Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BEN İ M DE B İ R F İ KR İ M VAR. İ nsanların sahip oldu ğ u hak ve hürriyetler vardır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BEN İ M DE B İ R F İ KR İ M VAR. İ nsanların sahip oldu ğ u hak ve hürriyetler vardır."— Sunum transkripti:

1 BEN İ M DE B İ R F İ KR İ M VAR

2 İ nsanların sahip oldu ğ u hak ve hürriyetler vardır.

3 Ö ğ renim görme ve dü ş ünce bunlardan bazılarıdır.

4 Hak ve hürriyetlerimizi nasıl kullanaca ğ ımız yasalarla belirlenmi ş tir.

5 Evimizde uymamız gereken kuralları da biz belirleriz.

6 Ailemizi ilgilendiren konularda kararlar alınırken herkes fikrini söyler.

7 Böylece herkesin hak ve hürriyetlerini kullanabilece ğ i demokratik bir ortam meydana getirmi ş oluruz.

8 Ailede alınacak ortak kararlara hep birlikte örnekler verelim.

9 Yemek saatleri

10 Televizyon seyretme saatleri

11 Bilgisayar kullanım saatleri

12 Oyun saati

13 Yatma ve kalkma saatleri

14 Görev da ğ ılımı

15 İ htiyaçların belirlenmesi

16 Alı ş veri ş

17 Sizlerin evinde benzer kurallar mutlaka vardır. Bu kuralları bizlere söyler misiniz?

18 Saydı ğ ınız bu kurallar belirlenirken siz de fikrinizi söylediniz mi?

19 Evet çocuklar ! Birey olarak sizin de fikrinizi söyleme hakkınız var. Aileyi ilgilendiren kararlar alınırken dikkatli davranmak gerekir. Ailemizdeki di ğ er bireyleri, onların özelliklerini göz ardı edemeyiz.

20 Sevgili çocuklar, Evde oldu ğ u gibi okulda, sokakta kısaca her yerde uyulması gereken kurallar vardır. Bu kurallar herkes içindir. Hepimizin rahatı ve güvenli ğ i içindir.


"BEN İ M DE B İ R F İ KR İ M VAR. İ nsanların sahip oldu ğ u hak ve hürriyetler vardır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları