Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ"— Sunum transkripti:

1 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ Ranâ KASAPOĞLU 05/02/07

2 Genel İçerik: Niçin Yenilik? Nasıl? Neler Var?
Hayatboyu Öğrenme Programı Sektörel Programlar Ortak Konulu Programlar Jean Monnet Programı 05/02/07

3 Niçin Yenilik? (1) Bütüncül bir programa doğru:
7 yıllık planlama sürecinin sonu Ara değerlendirmelerin sonuçları Geribildirimlerin değerlendirilmesi Devamlılık Basitleştirme Daha çok ülke merkezli 05/02/07

4 Niçin Yenilik? (2) Farklı isimlerde benzer konuları işleyen programlar
Dil Projesi? Lingua? Hizmet içi eğitim kursu? Arion? 05/02/07

5 Niçin Yenilik? (3) Aynı tür programlar için farklı kurallar
Hangisi 6 eder? a)2*3? b)1+1+4? 05/02/07

6 Niçin Yenilik? (4) Daha yalın yaklaşım:
Bütüncül bir program içinde, her program kendi yerini daha yalın bir biçimde buluyor 05/02/07

7 Nasıl? (1) Ancak yenilik zorlukla birlikte gelir:
Eski kurallar zor ölür ve buna mukabil Yeni kuralların doğru anlaşılması gerekir 05/02/07

8 Nasıl? (2) Hazırlıklar: Paralel oturumlar
Tarafların işbirliğine yönelik katılımlı çalışmalar: Parlamento, Komisyon, Ulusal Ajanslar, Program Komite Üyeleri, Komisyon Yürütme Ajansı… 05/02/07

9 Nasıl? (3) Yapılanlar: Yeni kuralların tartışılması ve kabulü
Temel dokümanların hazırlanması Programı yönetenler için Başvuru sahipleri için 2007 Teklif Çağrılarının “zamanında” yayınlanması 05/02/07

10 Neler Var? (1) Anahtar kelimeler Basitleştirme (simplification)
Sonuçları Yaygınlaştırma ve Kullanım (Dissemination and Exploitation of Results) Değer artırımı (valorisation) Görünürlük (visibility) Sinerji 05/02/07

11 Neler Var? (2) Basitleştirme:
Başvuru formlarında ve adımlarında sadeleştirme (bütçe talebi dahil) Yoğun programlar dahil hareketlilik için götürü bütçe talebi Sadeleştirilmiş raporlama Elektronik başvuru (2008 için) Proje türlerinde sadeleştirme İki taraflı-Çok taraflı projeler, Hareketlilik faaliyetleri Son başvuru tarihlerinde uyum Programlar arası Ülkeler arası 05/02/07

12 Neler Var? (3) Sonuçları Yaygınlaştırma ve Kullanım:
Çok taraflı projeler için bir plan dahilinde sunulması zorunlu Ürünler, tecrübeler, yöntemler… Programların sürdürülebilirliği için temel faaliyet Sonuçların geniş kitleler tarafından tanınması, gösterilmesi ve uygulanması için; Tanıtım ve bilinçlendirme (bugün olduğu gibi) Yaygınlaştırma (kalite, ilgi, etkinlik) Kullanım (kilit aktörlere aktarım ve çoğaltma) Toplum isteklerini/ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sonuçların çıkarılması Sonuçların doğru hedef kitleye, doğru yer ve zamanda ulaştırılması 05/02/07

13 Neler Var? (4) Değer Artırımı:
Yaygınlaştırma ve Kullanımla aynı mıdır? Değer artırımı, elde edilen ürünlerin farklı ürünler ortaya konulmasına yardımcı olmasıdır. 05/02/07

14 Neler Var? (5) Görünürlük İşbirliğinin yansıması www.ua.gov.tr
05/02/07

15 Neler Var? (6) Sinerji: Ortaklıkların yönetimi konusundaki kurumsal tecrübeler ile Yararlanıcı olarak elde edilen bireysel tecrübelerin (öğrenci/öğretim elemanı değişimi…gibi) paylaşımı. Böylece; Benzer alanlarda yapılacak diğer çalışmalarda gelişim sağlamak, Mevcut uygulamalardan faydalanarak tasarruf etmek Dolayısıyla Amerika’ yı tekrar tekrar keşfetmeye çalışmaktan uzaklaşmak 05/02/07

16 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-1 (Lifelong Learning Programme)
AB’nin genel ve mesleki eğitimde aktif olmasının gerekçeleri 1-EU Treaty Madde 150 Üye ülkelerin bu alandaki faaliyetlerini destekleyecek mesleki eğitim politikalarını uygulamak Madde 149 Üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik ederek eğitimin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak 05/02/07

17 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-2 (Lifelong Learning Programme)
2-Lizbon Stratejisi Birlik; dünyadaki en dinamik bilgi toplumu olmalıdır (2000). Birlik; sürdürülebilir kalkınmayı ve sosyal birliği geliştirmeyi, daha iyi iş imkanları sunan ileri düzeyde bir bilgi toplumu olmayı hedeflemektedir (2005). 05/02/07

18 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-3 (Lifelong Learning Programme)
Yapı: Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme Diller Bilgi İletişim Teknolojileri Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi Avrupa Kurumları Avrupa Kuruluşları 05/02/07

19 Comenius: 1-Çok Taraflı İşbirliği Projeleri
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-4 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-1 Comenius: 1-Çok Taraflı İşbirliği Projeleri 2-Comenius Okul Ortaklıkları (2008’den sonra Comenius Regio) 3-Bireysel Hareketlilik (Hizmet İçi Eğitim Kursları, Comenius Asistanlığı) 4-Comenius Ağları 5-E-Twinning 6-Destekleyici Faaliyetler 05/02/07

20 Erasmus: “Kalite”nin yanısıra;
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-5 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-2 Erasmus: “Kalite”nin yanısıra; Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimlerinin, Yüksek öğretim kurumları arasında çok taraflı işbirliğinin, Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılması 05/02/07

21 Öğretim Elemanı Değişimi
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-6 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-3 Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler: Öğrenci Değişimi Ders alma Staj Öğretim Elemanı Değişimi Eğitim ve Öğretim Yoğun Programlar (IP) Değişim Destekleri Değişimin Organizasyonu Erasmus Yoğun Dil Kursları 05/02/07

22 Destekleyici Faaliyetler
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-7 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-4 Erasmus Merkezi Faaliyetler: Çok Taraflı Projeler Müfredat Geliştirme Projeleri Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğine odaklanan projeler Sanal Kampüsler Konulu Ağlar Destekleyici Faaliyetler 05/02/07

23 Leonardo da Vinci: 1-Hareketlilik
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-8 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-5 Leonardo da Vinci: 1-Hareketlilik 2-Yenilikçilik Transferi için Çok Taraflı Projeler 3-Ağlar 4-Destekleyici Faaliyetler 05/02/07

24 Grundtvig: 1-Çok Taraflı İşbirliği Projeleri 2-Öğrenme Ortaklıkları
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-9 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-6 Grundtvig: 1-Çok Taraflı İşbirliği Projeleri 2-Öğrenme Ortaklıkları 3-Bireysel Hareketlilik (Hizmet İçi Eğitim Kursları, 4-Ağlar, 5-Destekleyici Faaliyetler 05/02/07

25 Her anahtar faaliyet için Çok Taraflı Projeler ve Ağlar
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-10 (Lifelong Learning Programme) Ortak Konulu Programlar - 1 Merkezi 4 Anahtar Faaliyet 1-Politika Geliştirme 2-Diller 3-Bilgi İletişim Teknolojileri 4-Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Her anahtar faaliyet için Çok Taraflı Projeler ve Ağlar 05/02/07

26 Merkezi 3 Anahtar Faaliyet Konular:
HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-10 (Lifelong Learning Programme) Jean Monnet - 1 Merkezi 3 Anahtar Faaliyet 1-Jean Monnet Eylemi 2-Avrupa Kurumları 3-Avrupa Kuruluşları Konular: AB’ nin evrimi, AB ile kültürler arasındaki iletişim AB’nin dünyadaki görünürlüğü, AB’nin medyadaki imajının tahlili AB, bilim, enerji ve sürdürülebilir kalkınma Avrupa vatandaşlığı, Avrupa kültürü 05/02/07

27 Teşekkürler; 05/02/07


"HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları