Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SATIN ALMA SÜRECİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI. SATIN ALMA İŞLEMLERİ 2011 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SATIN ALMA SÜRECİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI. SATIN ALMA İŞLEMLERİ 2011 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI."— Sunum transkripti:

1 SATIN ALMA SÜRECİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

2 SATIN ALMA İŞLEMLERİ 2011 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

3 Desteklenmesi uygun görülen maliyetler; Personel giderleri, Mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu nun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.) PROJE HARCAMALARI – MADDE 12

4 Yolculuk giderleri Gündelik giderler ( Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri, PROJE HARCAMALARI – MADDE 12

5 Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.), Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.) PROJE HARCAMALARI – MADDE 12

6 Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler PROJE HARCAMALARI – MADDE 12

7 50.000,00 TL’ nin altında bütçesi olan projelerde koordinatör ücreti ödenmez. 50.000,00 TL üzeri bütçeli projelerde ise koordinatöre ödenecek ücret en fazla net 400,00 TL ’ dir. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

8 Koordinatör dışında tam zamanlı (haftada en az 30 saat) çalışacak personele ödenecek ücret en fazla brüt asgari ücretin iki katı, yarı zamanlı (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti (837,00 TL) geçemez. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

9  Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez.  Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılmaz. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

10  Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. (Banka aracılığıyla)  Ayni sermaye desteği en fazla 5.000,00 TL kişi başı, söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

11  Proje kapsamındaki harcamaları, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir.  Kursiyerlerle eğitim başlamadan önce taahhütname imzalanır. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

12  Uygulama Usul ve Esaslarının 11.Maddesinin 1. bendinin (i) fıkrasına dayanılarak ihale ilanları Valilik web sitesinde duyurulmalıdır. Bu kapsamda satın alma işlemleri gerçekleştirilmeden önce İhale İlan Formu doldurularak bir hafta öncesinden yayınlanmak üzere Valilik Proje birimine gönderilir. İhale İlan Formu HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

13  Satın alma işlemleri kurumun tabi olduğu mevzuat hükmünce gerçekleştirilir.  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve STK lar için doğrudan temin usulü uygulanır ve EK IV ’ te yer alan hükümlere uyulur. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

14  Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir. HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

15 SATIN ALMA SÜRECİ Satın alma komisyonu oluşturulması (3 Kişi) Fatura bilgisi projenin adı ve kurumun adını içermelidir. Fatura da yer alan malzeme adı bütçe kalemi ile aynı olmalı Vergi borcu sorgulaması ödeme yapılmadan önce yapılmalı Birden fazla proje yürüten kurumlarda satın alma işlemlerinin kurum mevzuatına hakim bir kişi tarafından tek elden yapılması

16 SATIN ALMA SÜRECİ Ara/Nihai Rapor Eklerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Her bütçe kalemi için bir dosya açılacak Her ara rapor için sadece 3 aylık bilgiler yer alacak Rapor toplamı, işletme defter toplamı ve satın alma evraklarının toplam tutarı birbirine eşit olacak Aslı gibidir ve 3 kişilik komisyon onayları

17 Harcamaların Muhasebeleştirilmesi Doğrudan Temin ile Yapılmış Alımlarda; 1) Fatura 2) 2000 TL Üzerindeki Alımlar İçin; İlgili Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yok Belgesi, Söz Konusu Alım Hizmet Alımı ise SGK’ dan da Vergi Borcu Yok Belgesi Alınmalıdır. 3) Onay Belgesi ve Yaklaşık Maliyet Cetveli 4) Piyasa Araştırma Tutanağı

18 Harcamaların Muhasebeleştirilmesi 5) Teklifler 6) Gerekli Görülmüş İse Teknik Şartname 7) Gerekli Görülmüş ise Sözleşme 8) Sözleşme İmzalanmış ise Sözleşme Karar Pulu ve Damga Vergisi Ödeme Dekontları 9) Muayene Kabul Tutanağı (Teslim Alma Tutanağı)

19 İhale ile Yapılmış Alımlarda; 1.Fatura 2.İlgili Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yok Belgesi Söz Konusu Alım Hizmet Alımı ise SGK’ dan da Vergi Borcu Yok Belgesi Alınmalıdır. 3.Onay Belgesi ve Yaklaşık Maliyet Cetveli 4.Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı 5.İhale Komisyonu Kararı Harcamaların Muhasebeleştirilmesi

20 6. Teklifler 7. İdari Şartname 8. Teknik Şartname 9. Sözleşme 10. Sözleşme Karar Pulu ve Damga Vergisi Ödeme Dekontu 11. Muayene Kabul Tutanağı (Teslim Alma Tutanağı) Harcamaların Muhasebeleştirilmesi

21 KDV TEVKİFATI SODES kapsamında yapılan alımlara kamu kuruluşları, meslek odaları ve üniversiteler tarafından aşağıda belirtilen şekilde KDV tevkifatı uygulanacaktır.Hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı; Temizlik hizmetlerinde 2/3, Bakım hizmetine ilişkin işgücü hizmet alımlarında %90, Yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2, Özel güvenlik hizmetlerinde 4/5,

22 KDV TEVKİFATI Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde 1/3, Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde 1/6, Araç kiralama hizmetinde; fatura, “araç kiralama hizmeti” olarak düzenlenmiş ise düzenlenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden %90 oranında tevkifat uygulanması, faturada “şoför teminine ilişkin bedelin toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde”, şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden %90 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.


"SATIN ALMA SÜRECİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI. SATIN ALMA İŞLEMLERİ 2011 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları