Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KANSER HASTALARINDA TROMBOZ YÖNETİMİ Dr Emel Sezer MEUTF-Tıbbi Onkoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KANSER HASTALARINDA TROMBOZ YÖNETİMİ Dr Emel Sezer MEUTF-Tıbbi Onkoloji."— Sunum transkripti:

1 KANSER HASTALARINDA TROMBOZ YÖNETİMİ Dr Emel Sezer MEUTF-Tıbbi Onkoloji

2 Armand Trousseau VTE ve kanser ilişkisini tanımladı. Armand Trousseau VTE ve kanser ilişkisini tanımladı. Bouillard; Kanserli hastalarda VTE sıklığını farketti. 1823 1865

3 Kanserli hastalar: Ambulatuar hastalar :%8-19 Kanseri olmayan ambulatuar hastalar: %1.4 FARK VAR MI?

4 EPİDEMİYOLOJİ TÜM VTE VAKALARINDA %18’inde kanser vardır. VTE için sebep bulunamayan hastaların yaklaşık %10-17’sinde 2 yıl içerisinde kanser teşhis edilir. TÜM VTE VAKALARINDA %18’inde kanser vardır. VTE için sebep bulunamayan hastaların yaklaşık %10-17’sinde 2 yıl içerisinde kanser teşhis edilir. TÜM KANSERLİ HASTALARIN %15’inde semptomatik VTE olur. Otopsi serilerinde VTE oranı % 30-50. TÜM KANSERLİ HASTALARIN %15’inde semptomatik VTE olur. Otopsi serilerinde VTE oranı % 30-50. KANSERİ OLMAYAN HASTALARLA KIYASLANDIĞINDA VTE riski X7 Bazı kanser tiplerinde bu oran X28 KANSERİ OLMAYAN HASTALARLA KIYASLANDIĞINDA VTE riski X7 Bazı kanser tiplerinde bu oran X28

5 RİSK FAKTÖRLERİ HASTA İLİŞKİLİ İleri yaş Obezite Ko-morbidite Performans durumu HASTA İLİŞKİLİ İleri yaş Obezite Ko-morbidite Performans durumu TEDAVİ İLİŞKİLİ Kemoterapi, antianjiogenetik ajanlar Radyasyon tedavisi Cerrahi Venöz girşim Performans durumu TEDAVİ İLİŞKİLİ Kemoterapi, antianjiogenetik ajanlar Radyasyon tedavisi Cerrahi Venöz girşim Performans durumu KANSER İLİŞKİLİ Primer yerleşim Evre Histoloji Tanı tarihi KANSER İLİŞKİLİ Primer yerleşim Evre Histoloji Tanı tarihi BİYOMARKERLAR Trombosit sayısı>350.000 Lökosit sayısı>11000 Hgb <10 g/dl BİYOMARKERLAR Trombosit sayısı>350.000 Lökosit sayısı>11000 Hgb <10 g/dl

6 RİSK DEĞERLENDİRME Risk FaktorüEtki Kanser 3 Eski VTE 3 Fiziksel aktivitede azalma* 2 Bilinen trombofilik durum 1 Yakın (≤ 1 az.) travma/cerrahi 1 İleri yaş(≥ 70y) 1 Kalp veya solunum yetmezliği 1 Akut MI veya iskemik MI 1 Obezite (BMI ≥ 30) 1 Hormon tedavisi 1

7 RİSK MODELİ-KHORAN

8 KANSER ALT GRUBU-VTE

9 KEMOTERÖPATİK AJAN-VTE

10 PATOGENEZ 1. STAZ Uzun süreli immobilizasyon Damarlara dışarıdan tümör basısı 2. VASKÜLER HASAR Tümörün direk invazyonu Uzun süreli santral venöz kateter kullanımı Kemoterapötiklerin vasküler hasarı Tümöral sitokinlerin vasküler endotel etkileri 3. HİPERKOAGULABİLİTE Tümör ilşikli prokoagulanlar (,Doku faktörü, TNF α, IL-1 β, VEGF) Bozulmuş endotel hücre defansı ( AT-Protein C –Protein S eksiklikleri, APC reziastansı) Tümör hücreleri, endotel hücreleri, platelt ve konak makrofajlar arası artmış adezyonlar

11

12 KANSER NASIL PIHTIYA SEBEP OLUR

13 VTE-PROFİLAKSİ PRİMER PROFİLAKSİ KEMOTERAPİ ALAN AMBULATUAR HASTA KEMOTERAPİ ALAN YATAN HASTA CERRAHİ YAPILAN KANSER HASTASI

14 TEDAVİ SEÇENEKLERİ Heparin, LMWH, FondaparinuxWarfarin

15 TEDAVİ SEÇİMİ Renal fonksiyonlar Takip kriteri Antikoagulan etkinliğin geri dönüşümü Kullanım kolaylığı Fiyat

16 KEMOTERAPİ ALAN AMBULATUAR HASTA- kime profilaksi yapalım? NCCN: Yüksek trombotik özellikte anti-anjiogenik tedavi alan hastalar (talidomid, lenalidomid± dekzametazon)

17 AJAN SEÇENEKLERİ Düşük doz warfarin (1 mg- 6 hafta süreyle: INR: 1.3-1.9) Aspirin (81-325 mg) Enoxaparin 1mg/kg en az 3 ay Apixaban

18 HASTANEDE YATAN KANSER HASTASI- kime profilaksi yapalım? Kontraindikasyon olmayan hastalar

19 İALÇ YAKLAŞIMI NCCN/ASCO KLAVUZU Enoxaparin, 40 mg sc Tinzaparin, 4500 ünite Dalteparin 5000ünite Heparin: 5000 ünite/ 3kez Warfarin: INR 2-3

20 CERRAHİ PLANLANAN KANSER HASTASI- kime profilaksi yapalım? Major cerrahi girişim planlanan hastalar Laparotomi, laparoskopi, torakotomi gibi girişimler planlanan ve en az 30 dakikadan daha uzun süren cerrahi yapılacak hastalar

21 TEDAVİ YAKLAŞIMI MEKANİK PROFİLAKSİ Aralıklı pnömotik kompresyon cihazları Venöz ayak pompa cihazları Elektrikli kas stimulasyonları FARMAKOLOJİK Düşük doz fraksiyone olmayan heparin LMWH En az 7-10 gün kullanılmalı. Daha uzun profilaktik yaklaşım VTE riski yüksek, obezlerde ve major abdominopelvik cerrahi yapılanlarda kullanılmalıdır.

22 TEDAVİ-AMAÇ 1.Ölümcül PTE engellemek, 2.Akut bacak veya akciğer embolileri ile ilgili morbiidteyi azaltmak 3.Vte tekrarının engellemek 4.VTE’nin uzun dönem hasarını engellemek.

23 SEKONDER VTE PROFİLAKSİSİ VTE atağından sonraki ilk 5 günde böbrek yetmezliği olmayan hastalarda LMWH tercih edilmelidir. Tedavi süresi genellikle 6 aydır. Akut DVT: 3-6 ay Akut PTE: 6-12 ay Daha uzun tedavi, VTE riski yüksek olan metastatik hastalıklı aktif kemoterapi alan seçilmiş hastalarda uygulanmalıdır.

24 VTE PROFİLAKSİSİ- SEKONDER PROFİLAKSİ WARFARİN Kullanım zorluğu: Oral alım bozukluğu, ve düşük vitamin K alımı Sık antibi,yotik kullanımı Diayre atakları Karaciğer yetmezliği: pıhtılaşma faktörlerinin sentezinde azalma, İlaç etkleşimleri. Sık ara vermeler: Trombositopeni ve cerrahi girşimler sebebiyle INR takibi sebebiyle sık damar yolu kullanım ihtiyacı Rekürens ve kanama riski kanseri olmayan bireylere göre daha yüksek. DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN

25 Lee A et al, NEJM 2003; 349:146-153 DVT/PTE olan Kanserli hastalar : LMWH (Dalteparin- 200 IU/kg- 1 ay; sonrasında 150 IU/kg-5 ay) vs warfarin (INR:2.5) ORAL ANTİKOAGULAN MI LMWH Mİ?: ETKİNLİK

26 LMWH ile Effektif antikoagulasyon; VTE komplikasyonlarını engellerken sağkalım katkısı yoktur. Anti-tümör etkisi gösterilememiştir.

27 TROMBOFLAKSİ İÇİN KONTRAİNDİKASYONLAR KESİN Hemorajik SVO öyküsü Son 3 ayda geçirilmiş iskemik SVO İntrakranial tümör Son 3 haftada major travma, cerrahi veya kafa travması öyküsü. Trombosit sayımı< 100000 Aktif kanama Kanama diyatezi RÖLATİF 75 yaş üstü Hamile veya postpartum 1. hafta Travmatik resusitasyon Refrakte HT İleri evre karaciğer hastalığı Enfektif endokardit Son 3 ayda geçirilmiş GI kanama 1 yıl altı yaşam beklentisi

28 PROGNOZ VTE sonrası kanserli hastalarda yaşam süresi kısalır. Kanser sebeiyle hospitalize hastalarda VTE en sık ölüm sebebidir. VTE geçirmiş kanser hastalarında sağkalım cinsiyetler arası fark gösterir.

29 Sorente HT, et al NEJM 2000 Tanı anında veya tanıdan sonraki ilk 1 yıl içerisinde VTE atağı geçiren hastalarda uzak metastaz sıklığı artar ve bu hastalar VTE geçirmeyenlere göre daha kısa yaşar.

30 ÖZETLE… VTE hastanede yatan kanser hastalarında en sık 2. ölüm sebebidir. Risk faktörlei, solid tümörler, kemoterapi, cerrahi, trombositopeni. LMWH ile sekonder prevansiyon warfarine göre daha olumlu sonuçlanır. Kanser hastaları VTE için gerekenden daha az profilaksi yapılır.


"KANSER HASTALARINDA TROMBOZ YÖNETİMİ Dr Emel Sezer MEUTF-Tıbbi Onkoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları