Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAMU KURUM VE KURULUŞLARI"— Sunum transkripti:

1 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI
SATIN ALMA SÜRECİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI

2 2011 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI
SATIN ALMA İŞLEMLERİ 2011 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI

3 PROJE HARCAMALARI – MADDE 12
Desteklenmesi uygun görülen maliyetler; Personel giderleri, Mesleki eğitim kursiyerlerine yapılacak ödemeler, (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)

4 PROJE HARCAMALARI – MADDE 12
Yolculuk giderleri Gündelik giderler (Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, Sarf malzemeleri maliyetleri, GÜNDELİK ÖDEMELER NE KADAR?

5 PROJE HARCAMALARI – MADDE 12
Taşeron maliyetleri (yayın basım, etkinlik organizasyonu vb.), Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç inşaat işleri (çocuk parkı, semt sahası, halı saha, tadilat giderleri vb.), Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.)

6 PROJE HARCAMALARI – MADDE 12
Elektrik, su, telefon vb. idari giderler, Mikro kredi projeleri kapsamında yapılacak ödemeler, Ayni sermaye desteği kapsamında karşılanan ödemeler Ayni sermaye ödemesine dikkat, nakdi destek değil ayni…

7 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
50.000,00 TL’ nin altında bütçesi olan projelerde koordinatör ücreti ödenmez. 50.000,00 TL üzeri bütçeli projelerde ise koordinatöre ödenecek ücret en fazla net 400,00 TL’ dir.

8 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Koordinatör dışında tam zamanlı (haftada en az 30 saat) çalışacak personele ödenecek ücret en fazla brüt asgari ücretin iki katı, yarı zamanlı (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek ücret ise brüt asgari ücreti (837,00 TL) geçemez. Ücretler kontrol edilsin

9 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsamında ödenmez. Gezici sinema ve gezici kütüphane faaliyetleri dışında taşıt alımı yapılmaz.

10 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Mesleki eğitim kursiyerlerine, İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kurslarındaki günlük kursiyer harçlığı kadar harçlık ödenebilir. (Banka aracılığıyla) Ayni sermaye desteği en fazla 5.000,00 TL kişi başı, söz konusu destek kadar eş finansman ilgili kişi tarafından sağlanır. KURSİYER ÖDEMELERİ İÇİN DEVAM ÇİZELGELERİ, TYÇP ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR, PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ PROJELERİNDEKİ YAZAN MİKTARIN ÜZERİNDE KURSİYERLERE ÖDEME YAPAMAYACAKTIR

11 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Proje kapsamındaki harcamaları, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir. Kursiyerlerle eğitim başlamadan önce taahhütname imzalanır. KURSİYER ÖDEMELERİ İÇİN DEVAM ÇİZELGELERİ, TYÇP ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR, PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ PROJELERİNDEKİ YAZAN MİKTARIN ÜZERİNDE KURSİYERLERE ÖDEME YAPAMAYACAKTIR

12 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Uygulama Usul ve Esaslarının 11.Maddesinin 1. bendinin (i) fıkrasına dayanılarak ihale ilanları Valilik web sitesinde duyurulmalıdır. Bu kapsamda satın alma işlemleri gerçekleştirilmeden önce İhale İlan Formu doldurularak bir hafta öncesinden yayınlanmak üzere Valilik Proje birimine gönderilir. KURSİYER ÖDEMELERİ İÇİN DEVAM ÇİZELGELERİ, TYÇP ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR, PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ PROJELERİNDEKİ YAZAN MİKTARIN ÜZERİNDE KURSİYERLERE ÖDEME YAPAMAYACAKTIR

13 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Satın alma işlemleri kurumun tabi olduğu mevzuat hükmünce gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve STK lar için doğrudan temin usulü uygulanır ve EK IV’ te yer alan hükümlere uyulur.

14 HARCAMALARA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER
Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.

15 SATIN ALMA SÜRECİ Satın alma komisyonu oluşturulması (3 Kişi)
Fatura bilgisi projenin adı ve kurumun adını içermelidir. Fatura da yer alan malzeme adı bütçe kalemi ile aynı olmalı Vergi borcu sorgulaması ödeme yapılmadan önce yapılmalı Birden fazla proje yürüten kurumlarda satın alma işlemlerinin kurum mevzuatına hakim bir kişi tarafından tek elden yapılması

16 SATIN ALMA SÜRECİ Ara/Nihai Rapor Eklerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Her bütçe kalemi için bir dosya açılacak Her ara rapor için sadece 3 aylık bilgiler yer alacak Rapor toplamı, işletme defter toplamı ve satın alma evraklarının toplam tutarı birbirine eşit olacak Aslı gibidir ve 3 kişilik komisyon onayları

17 Harcamaların Muhasebeleştirilmesi
Doğrudan Temin ile Yapılmış Alımlarda; Fatura 2000 TL Üzerindeki Alımlar İçin; İlgili Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yok Belgesi, Söz Konusu Alım Hizmet Alımı ise SGK’ dan da Vergi Borcu Yok Belgesi Alınmalıdır. Onay Belgesi ve Yaklaşık Maliyet Cetveli Piyasa Araştırma Tutanağı

18 Harcamaların Muhasebeleştirilmesi
5) Teklifler 6) Gerekli Görülmüş İse Teknik Şartname 7) Gerekli Görülmüş ise Sözleşme 8) Sözleşme İmzalanmış ise Sözleşme Karar Pulu ve Damga Vergisi Ödeme Dekontları 9) Muayene Kabul Tutanağı (Teslim Alma Tutanağı)

19 Harcamaların Muhasebeleştirilmesi
İhale ile Yapılmış Alımlarda; Fatura İlgili Vergi Dairesinden Alınmış Vergi Borcu Yok Belgesi Söz Konusu Alım Hizmet Alımı ise SGK’ dan da Vergi Borcu Yok Belgesi Alınmalıdır. Onay Belgesi ve Yaklaşık Maliyet Cetveli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı İhale Komisyonu Kararı

20 Harcamaların Muhasebeleştirilmesi
6. Teklifler 7. İdari Şartname 8. Teknik Şartname 9. Sözleşme 10. Sözleşme Karar Pulu ve Damga Vergisi Ödeme Dekontu 11. Muayene Kabul Tutanağı (Teslim Alma Tutanağı)

21 KDV TEVKİFATI Temizlik hizmetlerinde 2/3,
SODES kapsamında yapılan alımlara kamu kuruluşları, meslek odaları ve üniversiteler tarafından aşağıda belirtilen şekilde  KDV tevkifatı uygulanacaktır.Hesaplanan katma değer vergisi tutarlarına uygulanacak tevkifat oranı;   Temizlik hizmetlerinde 2/3,  Bakım hizmetine ilişkin işgücü hizmet alımlarında %90, Yemek servisi, bahçe ve çevre bakım, danışmanlık ve denetim hizmetlerinde 1/2,   Özel güvenlik hizmetlerinde 4/5,

22 KDV TEVKİFATI Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetlerinde 1/3, Yapım işleri ile bu işlere ilişkin mühendislik mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde 1/6, Araç kiralama hizmetinde; fatura, “araç kiralama hizmeti” olarak düzenlenmiş ise düzenlenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden %90 oranında tevkifat uygulanması, faturada “şoför teminine ilişkin bedelin toplam hizmet bedelinden ayrıştırılabilmesi ve faturada ayrıca gösterilmesi halinde”, şoför teminine ilişkin olarak ödenen bedele isabet eden KDV tutarı üzerinden %90 oranında tevkifat uygulanması gerekmektedir.


"KAMU KURUM VE KURULUŞLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları