Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVR İ M ERDEN “ CANIM TÜRK İ YEM ” KL İ P PROJES İ Devrim Erden’in Klibi Ülkemizdeki önemli ulusal kanallarda, Kral TV de ve yurt dışında birçok kanalda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVR İ M ERDEN “ CANIM TÜRK İ YEM ” KL İ P PROJES İ Devrim Erden’in Klibi Ülkemizdeki önemli ulusal kanallarda, Kral TV de ve yurt dışında birçok kanalda."— Sunum transkripti:

1 DEVR İ M ERDEN “ CANIM TÜRK İ YEM ” KL İ P PROJES İ Devrim Erden’in Klibi Ülkemizdeki önemli ulusal kanallarda, Kral TV de ve yurt dışında birçok kanalda yayınlatılacaktır. DEVR İ M ERDEN “ CANIM TÜRK İ YEM ” KL İ P PROJES İ

2 CANIM TÜRKİYEM  ŞAHLANIR DUMANLI TOROSLARIMIZ  TOPRA Ğ I BEREKET ÇUKUROVAMIZ  HARRAN OVASIYLA MERAM BA Ğ IMIZ  B İ R BAŞKA GÜZELD İ R CANIM TÜRK İ YEM   DA Ğ IYLA TAŞIYLA B İ Z İ MD İ R BU VATAN  HER MEVS İ M YAŞANIR ANADOLUDAN  OLMASIN DÜNYADA B İ ZE YAN BAKAN  B İ RL İ KTE VAR OLDU CANIM TÜRK İ YEM   ANKARA KALES İ Y İĞİ T EFES İ  ZEYBEKLER D İ YARI ŞANLI EGES İ  KEMENÇE SES İ NDEN KARADEN İ Z İ  HALAY ÇEKER TÜRKÜ SÖYLER TÜRK İ YEM   MEVLANAYLA DÖNER BEKTAŞ İ YLE SÖYLER  KARAGÖZLE GÜLER CANIM TÜRK İ YEM  DÖRTB İ R KÖŞES İ NDE GEÇM İ Ş İ N İ ZLER İ  TAR İ H İ YLE YAŞAR CANIM TÜRK İ YEM  DUVAKLAR TAKILIR KINA YAKILIR  KIRATI KOŞTURUP C İ R İ T ATILIR  B İ R Y İĞİ T ÖLÜRSE A Ğ IT YAKILIR  TÖRES İ YLE YAŞAR CANIM TÜRK İ YEM   B İ R F İ NCAN KAHVEY İ KIRK YIL HATIR SAYAN  DO Ğ UDAN BATITYA DESTANLAR YAZAN  EL İ NDE NASIRLA GÖZLER İ NURLANAN  CANIM ANADOLU CANIM TÜRK İ YEM   NAKARAT  HAYD İ EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE  AY YILDIZ BAYRAKLAR ELLER İ M İ ZDE  TEK YÜREK OLDUK M İ LLET İ M İ ZLE  CUMHUR İ YET İ NLE YAŞA TÜRK İ YEM SÖZ-MÜZ İ K F İ KRET YILDIZ SOL İ ST DEVR İ M ERDEN

3 DEVRİM ERDEN 2013 DE TÜRKİYE’NİN TANITIM ELÇİSİ OLACAK Türkiye’nin ilk resmi tanıtım klibini icra edecek sanatçımız Devrim Erden, Ülkemizin yurt dışında yürüttü ğ ü tanıtım çalışmaları kapsamında bir çok yabancı Ülke şehirlerinde konserler verecektir. Bu organizasyonlarda yayınlanacak olan Klip Türkiye tanıtımına katkı sa ğ layacak ve müzik dili ile daha büyük hedef kitlelere hitap edecektir.

4 CANIM TÜRK İ YE’M ( TÜRK İ YE’N İ N İ LK TANITIM KL İ B İ ) Türkiye görsel, Kültürel ve tarihsel zenginli ğ i ile manevi de ğ erlere sahip, her türlü mezhebe ve dini inançlara üstün hoşgörüsü ve saygısıyla ev sahipli ğ i yapan, milyonlarca Dünya insanının her yıl ziyaret etti ğ i, önemli bir Turizm Ülkesidir. Ülkemizin kendi öz Müzi ğ i ile tanıtılması ve müzik dili ile milyonlarca insana ulaşılarak görsel zenginli ğ imizin, Türkiye’nin Vizyonuna ve marka de ğ erine yakışan bir biçimde sunulması, tanıtma misyonuna uygun bir çalışma olacaktır. Ülkemizin ilk resmi tanıtım klibi Canım Türkiye’m, sevilen Sanatçı Devrim Eden tarafından seslendirilecektir. Tüm Ulusal kanallarda, Müzik kanallarında ve bir çok yabancı Ülke TV Kanallarında yayınlanacak olan bu klip Türkiye’nin tanıtımına önemli katkı sa ğ layacaktır. Sözleri ve Müzi ğ i ile kulaklara hoş gelen bir ezgiye sahip bu eser, birlik ve beraberli ğ e çok ihtiyacımız olan bu günlerde, önemli misyon üstlenecektir. Canım Türkiye’m Klibi, Siyasi, İ deolojik ve Radikal unsurları içerisinde barındırmayan, herhangi bir siyasi akımın ve yapılanmanın destekçisi olmayan, tamamen Türkiye’nin güzellerlerini ve de ğ erlerini pozitif sunan ve görsel zenginli ğ i ile Ülkemizin tanıtımına katkı sa ğ layacak bir sorumluk projesidir. Canım Türkiye’m, İ ktidarı ve Muhalefeti, işçisi ve memuru, genci ve yaşlısı, kadını ve erke ğ i ile kısaca tüm milletimizin sahiplenece ğ i, özümseyece ğ i ve haydi el ele gönül gönüle diyerek, Ay Yıldızlı bayra ğ ımızı dalgalandırarak hep bir a ğ ızdan icra edece ğ i dillerden düşmeyecek bir tanıtım klibi olacaktır.


"DEVR İ M ERDEN “ CANIM TÜRK İ YEM ” KL İ P PROJES İ Devrim Erden’in Klibi Ülkemizdeki önemli ulusal kanallarda, Kral TV de ve yurt dışında birçok kanalda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları