Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi PRODLIGHT Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi PRODLIGHT Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi."— Sunum transkripti:

1

2

3 Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi
PRODLIGHT Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi

4 Gündem Genel Bakış Altyapı Proses Tanımları KKP Entegrasyonu
Diğer sistemlerle bağlantı Vizyon Mimari Altyapı Ağ yapısı Değişkenler Rapor Üretici Alarmlar Proses Tanımları Proses İşlem Parçaların Birleşmesi KKP Entegrasyonu Temel özellikler ve Faydalar Zaman planlama Satın alma modülü Maliyetlendirme Taşaron ve Fasoncular Defolar Kullanıcı yetkileri Uygulama PRODLIGHT

5 GENEL BAKIŞ İnterfaces, Vision, Graphs, Concept, Time

6 Diğer Sistemlere Bağlantı
PRODLIGHT - UPYS Stok Satın Alma Alış Siparişleri Makine Ayar Bilgileri Makine Kullanım Bilgileri Makine Üretim Bilgileri Ekip Bilgileri Vardiya Bilgileri Çalışma Saatleri Satış Şiparişleri Depolar Maliyetler Genel 1-Diğer sistemlere bağlantı 2-Vizyon 3-Mimari PRODLIGHT

7 1-Diğer sistemlerle bağlantı
Vizyon Yönetim KKP PRODLIGHT - UPYS SCADA PDKS Ekipman İş gücü Genel 1-Diğer sistemlerle bağlantı 2-Vizyon 3-Mimari PRODLIGHT

8 1-Diğer sistemlere bağlantı
Mimari Planlama Modülü Fiili Üretim Modülü Tip Bilgileri Tesis Ürün Bilgisi Üretim Mühendislik Modülü Tesis Bilgi Girişi Genel 1-Diğer sistemlere bağlantı 2-Vizyon 3-Mimari PRODLIGHT

9 1-Diğer sistemlere bağlantı
Mimari Mühendislik Modülü Tesis Bilgileri Prosesler Departmanlar İşlemler Üretim İstasyonları Malzeme Ekipman İş gücü Depolar Makineler Personel Genel 1-Diğer sistemlere bağlantı 2-Vizyon 3-Mimari PRODLIGHT

10 1-Diğer sistemlere bağlantı
Mimari Mühendislik Modülü Prosesler İşlemler Stok Kalemleri İstasyonlar Fasoncular Makineler Personel Mühendislik Modülü Tesis Bilgi Girişi Genel 1-Diğer sistemlere bağlantı 2-Vizyon 3-Mimari PRODLIGHT

11 1-Diğer sistemlere bağlantı
Mimari Fiili Üretim Modülü Üretim Hareketleri Planlama Modülü Genel 1-Diğer sistemlere bağlantı 2-Vizyon 3-Mimari PRODLIGHT

12 ALTYAPI Graphs, Variables,Report, Alert

13 Şebeke (ağ) altyapısı Ağlar: Proses ve formül ilişkilerini tanımlamada kullanılırlar Baskı Kesim Dikiş Yıkama Ambalaj Nakış Altyapı 1-Ag 2-Değiskenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

14 Değişkenler 0 Boyutlu Değişkenler 1 Boyutlu Değişkenler
Hareketlendirilecek Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üreticisi 4-Alarm PRODLIGHT

15 Değişkenler Başlık Değişkenleri Beden Renk Üretim Miktarı S M L XL
KIRMIZI MAVİ MOR 30 50 15 Renk Üretim Miktarı Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üreticisi 4-Alarm PRODLIGHT

16 Değişkenler Her bir hücrede şunlardan biri bulunur: Tam sayı
Virgullu sayı Tekstuel bilgi Resim Dosya Programsal Nesne Resim eklenecek Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

17 Değişkenler Değişkenlerin kullanımı Ürün parametreleri
Proses parametreleri İşlem parametreleri Kaynak, Ürün, vb. miktarları Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

18 Değişkenler Değişkenlerin kullanımı: Fire Limitleri
Malzeme Parametreleri Makine Parametreleri Makine Ayarları Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

19 Değişkenler Değişkenlerin değerlerinin belirlenmesi:
Kullanıcı bilgi girişi Formüller yoluyla diğer değişkenlerden Herhangi bir değişkenin değeri değiştiğinde sistem otomatik olarak, bundan etkilenen değişkenlerin değerini hesaplar. Çok boyutlu değişkenlerin boyları da formülle ifade edilebilir. Resim eklenecek Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarmlar PRODLIGHT

20 Rapor Üretici WYSWYG bir Rapor Üreticidir
Her bir rapor bir veya birden fazla bölgeden oluşur Slaytlara böünecek Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

21 Rapor Üretici Raporlama sırasında her bölge, rapor üretme sırasında görüldüğü şekilde görülür (WYSWYG). Bilgi ekrana sığmayacak kadar fazla ise, kullanıcı bölgenin sağındaki kaydırma çubuğunu kullanarak bilgiye ulaşır Slaytlara böünecek Yazıcıya basarken, bölge aşağıya doğru gerektiği kadar uzatılır. Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

22 Rapor Üretici Her bölge, satır ve sutunlara dizilmiş alanlardan oluşur. Slaytlara bölünecek Sutunlar “gizli” olarak tanımlanabilir Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

23 Rapor Üretici Hücreler boş bırakılabilir, veya aşağıdakilerden herhangi birini içerir: Bir veritabanı alanı Bir programsal nesne özelliği Diğer alanlardan hesaplanan bir formül Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

24 Rapor Üretici Bir alan, çok boyutlu bir değişken içerebilir
Bu durumda birden fazla satır ve sutunu kaplayabilir Çok boyutlu değişkenler bir çok farklı formatta basılabilir Çeşitli toplam ve ara toplam imkanları mevcuttur Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

25 Rapor Üretici Raporlar: Ekranda görüntülenebilirler
Yazıcıya dökülebilirler *.xls ve *.html formatında dosyaya alınabilirler Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

26 Alarm Mekanizması Sistem aşağıdaki alarm durumlarını algılar:
Kaynak kullanımı normalin üzerinde Kaynak kullanımı fire limitlerinin üzerinde Negatif stok Geç başlayan işler ... Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

27 Alarm Mekanizması Sistem çeşitli alarm durumlarını algılar:
Defolu ürünlerin fazla üretimi Stoğun minimumun altına düşmesi Stoğun maximumun üstüne çıkması Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

28 Alarm Mekanizması Söz konusu alarm durumları kullanıcı tarafından, malzeme tipi, işlem vb. ye bağlı olarak yönlendirilebilir. Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

29 Alarm Mekanizması Her bir alarm durumunda aşağıdakilerden biri veya birkaçı yapılabilir. Kullanıcıya uyarı Kullanıcıyı (yetki seviyesine bağlı olarak) engelleme Alarmı günlük dosyasına kaydetme Alarmı e-posta (veya SMS) ile ilgili kişilere ulaştırma Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

30 Alarm Mekanizması PRODLIGHT E-posta Günlük Uyarı
Yetki seviyesine göre engelleme Altyapı 1-Ağ 2-Değişkenler 3-Rapor Üretici 4-Alarm PRODLIGHT

31 PROSES TANIMI Cutting, Printing, Sewing,Washing,Packaging

32 Proses Tanımı Mühendislik modülünün candamarıdır Proses Tanımı
3-Işlem 4-Parcaların Birleşmesi PRODLIGHT

33 Proses Tanımı Üretim prosesi tipler seviyesinde tanımlanır
Malzeme Tipleri: Üretim açısından benzer özellikler taşıyan stok kalemi kümeleri Kumas İplik Fermuar Etiket Koli Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parçaların Birleşmesi PRODLIGHT

34 Proses Tanımı Makine Tipleri: Üretim açısından benzer işlevi olan makinelerin geneli. Örneğin: Kesim masası Dikiş makinesi vb… Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşem 4-Parçaların Birleşmesi PRODLIGHT

35 Proses Tanımı Personel Kalifikasyonları: Personelin, yetenekleri, istekleri ve eğitimleri doğrultusunda sahip olabilecekleri kalifikasyonlar. Bunlar, doğal olarak söz konusu personelin üretim işlemlerine atanıp atanamayacaklarını belirler Makastar Tasarımcı Remayözcü Vb. Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parcaların Birleşmesi PRODLIGHT

36 Proses Tanımı Bir Proses İşlemlerden ve aralarındaki öncelik ilişkileriyle belirlenir. Bir firmada birden fazla proses söz konusu olabilir. Bu proseslerde ortak işlemleri bulunabilir. Baskı Kesim Dikiş Yıkama Ambalaj Nakış Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parçaların Birleşmesi PRODLIGHT

37 İşlemler seçimlik (opsyonel) olabilirler
Proses Bir a işlemi diğer bir b işleminden önce geliyorsa, bunun anlamı a işleminden çıkan bir ürünün b işleminde kullanıldığıdır Baski Dikiş İşlemler seçimlik (opsyonel) olabilirler Nakis Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parcaların Birleşmesi PRODLIGHT

38 İşlem Bir üretim işlemi, çeşitli kaynakları kullanarak bir çıktı oluşturur Çıktılar daima malzemedir Bazı çıktılar o işlemin ana ürünü veya ürünleri Bazıları da yan ürünleri olabilir Girdiler, aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: Stok Kalemi (Malzeme) Makine (Ekipman) Personel (Kalifikasyon) Kumas parcaları Fermuar Dikis Düğme Etiket Dikiş Makinesi Dikiş Kursu Ham Ürün Dikiş İpliği Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parçaların Birleşmesi PRODLIGHT

39 Parçaların birleşmesi
Prosesler İşlemler Malzeme Ekipman İşgücü Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parçaların Birleşmesi PRODLIGHT

40 Parçaların Birleşmesi
Yukarıdakilerin her birine (malzeme, ekipman, işgücü, işlemler, …) istendiği kadar değişken tanımlanır. Ayrıca her bir kaynağın/ürünün miktarları, zamanları vb.. de birer değişkendir. Bunların hepsi formül/değişken altyapısına bağlanır. Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parçaların Birleşmesi PRODLIGHT

41 Etiket Dikiş İpliği Koli Fermuar Separator Düğme Etiket Kumaş
Parçaları Baskı Kumaş Parçaları Kumaş Kesim Dikiş Ambalaj Yıkama Makastar Dikiş Makinesi Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Dikiş Kursu Ürün Nakış Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parcaların Birleşmesi PRODLIGHT

42 Etiket Dikiş İpliği Koli Fermuar Separatör Düğme Etiket Kumas
Parçaları Baskı Kumaş Parçaları Kumaş Kesim Dikiş Ambalaj Yıkama Makastar Dikiş Makinesi Kumaş Parçaları Dikiş Kursu Ürün Nakış Kumaş Parçaları Proses Tanımı 1-Proses Tanımı 2-Proses 3-İşlem 4-Parçaların Birleşmesi PRODLIGHT

43 KKP (ERP) ENTEGRASYONU

44 MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ KKP PRODLIGHT KKP Entegrasyonu PRODLIGHT

45 TEDARİKÇİ ÜRETİM MÜŞTERİ
Satın Alma Siparişi TEDARİKÇİ ÜRETİM Verilen Sipariş Satın Alma Malzeme Siparişi Üretim Hammadde Deposu İrsaliye Dahili Fiş Mamül Deposu MÜŞTERİ Satın Alma Alınan Siparis Üretim Emri Üretim Sipariş Girişi KKP Entegrasyonu PRODLIGHT

46 Temel Özellikler ve Faydalar
Scheduling,Procurement,Costing,Subcontractos, Defects, Permission

47 Zaman Planlama Zaman planlama parametreleri İş öncelik ilişkileri
Sabit ayar zamanları Değişken zamanlar İstasyon ve Makine kapasiteleri Malzeme stoğu ve Temin Süreleri Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

48 Zaman Planlama İşlemler otomatik veya manuel olarak planlanabilir
İşlemler ilk mümkün olan zamana planlanır uygun zaman aralığı bulunamadığında parcalanarak iki alt işleme bölünür Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

49 Satın Alma Satın alma elemanları, fiyat ve tedarikçiyi belirler
Mevcut ve tahmini stoklara göre potansiyel satın alma siparişleri (ön siparişler) oluşturulur. Satın alma elemanları, fiyat ve tedarikçiyi belirler Satın Alma yetkilisinin onayı ile verilen şipariş oluşur Max. Min. Zaman Stok Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

50 Satın Alma Üretim işlemleri hammadde eksikliği nedeniyle aksamaz
 Siparişlerin üretimi zamanında tamamlanır  Müşteri Memnuniyeti Lack opf raw mtl, Orders, On time, Customer satisfaction Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

51 Satın Alma Gereğinden fazla stok olması engellenir
 Kaynakların etkin kullanımı sağlanır Over stock, Idle period, Funds Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

52 Satın Alma Atıl zamanlar en aza indirilir
 Kaynakların etkin kullanımı sağlanır Over stock, Idle period, Funds Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

53 Maliyetlendirme Tahmini maliyetler manuel olarak veya fiyat listelerinden girilir. Fiili maliyetler, fiili üretim hareketleri ve bu hareketlerde fiilen kullanılan malzemenin maliyeti, fason faturaları vb.. göz önüne alınarak hesaplanır. Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

54 Maliyetlendirme Tahmini maliyetler fiili maliyetlerle karşılaştırılır. Böylelikle gelecekte yapılacak tahminlerin yanılma payı azaltılır. Estimated cost, actual cost, competitiveness, profitability Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

55  Maliyetlendirme Rekabet imkanı ve karlılık artar
Estimated cost, actual cost, competitiveness, profitability Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

56 Fason Takibi Fason faturaları sözleşmelerle karşılaştırılır
Fark olması durumunda alarm mekanizması devreye girer. invoice,contract, alert Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

57 Fason Takibi Fasoncu depolarındaki Malzeme (Hammadde, Ara ürün, Ürün) kontrol altında tutulur Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

58 Defolar Her ürün veya ara ürün için çeşitli defo tipleri tanımlanabilir Her bir defo tipi istenirse ayrı bir depoda takip edilebilir, istenirse stok hareketi özel bir kodla işlenir, ve istendiğinde rapor edilir. Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

59 Kullanıcı Yetkileri Prodlight ta kapsamlı bir kullanıcı yetkilendirme altyapısı mevcuttur. Her bir kullanıcının programın çeşitli ekranlarına giriş yetkisi sistem yöneticisi tarafından kısıtlanabilir. Temel Özellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satın Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

60 Kullanıcı Yetkileri Ayrıca kullanıcı gruplarına verilebilecek yetkiler: Miktar girme ve değiştirme Malzeme girme ve değiştirme Fiyat girme ve değiştirme Satın alma / Üretim onayı verme Temel Ozellikler ve Faydalar 1-Planlama 2-Satin Alma 3-Maliyetlendirme 4-Fason Takibi PRODLIGHT 5-Defolar 6-Yetkiler

61 UYGULAMA Experts, implementation

62 Uygulama Bu sunumda anlatmaya çalıştığımız mimari, yazılımın esnek bir şekilde: Her türlü üretim sistemi ve ihtiyaca göre uyarlanmasına Kullanıcı tarafından istenen detaya girilebilmesine olanak tanır. Hiç bir üretim sistemi diğeri ile aynı olmadığı için, şüphesiz, bu büyük bir avantajdır. Uygulama PRODLIGHT

63 Uygulama Söz konusu esnekliğin tanıdığı olanakların müşterinin hizmetine sunulması özel bir uzmanlık ve çaba gerektirmektedir. Bu yapılmadığında sistemin etkin kullanımı mümkün olmamaktadır Uygulama PRODLIGHT

64 Uygulama Sonuç olarak uygulamanın uzmanlar tarafından yapılması projenin başarısı için şarttır. Bu nedenle ProdLight iş sadece yetkili uzmanlar tarafından uygulama hizmetleri ile birlikte anahtar teslimi proje olarak satılmaktadır. Authorized experts, success Uygulama PRODLIGHT

65


"Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi PRODLIGHT Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları