Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 2 Standardizasyon nedir? Standardizasyon, mevcut ve olası problemler dikkate alınarak, belirli bir konuda ortak ve tekrar eden kullanımlar için en uygun düzeyde bir düzen gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli hükümlerin oluşturulması faaliyetidir (TS EN 45020).

3 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 3 Standardizasyonun amaçları  Çeşitliliğin kontrolü  Kullanılabilirlik  Uyumluluk  Birbirinin yerine geçebilirlik  Sağlık, güvenlik, çevrenin korunması  Ürünün korunması  Ticari engellerin aşılması  Teknolojik işbirliğinin kolaylaşması

4 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 4 Standardizasyonun Paydaşları Sanayi KOBİ’ler Kamu Odalar ve borsalar Tüketiciler STANDARDİZASYON Sivil Toplum Örgütleri İş dünyası Standardizasyonun demokratik meşruiyeti, tüm paydaşların katılımına bağlıdır. Araştırma ve Deney kuruluşları

5 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 5 Standardizasyon Piramidi Ulusal standardlar TS, DIN, BS Fikirbirliği yönelimli Geçerlik süresi Uluslararası standardlar Bölgesel S tandardlar CEN/CENELEC/ETSI ISO/IEC Genel kabul Gerektiren Probleme yönelik genel çözümler Teknolojik Yeniliklere en yakın Firma içinde bağlayıcı Firma standardları

6 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 6 Ulusal Standardizasyon Kuruluşları  TSE, Türk Standardları Enstitüsü  BSI, British Standards Institution, İngiltere  ANSI, American National Standards Institute, ABD  JISC, Japanese Industrial Standards Committee, Japonya  DIN, Deutsches Institut für Normung, Almanya  AFNOR, Association Française de Normalisation, Fransa

7 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 7 Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları  CEN, Avrupa Standardizasyon Komitesi- European Committee for Standardization  CENELEC, Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi- European Committee for Electrotechnical Standardization  ETSI, Avrupa Telekominikasyon Standardlar Enstitüsü-European Telecommunications Standards Institute

8 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 8 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları  ISO, Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı- International Organization for Standardization,  IEC, Uluslararası Elektroteknik Komisyonu- International Electrotechnical Commission,  ITU, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği- International Telecommunication Union

9 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 9 Standard nedir?  Ortak ve tekrarlanan kullanımlar için hazırlanmış,  Tüm ilgili tarafların katılımıyla geliştirilmiş,  Üzerinde uzlaşma sağlanmış,  Yetkili bir kurumca onaylanmış,  Uygulaması zorunlu olmayan dokümandır.

10 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 10 Niçin Standard Hazırlanır?  Ürün, hizmet ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak,  İmalat süreçlerini iyileştirmek,  Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak,  Ticari engelleri kaldırmak ve yeni pazarların açılmasını sağlamak,  Çevreyi ve sağlığı korumak için standard hazırlanır.

11 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 11 Teknik Düzenleme nedir?  Ürünlerin özelliklerine veya işlem ve üretim yöntemlerine ilişkin, uyulması zorunlu belgelere, yasal düzenlemelere "teknik düzenleme“ denir.  Teknik düzenlemeler, terminoloji, semboller, ambalajlama, işaretleme, etiketleme vb. şekillerde karşımıza çıkabilir.

12 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 12 Standardlar-Teknik düzenlemeler Standardlar  Gönüllülük esasına dayalıdır;  Tüm paydaş gruplarının katılımına açıktır;  Tam bir fikirbirliğini yansıtır;  Tam şeffaflık ilkesine dayalıdır. Teknik Düzenlemeler  Mecburidir;  Yasama yetkilileri tarafından hazırlanır;  Fikirbirliği aranır;  Şeffaflık ilkesine dayalıdır.

13 ULUSAL DÜZEYDE STANDARDİZASYON ÇALIŞMALARI

14 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 14 Türk Standardları Enstitüsü  Türk Standardları Enstitüsü, her türlü madde ve mamüller ile usul ve hizmet standardlarını yapmak amacıyla 18.11.1960 tarih ve 132 sayılı kanunla kurulmuştur.  Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen standardlar, Türk standardı adını alır. Bu standardların uygulanması ihtiyaridir.

15 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 15 Belgelendirme •Ürün •Personel •Sistem Türk Standardları Enstitüsü- Faaliyet alanları Gözetim ve Muayene Laboratuvar Metroloji ve Kalibrasyon Standard Hazırlama

16 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 16 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı- Görevler  Türk standardlarını hazırlamak ve yayınlamak,  Uluslararası ve bölgesel standardları Türk Standardı olarak uyumlaştırmak,  Mevcut standardları periyodik olarak gözden geçirmek,  Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşlarının çalışmalarına katılmak,  Standardları kullanıcılara ulaştırmak.

17 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 17  Bilgi Teknolojileri ve İletişim  Çevre  Elektrik  Elektroteknik Güvenlik ve Aydınlatma ÖDK  Elektronik  Hizmet  İnşaat  Kimya  Maden  Makina -Tesisat ve Basınçlı Kaplar ÖDK  Mamul Gıdalar  Metalurji  Millî Savunma Sanayii  Mühendislik Hizmetleri  Orman ve Orman Ürünleri  Petrokimya  Petrol  Sağlık  Tekstil  Yetkili Servis Standardları  Ziraat İhtisas Grubu= 20 Bağlı ÖDK= 2 Toplam= 22 İhtisas Grupları

18 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 18 Standard sayıları Yürürlükteki toplam Türk Standardı 30.445 Yürürlükteki toplam Türk Standardı (Türkçe) 20.840 Toplam Avrupa Standardı Sayısı16.859 Türk Standardı olarak yayınlanan14.299 Avrupa (CEN/CENELEC) Standardı Avrupa Standardlarından Türk Standardına Dönüşüm oranı % 97 Türk Standardı olarak yayınlanan Uluslararası (ISO/IEC) standardlar 10.167 Türk Standardlarının İstatistiki Durumu (08 Kasım 2010 itibari ile)

19 STANDARD TÜRLERİ  Enstitümüz İhtisas Gruplarında; ölçü birimleri, terimler, kurallar, vb. temel standardların yanı sıra madde,mamul, hizmet, metot, sistem, vb. belirleyen standardlar, telif, sentez veya tercüme yolu ile hazırlanmaktadır.  • Telif Standardlar, İhtisas Gruplarınca konunun uzmanlarından sadece ilgili konuya mahsus olarak teşkil edilen Teknik Komite’lere hazırlatılıp olgunlaştırılarak yayımlanan standardlardır.  • Sentez Standardlar, ülke ve endüstriyel şartları benzeşen Ulusal Standard kuruluşlarının(DIN, BS, JIS,ANSI, vb.) mevcut standardlarından yararlanılarak sentezlenen standardlardır.  • Tercüme Standardlar; Avrupa Birliği Standard Teşkilatları(CEN, CENELEC, ETSI) ve Uluslar arası Standard Teşkilatları(ISO, IEC, ITU) tarafı ndan yayımlanan standardların tercüme edilmesi sonucu İhtisas Grupları tarafından olgunlaştırılarak yayımlanan standardlardır.  • Adapte standardlar; Avrupa Birliği Standard Teşkilatları(CEN, CENELEC, ETSI) ve Uluslararası Standard Teşkilatları(ISO, IEC, ITU) tarafından yayımlanan standardların herhangi bir değişiklik yapılmaksızın Türkçe kapak- İngilizce metin şeklinde Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımlanan standardlardır. 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 19  STANDARD TÜRLERİ  Ensti tümüz İhti sas Gruplarında; ölçü birimleri, terimler, kurallar, vb. temel standardların yanı sıra madde,  mamul, hizmet, metot, sistem, vb. belirleyen standardlar, telif, sentez veya tercüme yolu ile hazırlanmakta  veya uyumlaştı rılmaktadır.  • Telif Standardlar, İhti sas Gruplarınca konunun uzmanlarından sadece ilgili konuya mahsus olarak teşkil  edilen Teknik Komite’lere hazırlatı lıp olgunlaştı rılarak yayımlanan standardlardır.  • Sentez Standardlar, ülke ve endüstriyel şartları benzeşen Ulusal Standard kuruluşlarının(DIN, BS, JIS,  ANSI, vb.) mevcut standardlarından yararlanılarak sentezlenen standardlardır.  • Tercüme Standardlar ise, Avrupa Birliği Standard Teşkilatları(CEN, CENELEC, ETSI) ve Uluslararası  Standard Teşkilatları(ISO, IEC, ITU) tarafı ndan yayımlanan standardların tercüme edilmesi sonucu İhti sas  Grupları tarafı ndan olgunlaştı rılarak yayımlanan standardlardır.  • Adapte standardlar ise; Avrupa Birliği Standard Teşkilatları(CEN, CENELEC, ETSI) ve Uluslararası Standard  Teşkilatları(ISO, IEC, ITU) tarafı ndan yayımlanan standardların herhangi bir değişiklik yapılmaksızın  Türkçe kapak-İngilizce meti n şeklinde Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımlanan standardlardır.

20 TÜRK STANDARDLARININ HAZIRLANMA AŞAMALARI

21 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 21 Aşamalar 1.İş programına konu teklifi 2.Tasarının hazırlanması 3.Mütalaa 4.Kabul ve yayımlama 5.Periyodik Gözden Geçirme

22 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 22 Öncelikli Konuların Belirlenmesi •Avrupa Standardları •Uluslararası Standardlar •Sistematik Gözden Geçirme •Bakanlıklar •Kamu kurum ve kuruluşları •Özel sektör kuruluşları •Bilimsel kuruluşlar •Tüketici dernekleri •Mesleki kuruluşlar •Enstitü birimleri İhtisas Grupları Teknik İnceleme TSE Yönetim Kurulu TSE Genel Kurulu Yıllık İş Programı Yıllık İş Programı www.tse.org.tr 1. İş Programına Konu Teklifi

23 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 23 Konu Raportörü/ Teknik Komite •Raportör havuzu •Ayna Komiteler •Sektör Dernekleri •Mesleki tecrübe •Yabancı dil •Standardizasyon tecrübesi •Performans Onay/Süre Grupta görüşme Düzeltmeler Tasarı Metin Tasarı Metin Son Metin Son Metin 2. Tasarının Hazırlanması

24 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 24 Tasarının Mütalaaya Gönderilmesi •İlgili kurumlar •Firmalar •Internet •Sektör dernekleri •Ayna komiteler •Tüketici dernekleri Mütalaa Süresi Görüşlerin Değerlendirilmesi Düzeltmeler Tasarı Metin Tasarı Metin www.tse.org.tr Son Metin Son Metin Gerekirse 2. Mütalaa 3. Mütalaa

25 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 25 Teknik Kurul Öncesi Hazırlıklar •Büro işlemleri •Numaralandırma Teknik Kurul Görüşleri Düzeltmeler www.tse.org.tr TS... Türk Standard ı TS... Türk Standard ı TS...... TS EN..... TS ISO..... TS EN ISO..... TS ISO/IEC.... TS IEC.... TS HD.. 4. Kabul ve Yayımlama

26 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 26 Dağıtım TS... Gözden Geçirme Formu TS... Gözden Geçirme Formu •Konfirmasyon •Revizyon •İptal •İlgili kurumlar •Firmalar •Internet •Sektör dernekleri •Ayna komiteler •Tüketici dernekleri 5. Periyodik Gözden Geçirme

27 Standard Hazırlamadaki Önceliklerimiz  Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları: 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı neticesinde, Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük Birliği anlaşması sürecinin bir gereği olan mevzuat uyumu çerçevesindeki Avrupa Birliği standardları (EN) ile Topluluk Direktifleri ve Teknik Düzenlemelerin birebir tercümesine büyük bir önem ve öncelik verilmiştir. Bu kapsamda, EN standardları uyumlaştırılarak Türk Standardı (TS) olarak kabul edilmektedir. 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 27

28  Sistem standardları: Son yıllarda Uluslararası ve Bölgesel Standardizasyon Kuruluşları tarafından hazırlanmış bulunan EN ISO 9000 serisi (Kalite Güvence Sistemi Standardları), EN ISO 14000 serisi (Çevre Yönetim Sistemi Standardları), EN ISO 22000 (Gıda Güvenliği), EN ISO 13485 (Tıbbi Cihazlar), ISO/IEC 27001(Bilgi Güvenliği) sistem standardları Türk Standardı haline getirilmiştir. EN 16001 “Enerji Yönetim Sistemi” standardının tercümesi ile ilgili çalışmalara da başlanmış bulunmaktadır. Henüz tasarı aşamasında olan ISO 50001 “Enerji Yönetim Sistemi” standardının yayımlanması da takip edilmektedir. 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 28

29  Hizmet standardları ve kriterler: Hizmet sektöründe Kalite Güvence Sistemine zemin hazırlanması için ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a dayanılarak yayımlanmış olan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen “Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” uygulamasına esas teşkil etmek üzere hizmet standardları ve kriterleri’nin hazırlanmasına öncelik verilmiştir 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 29

30 Standardizasyonda Tüketicinin Rolü  Standardizasyon uygulamalarının odağındaki temel unsur hiç şüphesiz İNSAN’dır. Zira, standardizasyon ve kalite faaliyetleri ile öncelikli olarak insanın can ve mal güvenliğinin korunması hedeflenirken aynı zamanda müşteri beklentilerinin daha iyi karşılanması ve refah düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.  Hızlı bir küreselleşme sürecinin yaşandığı günümüzde, işletmelerin iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmeleri için üretim tasarlamalarında müşteri beklentilerini ve taleplerini mutlaka gözönünde bulundurma zorunlulukları vardır. Bu itibarla artık üretimde standardların ve kalite faktörlerinin belirlenmesinde tüketici talep ve beklentileri önemli bir rol oynamaktadır.  Serbest pazar ekonomisinin cari olduğu günümüzde standardizasyon ve kalitenin polisiye tedbirlerle sağlanması mümkün değildir. Zira standardların uygulanmasında gönüllülük esastır. Ancak standardlara uygun kaliteli mal ve hizmet talep edebilen bilinçli bir tüketici kitlesi standardizasyon uygulamalarının motor gücünü teşkil etmektedir.  Haklarını arama konusunda duyarlı olan, organize bir şekilde üreticiler üzerinde baskı oluşturabilen bilinçli bir tüketici kitlesi standardlara uygun kaliteli mal ve hizmet üretiminin SİGORTASIDIR. 25.06.2014 Standard Hazırlama Merkezi Başkanlığı 30

31 STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2010 İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ


"STANDARDİZASYON FAALİYETLERİ STANDARD HAZIRLAMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları