Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PRODLIGH T Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PRODLIGH T Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi."— Sunum transkripti:

1

2

3 PRODLIGH T Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi

4 PRODLIGHT Gündem Genel Bakış –Diğer sistemlerle bağlantı –Vizyon –Mimari Altyapı –Ağ yapısı –Değişkenler –Rapor Üretici –Alarmlar Proses Tanımları –Proses –İşlem –Parçaların Birleşmesi Genel Bakış –Diğer sistemlerle bağlantı –Vizyon –Mimari Altyapı –Ağ yapısı –Değişkenler –Rapor Üretici –Alarmlar Proses Tanımları –Proses –İşlem –Parçaların Birleşmesi KKP Entegrasyonu –KKP Entegrasyonu Temel özellikler ve Faydalar –Zaman planlama –Satın alma modülü –Maliyetlendirme –Taşaron ve Fasoncular –Defolar –Kullanıcı yetkileri Uygulama –Uygulama

5 GENEL BAKIŞ

6 PRODLIGHT Diğer Sistemlere Bağlantı PRODLIGHT - UPYS Stok Satın Alma Alış Siparişleri Makine Ayar Bilgileri Makine Kullanım Bilgileri Makine Üretim Bilgileri Ekip Bilgileri Vardiya Bilgileri Çalışma Saatleri Satış Şiparişleri Depolar Maliyetler Genel1-Diğer sistemlere bağlantı2-Vizyon3-Mimari

7 PRODLIGHT Vizyon Yönetim KKP PRODLIGHT - UPYS SCADA PDKS Ekipman İş gücü Genel1-Diğer sistemlerle bağlantı2-Vizyon3-Mimari

8 PRODLIGHT Mimari Planlama Modülü Fiili Üretim Modülü Tip Bilgiler i Tip Bilgiler i Tesis Bilgileri Tesis Bilgileri Ürün Bilgisi Ürün Bilgisi Üretim Bilgisi Üretim Bilgisi Mühendislik Modülü Tesis Bilgi Girişi Genel1-Diğer sistemlere bağlantı2-Vizyon3-Mimari

9 PRODLIGHT Mimari Prosesler Mühendislik Modülü İşlemler Malzeme Ekipman İş gücü Tesis Bilgileri Üretim İstasyonları Departmanlar Depolar Makineler Personel Genel1-Diğer sistemlere bağlantı2-Vizyon3-Mimari

10 PRODLIGHT Mimari Mühendislik Modülü Prosesler Mühendislik Modülü İşlemler Stok Kalemleri İstasyonlar Fasoncular Makineler Personel Tesis Bilgi Girişi Genel1-Diğer sistemlere bağlantı2-Vizyon3-Mimari

11 PRODLIGHT Mimari Planlama Modülü Üretim Hareketleri Fiili Üretim Modülü Genel1-Diğer sistemlere bağlantı2-Vizyon3-Mimari

12 ALTYAPI

13 PRODLIGHT Şebeke (ağ) altyapısı Ağlar: Proses ve formül ilişkilerini tanımlamada kullanılırlar Altyapı2-Değiskenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ag Kesim Baskı Nakış Dikiş Yıkama Ambalaj

14 PRODLIGHT Değişkenler 0 Boyutlu Değişkenler 1 Boyutlu Değişkenler 2 Boyutlu Değişkenler 3 Boyutlu Değişkenler 0 Boyutlu Değişkenler 1 Boyutlu Değişkenler 2 Boyutlu Değişkenler 3 Boyutlu Değişkenler Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üreticisi4-Alarm1-Ağ

15 PRODLIGHT Değişkenler Başlık Değişkenleri S S M M L L XL Beden Renk 30 50 15 Üretim Miktarı Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üreticisi4-Alarm1-Ağ KIRMIZI MAVİ MOR

16 PRODLIGHT Değişkenler Her bir hücrede şunlardan biri bulunur: –Tam sayı –Virgullu sayı –Tekstuel bilgi –Resim –Dosya –Programsal Nesne Her bir hücrede şunlardan biri bulunur: –Tam sayı –Virgullu sayı –Tekstuel bilgi –Resim –Dosya –Programsal Nesne Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

17 PRODLIGHT Değişkenler Değişkenlerin kullanımı –Ürün parametreleri –Proses parametreleri –İşlem parametreleri –Kaynak, Ürün, vb. miktarları Değişkenlerin kullanımı –Ürün parametreleri –Proses parametreleri –İşlem parametreleri –Kaynak, Ürün, vb. miktarları Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

18 PRODLIGHT Değişkenler Değişkenlerin kullanımı: –Fire Limitleri –Malzeme Parametreleri –Makine Parametreleri –Makine Ayarları Değişkenlerin kullanımı: –Fire Limitleri –Malzeme Parametreleri –Makine Parametreleri –Makine Ayarları Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

19 PRODLIGHT Değişkenler Değişkenlerin değerlerinin belirlenmesi: –Kullanıcı bilgi girişi –Formüller yoluyla diğer değişkenlerden –Herhangi bir değişkenin değeri değiştiğinde sistem otomatik olarak, bundan etkilenen değişkenlerin değerini hesaplar. –Çok boyutlu değişkenlerin boyları da formülle ifade edilebilir. Değişkenlerin değerlerinin belirlenmesi: –Kullanıcı bilgi girişi –Formüller yoluyla diğer değişkenlerden –Herhangi bir değişkenin değeri değiştiğinde sistem otomatik olarak, bundan etkilenen değişkenlerin değerini hesaplar. –Çok boyutlu değişkenlerin boyları da formülle ifade edilebilir. Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarmlar1-Ağ

20 PRODLIGHT Rapor Üretici WYSWYG bir Rapor Üreticidir Her bir rapor bir veya birden fazla bölgeden oluşur WYSWYG bir Rapor Üreticidir Her bir rapor bir veya birden fazla bölgeden oluşur Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

21 PRODLIGHT Rapor Üretici Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ Raporlama sırasında her bölge, rapor üretme sırasında görüldüğü şekilde görülür (WYSWYG). Bilgi ekrana sığmayacak kadar fazla ise, kullanıcı bölgenin sağındaki kaydırma çubuğunu kullanarak bilgiye ulaşır Raporlama sırasında her bölge, rapor üretme sırasında görüldüğü şekilde görülür (WYSWYG). Bilgi ekrana sığmayacak kadar fazla ise, kullanıcı bölgenin sağındaki kaydırma çubuğunu kullanarak bilgiye ulaşır Yazıcıya basarken, bölge aşağıya doğru gerektiği kadar uzatılır.

22 PRODLIGHT Rapor Üretici Her bölge, satır ve sutunlara dizilmiş alanlardan oluşur. Sutunlar “gizli” olarak tanımlanabilir Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

23 PRODLIGHT Hücreler boş bırakılabilir, veya aşağıdakilerden herhangi birini içerir: Bir veritabanı alanı Bir programsal nesne özelliği Diğer alanlardan hesaplanan bir formül Hücreler boş bırakılabilir, veya aşağıdakilerden herhangi birini içerir: Bir veritabanı alanı Bir programsal nesne özelliği Diğer alanlardan hesaplanan bir formül Rapor Üretici Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

24 PRODLIGHT Rapor Üretici Bir alan, çok boyutlu bir değişken içerebilir Bu durumda birden fazla satır ve sutunu kaplayabilir Bir alan, çok boyutlu bir değişken içerebilir Bu durumda birden fazla satır ve sutunu kaplayabilir Çeşitli toplam ve ara toplam imkanları mevcuttur Çok boyutlu değişkenler bir çok farklı formatta basılabilir Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

25 PRODLIGHT Rapor Üretici Raporlar: –Ekranda görüntülenebilirler –Yazıcıya dökülebilirler –*.xls ve *.html formatında dosyaya alınabilirler Raporlar: –Ekranda görüntülenebilirler –Yazıcıya dökülebilirler –*.xls ve *.html formatında dosyaya alınabilirler Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

26 PRODLIGHT Alarm Mekanizması Sistem aşağıdaki alarm durumlarını algılar: –Kaynak kullanımı normalin üzerinde –Kaynak kullanımı fire limitlerinin üzerinde –Negatif stok –Geç başlayan işler –... Sistem aşağıdaki alarm durumlarını algılar: –Kaynak kullanımı normalin üzerinde –Kaynak kullanımı fire limitlerinin üzerinde –Negatif stok –Geç başlayan işler –... Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

27 PRODLIGHT Alarm Mekanizması Sistem çeşitli alarm durumlarını algılar: –Defolu ürünlerin fazla üretimi –Stoğun minimumun altına düşmesi –Stoğun maximumun üstüne çıkması Sistem çeşitli alarm durumlarını algılar: –Defolu ürünlerin fazla üretimi –Stoğun minimumun altına düşmesi –Stoğun maximumun üstüne çıkması Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

28 PRODLIGHT Alarm Mekanizması Söz konusu alarm durumları kullanıcı tarafından, malzeme tipi, işlem vb. ye bağlı olarak yönlendirilebilir. Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

29 PRODLIGHT Alarm Mekanizması Her bir alarm durumunda aşağıdakilerden biri veya birkaçı yapılabilir. –Kullanıcıya uyarı –Kullanıcıyı (yetki seviyesine bağlı olarak) engelleme –Alarmı günlük dosyasına kaydetme –Alarmı e-posta (veya SMS) ile ilgili kişilere ulaştırma Her bir alarm durumunda aşağıdakilerden biri veya birkaçı yapılabilir. –Kullanıcıya uyarı –Kullanıcıyı (yetki seviyesine bağlı olarak) engelleme –Alarmı günlük dosyasına kaydetme –Alarmı e-posta (veya SMS) ile ilgili kişilere ulaştırma Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

30 PRODLIGHT Alarm Mekanizması PRODLIGHT E-posta Günlük Uyarı Yetki seviyesine göre engelleme Altyapı2-Değişkenler 3-Rapor Üretici4-Alarm1-Ağ

31 PROSES TANIMI

32 PRODLIGHT Proses Tanımı Mühendislik modülünün candamarıdır Proses Tanımı2-Proses3-Işlem4-Parcaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

33 PRODLIGHT Proses Tanımı Üretim prosesi tipler seviyesinde tanımlanır –Malzeme Tipleri: Üretim açısından benzer özellikler taşıyan stok kalemi kümeleri Kumas İplik Fermuar Etiket Koli … Üretim prosesi tipler seviyesinde tanımlanır –Malzeme Tipleri: Üretim açısından benzer özellikler taşıyan stok kalemi kümeleri Kumas İplik Fermuar Etiket Koli … Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parçaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

34 PRODLIGHT Proses Tanımı Makine Tipleri: Üretim açısından benzer işlevi olan makinelerin geneli. Örneğin: –Kesim masası –Dikiş makinesi vb… Makine Tipleri: Üretim açısından benzer işlevi olan makinelerin geneli. Örneğin: –Kesim masası –Dikiş makinesi vb… Proses Tanımı2-Proses3-İşem4-Parçaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

35 PRODLIGHT Proses Tanımı Personel Kalifikasyonları: Personelin, yetenekleri, istekleri ve eğitimleri doğrultusunda sahip olabilecekleri kalifikasyonlar. Bunlar, doğal olarak söz konusu personelin üretim işlemlerine atanıp atanamayacaklarını belirler –Makastar –Tasarımcı –Remayözcü Vb. Personel Kalifikasyonları: Personelin, yetenekleri, istekleri ve eğitimleri doğrultusunda sahip olabilecekleri kalifikasyonlar. Bunlar, doğal olarak söz konusu personelin üretim işlemlerine atanıp atanamayacaklarını belirler –Makastar –Tasarımcı –Remayözcü Vb. Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parcaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

36 PRODLIGHT Proses Tanımı Bir Proses İşlemlerden ve aralarındaki öncelik ilişkileriyle belirlenir. Bir firmada birden fazla proses söz konusu olabilir. Bu proseslerde ortak işlemleri bulunabilir. Bir Proses İşlemlerden ve aralarındaki öncelik ilişkileriyle belirlenir. Bir firmada birden fazla proses söz konusu olabilir. Bu proseslerde ortak işlemleri bulunabilir. Kesim Baskı Nakış Dikiş Yıkama Ambalaj Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parçaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

37 PRODLIGHT Proses Bir a işlemi diğer bir b işleminden önce geliyorsa, bunun anlamı a işleminden çıkan bir ürünün b işleminde kullanıldığıdır İşlemler seçimlik (opsyonel) olabilirler Baski Nakis Dikiş Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parcaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

38 PRODLIGHT İşlem Bir üretim işlemi, çeşitli kaynakları kullanarak bir çıktı oluşturur –Çıktılar daima malzemedir Bazı çıktılar o işlemin ana ürünü veya ürünleri Bazıları da yan ürünleri olabilir –Girdiler, aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: Stok Kalemi (Malzeme) Makine (Ekipman) Personel (Kalifikasyon) Bir üretim işlemi, çeşitli kaynakları kullanarak bir çıktı oluşturur –Çıktılar daima malzemedir Bazı çıktılar o işlemin ana ürünü veya ürünleri Bazıları da yan ürünleri olabilir –Girdiler, aşağıdakilerden herhangi biri olabilir: Stok Kalemi (Malzeme) Makine (Ekipman) Personel (Kalifikasyon) Dikiş İpliği Dikiş İpliği Fermua r Düğme Etiket Kumas parcaları Dikiş Makines i Dikiş Makines i Dikiş Kursu Dikiş Kursu Dikis Ham Ürün Ham Ürün Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parçaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

39 PRODLIGHT Parçaların birleşmesi Prosesler İşlemler Malzeme Ekipman İşgücü Prosesler İşlemler Malzeme Ekipman İşgücü Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parçaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

40 PRODLIGHT Parçaların Birleşmesi Yukarıdakilerin her birine (malzeme, ekipman, işgücü, işlemler, …) istendiği kadar değişken tanımlanır. Ayrıca her bir kaynağın/ürünün miktarları, zamanları vb.. de birer değişkendir. Bunların hepsi formül/değişken altyapısına bağlanır. Yukarıdakilerin her birine (malzeme, ekipman, işgücü, işlemler, …) istendiği kadar değişken tanımlanır. Ayrıca her bir kaynağın/ürünün miktarları, zamanları vb.. de birer değişkendir. Bunların hepsi formül/değişken altyapısına bağlanır. Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parçaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

41 PRODLIGHT Dikiş İpliği Dikiş İpliği Fermuar Düğme Etiket Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Dikiş Makines i Dikiş Makines i Dikiş Kursu Dikiş Kursu Dikiş Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Ambalaj Yıkama Nakış Baskı Kesim Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Makasta r Kumaş Koli Separator Etiket ÜrünÜrün ÜrünÜrün Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parcaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

42 PRODLIGHT Dikiş İpliği Dikiş İpliği Fermuar Düğme Etiket Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Dikiş Makines i Dikiş Makines i Dikiş Kursu Dikiş Kursu Dikiş Kumas Parçaları Kumas Parçaları Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Ambalaj Yıkama Nakış Baskı Kesim Kumaş Parçaları Kumaş Parçaları Makasta r Kumaş Koli Separatör Etiket ÜrünÜrün ÜrünÜrün Proses Tanımı2-Proses3-İşlem4-Parçaların Birleşmesi1-Proses Tanımı

43 KKP (ERP) ENTEGRASYONU

44 PRODLIGHT KKP MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ MÜŞTERİ/ TEDARİKÇİ KKP Entegrasyonu

45 PRODLIGHT ÜRETİM TEDARİKÇİ Satın Alma Hammadde Deposu Hammadde Deposu Mamül Deposu Mamül Deposu Satın Alma Satın Alma MÜŞTERİ Satın Alma Siparişi Satın Alma Siparişi Üretim Sipariş Girişi Üretim Sipariş Girişi Alınan Siparis Verilen Sipariş Malzeme Siparişi Üretim Emri İrsaliye Dahili Fiş Dahili Fiş Üretim KKP Entegrasyonu

46 Temel Özellikler ve Faydalar

47 PRODLIGHT Zaman Planlama Zaman planlama parametreleri –İş öncelik ilişkileri –Sabit ayar zamanları –Değişken zamanlar –İstasyon ve Makine kapasiteleri –Malzeme stoğu ve Temin Süreleri Zaman planlama parametreleri –İş öncelik ilişkileri –Sabit ayar zamanları –Değişken zamanlar –İstasyon ve Makine kapasiteleri –Malzeme stoğu ve Temin Süreleri Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

48 PRODLIGHT Zaman Planlama İşlemler otomatik veya manuel olarak planlanabilir İşlemler ilk mümkün olan zamana planlanır uygun zaman aralığı bulunamadığınd a parcalanarak iki alt işleme bölünür İşlemler otomatik veya manuel olarak planlanabilir İşlemler ilk mümkün olan zamana planlanır uygun zaman aralığı bulunamadığınd a parcalanarak iki alt işleme bölünür Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

49 PRODLIGHT Satın Alma Mevcut ve tahmini stoklara göre potansiyel satın alma siparişleri (ön siparişler) oluşturulur. Satın alma elemanları, fiyat ve tedarikçiyi belirler Satın Alma yetkilisinin onayı ile verilen şipariş oluşur Mevcut ve tahmini stoklara göre potansiyel satın alma siparişleri (ön siparişler) oluşturulur. Satın alma elemanları, fiyat ve tedarikçiyi belirler Satın Alma yetkilisinin onayı ile verilen şipariş oluşur Max. Min. Zaman Stok Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

50 PRODLIGHT Satın Alma Üretim işlemleri hammadde eksikliği nedeniyle aksamaz  Siparişlerin üretimi zamanında tamamlanır  Müşteri Memnuniyeti Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

51 PRODLIGHT Satın Alma Gereğinden fazla stok olması engellenir  Kaynakların etkin kullanımı sağlanır Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

52 PRODLIGHT Satın Alma Atıl zamanlar en aza indirilir  Kaynakların etkin kullanımı sağlanır Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

53 PRODLIGHT Maliyetlendirme Tahmini maliyetler manuel olarak veya fiyat listelerinden girilir. Fiili maliyetler, fiili üretim hareketleri ve bu hareketlerde fiilen kullanılan malzemenin maliyeti, fason faturaları vb.. göz önüne alınarak hesaplanır. Tahmini maliyetler manuel olarak veya fiyat listelerinden girilir. Fiili maliyetler, fiili üretim hareketleri ve bu hareketlerde fiilen kullanılan malzemenin maliyeti, fason faturaları vb.. göz önüne alınarak hesaplanır. Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

54 PRODLIGHT Maliyetlendirme Tahmini maliyetler fiili maliyetlerle karşılaştırılır. Böylelikle gelecekte yapılacak tahminlerin yanılma payı azaltılır. Tahmini maliyetler fiili maliyetlerle karşılaştırılır. Böylelikle gelecekte yapılacak tahminlerin yanılma payı azaltılır.  Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

55 PRODLIGHT Maliyetlendirme Rekabet imkanı ve karlılık artar  Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

56 PRODLIGHT Fason Takibi Fason faturaları sözleşmelerle karşılaştırılır Fark olması durumunda alarm mekanizması devreye girer. Fason faturaları sözleşmelerle karşılaştırılır Fark olması durumunda alarm mekanizması devreye girer. Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

57 PRODLIGHT Fason Takibi Fasoncu depolarındaki Malzeme (Hammadde, Ara ürün, Ürün) kontrol altında tutulur Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

58 PRODLIGHT Defolar Her ürün veya ara ürün için çeşitli defo tipleri tanımlanabilir Her bir defo tipi istenirse ayrı bir depoda takip edilebilir, istenirse stok hareketi özel bir kodla işlenir, ve istendiğinde rapor edilir. Her ürün veya ara ürün için çeşitli defo tipleri tanımlanabilir Her bir defo tipi istenirse ayrı bir depoda takip edilebilir, istenirse stok hareketi özel bir kodla işlenir, ve istendiğinde rapor edilir. Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

59 PRODLIGHT Kullanıcı Yetkileri Prodlight ta kapsamlı bir kullanıcı yetkilendirme altyapısı mevcuttur. Her bir kullanıcının programın çeşitli ekranlarına giriş yetkisi sistem yöneticisi tarafından kısıtlanabilir. Prodlight ta kapsamlı bir kullanıcı yetkilendirme altyapısı mevcuttur. Her bir kullanıcının programın çeşitli ekranlarına giriş yetkisi sistem yöneticisi tarafından kısıtlanabilir. Temel Özellikler ve Faydalar 2-Satın Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

60 PRODLIGHT Kullanıcı Yetkileri Ayrıca kullanıcı gruplarına verilebilecek yetkiler: –Miktar girme ve değiştirme –Malzeme girme ve değiştirme –Fiyat girme ve değiştirme –Satın alma / Üretim onayı verme Ayrıca kullanıcı gruplarına verilebilecek yetkiler: –Miktar girme ve değiştirme –Malzeme girme ve değiştirme –Fiyat girme ve değiştirme –Satın alma / Üretim onayı verme Temel Ozellikler ve Faydalar 2-Satin Alma3-Maliyetlendirme4-Fason Takibi1-Planlama5-Defolar6-Yetkiler

61 UYGULAMA

62 PRODLIGHT Uygulama Bu sunumda anlatmaya çalıştığımız mimari, yazılımın esnek bir şekilde: –Her türlü üretim sistemi ve ihtiyaca göre uyarlanmasına –Kullanıcı tarafından istenen detaya girilebilmesine olanak tanır. Hiç bir üretim sistemi diğeri ile aynı olmadığı için, şüphesiz, bu büyük bir avantajdır. Bu sunumda anlatmaya çalıştığımız mimari, yazılımın esnek bir şekilde: –Her türlü üretim sistemi ve ihtiyaca göre uyarlanmasına –Kullanıcı tarafından istenen detaya girilebilmesine olanak tanır. Hiç bir üretim sistemi diğeri ile aynı olmadığı için, şüphesiz, bu büyük bir avantajdır. Uygulama

63 PRODLIGHT Uygulama Söz konusu esnekliğin tanıdığı olanakların müşterinin hizmetine sunulması özel bir uzmanlık ve çaba gerektirmektedir. Bu yapılmadığında sistemin etkin kullanımı mümkün olmamaktadır Söz konusu esnekliğin tanıdığı olanakların müşterinin hizmetine sunulması özel bir uzmanlık ve çaba gerektirmektedir. Bu yapılmadığında sistemin etkin kullanımı mümkün olmamaktadır Uygulama

64 PRODLIGHT Uygulama Sonuç olarak uygulamanın uzmanlar tarafından yapılması projenin başarısı için şarttır. Bu nedenle ProdLight iş sadece yetkili uzmanlar tarafından uygulama hizmetleri ile birlikte anahtar teslimi proje olarak satılmaktadır. Sonuç olarak uygulamanın uzmanlar tarafından yapılması projenin başarısı için şarttır. Bu nedenle ProdLight iş sadece yetkili uzmanlar tarafından uygulama hizmetleri ile birlikte anahtar teslimi proje olarak satılmaktadır. Uygulama

65


"PRODLIGH T Üretim Planlama ve Uygulama Sistemi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları