Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı

2 Alattin ÜŞENMEZ2 İhale Süreci İhtiyacın Ortaya Çıkması Yaklaşık Maliyetin Ve İhale Usulünün Tespiti İhale İlanı/Davet İhale Dokümanının Görülmesi, Satın Alınması, Değişiklik Ve Açıklama Yapılması -İhale Dokümanının Hazırlanması -İ hale Onayının Alınması, Tekliflerin Sunulması Tekliflerin Değerlendirmesi, İhalenin Karara Bağlanması Sözleşme İhtiyacın Tespiti Teknik Şartname Hazırlanması Yaklaşık Maliyetin Tespiti İhale Usulünün Tespiti  Açık İhale Usulü  Belli İstekliler Ars.İh. Usulü  Pazarlık Usulü  İhtiyaç Raporunun Ekap’ta Hazırlanması İhale Dokümanının EKAP Üzerinden Hazırlanması/ (Ön Yeterlik Dok. Haz.) - İhale Onayının Alınması,

3 3Alattin ÜŞENMEZ Bir İhale Sürecinin Tamamlanabilmesi İçin Gerekli Olan Süre Ne Kadardır?

4 4Alattin ÜŞENMEZ 40 Gün İlan Süresi Olan Bir İhale İçin Yapılacak Olan İşlem Gerekli Süre (Gün) Doküman Hazırlığı 7 Onay İşlemleri 1 İlan Hazırlığı 4 İlan ………………………… …………..40 Komisyon Çalışması 1 Tebliğ1 İdareye İtiraz Süresi 10 İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta) 7 KİK’e İtiraz Süresi 10 KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ 27 Sözleşmeye Davet 1 Sözleşmenin İmzalanması 3 Toplam112

5 5 İlan Sürelerine Göre Bir İhale İçin Yapılacak Olan İşlem Gerekli Süre (Gün) Doküman Hazırlığı 7 Onay İşlemleri 1 İlan Hazırlığı 4 İlan (EKAP’tan Dolayı)--------------- 28-25-21-14-7 Komisyon Çalışması 1 Tebliğ1 İdareye İtiraz Süresi 10 İdarenin Cevabı ve Tebliğ(Posta) 7 ? ! ? ! KİK’e İtiraz Süresi 10 KİK’in Değerlendirmesi ve Tebliğ 27 Sözleşmeye Davet 1 Sözleşmenin İmzalanması 3 Toplam Asgari Gerekli Süre (Farklı İlan Sürelerine Göre) (Farklı İlan Sürelerine Göre) 100-97-93-86-79

6 6Alattin ÜŞENMEZ Uygulama İlkeleri İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, İdareler, ihalelerde saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalıdır. ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalıdır. (Kamu İhale Kanunu Md:5) (Kamu İhale Kanunu Md:5)

7 7Alattin ÜŞENMEZ Mali Disiplin İhtiyaç belirlemesi yapılırken İdareler, İhtiyaç belirlemesi yapılırken İdareler, işin süresi açısından işin süresi açısından 5018 sayılı Kanunun 27 ve 28’inci maddelerini göz önünde bulundurmalıdır. Aksi takdirde; Aksi takdirde; Yapılan alım Yapılan alım 4734 sayılı Kanuna uygun olmasına rağmen 5018 sayılı Kanuna aykırı olabilir.

8 8Alattin ÜŞENMEZ Ertesi Yıla Geçen Yüklenme (İş Çeşitleri) Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan Niteliğinden dolayı mali yılla sınırlı tutulamayan ve sürekliliği bulunan aşağıda belirtilen iş ve hizmetler için; a) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. a) Yiyecek, yakacak, akaryakıt ve madeni yağ ihtiyaçları. b) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. b) Temini ve korunması güç olan ilaç, aşı, serum ve tıbbi sarf malzemeleri. c) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. c) Süreli yayın alımı, taşıma, koruma ve güvenlik, temizlik ve yemek hizmetleri. d) Taşıtların malî sorumluluk sigortası d) Taşıtların malî sorumluluk sigortası e) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri. e) Makine-teçhizat, bilgisayar ve haberleşme sistemlerinin bakım işleri; her türlü onarım işleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri. (5018 sayılı Kanun Md:27) (5018 sayılı Kanun Md:27)

9 9Alattin ÜŞENMEZ Ertesi Yıla Geçen Yüklenme (Koşulları) Yukarıda belirtilen her iş itibarıyla, Yukarıda belirtilen her iş itibarıyla, **bütçelerinde öngörülen ödeneklerin %50’sini, ** izleyen yılın Haziran ayını geçmemek ve ve yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere, yüklenme süresi 12 ayı aşmamak üzere, ilgili üst yöneticinin onayıyla ertesi yıla geçen yüklenmelere girişilebilir: (5018 sayılı Kanun Md:27)

10 10Alattin ÜŞENMEZ Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler (Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler) Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; Yılı bütçesinde ödeneği bulunması ve merkezî yönetim kapsamındaki idareler için Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması kaydıyla; satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü: satın alma suretiyle edinilmesi ekonomik olmayan her türlü: - makine-teçhizat, -cihazlar ve taşıtlar, - hava ambulansı, - yangınla mücadele amacıyla hava ve deniz araçlarının kiralanması veya finansal kiralama suretiyle temini;

11 11Alattin ÜŞENMEZ Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeler (Yatırım Projesi Kapsamında Olmayan İşler-Yüklenme Süresi) temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, temizlik, yemek, koruma ve güvenlik ile personel taşıma hizmetleri, sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri, sabit ve ankesörlü telefon hizmetleri ile acil yardım çağrıları hizmetleri, okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, okullara sağlanan internet erişim hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, harita, plan, proje, etüt ve müşavirlik hizmetleri, ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımları ulusal araştırma geliştirme kurumlarının süreli ve süresiz yayın alımlarıiçin; ***süresi üç yılı geçmemek, ***finansal kiralama suretiyle temin edileceklerde ise dört yıl olmak üzere üst yöneticinin onayıyla gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilir. (5018 sayılı Kanun Md:28)

12 12Alattin ÜŞENMEZ TEŞEKKÜRLER! Mali Hizmetler Uzmanı


"1Alattin ÜŞENMEZ KAMU İHALE MEVZUATI TEMEL EĞİTİMİNE HOŞ GELDİNİZ HOŞ GELDİNİZ Alattin ÜŞENMEZ Mali Hizmetler Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları