Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (Tebliğ No: 2005/4)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (Tebliğ No: 2005/4)"— Sunum transkripti:

1 YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
(Tebliğ No: 2005/4)

2 Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) AMAÇ : Türkiye’de ticari ve / veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında mal ticareti amacıyla açacakları şirket/ mağaza / depo / şubelere ilişkin bazı giderlerinin devlet tarafından karşılanmasıdır.

3 I) MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) I) MAĞAZALARIN DESTEKLENMESİ DESTEKLEME ORANI (%) DEMİRBAŞ / DEKO. GİDERLERİ ( EN FAZLA ) KİRA DESTEĞİ (YILLIK EN FAZLA) SINAYİ VEYA YAZILIM ŞİRKETLERİ / DTSŞ’ler % 50 US$ US$ TİCARİ ŞİRKETLER US$ US$ SDŞ’ler % 60 US$

4 II) OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) II) OFİS VE SHOWROOMLARIN DESTEKLENMESİ DESTEKLEME ORANI (%) DEMİRBAŞ / DEKO. GİDERLERİ ( EN FAZLA ) KİRA DESTEĞİ (YILLIK EN FAZLA) SINAYİ VEYA YAZILIM ŞİRKETLERİ /DTSŞ’ler % 50 US$ US$ TİCARİ ŞİRKETLER US$ US$ SDŞ’ler % 60 US$ US$

5 III) DEPOLARIN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) III) DEPOLARIN DESTEKLENMESİ DESTEKLEME ORANI (%) DEMİRBAŞ / DEKO. GİDERLERİ ( EN FAZLA ) KİRA VE/VEYA HİZMET DESTEĞİ (YILLIK EN FAZLA) SINAYİ VEYA YAZILIM ŞİRKETLERİ / DTSŞ’ler % 50 US$ US$ TİCARİ ŞİRKETLER US$ US$ SDŞ’ler % 60 US$ US$

6 YURTDIŞINDA AÇILAN OFİS-MAĞAZA DEPOLARA DESTEĞİN UYGULANMASI
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) FİRMA İHRACATÇI BİRLİKLERİ MÜRACAAT İLK DOSYA VE İNCELEME FİŞİ OFİS-MAĞAZA- DEPONUN AÇILMASI BELGELER ÖDEME TALİMATI HAKEDİŞİN FİRMA BANKA HESABINA AKTARILMASI ONAYLANMIŞ BELGELER BELGELER TİCARET MÜŞAVİRLİKLERİ T.C.MERKEZ BANKASI

7 IV) TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) A) YURT DIŞI BİRİMİ BULUNAN DESTEKLEME ORANI ( % ) YURTDIŞI REKLAM TANITIM VE PAZARLAMA GİDERLERİ (YILLIK EN FAZLA) DTSŞ/ SDŞ’lerin (reklam, tanıtım ve pazarlama) giderleri % 50 US$ Yurtiçi marka tescil belgesine sahip şirketlerin giderleri US$ Yurtiçi marka tescili bulunmayan şirketlerin giderleri % 60 US$ B) YURT DIŞI BİRİMİ BULUNMAYAN Yurtiçi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesne sahip şirket / DTSŞ/ SDŞ’lerin US$

8 Web sayfasına ilişkin tasarımlar, Reklam panoları,
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) REKLAM, TANITIM VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ KAPSAMINDA DESTEKLENECEK FAALİYETLER   Görsel ve yazılı tanıtım (Yurtdışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri, vb. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.) Show, defile, Sponsorluk, Kokteyl, Seminer, konferans, vb Web sayfasına ilişkin tasarımlar, Reklam panoları, Yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, Eşantiyon ve promosyon malzemeleri, Elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklamlar,  

9 V) YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) V) YURTDIŞI MARKA TESCİL FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ DESTEKLEME ORANI ( % ) YILLIK AZAMİ DESTEK Şirket/DTSŞ/SDŞ’lerin yurtiçinde sahip oldukları markalarının yurtdışında tescil ve korunması giderleri % 50 US$

10 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) 2005/4 sayılı Tebliğ’de belirtilen faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için; Her faaliyet türü için belirlenmiş olan belgelerin, harcamanın yapıldığı bölgede/ülkede faaliyet gösteren Ticaret Müşavirliği / Ataşeliğine, onaylatılması, O ülkede Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği bulunmuyor ise; Harcamanın yapıldığı bölgede faaliyet gösteren Ticaret/Sanayi Odası, vergi dairesi, noter vb. bir kuruluş tarafından tasdik edilmiş örneklerinin, o ülkelerdeki Türk Konsolosluklarına onaylatılması gerekmektedir.

11 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) Mağaza, showroom ve ofislere ilişkin net kira harcamaları desteklenmektedir. Bu itibarla, şirketlerin kira desteğinden yararlandırılabilmesi için net kira tutarı ile işletme giderlerinin kira kontratında açık bir şekilde belirtilmesi veya kiraya verenden buna ilişkin açıklayıcı bir yazının temini zorunludur. Depolara ilişkin hizmet giderlerinin desteklenebilmesi için bu giderlerin yükleme, boşaltma, paketleme, forklift kirası vb. hizmetlere ilişkin olması ve sözleşme ile faturada bu hizmet bedellerinin detaylı bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.  

12 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) Kira ve/veya hizmet giderleri desteğinden her bir birim için en fazla üç yıl süresince yararlandırılır. Kira desteği başvurularında fatura ibrazı gerekmemektedir. Ancak ödeme belgesinde, kira ödemesinin hangi aya ilişkin olduğu belirtilmek zorundadır.

13 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) ORGANİK BAĞ a) Şirketlerin tüzel kişilik olarak ya da tüm ortaklarının yurt dışında açılan birime ortak olduğuna dair belge veya   b) Şirket hissesinin en az % 51’ine sahip ortak ya da ortaklarının şirketi temsilen yurt dışında birim açmaya yetkili kılındığına dair ilgili karar organlarınca alınacak karara ilişkin belgenin ibraz edilmesi gerekmektedir.

14 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ ) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ya da Konsolosluklarımız tarafından bir dilekçe ekinde onaylanmak üzere kendisine ibraz edilen bilgi ve belgelere ilişkin (ve/veya gerekli görülmesi halinde bizzat yurtdışı birimin yerinde tetkiki suretiyle) yapılacak inceleme neticesinde onaylanması uygun görülen belgelerin üzerine “2005/4 sayılı Tebliğ çerçevesinde onaylanmıştır” şerhinin düşülmesi, imzalanması, isim, soyadı yazılması ve tarih atılması gerekmektedir.

15 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR ( ÖNEMLİ )
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) Ana Şirket ile Yurtdışındaki Birim Arasına Organik Bağ Ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (18 ) ay içerisinde müracaat etme zorunluluğu Ödemelerin Banka Aracılığı ile Yapılması Zorunluluğu

16 İHRACATÇI BİRLİKLERİ’ne
Yurt Dışı Ofis Mağaza Yardımı (2005/4) DESTEK SÜRESİ : Tüm desteklenecek faaliyetlerde demirbaş alımları hariç olmak üzere destek süresi 3 YIL’dır. Demirbaş alımlarına ilişkin destek ise, ilk defa açılan birim için BİR DEFA uygulanmaktadır. BAŞVURULAR : İHRACATÇI BİRLİKLERİ’ne


"YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ (Tebliğ No: 2005/4)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları