Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü"— Sunum transkripti:

1 Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü

2 Sunum PlanI Taşınır Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü İşlemleri
Tanıtım İşlemleri Taşınır İşlem Fişi İşlemleri Tutanak ve Belge İşlemleri Raporlar Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Menüsü İşlemleri Veri Aktarım İşlemleri

3 TAşINIR MAL Yönetmeliği Modülü
Taşınır mal yönetmeliği modülü farklı yetkilere sahip kullanıcılar tarafından yetki tipine göre il veya ilçe/birim seçilerek farklı taşınır işlemlerinin yapılabilmesine imkan sağlayan bir modüldür.

4 TAşINIR MAL Yönetmeliği Modülü
Kullanıcı Kurum Taşınır Kayıt Kontrol Yekilisi Taşınır Konsolidasyon Yetkilisi Yetki Tipi Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü Kayıt Kontrol Yetkilisi Menüsü

5 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Konsolidasyon yetkilisi, konsolidasyon yetkilisi menüsünü kullanarak tanıtım, taşınır işlem fişi , tutanak ve belge, raporlama işlemlerini yapar. Tanıtım İşlemleri-Yetkili Tanıtım: Taşınır Mal Yönetmeliği modülünde yetkili tanıtım alt menüsü kullanılarak taşınır modülü için yetki atanacak kullanıcılar belirlenir.

6 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Tanıtım İşlemleri-Yetkili Tanıtım: butonu kullanılarak yetki kayıt sayfasının açılması sağlanır. İlgili alanlar doldurulduktan sonra «Kaydet» butonuna tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır.

7 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi İşlemleri- Taşınır İşlem Fişi Devir: Taşınır işlem fişi işlemleri ana menüsü kullanılarak daha önceden kaydedilmiş, işlem görmüş taşınır fişlerinin listelenmesi ya da önceki yıllara ait taşınır işlem fişlerinin devrinin yapılması sağlanır. Bu ekran kullanılarak, geçmiş işlem yılının kapatılması ve yeni işlem yılının açılması sağlanır. Geçmiş yıldaki taşınırların devri «Devir İşlemini Başlat» butonuna tıklanarak otomatik olarak gerçekleştirilir.

8 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi İşlemleri- Taşınır İşlem Fişi Arama: Taşınır Konsolide Yetkilisi, bu menüyü kullanarak kendi iline bağlı ilçeler ve birimlere ait taşınır işlem fişlerine kolayca ulaşır.

9 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Tutanak ve Belge İşlemleri- Zimmet Belgesi Arama: Kullanıcı, kayıtlı olan zimmet belgelerinin listelenmesini “Zimmet Belgesi Arama” alt menüsünü kullanarak gerçekleştirir.

10 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Raporlar- Cetvel Raporları: Taşınır konsolide yetkilisi, yetkili olduğu ile , o ile bağlı ilçelere ve birimlere ait raporları bu menüyü kullanarak elde eder. Cetvel Raporları Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Rapor 13), Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı (Rapor 14) Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Rapor 17) Taşınır Hesap Cetveli (Rapor 15), Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Rapor 16)

11 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Rapor 13), Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı (Rapor 14): Kullanıcı ilgili rapora birim menüsünden raporunu almak istediği birimi seçerek ve «Ekle» butonuna tıklayarak ulaşır.

12 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Taşınır Hesap Cetveli (Rapor 15) / Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Rapor 16): Kullanıcı ilgili rapora ulaşabilmek için «Ekle» butonuna tıklar, açılan sayfada ilgili alanları doldurur. «Kaydet» butonuna tıklayarak raporlama işlemini tamamlar.

13 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-Konsolidasyon Yetkilisi Menüsü:
Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Rapor 17): Kullanıcı taşınır hesap plan koduna (“tesis, makine ve cihazlar”, “taşıtlar” ve “demirbaşlar”) göre raporlama işlemini yapar. «Ekle» butonuna tıklanarak raporlama öncesi işlem adımı tamamlanır. «Rapor al» butonuyla ilgili rapora ulaşılır.

14 TAşINIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIt kontrol yetkilisi Menüsü
Kullanıcının bu menüyü kullanarak yapacağı işlemler , tanıtım , veri aktarım, taşınır işlem fişi, tutanak- belge ve rapor işlemlerdir.

15 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Tanıtım İşlemleri-Yetkili Tanıtım: butonu kullanılarak yetki kayıt sayfasının açılması sağlanır. İlgili alanlar doldurulduktan sonra «Kaydet» butonuna tıklanarak kayıt işlemi tamamlanır.

16 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Tanıtım İşlemleri-Ambar Tanımlama: Taşınır Mal Yönetmeliği modülünde ambar tanımlama alt menüsü kullanılarak taşınır modülü için kullanılacak ambarlar belirlenir.

17 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Tanıtım İşlemleri-Ürün Tanımlama: Taşınır Mal Yönetmeliği modülünde ürün tanımlama alt menüsü kullanılarak taşınır modülü için kullanılacak ürünler belirlenir.

18 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Veri Aktarım İşlemleri-Taşınır Ürün Tanımları:

19 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Veri Aktarım İşlemleri-Ambar Taşınır Bilgileri:

20 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Arama:

21 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Giriş: Taşınır İşlem Fişi işlemlerinde fiş tiplerine göre sisteme giriş yapılmaktadır.

22 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Giriş:

23 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Giriş – Bağış (Bedelsiz): Taşınır İşlem Fişi Giriş – İade/Garanti Kapsamı Değişikliği: İlgili alanlar doldurularak «Devam» butonu tıklanır.

24 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Giriş – Satınalma (Avans): İlgili alanlar doldurularak «Devam» butonu tıklanır.

25 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Giriş – Satınalma : Taşınır İşlem Fişi Giriş – Sayım Fazlası : İlgili alanlar doldurularak «Devam» butonu tıklanır.

26 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Giriş – Ürünler: Tüm taşınır tipleri için ortak olan bir alandır. Bu alanda sisteme giriş yapılacak ürünler seçilir.

27 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Giriş – Ürünler: Girilen ürün demirbaş ise: Sisteme eklenmek istenen ürün demirbaş ise bu ürüne ait demirbaş özelliklerinin de sisteme kaydedilmesi gerekmektedir. Eklenen ürünün yanında bulunan butona tıklanarak “Demirbaş Özellikleri” penceresinin açılması sağlanır.

28 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Giriş – Kayıt: Tüm taşınır tipleri için ortak olan bir alandır. Bu alan kullanılarak sisteme giriş yapılan ürünlerin kayıt işlemi tamamlanır.

29 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınırlara Fiş Numarası Verilmesi ve Fiş Numarası Atanan Kayıtların Muhasebeye Yansıması İşlemleri: Kaydı tamamlanan taşınıra fiş numarası atanması için “kesinleştir” butonuna tıklanır.

30 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Çıkış:

31 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi İşlemleri-Taşınır İşlem Fişi Çıkış: Taşınır İşlem Fişi işlemlerinde fiş tipine göre sistemden çıkış yapılmaktadır.

32 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Demirbaş- Bağış (Bedelsiz Devir):

33 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Demirbaş-Kayıttan Düşüm:

34 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Demirbaş-Satış: Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Demirbaş-Sayım Noksanı:

35 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Bağış (Bedelsiz Devir): Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Demirbaş için Tüketim:

36 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Genel Tüketim: Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Kayıttan Düşüm:

37 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Satış: Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Tüketim-Sayım Noksanı:

38 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Ürünler: Tüm taşınır tipleri için ortak olan bir alandır. Bu alan kullanılarak sistemden çıkışı yapılacak ürünler belirlenir.

39 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Taşınır İşlem Fişi Çıkış – Kayıt: Tüm taşınır tipleri için ortak olan bir alandır. Bu alan kullanılarak sistemden çıkışı yapılacak ürünlerin kayıt işlemi tamamlanır.

40 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Birimler Arası Aktarma: Sistemde var olan ürün bir birimden diğer bir birime ya da diğer ambara gönderilecek ise “Birimler ve Ambarlar Arası Aktarma “ alt menüsü kullanılır. Birimler Arası Aktarma Onay: Onaya gönderilen birimdeki kullanıcı, aktarım onayını bu alt menüyü kullanarak yapar.

41 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Birimler Arası Aktarma Fişi (Gönderilen Ambar) Arama: Bu alt menü kullanılarak ürünün gönderilmiş olduğu ambarların listelenmesi sağlanır.

42 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Tutanak Ve Belge İşlemleri-Taşınır İstek Belgesi: Bu menü kullanılarak ilgili ürüne ait taşınır istek belgesi düzenlenir veya var olan taşınır istek belgelerinin listelenmesi sağlanır. Tutanak Ve Belge İşlemleri-Taşınır İstek Belgesi (Birim İçi): Bu alan kullanılarak ilgili ürüne ait birim içi taşınır istek belgesi düzenlenir veya var olan taşınır istek belgelerinin listelenmesi sağlanır.

43 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Tutanak Ve Belge İşlemleri-Kayıttan Düşme Teklif Ve Onay Tutanağı Bu menü kullanılarak kayıttan düşülecek ürüne ait tutanak oluşturulur veya var olan tutanakların listelenmesi sağlanır. Tutanak Ve Belge İşlemleri-Zimmet Belgesi: Bu menü kullanılarak zimmet verilen kurum veya şahsa ait zimmet belgesi oluşturulur veya var olan zimmet belgelerinin listelenmesi sağlanır.

44 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Raporlar- Defter Raporları: Taşınırlara ait “Tüketim malzemeleri defteri”, “ Dayanıklı taşınırlar defteri”, “Kütüphane defteri” rapor tiplerine bu menü kullanılarak ulaşılır. Raporlar-Ambar Devir Ve Teslim Tutanağı(rapor 11) /Sayım Tutanağı (Rapor 12):

45 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Raporlar- Cetvel Raporları (Taşınır Sayım Ve Döküm Cetveli (Rapor - 13) / Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Rapor - 14) ): Raporlar-Tarihsel Tutar Mizanı:

46 TaşInIr Mal Yönetmeliği Modülü-KayIT Kontrol yetkILISI Menüsü:
Raporlar-Ürün Hareket Listesi: Ürün hareket listesi ambarınızda bulunan ürünlere ait tüm işlem adımlarını (giriş , çıkış, birimler arası aktarma) gösterir.

47 Teşekkür ederiz...


"Taşınır Mal Yönetmeliği Modülü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları