Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi İstanbul Cerrahi Derneği Buluşma Toplantıları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi İstanbul Cerrahi Derneği Buluşma Toplantıları."— Sunum transkripti:

1 Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi İstanbul Cerrahi Derneği Buluşma Toplantıları Kasım 2012

2 Erken Evre Meme Kanseri Tanım – Evreleme Preoperatif değerlendirme Cerrahi girişimler – Meme koruyucu cerrahi – Mastektomi Aksillaya yaklaşım – Sentinel lenf bezi biyopsisi

3 Tanım Palpe edilebilir veya edilemeyen kitle Kitle 5 cm’den büyük olmayacak Fikse lenf nodları olmayacak Uzak metastaz olmayacak Erken Evre Meme Kanseri

4 Erken Evre Meme Kanseri Evre 0TisN0M0 Evre IAT1N0M0 Evre IBT0N1miM0 T1N1miM0 Evre IIAT0N1M0 T1N1M0 T2N0M0 Evre IIBT2N1M0 T3N0M0 Evre IIIAT0N2M0 T1N2M0 T3N1M0 T3N2M0 AJCC Cancer Staging Manual. 7th ed., 2010 Evreleme

5 Erken Evre Meme Kanseri Preoperatif değerlendirme Anamnez, öykü, fizik muayene Hemogram KCFT, ALP Bilateral tanısal mamografi (USG gerekirse) ER, PR, HER-2 Patoloji değerlendirilmesi Genetik konsültasyon – Herediter meme kanseri yüksekse

6 Erken Evre Meme Kanseri Preoperatif değerlendirme Kemik sintigrafisi – Kemik ağrıları ve yüksek ALP değerleri varsa Toraks BT – Akciğer bulguları varsa Karın BT veya MR – Yüksek KCFT ve ALP değerleri varsa – Karın bulguları varsa – Karın ve pelvis muayenesinde normal dışı bulgular varsa PET / PET-BT evrelemede önerilmiyor

7 Erken Evre Meme Kanseri Preoperatif değerlendirme Manyetik rezonans gerekli mi? Randomize kontrollü bir çalışma yok Kanıt düzeyi yüksek bir öneri yok Rutin kullanım önerilmiyor Yanlış pozitiflik oranı yüksek Rutin görüntüleme yöntemlerine ek bir getirisi yok Esserman L, J Clin Oncol, 2005 Houssami N, J Clin Oncol, 2008 Solin LJ, J Clin Oncol, 2008 NCCN Guidelines,

8 Erken Evre Meme Kanseri Preoperatif değerlendirme MR gerekli mi? Mammografik dens meme Toraks duvarının değerlendirilmesi İnvazif lobüler kanser NCCN, 2012 Skandarajah, Asia-Pas J Clin Oncol,

9 Erken Evre Meme Kanseri Meme koruyucu cerrahi (+RT) Mastektomi Mastektomi + rekonstrüksiyon

10 Erken Evre Meme Kanseri Çıkarımlar Lokal yineleme Hastalıksız sağkalım Genel sağkalım Kozmetik sonuç

11 Erken Evre Meme Kanseri Evre I veya II meme kanserinde radyoterapi almak şartıyla MKC yapılabilir MKC ve mastektomi arasındaki tercih sırasında – Lezyonun yeri ve boyutu – Mamografi bulguları – Memenin büyüklüğü – Hastanın kişisel tercihi

12 Erken Evre Meme Kanseri Sarrazin D, 1989 DBCCG, 1992 EORTC 10801, 1992 Jacobson JA, 1995 Veronesi U, 1995 EORTC 10801, 2000 Fisher B, 2002 Veronesi U, 2002 EBCTCG, Lancet, 2011 MKC + RT / Mastektomi

13 Erken Evre Meme Kanseri Meme koruyucu cerrahi yapılamayacak hasta grupları nelerdir? Lokal yineleme riskini arttıran durumlar Radyoterapi alınamayacak durumlar Kozmezisin yeterince sağlanamayacağı durumlar Hastanın net seçimi

14 Erken Evre Meme Kanseri Lokal yineleme riskini arttıran durumlar Malign görünümde yaygın mikrokalsifikasyonlar Multisentrik tümör Temiz cerrahi sınır sağlanamayacağı düşünülen tümör

15 Erken Evre Meme Kanseri Radyoterapi alınamayacak durumlar Daha önce RT alınmış olması Gebelik Altyapı veya ulaşılabilirliğin olmaması Konnektif doku hastalığı

16 Erken Evre Meme Kanseri Kozmezisin yeterince sağlanamayacağı durumlar Meme hacmine göre tümör boyutunun büyük olması Santral yerleşimli tümörler

17 Erken Evre Meme Kanseri Uygun hasta seçimi Lokal yineleme Tecrübe Estetik

18 Erken Evre Meme Kanseri Cerrahi sınır negatif Kozmetik sonuç mükemmel Lokal tedaviyi sağlayacak en uygun yöntem seçilmeli

19 Erken Evre Meme Kanseri Tartışmalı durumlar Tümör tipi MKC için engel olabilir mi? Reseptör durumu önemli mi? Yaş önemli mi? Aile öyküsü ve genetik mutasyon önemli mi? Cerrahi sınır ne olmalı? Yaygın intraduktal komponent varlığının etkisi?

20 Erken Evre Meme Kanseri Tümör tipi önemli mi? 879 hasta, Evre I-II İnvazif duktal İnvazif lobüler İnvazif duktal + lobüler Medüller Kolloid Tübüler Sağkalım ve lokal yineleme oranları arasında fark yok Moran MS, Breast J, 2009 Weiss MC, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 1992 Salvadori B, Br J Surg,

21 Erken Evre Meme Kanseri Reseptör durumu önemli mi? 753 hasta, T1 ve T2 tümör, 3 grup incelenmiş – ER (+) ve PR (+) – ER (-) ve PR (-) ve cerb-B2 (+) – Triple (-) Lokal yineleme açısından fark yok Freedman GM, Cancer,

22 Erken Evre Meme Kanseri Yaş önemli mi? 558 hasta, ≥ 50 yaş, Evre I ve II – 385 hasta yaş – 173 hasta ≥ 65 yaş Genel sağkalım Hastalıksız sağkalım Lokal yineleme Fark yok Yaş belirleyici değil Solin LJ, Int J Radiat Oncol Biol Phys,

23 Erken Evre Meme Kanseri Yaş önemli mi? Genç hastalarda ( < 50 yaş) MKC sonrası – Lokal yineleme riski daha fazla Yaygın intraduktal komponent prevalansı yüksek Nükleer grad yüksek Agresif biyolojik davranış ER ve PR negatifliği daha fazla – Lokal yineleme riskinde anlamlı bir değişiklik yok Bijker N, J Clin Oncol, 2001 Fisher B, Lancet, 1999 Jhingran A, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2002 Fisher B, J Clin Oncol,

24 Erken Evre Meme Kanseri Yaş önemli mi? Genç yaş MKC için kontrendikasyon değildir Cerrahi sınıra dikkat edilmeli Tümör özellikleri iyi incelenmeli Hastalar sürece dahil edilmeli Horst KC, Clin Breast Cancer, 2005 White JR, J Am Coll Radiol, 2008 Schwartz GF, J Am Coll Surg,

25 Erken Evre Meme Kanseri Yaş önemli mi? RT almayabilecek bir grup var mı? CALGB çalışması ( Cancer and Leukemia Group B) 9343 hasta, >70 yaş, Evre I Küçük tümör ER (+) Nod (-) RT yerine Endokrin tedavi Hughes KS, N Engl J Med,

26 Erken Evre Meme Kanseri Aile öyküsü veya genetik mutasyon durumunda MKC yapılır mı? Aile öyküsü olması MKC için engel değil BRCA taşıyıcılarında – Geç dönemde lokal yineleme fazla – Lokal yineleme ? İkinci primer ? – Diğer memede de risk artışı var – MKC yapılabilir – Tamoksifen ve profilaktik ooferektomi önerilebilir Vlastos G, Ann Surg Oncol, 2002 Pierce LJ, J Clin Oncol,

27 Erken Evre Meme Kanseri Cerrahi sınır ne olmalı? NSABP-B06 – Pozitif cerrahi sınır  mürekkepli kenarda tümör (+) – Negatif cerrahi sınır  mürekkepli kenarda tümör (-) EORTC – 1 cm Milan-1 çalışması – 2-3 cm Pozitif sınır re-eksize edilmeli – Ortalama %50 rezidüel tümör Schmidt-Ulrich RK, Int J Radiat Oncol Biol Phys,

28 Erken Evre Meme Kanseri 351 meme cerrahı arasında anket çalışması – DKİS ve invazif kanserde minimum kabul edilebilir sınır nedir? İnvazif kanserDKİS Her türlü negatif sınır%15%12 1 mm%21%22 2 mm%50%52 5 mm%11%10 10 mm%3%4 Cerrahi sınır ne olmalı? Blair SL, J Am Coll Surg,

29 Erken Evre Meme Kanseri Cerrahi sınır ne olmalı? Metaanaliz, , 21 çalışma – Cerrahi sınırın lokal yineleme riskine etkisi var mı? 1 mm, 2 mm, 5 mm – Lokal kontrolü sağlamak için ideal bir negatif sınır uzaklığı var mıdır? Houssami N, Eur J Cancer,

30 Erken Evre Meme Kanseri Cerrahi sınır ne olmalı? Pozitif sınırda lokal yineleme yüksek 5 mm lik sınırda lokal yineleme daha düşük – İstatistiki fark çok düşük – Adjuvan tedavi verilecekse ihmal edilebilir Psikolojik ve sosyal yarar düşünüldüğünde 5 mm konusunda ısrarcı olmanın ek bir getirisi yok Houssami N, Eur J Cancer,

31 Erken Evre Meme Kanseri Yaygın intraduktal komponent varlığı İnvazif kanser alanının %25’inden fazlasında intraduktal kanser varlığıdır Negatif sınırlar sağlanabilirse MKC güvenle yapılabilir Smitt MC, Int J Radiat Oncol Biol Phys,

32 Erken Evre Meme Kanseri Meme Koruyucu Cerrahi Hasta bilgilendirilmeli ! MKC sonrası RT alması gerektiği RT’nin yan etkileri Reeksizyon ihtimali olduğu Lokal yineleme durumunda mastektomi ihtimali

33 Erken Evre Meme Kanseri Kesin Hastanın isteği Gebelik RT almış olmak Yaygın mikrokalsifikasyonlar Multisentrik tümör Reeksizyonlar sonrası sınır pozitifliği Nüks olgularda Göreceli Konnektif doku hastalığı Fokal pozitif cerrahi sınır Genetik yatkınlık Meme-tümör uyumsuzluğu RT alma imkanı olmaması Ekonomik nedenler Sosyal nedenler Ne zaman tercih edelim? Mastektomi

34 Erken Evre Meme Kanseri Mastektomi sonrası RT verelim mi? Evre 3 > 5 cm tümör ≥ 4 LN (+) Evre 1 -2 RT verilmeli Tartışmalı

35 Erken Evre Meme Kanseri Mastektomi sonrası RT Lokal yinemele riski tümör ve hasta özelliklerine de bağlı olabilir Lokal yineleme riski – Premenopozal durum – Östrojen reseptör (-) – Lenfovasküler invazyon – Patolojik Grade 3 – T ve N durumu Anlamlı risk faktörleri Lokal yineleme riski ile ilişkili bulunmamış Jags R, Int J Radiat Oncol Biol Phys, 2005 Trovo M, Int J Radiat Oncol Biol Phys

36 Erken Evre Meme Kanseri Mastektomi sonrası RT T1-T2 tümör N1 (1-3 lenf nodu pozitifliği) 318 hasta, 10 yıl takip – Lenfovasküler invazyon varlığı – Pozitif lenf nodu oranı ≥ 25 pozitif lenf nodu sayısı / toplam lenf nodu sayısı RT nüks ve hastalıksız sağkalımı düşürüyor Huang, CJ, Jpn J Clin Oncol, 2012

37 Erken Evre Meme Kanseri Mastektomi sonrası RT Medical Research Council SUPREMO – Selective Use of Postoperative Radiotherapy aftEr MastectOmy

38 Erken Evre Meme Kanseri Aksilla Cerrahisi Aksiller diseksiyon Sentinel lenf nodu biyopsisi

39 Erken Evre Meme Kanseri Aksiller diseksiyon Önemli yan etkileri (komplikasyonlar) olan bir girişim Kol ödemi Hissizlik Kol hareket kısıtlılığı Uzamış seroma Cerrahi alan enfeksiyonu

40 Erken Evre Meme Kanseri Sentinel lenf nodu biyopsisi Belirlenme oranı %

41 Erken Evre Meme Kanseri Sentinel lenf nodu biyopsisi NSABP-B32 – Randomize kontrollü faz 3 çalışma – 80 merkez (ABD + Kanada) – 5611 hasta, nod (-), operabl meme kanseri – – SLN + AD (Grup 1) – Sadece SLN (+)  AD (Grup 2) – Takip süresi ortalama 8 yıl Krag DN, Lancet Oncol,

42 Erken Evre Meme Kanseri Sentinel lenf nodu biyopsisi NSABP-B32 – Genel sağkalım – Hastalıksız sağkalım – Lokal kontrol – Morbidite Her iki grup arasında fark yok SLND daha üstün Krag DN, Lancet Oncol,

43 Erken Evre Meme Kanseri Sentinel lenf nodu biyopsisi ACOSOG Z-0011 çalışması Erken evre meme kanseri olgularında, 1-2 SLN (+)’liğinde MKC ve RT uygulanacak ise aksiller diseksiyon yapılmayabilinir Giuliano AE, JAMA,

44 Erken Evre Meme Kanseri

45 ‘‘Meme kanseri ile mücadelenin son satırları halen yazılmayı bekliyor’’ Alıntıdır


"Erken Evre Meme Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi İstanbul Cerrahi Derneği Buluşma Toplantıları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları