Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL, BÖLGESEL, ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL, BÖLGESEL, ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL, BÖLGESEL, ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ
STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012

2 TEMEL KAVRAMLAR

3 Standardizasyon nedir?
Standardizasyon, mevcut ve olası problemler dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun düzeyde bir düzen gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetidir (TS EN 45020). Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

4 Standardizasyonun amaçları
Çeşitliliğin kontrolü Kullanılabilirlik Uyumluluk Birbirinin yerine geçebilirlik Sağlık, güvenlik, çevrenin korunması Ürünün korunması Ticari engellerin aşılması Teknolojik işbirliğinin kolaylaşması Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

5 Standardizasyonun Paydaşları
Standardizasyonun demokratik meşruiyeti, tüm paydaşların katılımına bağlıdır. KOBİ’ler Sanayi Kamu Odalar ve borsalar Tüketiciler STANDARDİZASYON İş dünyası Araştırma ve Deney kuruluşları Sivil Toplum Örgütleri Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

6 Standardizasyon Piramidi
Ulusal standardlar TS, DIN, BS Fikirbirliği yönelimli Geçerlik süresi Uluslararası standardlar Bölgesel Standardlar CEN/CENELEC/ETSI ISO/IEC Genel kabul Gerektiren Probleme yönelik genel çözümler Teknolojik Yeniliklere en yakın Firma içinde bağlayıcı Firma standardları Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

7 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Standard nedir? Üzerinde uzlaşma sağlanmış; Yetkili bir kurumca onaylanmış; Tüm ilgili tarafların katılımıyla geliştirilmiş; Ortak ve tekrarlanan kullanımlar için hazırlanmış; Uygulaması zorunlu olmayan dokümandır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

8 Niçin Standard Hazırlanır?
Ürün, hizmet ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak, İmalat süreçlerini iyileştirmek, Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak, Ticari engelleri kaldırmak ve yeni pazarların açılmasını sağlamak, Çevreyi ve sağlığı korumak için standard hazırlanır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

9 ULUSAL DÜZEYDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

10 Ulusal Standardizasyon Kuruluşları
TSE, Türk Standardları Enstitüsü BSI, British Standards Institution, İngiltere ANSI, American National Standards Institute, ABD JISC, Japanese Industrial Standards Committee, Japonya DIN, Deutsches Institut für Normung, Almanya AFNOR, Association Française de Normalisation, Fransa Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

11 Türk Standardları Enstitüsü
Türk Standardları Enstitüsü, her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar, Türk standardı adını alır. Bu standardların uygulanması ihtiyaridir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

12 Türk Standardları Enstitüsü- Faaliyet alanları
Standard Hazırlama Laboratuvar Belgelendirme Ürün Personel Sistem Gözetim ve Muayene Metroloji ve Kalibrasyon Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

13 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı- Görevler
Türk standardlarını hazırlamak ve yayınlamak, Uluslararası ve bölgesel standardları Türk Standardı olarak uyumlaştırmak, Mevcut standardları periyodik olarak gözden geçirmek, Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşlarının çalışmalarına katılmak, Standardları kullanıcılara ulaştırmak. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

14 TÜRK STANDARDLARI (06/11/2012)
Toplam Türk standardı ISO’dan adapte edilen toplam Türk Standardı IEC’den adapte edilen toplam Türk Standardı CEN’den adapte edilen Türk Standardı CENELEC’den adapte edilen Türk Standardı ETSI’den adapte edilen toplam Türk Standardı Toplam Avrupa Standardı Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

15 TÜRK STANDARDLARININ HAZIRLANMA AŞAMALARI

16 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Aşamalar 1.İş programına konu teklifi 2.Tasarının hazırlanması 3.Mütalaa 4.Kabul ve yayımlama 5.Periyodik Gözden Geçirme Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

17 1. İş Programına Konu Teklifi
Teknik İnceleme Öncelikli Konuların Belirlenmesi İhtisas Grupları Avrupa Standardları Uluslararası Standardlar Sistematik Gözden Geçirme Bakanlıklar Kamu kurum ve kuruluşları Özel sektör kuruluşları Bilimsel kuruluşlar Tüketici dernekleri Mesleki kuruluşlar Enstitü birimleri TSE Yönetim Kurulu Yıllık İş Programı TSE Genel Kurulu Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

18 2. Tasarının Hazırlanması
Konu Raportörü/ Teknik Komite Onay/Süre Raportör havuzu Mesleki tecrübe Yabancı dil Standardizasyon tecrübesi Performans Tasarı hazırlama süresi Ayna komiteler Sektör dernekleri Tasarı Metin Grupta görüşme Düzeltmeler Taslağın hazırlanması teknik komite ya da konu raportörü iki aylık süre Son değerlendirme, ihtisas g Son Metin Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

19 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
3. Mütalaa Tasarının Mütalaaya Gönderilmesi Mütalaa Süresi Görüşlerin Değerlendirilmesi İlgili kurumlar Firmalar Internet Sektör dernekleri Ayna komiteler Tüketici dernekleri Düzeltmeler Tasarı Metin Gerekirse 2. Mütalaa Son Metin Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

20 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
4. Kabul ve Yayımlama Teknik Kurul Öncesi Hazırlıklar Teknik Kurul Teknik Kurul Görüşleri Büro işlemleri Numaralandırma Düzeltmeler TS TS EN ..... TS ISO ..... TS EN ISO ..... TS ISO/IEC .... TS IEC.... TS HD.. TS ... Türk Standardı Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

21 5. Periyodik Gözden Geçirme
TS ... Gözden Geçirme Formu Dağıtım İlgili kurumlar Firmalar Internet Sektör dernekleri Ayna komiteler Tüketici dernekleri Konfirmasyon Revizyon İptal Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

22 AYNA KOMİTELER

23 Ayna Komiteler - Kurulma amaçları
Ulusal, bölgesel veya uluslararası standard hazırlama faaliyetlerine ilgili tüm tarafların (özel sektör, kamu, üniversite, sivil toplum örgütleri) aktif katılımını sağlamak, Standard hazırlama faaliyetleri konusunda tüm ilgilileri bilgilendirmek, Ulusal görüşünün uluslararası ve bölgesel standardlarda yer almasını sağlamak. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

24 Ayna Komiteler - Görevleri
Ulusal, uluslararası ve bölgesel standardizasyon çalışmalarını takip etmek, Uluslararası (ISO,IEC) ve bölgesel (CEN,CENELEC) teknik komite tasarıları için ülke görüşünü oluşturmak, Ulusal standard hazırlama çalışmalarına katılmak ve gerektiğinde bizzat standardı hazırlamak. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

25 Ayna Komiteler - Üye Özellikleri
Temsil ettiği sektörü iyi tanıyan ve konusunda uzman, Çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi olan, Standardizasyon konusunda bilgi birikimine sahip, Ayna komite çalışmalarına zaman ayırabilecek, toplantılara katılabilecek kişiler üye olabilir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

26 Ayna Komiteler - Çalışma Prensipleri
Çalışmalar elektronik ortamda yürütülür. Başkan ve başkan vekili üyeler tarafından seçilir, TSE tarafından atanır. Sekreterya hizmetleri TSE tarafından verilir. Yılda en az bir kez toplanılır. Toplantıda alınan kararlarda oy çokluğu esastır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu belirleyicidir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

27 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ayna Komiteler SEKTÖR 1: KİMYA - CHEMISTRY SEKTÖR 2:TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ - CONSUMER PRODUCTS SEKTÖR 3: YAPI MALZEMELERİ - CONSTRUCTION MATERIALS SEKTÖR 4: ELEKTRİK - ELECTRICS SEKTÖR 5: ELEKTRONİK - ELECTRONICS SEKTÖR 6:ÇEVRE - ENVIRONMENT   SEKTÖR 7: GIDA - FOOD   SEKTÖR 8: GENEL STANDARDLAR - GENERAL STANDARDS SEKTOR 9: SAĞLIĞIN KORUNMASI - HEALTHCARE SEKTÖR 10:SAĞLIK VE GÜVENLİK - HEALTH AND SAFETY SEKTÖR 11: HAVALANDIRMA - AIR CONDITIONING                 SEKTÖR 12: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - INFORMATION TECHNOLOGIES       SEKTÖR 13: MALZEMELER - MATERIALS SEKTÖR 14: MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ - MECHANICAL ENGINEERING SEKTÖR 15: HİZMET - SERVICES SEKTÖR 16:TAŞIMA VE AMBALAJLAMA - TRANSPORT AND PACKAGING SEKTÖR 17: DERİ - LEATHER SEKTÖR 18: TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ - TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS SEKTÖR 19: DOĞALGAZ VE EKİPMANLARI - NATURAL GAS AND EQUIPMENT SEKTÖR 20: ENERJİ - ENERGY Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

28 BÖLGESEL DÜZEYDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

29 Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları
CEN, Avrupa Standardizasyon Komitesi- European Committee for Standardization CENELEC, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi- European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI, Avrupa Telekominikasyon Standardlar Enstitüsü-European Telecommunications Standards Institute Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

30 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
CEN ve CENELEC CEN 33 ulusal üye (27 AB, 3 EFTA, Hırvatistan, Türkiye, Makedonya) 2 Danışman Kurum (EC, EFTA) 17 Bağlı Üye 8 Bağlantılı Üye 307 Teknik Komite CENELEC 33 ulusal üye (27 AB, 3 EFTA,Hırvatistan, Türkiye, Makedonya) 48 İşbirliği Ortağı 12 Bağlı Üye 75 Teknik Komite Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

31 CEN ve CENELEC Kuruluşlarına üyelik - Ulusal Üyeler
CEN/CENELEC yönetim/politika komitelerine katılma ve oy verme hakkına sahip Olağanüstü Genel Kurul toplanmasını isteyebilirler Askıya almadan muaf tutulmayı talep edebilirler Avrupa standardlarını oylarlar ve ulusal standard olarak kabul ederler Her ülkenin tek oyu olduğu ISO/IEC uygulamasından farklı olarak, her ülkenin ağırlıklı oyu vardır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

32 CEN ve CENELEC Kuruluşlarına Üyelik - Bağlı Üyeler
AB’ye ya da EFTA’ya katılmak için resmen veya potansiyel aday olan ve AB ve EFTA ile teknik, bilimsel, ekonomik, politik ve sosyal koşullar açısından yakın ilişkileri olan ülkelerin standard kuruluşları TSE, Ocak 2012’den beri tam üyedir Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

33 CEN ve CENELEC Kuruluşlarına Üyelik - Bağlı üyeler-Hakları
Dokümanlara ulaşma hakkı Görüş verme hakkı (Oy hakkı yoktur.) Toplantılara ve Çalışma gruplarına katılım hakkı Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

34 AVRUPA DÜZEYİNDE TEKNİK ÇALIŞMALAR

35 Avrupa Düzeyinde Teknik Çalışmalar
Teknik çalışmaların yönetimi sorumlu organ:Teknik Kurul (BT) Teknik çalışmaların yürütülmesinden sorumlu organlar: Teknik komiteler, Çalışma grupları Proje ekipleri Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

36 Teknik Çalışmaların Yönetimi -Teknik Komiteler-TC
Teknik Kurul tarafından kurulur. Bir teknik komite, başkan, sekreter ve ulusal üyelerden oluşur. CEN/CENELEC ulusal üyeleri, teknik komitelerin daimi üyesidir. Talep etmeleri halinde bağlı ve bağlantılı üyeler, Avrupa Komisyonu ve EFTA sekreteryası komite çalışmalarına gözlemci olarak katılabilirler. Çalışmalar yazışma yoluyla sürdürülür; gerekli görüldüğünde teknik komite toplantısı düzenlenir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

37 Teknik Komiteler - Üyelik - Ulusal üyeler
Herhangi bir teknik komitenin çalışmasına katılma hakkına sahiptirler. Standard tasarılarına oy verme, Avrupa standardlarını ulusal standard olarak uygulamaya koyma ve çakışan ulusal standardlarını yürürlükten kaldırma yükümlülükleri vardır. Herhangi bir teknik komitenin çalışmasına katılma hakkına sahiptirler. Standard tasarılarına oy verme, Avrupa standardlarını ulusal standard olarak uygulamaya koyma ve çakışan ulusal standardlarını yürürlükten kaldırma yükümlülükleri vardır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

38 Teknik Komiteler-Üyelik-Gözlemci üyeler
CEN/CENELEC’in bağlantılı üyeleri, bağlı üyeleri ve Ortak Standardizasyon Kuruluşları, gözlemci üye olarak teknik komite çalışmalarına katılırlar. Oy hakları yoktur ancak mütalaa aşamasında standard tasarılarına dair görüşlerini bildirebilirler. Çalışma gruplarına uzman aday gösterebilirler. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

39 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Çalışma Grupları-WG Bir hedef tarihe kadar belirli bir görevi yerine getirmek üzere, bir teknik komite veya alt komite tarafından oluşturulur ve görevini tamamladığında çalışmasına son verilir. Çalışma grubu, teknik komite veya CEN/CENELEC ulusal üyeleri tarafından kendi kişisel kapasiteleri ile hizmet vermek üzere atanan uzmanlarla sınırlıdır. Gözlemci üyeler çalışma gruplarına aday gösterebilirler. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

40 AVRUPA STANDARDLARININ HAZIRLANMA AŞAMALARI

41 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Genel Bilgiler Avrupa standardı (EN), üç resmi dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) yayınlanan, üye ülkeler tarafından kabul edilmesi gereken uygulanması ihtiyari bir dokümandır. Bir Avrupa standardının hazırlanması; taslağın hazırlanması, mütalaaya gönderilmesi, CEN/CENELEC ulusal üyelerinin ağırlıklı oylarıyla onaylanması ve yayınlanması aşamalarını kapsar. Yayınlanan Avrupa Standardı, ulusal düzeyde de ulusal standart olarak onaylanır, duyurulur ve yayınlanır. Çakışan ulusal standartlar ise yürürlükten kaldırılır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

42 Avrupa Standardlarının Hazırlanma Aşamaları
SÜRE: 3 YIL Proje Teklifi Teknik Komite, Çalışma Grubu Standard tasarısı Ulusal Standard Kuruluşları, Bağlı üyeler, ... Mütalaa Aşaması (Görüş amacı ile) Teknik Komite, Çalışma grubu Görüşlerin değerlendirilmesi Ulusal Standard Kuruluşları, Resmi Oylama Avrupa Standardı Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

43 DİĞER CEN/CENELEC DOKÜMANLARI
TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK RAPOR KILAVUZ CEN/CENELEC ÇALIŞTAY ANLAŞMASI

44 ULUSLARARASI DÜZEYDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

45 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları
ISO, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı- International Organization for Standardization, IEC, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu-International Electrotechnical Commission, ITU, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği-International Telecommunication Union Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

46 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları- ISO, IEC
164 Ulusal Standard Kuruluşu 112 Tam Üye 44 Yazışma Üyesi 8 Abone Üye 224 Teknik Komite 513 Alt Komite 2516 Çalışma Grubu (uluslararası standard ve diğer teknik dokümanlar) IEC 82 Ulusal Standard Kuruluşu 60 Tam Üye 22 Bağlı Üye 94 Teknik Komite 80 Alt Komite 442 Çalışma Grubu 241 Proje Ekibi 6513(uluslararası standardlar ve diğer teknik dokümanlar) Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

47 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
ISO-Üyelik Tam Üyelik Her ülkeden bir kuruluş Teknik komite/alt komite çalışmalarına aktif/gözlemci katılım Yıllık aidat ödeme yükümlülüğü Politika geliştirme komitelerine katılım Konsey, Teknik Yönetim Kurulu’na aday olma hakkı Oy hakkı Genel Kurul’a katılım hakkı TSE, 1955 yılından beri tam üyedir. Yazışma üyeliği Gelişmiş bir ulusal standard faaliyeti olmayan kuruluşlar Teknik komite/politika geliştirme komitelerinin faaliyetlerini izleyebilirler Genel kurul’a gözlemci olarak katılım Abone üyeliği Çalışmalar konusunda bilgi alabilirler Ülke ekonomisi gelişmemiş Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

48 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
IEC- Üyelik Tam üyelik Her ülkeden bir ulusal standard kuruluşu Eşit oy hakkı Tüm teknik komite/alt komite çalışmalarına gözlemci/aktif katılım hakkı Genel Kurul’a katılım Konsey ve Standardizasyon Yönetim Kurulu’na aday olma hakkı Yıllık aidat ödeme yükümlülüğü TSE, 1956 yılından beri tam üyedir. Bağlı üyelik Kaynakları sınırlı ülkeler Sınırlı katılım En çok dört teknik komiteye asal üyelik Dokümanlara görüş verme hakkı Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

49 ULUSLARARASI DÜZEYDE TEKNİK ÇALIŞMALAR

50 Uluslararası Düzeyde Teknik Çalışmalar
Teknik komitelerin kurulması, teknik komite başkanlarının atanması ve teknik çalışmaların ilerleyişinin izlenmesinden sorumlu organ: ISO- Teknik Yönetim Kurulu (TMB), IEC -Standardizasyon Yönetim Kurulu (SMB) Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

51 Teknik komiteler (TC) ve alt komiteler (SC)
TMB/SMB’nin onayıyla kurulur. Belirli bir alanda Uluslararası standard veya diğer uluslararası yayınları (örn. teknik spesifikasyon, teknik rapor) hazırlamak amacıyla kurulur. ISO/IEC üyesi tüm ulusal standard kuruluşları komite çalışmalarına katılma hakkına sahiptir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

52 Teknik komiteler (TC) ve alt komiteler (SC)
Ulusal standard kuruluşları, teknik komite çalışmalarına tam üye (P-participant member) veya gözlemci üye (O-observer member) olarak katılırlar. Teknik komitenin TAM ÜYESİ, çalışmalara aktif katılmalı, oylama için gönderilen tüm dokümanlara oy vermeli/görüş bildirmeli ve düzenlenen komite toplantılarına mümkün olduğunca katılmalıdır. Teknik komitenin GÖZLEMCİ ÜYESİ, dokümanlara erişebilir, görüş bildirebilir, toplantılara gözlemci olarak katılabilir; herhangi bir yükümlülüğü yoktur. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

53 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Çalışma grupları (WG) Belli bir görev için teknik komite veya alt komite tarafından kurulur. Çalışma grupları, belirli bir görevi yerine getirmek için biraraya gelen sınırlı sayıda uzmandan oluşur. Uzmanlar, komitenin tam üyeleri ve komitenin irtibat üyeleri tarafından aday gösterilirler/atanırlar. Atanacak uzmanın, ilgili konuda uzman olması gerekir. İyi düzeyde İngilizce ve/veya Fransızca bilmelidir. Üzerinde çalışılan doküman mütalaa aşamasına geldiğinde çalışma grubu feshedilir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

54 ULUSLARARASI STANDARDLARIN HAZIRLANMA AŞAMALARI

55 ULUSLARARASI STANDARDLARIN HAZIRLANMA AŞAMALARI
Proje aşamaları İlgili Doküman SORUMLU ORGAN Adı Kısaltma Ön aşama Öneri aşaması Hazırlık aşaması Komite aşaması Mütalaa aşaması Onay aşaması Yayın aşaması Ön çalışma maddesi Yeni çalışma maddesi teklifi Çalışma taslağı Komite taslağı Mütalaa taslağı Son uluslararası standard taslağı Uluslararası standard PWI NWIP WD CD ISO/DIS - IEC/CDV FDIS ISO, IEC veya ISO/IEC Teknik Komite (TC) Çalışma Grubu (WG) Merkez Sekreterya, ISO/IEC Üyeleri ISO/IEC Merkez Sekreterya Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

56 ULUSLARARASI STANDARDLAR DIŞINDAKİ DİĞER DOKÜMANLAR
TEKNİK ŞARTNAME AÇIK ŞARTNAME KILAVUZ TEKNİK RAPOR ULUSLARARASI ÇALIŞTAY ANLAŞMASI

57 ISO/IEC ile CEN/CENELEC arasındaki temel farklar
Dünya genelinde üyelik CEN/CENELEC üyeleri, ISO/IEC’nin tüm teknik komitelerine katılabilirler. Komite Taslağının (CD) hazırlandığı komite aşaması Her ülkenin bir oyu var. Uygulama yükümlülüğü yok. standard harici yayınlar içinde Harmonize Doküman yok Politik anlamda tarafsız CEN/CENELEC Üyeler: AB ülkeleri, EFTA ve aday ülkeler Birlik dışındaki ISO/IEC üyeleri, Viyana/Dresden anlaşması yoluyla çalışmalara katılabilir. CEN/CENELEC standard hazırlama sürecinde komite aşaması yoktur. Ağırlıklı oylamaUlusal adaptasyon ve askıya alma zorunluluğu var. standard harici yayınlar içinde Herkesin kullanımına açık spesifikasyonlar yok. Politik kurumların etkisi var: Yeni Yaklaşım Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

58 ISO, IEC, CEN, CENELEC TEKNİK KOMİTE TOPLANTILARI
ISO,IEC, CEN, CENELEC teknik komite toplantıları genellikle 18 ayda bir yapılır. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirilir. Ulusal üye, bağlı üye, bağlantılı üye v.b temsilcileri katılabilir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

59 Ayna komite üyelerinin ISO, IEC, CEN, CENELEC Toplantılarına katılımı
Ayna komite üyesi toplantıya katılım talebini TSE ve üyelere iletir. Toplantıya katılım TSE’nin onayı ve resmi bildirimi ile gerçekleşir. Üye katıldığı toplantıda, ayna komitenin tespit ettiği ülke görüşünü yansıtmalıdır. Toplantıya katılan üye, toplantı ile ilgili rapor hazırlayarak diğer üyelere ve TSE’ye göndermelidir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

60 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı
Ayna komite üyelerinin ISO, IEC, CEN, CENELEC Çalışma Gruplarına Katılımı ISO,IEC,CEN,CENELEC Çalışma gruplarına üye olacak uzmanların üyelikleri, ayna komitenin ve TSE'nin onayından geçmelidir. Çalışma grubu toplantılarına katılan üye, ayna komitenin tespit ettiği ülke görüşünü yansıtmalıdır. Her grup üyesi yürüttüğü çalışmalar konusunda ayna komiteyi bilgilendirmeli ve toplantı sonrasında ayna komiteye rapor sunmalıdır. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

61 ISO, IEC, CEN, CENELEC Toplantılarına ev sahipliği
Toplantılarının evsahipliği için mutlaka TSE'nin onayının alınması gerekmektedir. Üye katıldığı bir toplantı esnasında bir talep ile karşılaşılırsa TSE ile temasa geçmeli veya kararın TSE ile görüşüldükten sonra bildirileceğini belirtmelidir. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

62 AVRUPA VE ULUSLARARASI STANDARDİZASYONUN ENTEGRASYONU
VİYANA VE DRESDEN ANLAŞMALARI

63 Avrupa ve Uluslararası Standardizasyonun Entegrasyonu
CEN ve ISO arasında: Viyana Anlaşması 1991 (2001 yılında revize edildi) CENELEC ve IEC arasında: Dresden Anlaşması 1991 (1996 yılında revize edildi) Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

64 Viyana ve Dresden anlaşmaları
CEN/CENELEC veya ISO/IEC yeni standard çalışmasını başlatır. Doküman, her iki tarafta da aynı anda onaya sunulur. ISO/IEC üyeleri taslağın kapsamını etkileyebileceği gibi CEN/CENELEC üyeleri de aynı şekilde etkili olur. Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı

65 STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012
İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012


"ULUSAL, BÖLGESEL, ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları