıtma ve eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini hedefler.

15 Öğretimsel Konuşmalar Öğretmen tartışmaya temel oluşturacak konuyu belirler. Öğretmen tartışmaya temel oluşturacak konuyu belirler. Öğrenc i lerin önceki bilgilerini hatırlamalarını sağlar. Öğrenc i lerin önceki bilgilerini hatırlamalarını sağlar. Öğrenciler sorulan soruları kendi cümleleriyle, resim ya da metin gibi çeşitli araçları dayanak göstererek yanıtlamalarını ister. Öğrenciler sorulan soruları kendi cümleleriyle, resim ya da metin gibi çeşitli araçları dayanak göstererek yanıtlamalarını ister. Öğretmen yanıtı birden çok olan sorular sorar. Öğretmen yanıtı birden çok olan sorular sorar. Öğrencilerin yanıtlarına tepkide bulunur, öğrencilerin konuşmalarını birbirl er ininki ile bağlantı kurarak sürdürmelerini sağlar. Öğrencilerin yanıtlarına tepkide bulunur, öğrencilerin konuşmalarını birbirl er ininki ile bağlantı kurarak sürdürmelerini sağlar.

16 Bilişsel Çıraklık Bir öğrencinin bir uzmanı gözleyerek ve onun klavuzluğundan yararlanarak bilgi ya da beceri kazanmasını sağlayan bir yaklaşımdır. Bir öğrencinin bir uzmanı gözleyerek ve onun klavuzluğundan yararlanarak bilgi ya da beceri kazanmasını sağlayan bir yaklaşımdır.

17 Bazen öğretmen bazen de öğrenci uzman olarak görev yapar. Bazen öğretmen bazen de öğrenci uzman olarak görev yapar. 6 temel işlemle gerçekleşir: 6 temel işlemle gerçekleşir: 1. Öğrencilerin uzman olan kişinin performansını gözlemlemeleri. 2. Uzmanın ipuçları ve dönüt vererek, hatırlatmalarda bulunarak öğrencileri çalıştırması. 3. Uzmanın giderek azalan kavramsal destek vermesi ve öğrencilerinde bunları tekrarlamaları. 4. Öğrencilerin önceki ve sonraki performanslarını karşılaştırarak kendi gelişimlerini belirlemeleri. 5. Öğrencilerin öğrendiklerini farklı biçimlerde uygulamaları.


"EGIT 450 Öğrenci Merkezli Eğitim 2012-2013. Araştırma- Soruşturma Yoluyla Öğrenme Kurucusu Dewey’dir. Kurucusu Dewey’dir. Üst düzey düşünme becerilerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları