Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PDKS SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PDKS SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 PDKS SİSTEMİ www.bardes.com.tr info@bardes.com.tr

2 Ana Ekran Programın Ana ekranıdır. Bütün işlemlere bu ekranda bulunan menüler aracılı ğ ıyla ulaşılır.

3 Şirketler Tanımlama Yeni şirket tanımlaması, varolan şirketlerin silinmesi veya bilgilerinin güncellenmesi yapılır.

4 Departman Tanımlama Şirket No alanından seçilen şirkete, yeni departman tanımlaması, varolan departmanın silinmesi veya bilgilerinin güncellenmesi yapılır.

5 Masraf Yeri Tanımları Şirket No alanından seçilen şirkete, yeni masraf yeri tanımlaması, varolan masraf yerinin silinmesi veya bilgilerinin güncellenmesi yapılır.

6 Grup Tanımları Şirket No alanından seçilen şirkete, yeni grup tanımlaması, varolan grupların silinmesi veya bilgilerinin güncellenmesi yapılır.

7 Yuvarlama Parametreleri Dakika bazında puantaj işlemlerine uygulanacak yuvarlama tanımları.

8 PDKS İ letişim Yazılımı Personel hareket bilgilerinin toplanması ile ilgili tanımlar yapılır.

9 Turnike Bilgi Toplama Turnikelerden yapılan hareket bilgilerinin toplanması ile ilgili tanımlar yapılır.

10 Puantaj Sıralama Puantaj Sıralaması ile ilgili tanımlamalar yapılır.

11 Tatiller Tatil günlerinin tanımlanır.

12 Di ğ er Parametreler Program içerisinde kullanılacak di ğ er parametreler tanımlanır.

13 Haftalık Hesaplamalar Haftalık çalışma hesaplamasının parametreleri tanımlanır.

14 Çalışma Türü Tanımlama Çalışma türlerinin tanımlaması yapılır.

15 GP Formül Günlük Puantaj formülü.

16 Vardiya Tanımlama İ şçilerin çalışmaları durumunda alacakları veya çalışmamaları durumunda kesilecek puantajlarını belirler.

17 Normal Gün

18 Cumartesi

19 Hafta Tatili

20 Genel Tatil

21 Arefe

22 Posta Tanımlama İ şçilerin çalışma şekillerini ve tatil günlerini belirler.

23 FM Onay Türleri Fazla Mesai Onay Türleri tanımlamaları yapılır.

24 Alan Tanımlamaları Veri alanları tanımlanır

25 Takvim Oluşturma Çalışma takvimi oluşturulur.

26 Hareket Düzeltme İ şlemleri Giriş - çıkış hareketlerindeki hatalı veya düzensiz hareketlerin düzeltilmesi işlemi yapılır.

27 Kullanıcı Tanımlama Yeni kullanıcı tanımlama, kullanıcı bilgilerini düzenleme işlemleri yapılır.

28 Kullanıcı Yetkilendirme Tanımlı kullanıcıların yetkilendirilmesi işlemi yapılır.

29 Parola De ğ iştirme Aktif kullanıcının parola de ğ iştirmesine imkân sa ğ lar.

30 Personel Bilgileri Personelin Özlük bilgileridir.

31 Nüfus Bilgileri

32 Adres Bilgileri Adres Bilgileri

33 Yemek Bilgileri Personelin yemek hakkı ile ilgili düzenleme yapma imkânı sa ğ lar.

34 Di ğ er Bilgiler Adları kullanıcı tarafından tanımlanabilen (Bakınız: Parametreler/Genel Parametreler/Pers.Di ğ.Alan Adları), personelin tutulması istenilen ekstra bilgilerinin kaydedilmesine imkan sa ğ lar.

35 Son Hareket-Yetki Bilgileri Personelin Son Hareket bilgisine bakılması ve kapılardan veya turnikelerden geçiş yetkilerinin tanımlanmasını sa ğ lar.

36 Excel’den Personel Transferi Bir kurala göre hazırlanmış Excel dosyasından programa personel bilgisi aktarılmasını sa ğ lar.

37 Yasaklı Personel Listesi Yasaklanmış personellerin görüntülenmesi, kaydedilmesi işlemleri yapılır.

38 Posta De ğ işimleri Personelin çalışma periyodlarının belirlenmesi işlemi gerçekleştirilir.

39 Hızlı Posta De ğ işikli ğ i Pratik bir şekilde posta de ğ işikli ğ i işlemleri gerçekleştirilir.

40 Toplu Posta De ğ işikli ğ i Bir şirket veya departmandaki tüm personeller için veya belirli aralıkta seçilecek personeller için toplu posta de ğ işikli ğ i gerçekleştirilir.

41 Toplu Departman De ğ işikli ğ i Bir departmandaki tüm personeller için veya seçilecek birden fazla personel için departman de ğ işikli ğ i işlemi gerçekleştirilir.

42 Toplu Bilgi Düzeltme Girilecek bir kriter veya kriterlere uyan personellerin bir veya birden fazla bilgilerinin de ğ iştirilmesini sa ğ lar.

43 Geçiş Yetkileri Bir şirketteki, bir veya birden fazla departmandaki personellerin yetkilerinin toplu olarak düzenlenmesini sa ğ lar.

44 Günlük İ zin İ zleme Seçilecek personel veya personellerin günlük izinlerini görüntüler

45 Hızlı Günlük İ zin Bir veya birden fazla personel için günlük izin girişi yapılmasını sa ğ lar.

46 Toplu Günlük İ zin Girişi Bir şirketteki, departmandaki veya seçilen aralıktaki personeller için toplu olarak günlük izin girişi yapılmasını sa ğ lar.

47 Saatlik İ zin İ zleme Bir veya birden fazla personelin saatlik izni görüntülenir.

48 Hızlı Saatlik izin Bir veya birden fazla personel için saatlik izin girişi yapılmasını sa ğ lar.

49 Toplu Saatlik İ zin Girişi Bir şirket, departman veya seçilen bir aralıktaki personeller için toplu olarak saatlik izin girişi yapılmasını sa ğ lar.

50 Giriş Çıkış Bilgileri Bir personelin veya seçilen aralıktaki personellerin, seçilen tarih aralı ğ ındaki hareket bilgilerini görüntüler.

51 Hızlı Hareket Tamamlama Bir veya birden fazla personel için hareket bilgisi girişi yapılmasını sa ğ lar.

52 Toplu Hareket Tamamlama Bir şirkete, departmana ba ğ lı veya seçilen personeller için toplu olarak hareket girişi yapılmasını sa ğ lar.

53 Günlük Puantaj Günlük puantaj düzenlenmesi ve hesaplanması yapılır..

54 F.M.-Puantaj Onaylama

55 Aylık Puantaj Aylık puantaj düzenlenmesi ve hesaplanması yapılır.

56 Toplu Puantaj De ğ iştirme Birden fazla personel için toplu olarak puantaj de ğ iştirilmesine olanak sa ğ lar.

57 Esnek Raporlar Rapor filtresinde belirtilen kriterlere göre, listeden seçilecek türde rapor alınır

58 PDKS Hareketleri Belirtilen kriterlere göre personellerin hareket detaylarını verir.

59 Esnek Liste Tanımlama Esnek Raporlar olarak görüntülenen listelerin tanımlanmasını sa ğ lar.

60 Şart Tanımlama Esnek raporlarda kriter olarak kullanılmak üzere şart tanımlanmasını sa ğ lar. Verilerin filtrelenerek raporlanmasını gerçekleştirir.


"PDKS SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları