Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL, BÖLGESEL, ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL, BÖLGESEL, ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012."— Sunum transkripti:

1 ULUSAL, BÖLGESEL, ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012

2 TEMEL KAVRAMLAR

3 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 3 Standardizasyon nedir? Standardizasyon, mevcut ve olası problemler dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun düzeyde bir düzen gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetidir (TS EN 45020).

4 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 4 Standardizasyonun amaçları Çeşitliliğin kontrolü Kullanılabilirlik Uyumluluk Birbirinin yerine geçebilirlik Sağlık, güvenlik, çevrenin korunması Ürünün korunması Ticari engellerin aşılması Teknolojik işbirliğinin kolaylaşması

5 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 5 Standardizasyonun Paydaşları Sanayi KOBİ’ler Kamu Odalar ve borsalar Tüketiciler STANDARDİZASYON Sivil Toplum Örgütleri İş dünyası Standardizasyonun demokratik meşruiyeti, tüm paydaşların katılımına bağlıdır. Araştırma ve Deney kuruluşları

6 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 6 Standardizasyon Piramidi Ulusal standardlar TS, DIN, BS Fikirbirliği yönelimli Geçerlik süresi Uluslararası standardlar Bölgesel S tandardlar CEN/CENELEC/ETSI ISO/IEC Genel kabul Gerektiren Probleme yönelik genel çözümler Teknolojik Yeniliklere en yakın Firma içinde bağlayıcı Firma standardları

7 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 7 Standard nedir? Üzerinde uzlaşma sağlanmış; Yetkili bir kurumca onaylanmış; Tüm ilgili tarafların katılımıyla geliştirilmiş; Ortak ve tekrarlanan kullanımlar için hazırlanmış; Uygulaması zorunlu olmayan dokümandır.

8 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 8 Niçin Standard Hazırlanır?  Ürün, hizmet ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak,  İmalat süreçlerini iyileştirmek,  Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak,  Ticari engelleri kaldırmak ve yeni pazarların açılmasını sağlamak,  Çevreyi ve sağlığı korumak için standard hazırlanır.

9 ULUSAL DÜZEYDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

10 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 10 Ulusal Standardizasyon Kuruluşları TSE, Türk Standardları Enstitüsü BSI, British Standards Institution, İngiltere ANSI, American National Standards Institute, ABD JISC, Japanese Industrial Standards Committee, Japonya DIN, Deutsches Institut für Normung, Almanya AFNOR, Association Française de Normalisation, Fransa

11 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 11 Türk Standardları Enstitüsü Türk Standardları Enstitüsü, her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur. Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar, Türk standardı adını alır. Bu standardların uygulanması ihtiyaridir.

12 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 12 Belgelendirme Ürün Personel Sistem Türk Standardları Enstitüsü- Faaliyet alanları Gözetim ve Muayene Laboratuvar Metroloji ve Kalibrasyon Standard Hazırlama

13 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 13 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı- Görevler Türk standardlarını hazırlamak ve yayınlamak, Uluslararası ve bölgesel standardları Türk Standardı olarak uyumlaştırmak, Mevcut standardları periyodik olarak gözden geçirmek, Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşlarının çalışmalarına katılmak, Standardları kullanıcılara ulaştırmak.

14 TÜRK STANDARDLARI (06/11/2012) Toplam Türk standardı 31.543 ISO’dan adapte edilen toplam Türk Standardı 7.928 IEC’den adapte edilen toplam Türk Standardı 2.239 CEN’den adapte edilen Türk Standardı 12.926 CENELEC’den adapte edilen Türk Standardı 4.359 ETSI’den adapte edilen toplam Türk Standardı 391 Toplam Avrupa Standardı 17.676 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 14

15 TÜRK STANDARDLARININ HAZIRLANMA AŞAMALARI

16 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 16 Aşamalar 1.İş programına konu teklifi 2.Tasarının hazırlanması 3.Mütalaa 4.Kabul ve yayımlama 5.Periyodik Gözden Geçirme

17 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 17 Öncelikli Konuların Belirlenmesi Avrupa Standardları Uluslararası Standardlar Sistematik Gözden Geçirme Bakanlıklar Kamu kurum ve kuruluşları Özel sektör kuruluşları Bilimsel kuruluşlar Tüketici dernekleri Mesleki kuruluşlar Enstitü birimleri İhtisas Grupları Teknik İnceleme TSE Yönetim Kurulu TSE Genel Kurulu Yıllık İş Programı Yıllık İş Programı www.tse.org.tr 1. İş Programına Konu Teklifi

18 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 18 Konu Raportörü/ Teknik Komite Raportör havuzu Mesleki tecrübe Yabancı dil Standardizasyon tecrübesi Performans Tasarı hazırlama süresi Ayna komiteler Sektör dernekleri Onay/Süre Grupta görüşme Düzeltmeler Tasarı Metin Tasarı Metin Son Metin Son Metin 2. Tasarının Hazırlanması

19 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 19 Tasarının Mütalaaya Gönderilmesi İlgili kurumlar Firmalar Internet Sektör dernekleri Ayna komiteler Tüketici dernekleri Mütalaa Süresi Görüşlerin Değerlendirilmesi Düzeltmeler Tasarı Metin Tasarı Metin www.tse.org.tr Son Metin Son Metin Gerekirse 2. Mütalaa 3. Mütalaa

20 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 20 Teknik Kurul Öncesi Hazırlıklar Büro işlemleri Numaralandırma Teknik Kurul Görüşleri Düzeltmeler www.tse.org.tr TS... Türk Standard ı TS... Türk Standard ı TS...... TS EN..... TS ISO..... TS EN ISO..... TS ISO/IEC.... TS IEC.... TS HD.. 4. Kabul ve Yayımlama

21 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 21 Dağıtım TS... Gözden Geçirme Formu TS... Gözden Geçirme Formu Konfirmasyon Revizyon İptal İlgili kurumlar Firmalar Internet Sektör dernekleri Ayna komiteler Tüketici dernekleri 5. Periyodik Gözden Geçirme

22 AYNA KOMİTELER

23 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 23 Ayna Komiteler - Kurulma amaçları Ulusal, bölgesel veya uluslararası standard hazırlama faaliyetlerine ilgili tüm tarafların (özel sektör, kamu, üniversite, sivil toplum örgütleri) aktif katılımını sağlamak, Standard hazırlama faaliyetleri konusunda tüm ilgilileri bilgilendirmek, Ulusal görüşünün uluslararası ve bölgesel standardlarda yer almasını sağlamak.

24 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 24 Ayna Komiteler - Görevleri Ulusal, uluslararası ve bölgesel standardizasyon çalışmalarını takip etmek, Uluslararası (ISO,IEC) ve bölgesel (CEN,CENELEC) teknik komite tasarıları için ülke görüşünü oluşturmak, Ulusal standard hazırlama çalışmalarına katılmak ve gerektiğinde bizzat standardı hazırlamak.

25 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 25 Ayna Komiteler - Üye Özellikleri Temsil ettiği sektörü iyi tanıyan ve konusunda uzman, Çalışmaları takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi olan, Standardizasyon konusunda bilgi birikimine sahip, Ayna komite çalışmalarına zaman ayırabilecek, toplantılara katılabilecek kişiler üye olabilir.

26 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 26 Ayna Komiteler - Çalışma Prensipleri Çalışmalar elektronik ortamda yürütülür. Başkan ve başkan vekili üyeler tarafından seçilir, TSE tarafından atanır. Sekreterya hizmetleri TSE tarafından verilir. Yılda en az bir kez toplanılır. Toplantıda alınan kararlarda oy çokluğu esastır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu belirleyicidir.

27 Ayna Komiteler  SEKTÖR 1: KİMYA - CHEMISTRY SEKTÖR 2:TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ - CONSUMER PRODUCTS  SEKTÖR 3: YAPI MALZEMELERİ - CONSTRUCTION MATERIALS  SEKTÖR 4: ELEKTRİK - ELECTRICS  SEKTÖR 5: ELEKTRONİK - ELECTRONICS  SEKTÖR 6:ÇEVRE - ENVIRONMENT  SEKTÖR 7: GIDA - FOOD  SEKTÖR 8: GENEL STANDARDLAR - GENERAL STANDARDS  SEKTOR 9: SAĞLIĞIN KORUNMASI - HEALTHCARE  SEKTÖR 10:SAĞLIK VE GÜVENLİK - HEALTH AND SAFETY  SEKTÖR 11: HAVALANDIRMA - AIR CONDITIONING SEKTÖR 12: BİLGİ TEKNOLOJİLERİ - INFORMATION TECHNOLOGIES  SEKTÖR 13: MALZEMELER - MATERIALS  SEKTÖR 14: MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ - MECHANICAL ENGINEERING  SEKTÖR 15: HİZMET - SERVICES  SEKTÖR 16:TAŞIMA VE AMBALAJLAMA - TRANSPORT AND PACKAGING  SEKTÖR 17: DERİ - LEATHER  SEKTÖR 18: TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ - TOBACCO AND TOBACCO PRODUCTS  SEKTÖR 19: DOĞALGAZ VE EKİPMANLARI - NATURAL GAS AND EQUIPMENT  SEKTÖR 20: ENERJİ - ENERGY 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 27

28 BÖLGESEL DÜZEYDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

29 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 29 Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları CEN, Avrupa Standardizasyon Komitesi- European Committee for Standardization CENELEC, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi- European Committee for Electrotechnical Standardization ETSI, Avrupa Telekominikasyon Standardlar Enstitüsü-European Telecommunications Standards Institute

30 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 30 CEN ve CENELEC CEN 33 ulusal üye (27 AB, 3 EFTA, Hırvatistan, Türkiye, Makedonya) 2 Danışman Kurum (EC, EFTA) 17 Bağlı Üye 8 Bağlantılı Üye 307 Teknik Komite CENELEC 33 ulusal üye (27 AB, 3 EFTA,Hırvatistan, Türkiye, Makedonya) 48 İşbirliği Ortağı 12 Bağlı Üye 75 Teknik Komite

31 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 31 CEN ve CENELEC Kuruluşlarına üyelik - Ulusal Üyeler CEN/CENELEC yönetim/politika komitelerine katılma ve oy verme hakkına sahip Olağanüstü Genel Kurul toplanmasını isteyebilirler Askıya almadan muaf tutulmayı talep edebilirler Avrupa standardlarını oylarlar ve ulusal standard olarak kabul ederler Her ülkenin tek oyu olduğu ISO/IEC uygulamasından farklı olarak, her ülkenin ağırlıklı oyu vardır.

32 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 32 CEN ve CENELEC Kuruluşlarına Üyelik - Bağlı Üyeler AB’ye ya da EFTA’ya katılmak için resmen veya potansiyel aday olan ve AB ve EFTA ile teknik, bilimsel, ekonomik, politik ve sosyal koşullar açısından yakın ilişkileri olan ülkelerin standard kuruluşları TSE, Ocak 2012’den beri tam üyedir

33 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 33 CEN ve CENELEC Kuruluşlarına Üyelik - Bağlı üyeler-Hakları Dokümanlara ulaşma hakkı Görüş verme hakkı (Oy hakkı yoktur.) Toplantılara ve Çalışma gruplarına katılım hakkı

34 AVRUPA DÜZEYİNDE TEKNİK ÇALIŞMALAR

35 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 35 Avrupa Düzeyinde Teknik Çalışmalar Teknik çalışmaların yönetimi sorumlu organ:Teknik Kurul (BT) Teknik çalışmaların yürütülmesinden sorumlu organlar: Teknik komiteler, Çalışma grupları Proje ekipleri

36 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 36 Teknik Çalışmaların Yönetimi -Teknik Komiteler-TC Teknik Kurul tarafından kurulur. Bir teknik komite, başkan, sekreter ve ulusal üyelerden oluşur. CEN/CENELEC ulusal üyeleri, teknik komitelerin daimi üyesidir. Talep etmeleri halinde bağlı ve bağlantılı üyeler, Avrupa Komisyonu ve EFTA sekreteryası komite çalışmalarına gözlemci olarak katılabilirler. Çalışmalar yazışma yoluyla sürdürülür; gerekli görüldüğünde teknik komite toplantısı düzenlenir.

37 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 37 Teknik Komiteler - Üyelik - Ulusal üyeler Herhangi bir teknik komitenin çalışmasına katılma hakkına sahiptirler. Standard tasarılarına oy verme, Avrupa standardlarını ulusal standard olarak uygulamaya koyma ve çakışan ulusal standardlarını yürürlükten kaldırma yükümlülükleri vardır. Herhangi bir teknik komitenin çalışmasına katılma hakkına sahiptirler. Standard tasarılarına oy verme, Avrupa standardlarını ulusal standard olarak uygulamaya koyma ve çakışan ulusal standardlarını yürürlükten kaldırma yükümlülükleri vardır.

38 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 38 Teknik Komiteler-Üyelik-Gözlemci üyeler CEN/CENELEC’in bağlantılı üyeleri, bağlı üyeleri ve Ortak Standardizasyon Kuruluşları, gözlemci üye olarak teknik komite çalışmalarına katılırlar. Oy hakları yoktur ancak mütalaa aşamasında standard tasarılarına dair görüşlerini bildirebilirler. Çalışma gruplarına uzman aday gösterebilirler.

39 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 39 Çalışma Grupları-WG Bir hedef tarihe kadar belirli bir görevi yerine getirmek üzere, bir teknik komite veya alt komite tarafından oluşturulur ve görevini tamamladığında çalışmasına son verilir. Çalışma grubu, teknik komite veya CEN/CENELEC ulusal üyeleri tarafından kendi kişisel kapasiteleri ile hizmet vermek üzere atanan uzmanlarla sınırlıdır. Gözlemci üyeler çalışma gruplarına aday gösterebilirler.

40 AVRUPA STANDARDLARININ HAZIRLANMA AŞAMALARI

41 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 41 Genel Bilgiler Avrupa standardı (EN), üç resmi dilde (İngilizce, Fransızca, Almanca) yayınlanan, üye ülkeler tarafından kabul edilmesi gereken uygulanması ihtiyari bir dokümandır. Bir Avrupa standardının hazırlanması; taslağın hazırlanması, mütalaaya gönderilmesi, CEN/CENELEC ulusal üyelerinin ağırlıklı oylarıyla onaylanması ve yayınlanması aşamalarını kapsar. Yayınlanan Avrupa Standardı, ulusal düzeyde de ulusal standart olarak onaylanır, duyurulur ve yayınlanır. Çakışan ulusal standartlar ise yürürlükten kaldırılır.

42 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 42 Avrupa Standardlarının Hazırlanma Aşamaları Proje Teklifi Standard tasarısı Mütalaa Aşaması (Görüş amacı ile) Görüşlerin değerlendirilmesi Resmi Oylama Teknik Komite, Çalışma Grubu Avrupa Standardı Ulusal Standard Kuruluşları, Bağlı üyeler,... Teknik Komite, Çalışma grubu Ulusal Standard Kuruluşları, S Ü RE: 3 YIL

43 DİĞER CEN/CENELEC DOKÜMANLARI TEKNİK ŞARTNAME TEKNİK RAPOR KILAVUZ CEN/CENELEC ÇALIŞTAY ANLAŞMASI

44 ULUSLARARASI DÜZEYDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

45 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 45 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları ISO, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı- International Organization for Standardization, IEC, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu- International Electrotechnical Commission, ITU, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği- International Telecommunication Union

46 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 46 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları- ISO, IEC ISO 164 Ulusal Standard Kuruluşu 112 Tam Üye 44 Yazışma Üyesi 8 Abone Üye 224 Teknik Komite 513 Alt Komite 2516 Çalışma Grubu 19.023 (uluslararası standard ve diğer teknik dokümanlar) IEC 82 Ulusal Standard Kuruluşu 60 Tam Üye 22 Bağlı Üye 94 Teknik Komite 80 Alt Komite 442 Çalışma Grubu 241 Proje Ekibi 6513(uluslararası standardlar ve diğer teknik dokümanlar)

47 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 47 ISO-Üyelik Tam Üyelik Her ülkeden bir kuruluş Teknik komite/alt komite çalışmalarına aktif/gözlemci katılım Yıllık aidat ödeme yükümlülüğü Politika geliştirme komitelerine katılım Konsey, Teknik Yönetim Kurulu’na aday olma hakkı Oy hakkı Genel Kurul’a katılım hakkı TSE, 1955 yılından beri tam üyedir. Yazışma üyeliği Gelişmiş bir ulusal standard faaliyeti olmayan kuruluşlar Teknik komite/politika geliştirme komitelerinin faaliyetlerini izleyebilirler Genel kurul’a gözlemci olarak katılım Abone üyeliği Çalışmalar konusunda bilgi alabilirler Ülke ekonomisi gelişmemiş

48 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 48 IEC- Üyelik Tam üyelik Her ülkeden bir ulusal standard kuruluşu Eşit oy hakkı Tüm teknik komite/alt komite çalışmalarına gözlemci/aktif katılım hakkı Genel Kurul’a katılım Konsey ve Standardizasyon Yönetim Kurulu’na aday olma hakkı Yıllık aidat ödeme yükümlülüğü TSE, 1956 yılından beri tam üyedir. Bağlı üyelik Kaynakları sınırlı ülkeler Sınırlı katılım En çok dört teknik komiteye asal üyelik Dokümanlara görüş verme hakkı

49 ULUSLARARASI DÜZEYDE TEKNİK ÇALIŞMALAR

50 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 50 Uluslararası Düzeyde Teknik Çalışmalar Teknik komitelerin kurulması, teknik komite başkanlarının atanması ve teknik çalışmaların ilerleyişinin izlenmesinden sorumlu organ: ISO- Teknik Yönetim Kurulu (TMB), IEC -Standardizasyon Yönetim Kurulu (SMB)

51 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 51 Teknik komiteler (TC) ve alt komiteler (SC) TMB/SMB’nin onayıyla kurulur. Belirli bir alanda Uluslararası standard veya diğer uluslararası yayınları (örn. teknik spesifikasyon, teknik rapor) hazırlamak amacıyla kurulur. ISO/IEC üyesi tüm ulusal standard kuruluşları komite çalışmalarına katılma hakkına sahiptir.

52 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 52 Teknik komiteler (TC) ve alt komiteler (SC) Ulusal standard kuruluşları, teknik komite çalışmalarına tam üye (P-participant member) veya gözlemci üye (O-observer member) olarak katılırlar. Teknik komitenin TAM ÜYESİ, çalışmalara aktif katılmalı, oylama için gönderilen tüm dokümanlara oy vermeli/görüş bildirmeli ve düzenlenen komite toplantılarına mümkün olduğunca katılmalıdır. Teknik komitenin GÖZLEMCİ ÜYESİ, dokümanlara erişebilir, görüş bildirebilir, toplantılara gözlemci olarak katılabilir; herhangi bir yükümlülüğü yoktur.

53 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 53 Çalışma grupları (WG) Belli bir görev için teknik komite veya alt komite tarafından kurulur. Çalışma grupları, belirli bir görevi yerine getirmek için biraraya gelen sınırlı sayıda uzmandan oluşur. Uzmanlar, komitenin tam üyeleri ve komitenin irtibat üyeleri tarafından aday gösterilirler/atanırlar. Atanacak uzmanın, ilgili konuda uzman olması gerekir. İyi düzeyde İngilizce ve/veya Fransızca bilmelidir. Üzerinde çalışılan doküman mütalaa aşamasına geldiğinde çalışma grubu feshedilir.

54 ULUSLARARASI STANDARDLARIN HAZIRLANMA AŞAMALARI

55 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 55 ULUSLARARASI STANDARDLARIN HAZIRLANMA AŞAMALARI Proje aşamaları İlgili DokümanSORUMLU ORGAN AdıKısaltma Ön aşama Öneri aşaması Hazırlık aşaması Komite aşaması Mütalaa aşaması Onay aşaması Yayın aşaması Ön çalışma maddesi Yeni çalışma maddesi teklifi Çalışma taslağı Komite taslağı Mütalaa taslağı Son uluslararası standard taslağı Uluslararası standard PWI NWIP WD CD ISO/DIS - IEC/CDV FDIS ISO, IEC veya ISO/IEC Teknik Komite (TC) Çalışma Grubu (WG) Teknik Komite (TC) Merkez Sekreterya, ISO/IEC Üyeleri Merkez Sekreterya, ISO/IEC Üyeleri ISO/IEC Merkez Sekreterya

56 ULUSLARARASI STANDARDLAR DIŞINDAKİ DİĞER DOKÜMANLAR TEKNİK ŞARTNAME AÇIK ŞARTNAME KILAVUZ TEKNİK RAPOR ULUSLARARASI ÇALIŞTAY ANLAŞMASI

57 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 57 ISO/IEC ile CEN/CENELEC arasındaki temel farklar ISO/IEC Dünya genelinde üyelik CEN/CENELEC üyeleri, ISO/IEC’nin tüm teknik komitelerine katılabilirler. Komite Taslağının (CD) hazırlandığı komite aşaması Her ülkenin bir oyu var. Uygulama yükümlülüğü yok. standard harici yayınlar içinde Harmonize Doküman yok Politik anlamda tarafsız CEN/CENELEC Üyeler: AB ülkeleri, EFTA ve aday ülkeler Birlik dışındaki ISO/IEC üyeleri, Viyana/Dresden anlaşması yoluyla çalışmalara katılabilir. CEN/CENELEC standard hazırlama sürecinde komite aşaması yoktur. Ağırlıklı oylamaUlusal adaptasyon ve askıya alma zorunluluğu var. standard harici yayınlar içinde Herkesin kullanımına açık spesifikasyonlar yok. Politik kurumların etkisi var: Yeni Yaklaşım

58 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 58 ISO, IEC, CEN, CENELEC TEKNİK KOMİTE TOPLANTILARI ISO,IEC, CEN, CENELEC teknik komite toplantıları genellikle 18 ayda bir yapılır. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirilir. Ulusal üye, bağlı üye, bağlantılı üye v.b temsilcileri katılabilir.

59 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 59 Ayna komite üyelerinin ISO, IEC, CEN, CENELEC Toplantılarına katılımı Ayna komite üyesi toplantıya katılım talebini TSE ve üyelere iletir. Toplantıya katılım TSE’nin onayı ve resmi bildirimi ile gerçekleşir. Üye katıldığı toplantıda, ayna komitenin tespit ettiği ülke görüşünü yansıtmalıdır. Toplantıya katılan üye, toplantı ile ilgili rapor hazırlayarak diğer üyelere ve TSE’ye göndermelidir.

60 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 60 Ayna komite üyelerinin ISO, IEC, CEN, CENELEC Çalışma Gruplarına Katılımı ISO,IEC,CEN,CENELEC Çalışma gruplarına üye olacak uzmanların üyelikleri, ayna komitenin ve TSE'nin onayından geçmelidir. Çalışma grubu toplantılarına katılan üye, ayna komitenin tespit ettiği ülke görüşünü yansıtmalıdır. Her grup üyesi yürüttüğü çalışmalar konusunda ayna komiteyi bilgilendirmeli ve toplantı sonrasında ayna komiteye rapor sunmalıdır.

61 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 61 ISO, IEC, CEN, CENELEC Toplantılarına ev sahipliği Toplantılarının evsahipliği için mutlaka TSE'nin onayının alınması gerekmektedir. Üye katıldığı bir toplantı esnasında bir talep ile karşılaşılırsa TSE ile temasa geçmeli veya kararın TSE ile görüşüldükten sonra bildirileceğini belirtmelidir.

62 AVRUPA VE ULUSLARARASI STANDARDİZASYONUN ENTEGRASYONU VİYANA VE DRESDEN ANLAŞMALARI

63 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 63 Avrupa ve Uluslararası Standardizasyonun Entegrasyonu CEN ve ISO arasında: Viyana Anlaşması 1991 (2001 yılında revize edildi) CENELEC ve IEC arasında: Dresden Anlaşması 1991 (1996 yılında revize edildi)

64 27.03.2015 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 64 Viyana ve Dresden anlaşmaları CEN/CENELEC veya ISO/IEC yeni standard çalışmasını başlatır. Doküman, her iki tarafta da aynı anda onaya sunulur. ISO/IEC üyeleri taslağın kapsamını etkileyebileceği gibi CEN/CENELEC üyeleri de aynı şekilde etkili olur.

65 STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ


"ULUSAL, BÖLGESEL, ULUSLARARASI STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları