Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞ GELDİNİZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE Alattin ÜŞENMEZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞ GELDİNİZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE Alattin ÜŞENMEZ"— Sunum transkripti:

1 HOŞ GELDİNİZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE Alattin ÜŞENMEZ
Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ

2 İhtiyacın Ortaya Çıkması
İhale Süreci İhale İlanı/Davet -İhale Dokümanının Hazırlanması -İhale Onayının Alınması, İhale Dokümanının Görülmesi, Satın Alınması, Değişiklik Ve Açıklama Yapılması İhale Dokümanının EKAP Üzerinden Hazırlanması/ (Ön Yeterlik Dok. Haz.) -İhale Onayının Alınması, Yaklaşık Maliyetin Ve İhale Usulünün Tespiti Tekliflerin Sunulması Tekliflerin Değerlendirmesi, İhalenin Karara Bağlanması İhtiyacın Ortaya Çıkması Yaklaşık Maliyetin Tespiti İhale Usulünün Tespiti Açık İhale Usulü Belli İstekliler Ars.İh. Usulü Pazarlık Usulü İhtiyaç Raporunun Ekap’ta Hazırlanması Sözleşme İhtiyacın Tespiti Teknik Şartname Hazırlanması Alattin ÜŞENMEZ 2

3 Bir İhale Sürecinin Tamamlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süre Ne Kadardır?
Alattin ÜŞENMEZ

4 40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin
Yapılacak Olan İşlem Gerekli Süre (Gün) Doküman Hazırlığı 7 Onay İşlemleri 1 İlan Hazırlığı 4 İlan ………………………… …………..40 Komisyon Çalışması Tebliğ İdareye İtiraz Süresi 10 İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta) KİK’e İtiraz Süresi KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ 27 Sözleşmeye Davet Sözleşmenin İmzalanması 3 Toplam 112 Alattin ÜŞENMEZ

5 İlan Sürelerine Göre Bir İhale İçin
Yapılacak Olan İşlem Gerekli Süre (Gün) Doküman Hazırlığı 7 Onay İşlemleri 1 İlan Hazırlığı 4 İlan (EKAP’tan Dolayı) Komisyon Çalışması Tebliğ İdareye İtiraz Süresi 10 İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta) 7 ? ! ? ! KİK’e İtiraz Süresi KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ 27 Sözleşmeye Davet Sözleşmenin İmzalanması 3 Toplam Asgari Gerekli Süre (Farklı İlan Sürelerine Göre)

6 Uygulama İlkeleri eşit muameleyi, güvenirliği,
İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalıdır. (Kamu İhale Kanunu Md:5) Alattin ÜŞENMEZ

7 Mali Disiplin İhtiyaç belirlemesi yapılırken İdareler,
işin süresi açısından 5018 sayılı Kanunun 27 ve 28’inci maddelerini göz önünde bulundurmalıdır. Aksi takdirde; Yapılan alım 4734 sayılı Kanuna uygun olmasına rağmen 5018 sayılı Kanuna aykırı olabilir. Alattin ÜŞENMEZ

8 Ertesi Yıla Geçen Yüklenme (İş Çeşitleri)
Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıda belirtilen iş ve hizmetler için; a) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. b) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. c) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. d) Taşıtların malî sorumluluk sigortası e) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri. (5018 sayılı Kanun Md:27) Alattin ÜŞENMEZ

9 Ertesi Yıla Geçen Yüklenme (Koşulları)
Yukarıda belirtilen her iş itibarıyla, **bütçelerinde öngörülen ödeneklerin %50’sini, ** izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: (5018 sayılı Kanun Md:27) Alattin ÜŞENMEZ

10 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler (Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler)
Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü: - makine-teçhizat, -cihazlar ve taşıtlar, - hava ambulansı, - yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini; Alattin ÜŞENMEZ

11 Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler (Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler-Yüklenme Süresi)
temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri, okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları için; ***süresi üç yılı geçmemek, ***finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. (5018 sayılı Kanun Md:28) Alattin ÜŞENMEZ

12 TEŞEKKÜRLER! Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı Alattin ÜŞENMEZ


"HOŞ GELDİNİZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE Alattin ÜŞENMEZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları