Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) PROGRAM HAKKINDA GENEL.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) PROGRAM HAKKINDA GENEL."— Sunum transkripti:

1 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) PROGRAM HAKKINDA GENEL BİLGİ VE 2013 YILI ÇAĞRISI Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi

2 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek 2013 Yılı Programı

3 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek 2013 Yılı Programı

4 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı İş programının yaklaşımı Bilgi ve iletişim teknolojilerinin potansiyelinden daha fazla faydalanmak Birlikte çalışabilirliği ve Avrupa çapında uygulanabilirliği sağlamak Deneyimleri paylaşmak Yeni politika girişimlerini desteklemek Temel sosyal sorunlara çözüm geliştirmek Sağlık, yaşlanma, çevre, enerji, hareketlilik, güvenlik vb.

5 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek 2013 Yılı Programı

6 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı İş programının yapısı Temalar Amaçlar Destekleme Araçları Pilot A Pilot B Tematik Ağlar En İyi Uygulama Ağları Yenilikçi Çözümler için Kamu Alımları

7 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek 2013 Yılı Programı

8 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Destek Enstrümanları

9 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Destek Enstrümanları

10 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Destek Enstrümanları

11 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı A Tipi Pilot Projeler - Yaygın, açık ve birlikte işler çözümler - İş Programındaki her bir hedef için bir proje önerisi kabulü

12 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı A Tipi Pilot Projeler -Minimum 6 ülke -36 ay  12 ay çalışan - Maliyetlerin %50’sine kadar AB katkısı (Genellikle pilot başına 5-10M€)

13 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı B Tipi Pilot Projeler - Yenilikçi bir BİT çözümünün ilk uygulaması - Değer zinciri birlikteliği - Yenilikçiliği özendirmek - Birkaç projenin desteklenmesi

14 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı B Tipi Pilot Projeler - Minimum 4 farklı ülkeden 4 bağımsız katılımcı - Oluşturulan konsorsiyumun hizmet değer zincirini tamamlaması - 24 - 36 ay  en az 6 ay çalışan - Maliyetlerin %50’sine kadar AB katkısı (Genellikle pilot başına 2-4 M€)

15 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tematik Ağlar - Bilgi Toplumu politikalarının desteklenmesi amacıyla paydaşların, uzmanlıkların bir araya getirilmesi - Yeni politika yürütme şemaları tasarlamak - Açıkça tanımlanmış ve ölçülebilir sonuçlar

16 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tematik Ağlar - Minimum 7 farklı ülkeden 7 bağımsız paydaş - Açık ağ - 18 - 36 ay - Her bir ağ için 500 bin - 1 Milyon € Komisyon yardımı (%100 destek)

17 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı En İyi Uygulama Ağları - Sayısal Kütüphaneler teması kapsamında en iyi uygulamaları paylaşmak - Bu alanda standartların ve spesifikasyonların yaygınlaşmasını sağlamak - Sayısal kütüphanelerin erişilebilirliğini artırmak

18 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı En İyi Uygulama Ağları - Minimum 7 farklı ülkeden 7 bağımsız paydaş - Her bir proje için 3 – 5 milyon € Komisyon yardımı (doğrudan giderlerin %80’i)

19 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Yenilikçi Çözümler için Kamu Alımları - Araştırma ve geliştirme çalışmaları tamamlanmış yenilikçi BİT çözümlerinin kamu alımları yoluyla yaygınlaştırılması - Kamu kurumlarının «erken benimseyenler» rolünü üstlenerek ticarileştirme risk ve maliyetlerine ortak olması

20 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Yenilikçi Çözümler için Kamu Alımları - Alıcıların en az 3 farklı ülkeden ve bunların en az ikisinin kamu kurumu olması - Alım maliyetlerinin en fazla yüzde 20’si için Komisyon yardımı - Koordinasyon maliyetlerinin yüzde 100’ü için Komisyon yardımı (toplam hibe miktarının en fazla yüzde 30’u veya 1 milyon €) - 36 ay

21 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek 2013 Yılı Programı

22 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Teklifte Bulunma http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict- policy-support-programme –ICT PSP İş Programı –Başvuru sahipleri için kılavuzlar –Sıkça Sorulan Sorular (FAQs) –Taslak Hibe Anlaşması Dokümanı –EPSS Kılavuzu

32 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Teklifte Bulunma Elektronik Proje Teklif Sistemi (EPSS) –Bölüm A (online) İdari formlar Özet Konsorsiyum tanımları Bütçe –Bölüm B (pdf) Proje Teklifi (hedefler, etki analizi, uygulama etc.)

33 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Teklifte Bulunma Elektronik Proje Teklif Sistemi (EPSS) –Sisteme proje teklifinin değişik versiyonları yüklenebilmektedir. –Son dakikaya kadar beklemeden, dokümanların versiyonları üzerinden çalışılmalıdır. –Proje teklifinin sisteme kaydedilmesinden sonraki 10 gün içinde “Alındı” bilgisi gönderilecektir.

34 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Bağımsız değerlendirme uzmanları Çalışma Programı hedeflerine uyum Değerlendirme kriterleri –Uygunluk (Eligibility) –Ödüllendirme (Award) –Seçim (Selection)

35 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Uygunluk (Eligibility) –Başvuru zamanının uygunluğu –Teklifin eksiksiz sunulması –İş Programındaki konsorsiyum kurallarına uyum Bu kriterleri sağlamada başarısız olan projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

36 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Ödüllendirme (Award) –İlgililik –Etki –Uygulama Herhangi bir alt kriterden en az eşik değeri kadar puan alamayan projeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

37 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Seçim (Selection) –Finansal yetkinlik Düzenli ve yeterli kaynak –Operasyonel yetkinlik Profesyonel yetkinlik ve vasıflar Yeterli insan kaynağı

38 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tekliflerin Değerlendirilmesi Değerlendirme sonucunda her bir projenin aldığı puan finansman için öncelik sırasını belirleyecektir.

39 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Öneriler Değerlendirme kriterleri İş programındaki öncelikler Rehberdeki “öneri öncesi kontrol hizmeti” ICT PSP Yardım Masası infso-ict-psp@ec.europa.eu EPSS Yardım Masası support@epss-fp7.org +32 2 233 3760 Çabanın kriterlere düzgün dağıtılması Açık ve net öneri Proje Yönetimi

40 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı İletişim Kanalları Ulusal irtibat noktaları (NCP) Internet sayfası –Ön bilgi: www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx –Detaylı bilgi: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy- support-programme http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy- support-programme Ideal-Ist: http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch http://www.ideal-ist.eu/partner-search/pssearch Dış bağlantılar

41 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek 2013 Yılı Programı

42 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Finansal Destek ICT PSP Grant Agreement Pilot A ve Pilot B Projeleri –%50 oranında destek (geçerli maliyetler) Doğrudan maliyetler Dolaylı maliyetler – Sabit Oran Uygulaması (%30) –Pilot A proje başına 5-10 Milyon Avro –Pilot B proje başına 2-4 Milyon Avro Tematik Ağlar –%100 destek –Proje başına 500 Bin – 1 Milyon Avro En İyi Uygulama Ağları –%80 destek (sadece doğrudan maliyetler) –Proje başına 3-5 Milyon Avro Yenilikçi Çözümler için Kamu Alımları –%20 Alım Desteği ve %100 Koordinasyon Desteği

43 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Finansal Destek Geçerli Maliyetler 1- Doğrudan Geçerli Maliyetler Lehdarın projeyle doğrudan ilişkilendirdiği maliyetler Sadece proje için harcanan iş gücü maliyeti Taşeron maliyetleri Diğer doğrudan maliyetler (seyahat, ekipman vs.) 2- Dolaylı Geçerli Maliyetler

44 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Raporlama ve Ödeme (Pilot A&B Projeler) KONSORSİYUMKOMİSYON 60 GÜN (RAPORLAMA PERİYODU) 105 GÜN (ÖDEME)

45 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Ödeme (Tematik Ağlar)

46 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Ödeme - Örnek (Tematik Ağlar)

47 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Gündem İş programının yaklaşımı İş programının yapısı Destek Enstrümanları Başvuru ve Değerlendirme Finansal Destek 2013 Yılı Programı

48 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı 2013 Yılı Programı 5 farklı tema: –Kamu Hizmetleri Bulutu ve Akıllı Kentler –Sayısal İçerik, Açık Erişim ve Yaratıcılık –Sağlık, Yaşlanma ve İçerme için BİT –Güvenilir e-Hizmetler –Yenilik ve Diğer Tedbirler için Açık Amaç Hibe bütçesi: 124.700.000 Avro Çağrı Açılışı: 21 Aralık 2012 Çağrı Kapanışı: 14 Mayıs 2013

49 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 1. Kamu Hizmetleri Bulutu ve Akıllı Kentler 1.1. Kamu Hizmetleri Bulutu Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: Çok sayıda Hibe Miktarı: 18 Milyon Avro 1.2. Akıllı ve Sürdürülebilir Hareketlilik Destekleme Enstrümanı: Pilot B ve Tematik Ağ Desteklenecek Proje Sayısı: 4-6 Pilot ve 1 Tematik Ağ Hibe Miktarı: 13,5 Milyon Avro

50 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 1. Kamu Hizmetleri Bulutu ve Akıllı Kentler 1.3. Akıllı Kentler için Kaynak Etkin Veri Merkezlerine Yönelik PPI Hazırlanması Destekleme Enstrümanı: Tematik Ağ Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Hibe Miktarı: 1 Milyon Avro

51 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 2. Sayısal İçerik, Açık Erişim ve Yaratıcılık 2.1. Europeana ve Yaratıcılık Destekleme Enstrümanı: En İyi Uygulama Ağı ve Tematik Ağ Desteklenecek Proje Sayısı: 2-3 En İyi Uygulama ve 1 Tematik Ağ Hibe Miktarı: 16 Milyon Avro 2.2. Açık Veri Destekleme Enstrümanı: Pilot B ve Tematik Ağ Desteklenecek Proje Sayısı: Çok Sayıda Pilot ve 1 Tematik Ağ Hibe Miktarı: 8 Milyon Avro

52 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 2. Sayısal İçerik, Açık Erişim ve Yaratıcılık 2.3. Öğrenme için BİT Destekleme Enstrümanı: Pilot B ve Tematik Ağ Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Pilot ve 1 Tematik Ağ Hibe Miktarı: 6 Milyon Avro 2.4. Çocuklara Yönelik Daha İyi İnternet için Sayısal İçerik Teknolojileri Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: 2 Pilot Hibe Miktarı: 3 Milyon Avro

53 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 2. Sayısal İçerik, Açık Erişim ve Yaratıcılık 2.5. e-Arşivleme Hizmetleri Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Pilot Hibe Miktarı: 3 Milyon Avro

54 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 3. Sağlık, Yaşlanma ve İçerme için BİT 3.1. Aktif ve Sağlıklı Yaşlanmayı Desteklemeye Yönelik Odaklı Hizmetlerin Yaygınlaştırılması Destekleme Enstrümanı: Pilot A ve Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Pilot A ve Çok Sayıda Pilot B Hibe Miktarı: 14 Milyon Avro 3.2. e-Sağlık, Destekli Yaşam ve Hareketlilik için Yenilikçi Çözümler Destekleme Enstrümanı: PPI Pilot Desteklenecek Proje Sayısı: 2-3 Pilot Hibe Miktarı: 10 Milyon Avro

55 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 3. Sağlık, Yaşlanma ve İçerme için BİT 3.3. Sağlık, Yaşlanma ve İçerme için Ağ Oluşturma Destekleme Enstrümanı: Tematik Ağ Desteklenecek Proje Sayısı: 4 Tematik Ağ Hibe Miktarı: 3 Milyon Avro 3.4. Yaşlılar ve Engelliler için Destekli Hareketlilik/Gezinti Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Pilot Hibe Miktarı: 2 Milyon Avro

56 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 3. Sağlık, Yaşlanma ve İçerme için BİT 3.5. Hastalık Teşhisi, İzlemesi ve Tedavisi için Biyofotonik Çözümler Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: 3-4 Pilot Hibe Miktarı: 10 Milyon Avro

57 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 4. Güvenilir e-Hizmetler 4.1. Saldırılara Karşı İnternet Sitelerinin Korunması Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Pilot B Hibe Miktarı: 2,5 Milyon Avro 4.2. Ağ Altyapıları için Güvenlik Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Pilot Hibe Miktarı: 2 Milyon Avro

58 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 4. Güvenilir e-Hizmetler 4.3. Kötü Amaçlı Yazılımlar ve Bilişim Suçlarının Güvenli ve Güvenilir Bir Şekilde Raporlanması Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Pilot B Hibe Miktarı: 2,5 Milyon Avro

59 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 5. Yenilik ve Diğer Tedbirler için Açık Amaç 5.1. Yenilik için Açık Amaç Destekleme Enstrümanı: Pilot B Desteklenecek Proje Sayısı: Çok Sayıda Pilot B Hibe Miktarı: 10 Milyon Avro 5.2. İleri Düzeyde Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Desteklenmesi Destekleme Enstrümanı: Tematik Ağ Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Tematik Ağ Hibe Miktarı: 200 bin Avro

60 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Tema 5. Yenilik ve Diğer Tedbirler için Açık Amaç 5.3. BİT Meslekleri için Büyük Koalisyonun Desteklenmesi Destekleme Enstrümanı: Tematik Ağ Desteklenecek Proje Sayısı: 1 Tematik Ağ Hibe Miktarı: 1 Milyon Avro

61 AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Detaylı Bilgi için www.bilgitoplumu.gov.tr www.bilgitoplumu.gov.tr/ictpsp.aspx ictpsp-tr-ncp@kalkinma.gov.tr


"AB Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKA DESTEK PROGRAMI (2007-2013) PROGRAM HAKKINDA GENEL." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları