Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

05/02/07 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ Ranâ KASAPOĞLU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "05/02/07 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ Ranâ KASAPOĞLU"— Sunum transkripti:

1 05/02/07 www.ua.gov.tr Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ Ranâ KASAPOĞLU rana.kasapoglu@ua.gov.tr

2 05/02/07 www.ua.gov.tr •Genel İçerik: –Niçin Yenilik? –Nasıl? –Neler Var? –Hayatboyu Öğrenme Programı •Sektörel Programlar •Ortak Konulu Programlar •Jean Monnet Programı

3 05/02/07 www.ua.gov.tr Niçin Yenilik? (1) Bütüncül bir programa doğru: –7 yıllık planlama sürecinin sonu –Ara değerlendirmelerin sonuçları –Geribildirimlerin değerlendirilmesi •Devamlılık •Basitleştirme •Daha çok ülke merkezli

4 05/02/07 www.ua.gov.tr •Farklı isimlerde benzer konuları işleyen programlar Dil Projesi?Lingua? Niçin Yenilik? (2) Hizmet içi eğitim kursu? Arion?

5 05/02/07 www.ua.gov.tr •Aynı tür programlar için farklı kurallar Hangisi 6 eder? a)2*3? b)1+1+4? Niçin Yenilik? (3)

6 05/02/07 www.ua.gov.tr Niçin Yenilik? (4) •Daha yalın yaklaşım: –Bütüncül bir program içinde, her program kendi yerini daha yalın bir biçimde buluyor

7 05/02/07 www.ua.gov.tr Nasıl? (1) •Ancak yenilik zorlukla birlikte gelir: –Eski kurallar zor ölür ve buna mukabil –Yeni kuralların doğru anlaşılması gerekir

8 05/02/07 www.ua.gov.tr •Hazırlıklar: –Paralel oturumlar –Tarafların işbirliğine yönelik katılımlı çalışmalar: Parlamento, Komisyon, Ulusal Ajanslar, Program Komite Üyeleri, Komisyon Yürütme Ajansı… Nasıl? (2)

9 05/02/07 www.ua.gov.tr •Yapılanlar: –Yeni kuralların tartışılması ve kabulü –Temel dokümanların hazırlanması –Programı yönetenler için –Başvuru sahipleri için –2007 Teklif Çağrılarının “zamanında” yayınlanması Nasıl? (3)

10 05/02/07 www.ua.gov.tr Neler Var? (1) •Anahtar kelimeler –Basitleştirme (simplification) –Sonuçları Yaygınlaştırma ve Kullanım (Dissemination and Exploitation of Results) –Değer artırımı (valorisation) –Görünürlük (visibility) –Sinerji

11 05/02/07 www.ua.gov.tr •Basitleştirme: –Başvuru formlarında ve adımlarında sadeleştirme (bütçe talebi dahil) •Yoğun programlar dahil hareketlilik için götürü bütçe talebi •Sadeleştirilmiş raporlama •Elektronik başvuru (2008 için) –Proje türlerinde sadeleştirme •İki taraflı-Çok taraflı projeler, Hareketlilik faaliyetleri –Son başvuru tarihlerinde uyum •Programlar arası •Ülkeler arası Neler Var? (2)

12 05/02/07 www.ua.gov.tr •Sonuçları Yaygınlaştırma ve Kullanım: –Çok taraflı projeler için bir plan dahilinde sunulması zorunlu –Ürünler, tecrübeler, yöntemler… –Programların sürdürülebilirliği için temel faaliyet –Sonuçların geniş kitleler tarafından tanınması, gösterilmesi ve uygulanması için; •Tanıtım ve bilinçlendirme (bugün olduğu gibi) •Yaygınlaştırma (kalite, ilgi, etkinlik) •Kullanım (kilit aktörlere aktarım ve çoğaltma) –Toplum isteklerini/ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sonuçların çıkarılması –Sonuçların doğru hedef kitleye, doğru yer ve zamanda ulaştırılması Neler Var? (3)

13 05/02/07 www.ua.gov.tr •Değer Artırımı: –Yaygınlaştırma ve Kullanımla aynı mıdır? –Değer artırımı, elde edilen ürünlerin farklı ürünler ortaya konulmasına yardımcı olmasıdır. Neler Var? (4)

14 05/02/07 www.ua.gov.tr •Görünürlük –İşbirliğinin yansıması Neler Var? (5)

15 05/02/07 www.ua.gov.tr •Sinerji: –Ortaklıkların yönetimi konusundaki kurumsal tecrübeler ile –Yararlanıcı olarak elde edilen bireysel tecrübelerin (öğrenci/öğretim elemanı değişimi…gibi) paylaşımı. Böylece; –Benzer alanlarda yapılacak diğer çalışmalarda gelişim sağlamak, –Mevcut uygulamalardan faydalanarak tasarruf etmek Dolayısıyla Amerika’ yı tekrar tekrar keşfetmeye çalışmaktan uzaklaşmak Neler Var? (6)

16 05/02/07 www.ua.gov.tr •AB’nin genel ve mesleki eğitimde aktif olmasının gerekçeleri HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-1 (Lifelong Learning Programme) Madde 149 Üye ülkeler arasında işbirliğini teşvik ederek eğitimin kalitesinin artırılmasına yardımcı olmak Madde 150 Üye ülkelerin bu alandaki faaliyetlerini destekleyecek mesleki eğitim politikalarını uygulamak 1-EU Treaty

17 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-2 (Lifelong Learning Programme) Birlik; dünyadaki en dinamik bilgi toplumu olmalıdır (2000). Birlik; sürdürülebilir kalkınmayı ve sosyal birliği geliştirmeyi, daha iyi iş imkanları sunan ileri düzeyde bir bilgi toplumu olmayı hedeflemektedir (2005). 2-Lizbon Stratejisi

18 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-3 (Lifelong Learning Programme) •Yapı: Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) ERASMUS (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme Diller Bilgi İletişim Teknolojileri Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi Avrupa Kurumları Avrupa Kuruluşları

19 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-4 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-1 •Comenius: 1- Çok Taraflı İşbirliği Projeleri 2-Comenius Okul Ortaklıkları (2008’den sonra Comenius Regio) 3-Bireysel Hareketlilik (Hizmet İçi Eğitim Kursları, Comenius Asistanlığı ) 4-Comenius Ağları 5-E-Twinning 6-Destekleyici Faaliyetler

20 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-5 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-2 •Erasmus: –“Kalite”nin yanısıra; –Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimlerinin, –Yüksek öğretim kurumları arasında çok taraflı işbirliğinin, –Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılması

21 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-6 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-3 Öğrenci Değişimi •Ders alma •Staj Öğretim Elemanı Değişimi •Eğitim ve Öğretim Yoğun Programlar (IP) Değişim Destekleri •Değişimin Organizasyonu •Erasmus Yoğun Dil Kursları •Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler:

22 05/02/07 www.ua.gov.tr Çok Taraflı Projeler •Müfredat Geliştirme Projeleri •Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğine odaklanan projeler •Sanal Kampüsler Konulu Ağlar Destekleyici Faaliyetler •Erasmus Merkezi Faaliyetler: HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-7 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-4

23 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-8 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-5 •Leonardo da Vinci: 1-Hareketlilik 2-Yenilikçilik Transferi için Çok Taraflı Projeler 3-Ağlar 4-Destekleyici Faaliyetler

24 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-9 (Lifelong Learning Programme) Sektörel Programlar-6 •Grundtvig: 1-Çok Taraflı İşbirliği Projeleri 2-Öğrenme Ortaklıkları 3-Bireysel Hareketlilik (Hizmet İçi Eğitim Kursları, 4-Ağlar, 5-Destekleyici Faaliyetler

25 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-10 (Lifelong Learning Programme) Ortak Konulu Programlar - 1 •Merkezi •4 Anahtar Faaliyet 1-Politika Geliştirme 2-Diller 3-Bilgi İletişim Teknolojileri 4-Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı •Her anahtar faaliyet için Çok Taraflı Projeler ve Ağlar

26 05/02/07 www.ua.gov.tr HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI-10 (Lifelong Learning Programme) Jean Monnet - 1 •Merkezi •3 Anahtar Faaliyet 1-Jean Monnet Eylemi 2-Avrupa Kurumları 3-Avrupa Kuruluşları Konular: –AB’ nin evrimi, –AB ile kültürler arasındaki iletişim –AB’nin dünyadaki görünürlüğü, –AB’nin medyadaki imajının tahlili –AB, bilim, enerji ve sürdürülebilir kalkınma –Avrupa vatandaşlığı, Avrupa kültürü

27 05/02/07 www.ua.gov.tr Teşekkürler;


"05/02/07 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI’na GENEL BAKIŞ Ranâ KASAPOĞLU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları