Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİPERTANSİF HASTADA KLİNİK DEĞERLENDİRME Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİPERTANSİF HASTADA KLİNİK DEĞERLENDİRME Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 HİPERTANSİF HASTADA KLİNİK DEĞERLENDİRME Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

2 HİPERTANSİYON: Yüzyılın epidemisi

3 Hipertansiyon önemlidir  Yaygın bir hastalıktır (prevalansı % 30)  Miyokart infarktüsü, kalp yetmezliği, inme ve böbrek hastalığı için önemli bir risk faktörüdür böbrek hastalığı için önemli bir risk faktörüdür  Önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir  Maliyeti yüksektir

4 0 10 20 30 40 50 < 119120 - 139140 - 159160 - 179> 180 Sistolik kan basıncı (mmHg) Yaşa uyarlanmış yıllık oran 0 10 20 30 40 50 Olayların yüzdesi Oran/1.000 kadınOran/1.000 erkek Framingham Çalışması 35-64 yaşında KVH bulunmayan bireyler; 38 yıllık izlem Kannel WB. Am J Cardiol 2000;85:251-5 Kadınlarda olaylar (%)Erkeklerde olaylar (%) Sistolik kan basıncı ve kardiyovasküler risk

5 0 10 20 30 40 50 < 7475 - 8485 - 9495 - 104105 - 160 Diyastolik kan basıncı (mmHg) Yaşa uyarlanmış yıllık oran 0 10 20 30 40 50 Olayların yüzdesi Framingham Çalışması 35-64 yaşında KVH bulunmayan bireyler; 38 yıllık izlem Oran/1.000 kadınOran/1.000 erkek Kadınlarda olaylar (%)Erkeklerde olaylar (%) Kannel WB. Am J Cardiol 2000;85:251-5 Diyastolik kan basıncı ve kardiyovasküler risk

6 KKH mortalitesinin rölatif riski He J, et at. Am Heart J 1999;138:211-219 <112 <71 123456789 1010 Decile 112- 71- 118- 76- 121- 79- 125- 81- 129- 84- 132- 86- 137- 89- 142- 92- >151 >98 (en az 10%) (en yüksek 10%) SKB DKB Sistolik kan basıncı (SKB) Diyastolik kan basıncı (DKB) 350.000 hasta,11.6 yıl izlem MRFIT: Kan basıncı düzeyine göre kardiyovasküler hastalık ölüm riski

7 İnme ölümlerinin rölatif riski <112 <71 123456789 10 Decile 112- 71- 118- 76- 121- 79- 125- 81- 129- 84- 132- 86- 137- 89- 142- 92- >151 >98 (en az 10%) (en yüksek 10%) SKB DKB Sistolik kan basıncı (SKB) Diyastolik kan basıncı (DKB) He J, et at. Am Heart J. 1999;138:211-219. 350.000 hasta,11.6 yıl izlem MRFİT: Kan basıncı düzeyine göre inmeye bağlı ölüm riski

8 Kan basıncı düzeyi son dönem böbrek yetersizliği gelişimini anlamlı olarak etkiler MRFIT Çalışması: M ultiple R isk F actor I ntervention T rial Klag et al. N Engl J Med 1996;334:13-18 332.544 erkek; 6 yıl izlem * * * * * * p<0.001

9 Tozawa M, et al. Hypertension 2003;41:1341-5 Kan basıncı düzeyi ve son dönem böbrek yetersizliği riski 46.881 erkek ve 51.878 kadın 17 yıllık izlem

10 “It is generally forgetten that hypertensive vascular disease kills more people than cancer and AIDS combined. But hypertension is a dull disease to most But hypertension is a dull disease to most of us, and its cure does not excite as that of cancer does” Page IH, Mod Med, 1988

11 İzole Sistolik HT (%) 0 −10 −20 −30 −40 −50 0 −10 −20 −30 −40 −50 (%) İnmeKAHTümKV NonKV Fatal ve non-fatal olaylar Mortalite Sistolik-Diyastolik HT İnmeKAHTümKV NonKV Fatal ve non-fatal olaylar Mortalite Aktif antihipertansif tedavinin risk azalması üzerine etkisi ESH-ESC Hypertension Guidelines. J Hypertens 2003 <0.01 <0.01 <0.001 NS <0.001 <0.001 0.02 0.01 NS <0.001

12 KAN BASINCI: Kanın damar duvarına yaptığı basınç. HİPERTANSİYON: Kan basıncının normal olarak kabul edilen sınırların üstüne çıkması. sınırların üstüne çıkması. HİPERTANSİYON NEDİR? Sistolik KB (mmHg) Diyastolik KB (mmHg) Optimal<120<80 Normal120-12980-84 Yüksek-normal130-13985-89 Evre 1 hipertansiyon 140-15990-99 Evre 2 hipertansiyon 160-179100-109 Evre 3 hipertansiyon ≥180≥110 ERİŞKİNLERDE KAN BASINCI SINIFLAMASI (JNC 6) ERİŞKİNLERDE KAN BASINCI SINIFLAMASI (JNC 6)

13 Lewington S, et al. Lancet 2002;360:1903-13 Kan basıncı ve iskemik kalp hastalığına bağlı mortalite riski 1 milyon bireyi kapsayan 61 prospektif çalışmanın meta-analizi

14 Kan basıncı ve inmeye bağlı mortalite riski Lewington S, et al. Lancet 2002;360:1903-13 1 milyon bireyi kapsayan 61 prospektif çalışmanın meta-analizi

15 Kan basıncı ve son dönem böbrek yetersizliği riski Tozawa M, et al. Hypertension 2003;41:1341-5 17 yıllık izlem

16 HİPERTANSİYON NEDİR? “Yüksek kan basıncı için kesin bir sınır yoktur. Arter basıncı ve mortalite arasındaki ilişki kantitatiftir, basınç yükseldikçe prognoz kötüleşir.” Sir Thomas Pickering, 1972 “Hipertansiyonun başladığı nokta, kan basıncını düşürmenin yararının düşürmemenin yararından fazla olmaya başladığı noktadır.” Rose, 1981 HİPERTANSİYON: Kan basıncının kalp, beyin, böbrek ve retina gibi hedef organlarda hasar oluşturma riskini gibi hedef organlarda hasar oluşturma riskini arttıracak düzeylere yükselmesi. arttıracak düzeylere yükselmesi.

17 MÜDAHALEÖNCESİ MÜDAHALESONRASI KB’ındaazalma SKB’nda Azalma Mortalitede Azalma (%) mmHgİnmeKKHToplam mmHgİnmeKKHToplam 2 -6 -4 -3 3 -8 -5 -4 5 -14 -9 -7 Whelton PK, et al. JAMA 2002;288:1882-8

18 JNC 6 KATEGORİSİ SKB (mmHg) DKB (mmHg) JNC 7 KATEGORİSİ Optimal<120<80 Normal Normal Normal120-12980-84 Prehipertansiyon Prehipertansiyon Yüksek-normal130-13985-89 Evre 1 hipertansiyon 140-15990-99 Evre 1 hipertansiyon Evre 1 hipertansiyon Evre 2 hipertansiyon 160-179100-109 Evre 2 hipertansiyon Evre 2 hipertansiyon Evre 3 hipertansiyon ≥180≥110 Birleşik Ulusal Komitenin (JNC) Erişkinlerde Kan Basıncı Sınıflaması

19 4 yıllık izlemde hipertansiyon gelişme oranları Kan Basıncı 65 Yaş Altı RR (% 95 CI) 65 Yaş Üstü RR (% 95 CI) Optimal % 5.3 (4.4-6.3) % 16.0 (12.0-20.9) Normal % 17.6 (15.2-20.3) % 25.5 (20.4-31.4) Yüksek-normal % 37.3 (33.3-41.5) % 49.5 (42.6-56.4) Hipertansiyon ≥140/90 Vasan RS, et al. Lancet 2001;358:1682-6

20 Vasan RS, et al. N Engl J Med 2001;345:1291-7 Yüksek-normal kan basıncının kardiyovasküler hastalık riskine etkisi 1.6 KAT  2.5 KAT 

21 Kan basıncı ve son dönem böbrek yetersizliği riski Tozawa M, et al. Hypertension 2003;41:1341-5 17 yıllık izlem

22 ABD ve Türkiye’de hipertansif hastaların durumu Burt VL, et al. Hypertension 1995;26:60-9 Arch Intern Med 1997;157:2413-46 JAMA 2003;289:2560-71 Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması

23 Hipertansif hastanın değerlendirilmesi 1. Hipertansiyonun etyolojisinin araştırılması 2. Hedef organ hasarının varlığının ve yaygınlığının değerlendirilmesi değerlendirilmesi 3. Diğer kardiyovasküler risk faktörleri ile eşlik eden hastalıkların araştırılması hastalıkların araştırılması ANAMNEZ FİZİK MUAYENE LABORATUVAR İNCELEMELERİ Kronik kan basıncı yüksekliğinin doğrulanması ve düzeyinin belirlenmesi

24 Kan basıncı ölçümü UYGUN ZAMAN: En az 30 dk öncesinde kafein, sigara içmemiş, yemek yememiş ve egzersiz yapmamış olmalı yemek yememiş ve egzersiz yapmamış olmalı UYGUN MEKAN: Serin ve rahat bir odada en az 5 dk dinlenmiş olmalı olmalı UYGUN POZİSYON: Oturur durumda, sırtını yaslamış, ayaklar yerde ve kol kalp hizasında destekli olmalı yerde ve kol kalp hizasında destekli olmalı UYGUN ALET: Civalılar en doğru, anoroidler aralıklı ayarlanmalı, osilometrikler kolay ancak hatalara açık Manşon kola uygun olmalı UYGUN TEKNİK: Doğru ölçüm tekniği tam olarak uygulanmalı

25 1 Son yarım saatlik süre içinde sigara, kahve veya alkol içip içmediğini, yemek yiyip yemediğini ve egzersiz yapıp yapmadığını sor. 2 Kişinin en az 5 dakika oturur pozisyonda istirahat etmiş olmasını sağla. 3 Kol çapına uygun bir manşon seç. 4 Kan basıncını ilk kez ölçüyorsan her iki koldan oturur ve ayakta pozisyonlarda ölçüm yap. İzlem için ölçüyorsan sağ kolu tercih et. 5 Manşonu dirseğin 2 parmak üstünde hortumlar dirsek çukurunun ortasına gelecek ve çok sıkı veya gevşek olmayacak şekilde sar. 6 Ölçüm yapılacak kola kalp hizasında olacak ve dirsek kıvrık olmayacak şekilde pozisyon ver. 7 Brakiyal arteri palpe et. 8 Stetoskobu brakial arter üzerine gelecek şekilde yerleştir ve manşonun içine sokma. 9 Manşonu saniyede 5-10 mmHg olacak şekilde brakiyal arteri dinleyerek olası sistolik basıncın 15-20 mmHg üzerine kadar şişir. 10 Manşonu saniyede 2-3 mmHg’lik hızla boşaltmaya başla. 11 Crotkoff seslerini duymaya başladığın kan basıncı düzeyini sistolik, seslerin kaybolduğu düzeyi diyastolik kan basıncı olarak al. 12 Ölçtüğün kan basıncı değerini hastaya söyle ve yorumla.

26 Kan basıncı ölçüm teknikleri Uygun zaman Uygun zaman Uygun mekan Uygun mekan OFİSTE ÖLÇÜM: Uygun pozisyon Uygun alet Uygun alet Uygun teknik Uygun teknik Beyaz önlük hipertansiyonu İlaç direnci Antihipertansif tedavi altında hipotansif semptomlar AMBULATUAR ÖLÇÜM:Sınırda hipertansiyon Epizodik hipertansiyon (nokturnal HT gibi) Otonomik disfonksiyon Dipper – Non-dipper tanımlaması (% 10-20 azalma) EVDE ÖLÇÜM:Beyaz önlük hipertansiyonu Tedaviye yanıtın değerlendirilmesi GÜNDÜZ >135/85 mmHg GECE >120/75 mmHg HT

27 Beyaz önlük hipertansiyonu BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU MASUM BİR DURUM MU? BEYAZ ÖNLÜK HİPERTANSİYONU MASUM BİR DURUM MU?  Hipertansiyonun erken evresindeki hastaları andırırlar; insülin direncinde artma vardır ve lipid düzeyleri yüksek olma eğilimindedir. artma vardır ve lipid düzeyleri yüksek olma eğilimindedir.  Damar direnci yüksek olma eğilimindedir.  Sol ventrikül diyastolik işlev bozukluğu kanıtları bulunabilir. Kan basıncının hekim tarafından yapılan ölçümlerde ≥140/90 mmHg, gündüz ambulatuvar ölçümlerde <135/85 mmHg bulunması GENEL POPÜLASYONDAKİ ORANI % 15-30

28 Hipertansiyonun etyolojisi PRİMER (% 90-95) SEKONDER (% 5-10) HİPERTANSİYON Büyük kısmı  Renal parankimal HT  Renovasküler HT

29  Renovasküler  Renal arter stenozu  İntrarenal vaskülit  Renin üreten tümörler  Renoprival  Pr. sodyum retansiyonu  Liddle sendromu  Gordon sendromu Sekonder hipertansiyon nedenleri RENAL  Renal parankimal  Akut glomerülonefrit  Kronik glomerülonefrit  Kronik tübülointerstisyel nefrit  Diyabetik nefropati  Polikistik böbrek hastalığı  Obstrüktif nefropati

30 Sekonder hipertansiyon nedenleri ENDOKRİN  Akromegali  Tiroid hastalıkları  Hipotiroidizm  Hipertiroidizm  Adrenal hastalıklar  Cushing sendromu  Primer aldosteronizm  Kon. adrenal hiperplazi  Feokromositoma  Adrenal dışı kromaffin tm  11-  -hidroksisteroid dehidrogenaz eksikliği  Hiperparatiroidizm  Ekzojen Hormonlar  Östrojen  Glukokortikoid  Mineralokortikoid  Eritropoetin

31 Sekonder hipertansiyon nedenleri  Besinler  Tiramin  Monamin oksidaz inhib.  Vasküler  Aort koarktasyonu  Aortitis  Gebelik  Alkol  Nikotin  Nörolojik hastalıklar  Kafa içi basınç artışı  Sleep apne  Guillain-Barre sendromu  Quadripleji  Akut porfiri  Akut stress  İntravasküler volüm artışı  Diğer ilaçlar

32 Sekonder hipertansiyon nedenleri SİSTOLİK HİPERTANSİYON  Kardiyak output artışı  Aort yetmezliği  Arteriovenöz fistül  Patent duktus arteriozus  Tirotoksikoz  Beriberi  Paget hastalığı  Aortun rijiditesi

33 Hipertansif popülasyonda etyolojik nedenlerin dağılımı

34 KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ  Kan basıncı düzeyi  Yaş: E >55, K >65  Fiziksel inaktivite  Sigara içimi  Dislipidemi  Diyabetes mellitus  Aile öyküsü  Obezite  Sedanter yaşam  Aşırı alkol tüketimi  Psikososyal stres  Riskli ırklar (Siyah, Aborijin) (Siyah, Aborijin) HEDEF ORGAN HASARI Sol ventrikül hipertrofisiSol ventrikül hipertrofisi (EKG, Tele, EKO) (EKG, Tele, EKO)  Mikroalbüminüri (>30 mg/gün) proteinüri (>200 mg/gün) proteinüri (>200 mg/gün) düşük GFH (<60 ml/dk) düşük GFH (<60 ml/dk)  Aterosklerotik plağın radyolojik veya ultrasonografik kanıtları veya ultrasonografik kanıtları (karotis, iliak, femoral, aort) (karotis, iliak, femoral, aort)  Hipertansif retinopati (Grade II ve üzeri) (Grade II ve üzeri) EŞLİK EDEN KLİNİK DURUMLAR Diyabetes mellitus Serebrovasküler hastalık  İskemik inme  Serebral hemoraji  Geçici iskemik atak Kalp hastalığı  Miyokart infarktüsü  Anjina  Koroner revaskülarizasyon  Konjestif kalp yetmezliği Böbrek hastalığı  Diyabetik nefropati  Hipertansif nefroskleroz Aortik hastalık  Dissekan anevrizma  Fuziform aort anevrizması Periferik arter hastalığı JNC 6

35 KARDİYOVASKÜLER RİSK FAKTÖRLERİ  Kan basıncı düzeyi  Yaş: E >55, K >65  Fiziksel inaktivite  Sigara içimi  Dislipidemi  Diyabetes mellitus  Aile öyküsü  Obezite  Düşük GFH (<60 ml/dk)  Mikroalbüminüri (>30 mg/gün) HEDEF ORGAN HASARI Kalp  Sol ventrikül hipertrofisi  Anjina  Miyokart infarktüsü  Koroner revaskülarizasyon  Konjestif kalp yetmezliği Beyin  İnme  Geçici iskemik atak  Demans Kronik böbrek hastalığı Periferik arter hastalığı Retinopati JNC 7

36 Hipertansif bireylerde mikroalbüminürinin iskemik kalp hastalığı riskine etkisi Tedavi almayan 204 hipertansif birey İskemik kalp hastalığı, diyabetes mellitus ve böbrek hastalığı yok İzlem süresi 10 yıl Normoalbüminürik Mikroalbüminürik p<0.003 Jensen JS, et al. Hypertension 2000;35:898-903

37 Mikroalbüminüri ve GFH düşüklüğünün kardiyovasküler prognoz üzerine etkisi HOPE Study MİKROALBÜMİNÜRİHR % 95 CI MI, İnme, KV Mortalite 1.831.64-2.05 KY’ne Bağlı Hospitalizasyon 3.232.54-4.10 Total Mortalite 2.091.84-2.38 Gerstein HC, et al. JAMA 2001;286:421-6 Mann JF, et al. Ann Intern Med 2001;134:629-36 9297 birey – 4.5 yıl izlem GFH DÜŞÜKLÜĞÜ HR % 95 CI MI, İnme, KV Mortalite 1.901.53-2.36 KY’ne Bağlı Hospitalizasyon 2.111.56-2.81 Total Mortalite 1.831.54-2.17

38 Türk popülasyonunda hipertansiyona eşlik eden diğer risk faktörlerinin sıklığı Türk Hipertansiyon Prevalans Çalışması

39 Sistolik kan basıncı ve diğer risk faktörlerinin varlığına göre koroner kalp hastalığı riski Anderson KM, et al. Circulation 1991;83:356-62

40 Kan basıncı ve eşlik eden risk faktörlerinin prognoza etkisi 8 YILLIK İZLEMDE KARDİYOVASKÜLER MORTALİTE Castelli, 1984

41 Kardiyovasküler riskin değerlendirilmesi NormalPreHT Evre 1 HT Evre 2 HT Risk faktörü yok ORTALAMAORTALAMA DÜŞÜK RİSK ORTARİSK 1-2 risk faktörü DÜŞÜK RİSK ORTARİSK YÜKSEK RİSK 3 veya daha fazla risk faktörü veya HOH veya DM ORTARİSK YÜKSEK RİSK ÇOK YÜKSEK RİSK Eşlik eden klinik durumlar YÜKSEK RİSK ÇOK YÜKSEK RİSK

42 Öykü  Kan basıncı yüksekliğinin süresi ve düzeyi  Risk faktörleri  Aile hikayesi  Diyet alışkanlıkları  Fiziksel aktivite  Sigara, alkol, kafein kullanımı  Kullanılan ilaçlar  Psikososyal ve çevresel faktörler

43 Sorgulamada dikkat edilecek noktalar Hipertansiyonun süresi Bilinen son normal KB düzeyi Bilinen son normal KB düzeyi Kan basıncı yüksekliğinin seyri Kan basıncı yüksekliğinin seyri Hipertansiyonun önceki tedavisi İlaçların tipi, etkinliği, yan etkisi İlaçların tipi, etkinliği, yan etkisi Diyet alışkanlıkları Tuz, alkol, beslenme tipi Tuz, alkol, beslenme tipi Diğer risk faktörlerinin varlığı Sigara Sigara Diyabet Diyabet Dislipidemi Dislipidemi Aile öyküsü Hipertansiyon Hipertansiyon Prematüre KVH ve ölüm Prematüre KVH ve ölüm Ailesel hastalıklar Ailesel hastalıklar Psikososyal faktörler İş ve aile yaşamı İş ve aile yaşamı Eğitim durumu Eğitim durumu Sekonder nedenlerin semptomları Hematüri, ödem Hematüri, ödem Kas güçsüzlüğü Kas güçsüzlüğü Kilo kaybı Kilo kaybı Çarpıntı, titreme, terleme Çarpıntı, titreme, terleme Uyku apnesi ile ilgili sorgulama Uyku apnesi ile ilgili sorgulama Hedef organ hasarı bulguları Baş ağrısı Baş ağrısı Göğüs ağrısı Göğüs ağrısı Nefes darlığı Nefes darlığı Kladikasyo Kladikasyo Görme bozukluğu Görme bozukluğu

44 Non-steroid antiinflamatuvar ilaçlar Kortikosteroidler ve anabolik steroidler Oral kontraseptifler ve seks hormonları Vazokonstriktör/sempatomimetik dekonjestanlar Kalsinörin inhibitörleri (siklosporin, tacrolimus) Eritropoetin ve analogları Monoamin oksidaz inhibitörleri Midodrin Tiroid hormonu Meyan kökü Kokain benzeri uyarıcılar Tuz Aşırı alkol KAN BASINCI 

45 Fizik Muayene - Kan basıncı ölçümü En az 5 dk dinlenmeden sonra oturur durumda ölç 2 dk sonra tekrar ölç Her iki koldan ölç Ayakta ölç Nabızları değerlendir Gerekirse bacaktan ölç İki kol arasında 15 mmHg veya daha fazla fark Aort koarktasyonu Tıkayıcı hastalıklar Sistolik KB’ında 20 mmHg veya daha fazla düşme YaşlılarHiperaldosteronizmFeokromositoma Renin bağımlı HT Aort koarktasyonu Femoral nabızın gecikmesi veya alınamaması Düşük kan basıncı Yaşlılarda uygunsuz olarak yüksek SKB Psödohipertansiyon

46 Fizik muayene Kan basıncı ölçümüVücut kitle indeksi, bel çevresi Nabız sayısıGöz dibi Vücut ağırlığı, uzunlukAyrıntılı sistemik muayene KALP:Güçlü ve kalıcı apikal vuru Kalp tepe atımının sola ve aşağıya kayması S 4, S 3 S 2 ’de şiddetlenme ve AY üfürümü Prekordiumda ve sırtta kaba sistolik üfürüm VASKÜLER SİSTEM:Karotis, renal ve femoral arterlerin oskültasyonu Abdominal aortun oskültasyonu Periferik arter muayenesi ABDOMEN:Abdominal üfürümler Pulsatil kitle Böbrek lojunda kitle NÖROLOJİK SİSTEM:Duyusal ve motor işlevler Mental ve duygulanım durumları Otonom nöropati

47 Laboratuvar incelemeleri  Elektrokardiyogram  Telekardiyogram  İdrar analizi  Hemoglobin  Glukoz  Kreatinin veya GFH  Potasyum  Kalsiyum  Lipoprotein profili HDL-Kolesterol HDL-Kolesterol LDL-Kolesterol LDL-Kolesterol Trigliserid Trigliserid  Albüminüri – Albümin/Kreatinin  hs-CRP  Homosistein  Ürik asit  TSH HER HASTADA YAPILMASI GEREKEN İNCELEMELER YAPILMASI YARARLI OLAN İNCELEMELER EKOKARDİYOGRAFİ RUTİN DEĞİL Sol ventrikül disfonksiyonu İskemik kalp hastalığı

48 Yaş, öykü, fizik muayene ve ilk laboratuvar incelemelerinin spesifik bir patolojiyi işaret ettiği durumlarda İlaç tedavisine iyi yanıt alınamadığında Daha önce iyi kontrol sağlanmasına karşın son zamanlarda kontrolsüzleşen hipertansiyonda Ani başlayan hipertansiyonda Şiddetli (evre 3) hipertansiyonda SEKONDER NEDENLER DÜŞÜNÜLMELİ İLERİ İNCELEMELER YAPILMALIDIR

49 Hipopotasemik hipertansif hastaya yaklaşım Primer hiperaldosteronizm Cushing sendromu Konjenital adrenal hiperplazi Renal arter darlığı Renin salgılayan tümörler Diüretik kullanımı

50 Sekonder hipertansiyonlar için tarama testleri TANI TANISAL TEST Kronik böbrek hastalığı İdrar analizi, GFH Renovasküler hipertansiyon Doppler USG, MR anjiografi Aort koarktasyonu CT anjiografi Cushing sendromu veya diğer glukokortikoid fazlalığı durumları Öykü, idrarda serbest kortizol, deksametazon supresyon testi Pr. hiperaldosteronizm veya diğer mineralokortikoid fazlalığı durumları 24 saatlik idrarda aldosteron veya diğer mineralokortikoidlerin ölçümü Feokromositoma 24 saatlik idrarda metanefrin ve normetanefrin, plazma metanefrin Tiroid/Paratiroid hastalıkları TSH, PTH Uyku apnesi Oksijen satürasyonu ile uyku testleri İlaçlar Öykü, ilaç taraması

51 Renovasküler hipertansiyonu düşündüren bulgular Aile öyküsü bulunmayan 30 yaşın altındaki bireylerde veya 55 yaşın üzerindeki bireylerde ortaya çıkan ciddi hipertansiyon Diyastolik komponenti de bulunan abdominal üfürüm Akselere hipertansiyon Önceleri kolay kontrol edilmesine karşın dirençli hale gelen hipertansiyon Provake edilmemiş hipopotasemi Tekrarlayan akciğer ödemi atakları Etyolojisi saptanamayan böbrek yetmezliği ACE inhibitörleri veya ARB ile tedavi sırasında gelişen akut böbrek yetersizliği

52 Acil tedavi gereksinimi Akselere hipertansiyon Şiddetli hipertansiyon Komplikasyonlu hipertansiyon Altta yatan olası nedenler Sekonder HT’u düşündüren ipuçları (hipopotasemi gibi) Yüksek kreatinin düzeyi Proteinüri ve/veya hematüri Genç yaş (<20) Ani başlayan veya kontrolsüzleşen HT Dirençli hipertansiyon Tedavi sorunları Çoklu ilaç intoleransı Çoklu ilaç kontrendikasyonu Tedaviye uyumsuzluk Diğer Yüksek kan basıncı değişkenliği Beyaz önlük hipertansiyonu Gebede hipertansiyon İLERİ MERKEZE SEVK

53 Başlangıç kan basıncına göre izlem önerileri BAŞLANGIÇ KB ÖNERİLEN İZLEM Normal<120/80 2 yıl içinde tekrar gör Prehipertansiyon120-139/80-89 1 yıl içinde tekrar gör * Evre 1 HT 140-159/90-99 2 ay içinde tekrar gör * Evre 2 HT ≥160/100 1 ay içinde tekrar gör veya ileri merkeze sevk et Şiddetli HT ≥180/110 Kliniğe ve komplikasyonlara göre hemen ya da 1 hafta içinde tedavi et veya ileri merkeze sevk et * Yaşam tarzı değişikliği ile ilgili önerilerde bulun

54 Hedef kan basıncı Komplikasyonsuz<140/90 Diyabetes mellitus <130/80 Böbrek hastalığı <130/80 Proteinüri (>1 gr/gün) <125/75 JNC 7, 2003 ESH/ESC, 2003

55 Hastaların izlemi HİPERTANSİYON 1-2 ay arayla izlem Evre 2 HT veya eşlik eden hastalığı olanlarda daha sık izlem gerekebilir HEDEF KAN BASINCI Kalp hastalığı veya diyabet gibi eşlik eden hastalıklar veya laboratuvar testlerine gereksinim izlem sıklığını etkileyebilir 3-6 AYLIK ARALIKLARLA DÜZENLİ İZLEM Kreatinin, potasyum, glukoz ve lipid düzeyi ölçümleri ile hedef organ hasarına yönelik değerlendirmeler yılda 1-2 kez yapılmalı

56 SONUÇLAR Kan basıncı ile morbidite ve mortalite arasındaki ilişki doğrusaldır. 115/75 mmHg’dan başlayarak kan basıncındaki her 20/10 mmHg yükselme kardiyovasküler riski 2 kat arttırır. Kan basıncı 120-139/80-89 mmHg olan kişiler prehipertansif olarak değerlendirilmeli ve yaşam tarzı değişiklikleri uygulanmalıdır. Hipertansiyona bağlı morbidite ve mortalite kan basıncı düzeyinden başka hipertansiyonun nedeni, eşlik eden diğer risk faktörleri ve hedef organ hasarı varlığından önemli ölçüde etkilenir. Hipertansif hastaların bu amaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerekir. Hastalar klinik durumlarına göre belirli aralıklarla izlenmeli ve kan basıncı hedefine ulaşılmalıdır.

57 MESAJLAR 120-139/80-89 MMHG ARASINDAKİ KAN BASINÇLARINA TAMAMEN NORMAL GÖZÜYLE BAKMA HİPERTANSİF BİREYİ ETYOLOJİ, RİSK FAKTÖRLERİ VE HEDEF ORGAN HASARI BAKIMINDAN MUTLAKA DEĞERLENDİR DEĞERLENDİRME YAPMADAN ASLA TEDAVİ BAŞLAMA HEDEF KAN BASINÇLARINA ULAŞMAK İÇİN ÇABA GÖSTER


"HİPERTANSİF HASTADA KLİNİK DEĞERLENDİRME Dr. Kenan ATEŞ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları