Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Restaurant Yönetim Sistemi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Restaurant Yönetim Sistemi"— Sunum transkripti:

1 Restaurant Yönetim Sistemi
SentezREST Restaurant Yönetim Sistemi

2 Restaurant Yönetim Sistemi
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi ÖN MALİYET FORMU Kumaşa ait proforma maliyet çalışmalarını müşteri ve renk bazında detaylı olarak çalışabilirsiniz. Farklı döviz cinslerini aynı çalışma içerisinde takip edebilirsiniz. SentezREST Restaurant Yönetim Sistemi

3 TOPLU ÖN MALİYET GÜNCELLEME
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi TOPLU ÖN MALİYET GÜNCELLEME Kur, hammadde maliyeti veya işçilik fiyatlarındaki değişim gibi maliyetlere etki eden faktörleri maliyet çalışmalarına otomatik olarak aktararak maliyet çalışmalarının güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

4 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
SİPARİŞ FİŞİ Müşterilerinize ait siparişleri tüm detayları ile takip edebilir ve bunların dökümlerini alabilirsiniz.

5 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
SİPARİŞ Müşteri siparişleri üzerinden otomatik satın alma siparişi ve fason talimatları oluşturabilir ve bunlara ait dökümler alabilirsiniz. Bu siparişe ait tüm üretim talimatları tek ekrandan gerçekleştirilmiş olur.

6 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
SİPARİŞ ANALİZ KÜPÜ OLAP küpleri yardımıyla siparişlere ait detaylı analiz yapabilirsiniz.

7 KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU Kumaşa ait teknik analiz bilgileri isteğe bağlı olarak varyant bazında detaylı olarak tanımlayabilirsiniz. Atkı raporunu ve atkı bilgileri detaylı olarak işleyebilirsiniz.

8 KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU Kumaşa ait teknik analiz bilgileri isteğe bağlı olarak varyant bazında detaylı olarak tanımlayabilirsiniz.Çözgü raporuna ve çözgü bilgileri detaylı olarak işleyebilirsiniz.

9 KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU Kumaşa ait teknik analiz bilgileri üzerinden istenilen en ve miktar için ihtiyaç hesaplamaları yapabilirsiniz.

10 KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU Kumaşa ait teknik analiz formu üzerinden otomatik proforma maliyet çalışmaları yapılabilir ve daha önce yapılmış proforma maliyet çalışmalarına form üzerinden ulaşabilirsiniz.

11 KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi KUMAŞ TEKNİK TANIM TABLOSU Kumaşa ait desen,rapor,plan vb. çalışmaları form üzerinden takip edilebilir alınacak dökümlere dahil edebilirsiniz.

12 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
MALİYET ANALİZİ Tek bir ekran üzerinden kumaşa ait proforma maliyet,sipariş ve satış analizlerine ulaşabilirsiniz. Ekran üzerinden döküm alınabilir ve karşılaştırmalı grafikler alabilirsiniz.

13 İPLİK İHTİYAÇ PLANLAMA TABLOSU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi İPLİK İHTİYAÇ PLANLAMA TABLOSU Kumaşa ait teknik analiz bilgileri sayesinde otomatik olarak hammadde ihtiyaç bilgilerini hesaplatabilir ihtiyaca göre satın alma sipariş oluşturabilirsiniz.

14 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
İPLİK SİPARİŞ FORMU Müşteri siparişlerine ait hammadde ihtiyaçlarını ve bunlara ait depo durumlarını tek bir ekranda takip ederek ihtiyaç tespit edebilenler için otomatik satın alma siparişi oluşturulmasını sağlayabilirsiniz.

15 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
HAM İPLİK GİRİŞİ Müşterilerinize ait ham ipliklerin depo girişlerini detaylı olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ham ipliğe ait irsaliye belge numarası ,müşteri parti numarasını takip edebilirsiniz.

16 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
STOK FİŞİ Depo hareketleri üzerinde partilere ait tahsisleri gerçekleştirebilir, tarihçe ve maliyetlerin oluşmasını sağlayabilirsiniz.

17 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
MİKTAR DAĞILIMI Stokların (iplik/kumaş) varyantlı olarak depo takibini sağlayabilirsiniz.

18 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
SERİ KARTLARI Kumaşlara ait detaylı seri (top) kartları tanımlanabilir ve bunlara ait hata girişleri yapılarak kalite değerlerini oluşturabilirsiniz.Serilere ait barkodlu etiketler oluşturulabilmekte ve bu etiketler ile sevkiyat işlemleri yapabilirsiniz.

19 PARTİ SERİ BİLGİLERİ FORMU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi PARTİ SERİ BİLGİLERİ FORMU İş emrine ait seriler tek ekranda takip edilebilir ve bu ekran üzerinden tüm detay işlemler (kalite bilgileri işlenmesi, etiket basımı, kalite kontrolcü atanması vb.) yapabilirsiniz. Terazi bağlantısı ile ağırlık bilgisini terazi üzerinden otomatik olarak alabilirsiniz.

20 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
TOP KONTROL RAPORU Serilere ait detaylı kontrol formları oluşturabilirsiniz.

21 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
İŞ EMRİ KARTI Detaylı olarak iş emri kartları oluşturabilirsiniz. İş emrinde her kumaş için detaylı ve farklı (barkotlu veya barkotsuz) refakat kartları basabilirsiniz. Kartları tanımladığınız üretim tiplerine göre açarak istatistiki raporlar alabilir ve planlama ekranlarında farklı renkler ile takip kolaylığı sağlayabilirsiniz.

22 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
KALİTE KONTROL FORMU İş emri bazında kalite kontrol bilgilerini detaylı olarak takip edebilirsiniz. Kalite kontrol test çeşitlerini işletmenize göre belirleyebilirsiniz. Sevk edilebilir onayı verilmeyen veya kalite kontrolü yapılmayan iş emirlerinin sevkiyatını engelleyebilirsiniz.

23 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
KALİTE KONTROL FORMU İşlemlere ait kalite kontrol değerlerini detaylı olarak işleyebilirsiniz.

24 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
KALİTE KONTROL FORMU İşlem bazında kalite kontrol test bilgileri detaylı olarak işleyebilirsiniz. Test kartlarında test metodu ve standart değeri işleyebilirsiniz.

25 KALİTE ZAMAN GİRİŞLERİ
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi KALİTE ZAMAN GİRİŞLERİ Makinelerinize ait kayıp zaman bilgilerinizi detaylı takip edebilirsiniz.

26 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
PLANLAMA KAYIT FORMU Makinelere ait üretim planlama girişlerini yapabilir teknik analiz bilgileri ve standart süreler üzerinden üretim bitiş sürelerinin otomatik olarak hesaplanmasını sağlayabilirsiniz.

27 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
İŞLETME DURUMU Tek ekran üzerinden işletmenize ait makine parkurlarının durumlarını gerçek zamanlı olarak takip edebilirsiniz. Üretimi devam eden makineler için standart zaman üzerinden hesaplanan üretim bitiş sürelerini takip edebilirsiniz.

28 ÜRETİM BARKOD GİRİŞLERİ
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi ÜRETİM BARKOD GİRİŞLERİ İşletme içerisindeki üretim hareketlerini barkod yardımıyla sisteminize otomatik olarak aktarabilir ve istediğiniz işlemin çıkışında etiket veya formlar basabilirsiniz.

29 PARTİ/SİPARİŞ TARİHÇESİ
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi PARTİ/SİPARİŞ TARİHÇESİ Üretimin herhangi bir aşamasında siparişe ait tarihçe bilgilerine ulaşabilir üretim safhalarını ve maliyetlerini takip edebilirsiniz.

30 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
FASONCU TAKİP FORMU Siparişe ait fason hareketlerini tek ekran üzerinde detaylı (durumu, miktarlar, fire vb.) olarak takip edebilirsiniz.

31 OTOMATİK HAMMADDE SARFİYATI
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi OTOMATİK HAMMADDE SARFİYATI Üretime ait hammadde sarfiyatlarını toplu olarak otomatik gerçekleştirebilirsiniz.

32 İŞLETME ÜRETİM HAREKETLERİ KONTROL FORMU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi İŞLETME ÜRETİM HAREKETLERİ KONTROL FORMU Tek ekran üzerinden işletmenize ait stok hareketlerine ulaşabilir istediğiniz bilginin detayına ulaşabilir grafik gösterim yapabilirsiniz.

33 DOKUMA-CIMBIZ-PARTİLEME ÜRETİM KONTROL FORMU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi DOKUMA-CIMBIZ-PARTİLEME ÜRETİM KONTROL FORMU İş emirlerine ait cımbız ve partileme işlemleri arasındaki üretim miktar kontrolünü sağlayabilir isteğe bağlı olarak üretim dengelemesi yapabilirsiniz.

34 DOKUMA-CIMBIZ-PARTİLEME ÜRETİM KONTROL FORMU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi DOKUMA-CIMBIZ-PARTİLEME ÜRETİM KONTROL FORMU İş emirlerine ait dokuma ve cımbız işlemleri arasındaki üretim kontrolünü sağlayabilir isteğe bağlı olarak üretim dengelemesi yapabilirsiniz.

35 DOKUMA-CIMBIZ-PARTİLEME ÜRETİM KONTROL FORMU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi DOKUMA-CIMBIZ-PARTİLEME ÜRETİM KONTROL FORMU İş emirlerine ait cımbız ve partileme işlemleri arasındaki üretim kontrolünü sağlayabilir isteğe bağlı olarak üretim dengelemesi yapabilirsiniz. .

36 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
ÜRETİM ANALİZ KÜPÜ OLAP küpleri yardımıyla işletmelere ait detaylı üretim analizleri yapılabilmektedir.

37 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
ÜRETİM ANALİZ KÜPÜ İşletmelere ait üretim istatistikleri grafiksel olarak takip edilebilmektedir.

38 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
SEVKİYAT Müşteri siparişleri veya iş emirleri üzerinden otomatik olarak sevkiyat fişlerini oluşturabilir ve bunlara ait detaylı olarak alabilirsiniz.

39 GERÇEK MALİYET TABLOSU
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi GERÇEK MALİYET TABLOSU Yapılan tahsisler sonucunda iş emri bazında üretimin herhangi bir aşamasında gerçekleşen maliyet değerlerine ulaşabilirsiniz.

40 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
CARİ HESAP KARTI Müşterilerinize ve Fasoncularınıza ait detaylı tanımlamalar yapabilirsiniz.

41 KONTROL PANELİ PARAMETRELERİ
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi KONTROL PANELİ PARAMETRELERİ Kullanıcıların kendilerine ait raporları programa dahil edebilirsiniz.

42 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
KONTROL PANELİ Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda farklı detaylar içeren raporların tek ekranda online olarak takibini sağlayabilirsiniz.

43 SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi
VERİTABANI SORGUSU İşletmenize ait ihtiyaç duyulan raporları gelişmiş rapor araçları ile üretebilir ve programınıza dahil edebilirsiniz.

44 VERİTABANI ANALİZLERİ
SentezWEAVE Tekstil Terbiye Takip Sistemi VERİTABANI ANALİZLERİ İşletmenize ait ihtiyaç duyulan raporları gelişmiş rapor araçları ile üretebilir ve programınıza dahil edebilirsiniz.


"Restaurant Yönetim Sistemi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları