Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOÇ.DR.İLHAN ÖZTEKİN ARAŞ.GÖR.DR.AYHAN ŞAHİN

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOÇ.DR.İLHAN ÖZTEKİN ARAŞ.GÖR.DR.AYHAN ŞAHİN"— Sunum transkripti:

1 DOÇ.DR.İLHAN ÖZTEKİN ARAŞ.GÖR.DR.AYHAN ŞAHİN
ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİ DOÇ.DR.İLHAN ÖZTEKİN ARAŞ.GÖR.DR.AYHAN ŞAHİN

2 ANESTEZİ İLE İLİŞKİLİ KARDİYAK ARREST - ÖLÜM
%50’Sİ HAVAYOLU / SOLUNUMSAL PROBLEMLER

3 ANESTEZİ İLE İLİŞKİLİ KARDİYAK ARREST - ÖLÜM
YAŞAMSAL FONKSİYONLARIN DEVAMLILIĞI HAVAYOLU AÇIKLIĞININ KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLMESİNE BAĞLIDIR. ANESTEZİSTİN TEMEL SORUMLULUĞU HAVAYOLU AÇIKLIĞINI KORUMAK VE SÜRDÜRMEK

4 ZOR HAVAYOLU 1-HAVAYOLUNUN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ HAKKINDA BİLGİ
2-ZOR HAVAYOLU VARLIĞI İLE İLİŞKİ GÖSTEREN HASTADA HAVAYOLUNDAKİ ANATOMİK ÖZELLİKLERİ DEĞERLENDİRME YETENEĞİ 3-FARKLI HAVAYOLU CİHAZLARI KULLANABİLME YETENEĞİ 4-ASA ZOR HAVAYOLU İDARESİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK

5 Havayolu, burun deliklerinden larinks ile trakeanın kavşak yaptığı yeri kapsar.

6 Havayolu; Burun Paranazal sinüsler Farinks Larinks

7 TANIM: ZOR HAVAYOLU Klasik eğitim almış bir anestezistin
A. Üst havayolunun yüz maskesi ile ventilasyonunda zorluk B. Trakeal entübasyonda zorluk A+B

8 ZOR HAVAYOLU KOMPONENTLERİ
ZOR MASKE VENTİLASYONU ZOR LARİNGOSKOPİ ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON BAŞARISIZ ENTÜBASYON

9 ZOR MASKE VENTİLASYONU
FiO2:100 VERİLEREK YÜZ MASKESİ İLE VENTİLASYON YAPTIRILIRKEN SpO2< %90 İSE YETERLİ MASKE VENTİLASYONU SAĞLAMADA; YERLEŞTİRİLEMEYEN MASKE AŞIRI GAZ KAÇAĞI GAZ GİRİŞ VE ÇIKIŞINDA ARTMIŞ DİRENÇ GİBİ SEBEPLERDEN BİR VEYA DAHA FAZLASINA BAĞLI ZORLUK YAŞANMASIDIR.

10 ZOR MASKE VENTİLASYONU
BURUNDAN HAVA GEÇİŞİ ESNASINDAKİ DİRENÇ AĞIZDAKİNİN YAKLAŞIK İKİ KATIDIR VE TOTAL HAVAYOLU DİRENCİNİN 2/3’ÜNÜ OLUŞTURUR. ERİŞKİN LARENKSİ C3-C6 HİZASINDADIR.VOKAL KORDLAR TİROARİTENOİD LİGAMANLAR TARAFINDAN OLUŞTURULUR VE ERİŞKİN HAVAYOLUNUN EN DAR YERİDİR.

11 YETERSİZ MASKE VENTİLASYONU BELİRTİLERİ
GÖĞÜS DUVARI HAREKETİNİN YETERSİZ OLMASI/OLMAMASI OSKÜLTASYONDA CİDDİ OBSTRÜKSİYON SİYANOZ GASTRİK DİSTANSİYON YETERSİZ VE GİDEREK DÜŞEN SpO2 ETCO2 AZLIĞI/YOKLUĞU SPİROMETRİK EKSPİRATUAR ÖLÇÜMLERİN YETERSİZLİĞİ / OLMAMASI HİPOKSEMİ YA DA HİPERKARBİYLE İLİŞKİLİ HEMODİNAMİK DEĞİŞİKLİKLER HİPERTANSİYON, ARİTMİ, TAŞİKARDİ

12 ZOR LARİNGOSKOPİ KLASİK LARİNGOSKOPİ İLE; BİRDEN FAZLA DENEME SONRASI
VOKAL KORDLARDAN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNÜN GÖRÜLEMEMESİDİR.

13 ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON
TRAKEAL PATOLOJİ VARLIĞINDA / YOKLUĞUNDA 10 DAKİKADAN UZUN SÜREN VEYA 3 DENEMEDEN SONRA BAŞARILAN TRAKEAL ENTÜBASYON BAŞARISIZ ENTÜBASYON Birden fazla entübasyon denemesi sonucunda endotrakeal tüpün yanlış yerleştirilmesidir

14 ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİNİN AMACI
Zor havayolu değerlendirmesini kolaylaştırmak İstenmeyen sonuçları önlemek Ölüm Beyin hasarı Kardiyopulmoner arrest Gereksiz trakeostomi Havayolu travması Diş hasarı

15 ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİ Havayolunun değerlendirilmesi Fizik muayene
Ek testler Zor havayolu yönetimi için hazırlık Entübasyon stratejisi Ekstübasyon stratejisi Gözlem

16 HAVAYOLUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Zor havayolu riski bulunan konjenital, edinsel ve travmatik patolojiler Konjenital Koanal atrezi, Pierre Robin sendromu, Treacher Collins sendromu Travmatik Maksilofasiyal travma, servikal omur travması, larenks hasarı Edinsel Enfeksiyon Epiglotit, abse, krup Endokrin Akromegali, diyabet, morbid obezite İnflamatuar Ankilozan spondilit, romatoid artrit Tümöral Üst ve alt solunum yolu tümörleri Fizyolojik Gebelik

17 HAVA YOLU YÖNETİMİNİ ETKİLEYEN PATOLOJİK DURUMLAR
ÖZET

18 LARİNGOSKOPİ OBSTRÜKSİYONU KÖTÜLEŞTİREBİLİR
EPİGLOTTİT LARİNGOSKOPİ OBSTRÜKSİYONU KÖTÜLEŞTİREBİLİR

19 KRUP,BRONŞİT,PNÖMONİ HAVAYOLU İRRİTABİLİTESİ VE ÖKSÜRÜK,LARİNGOSPAZM, BRONKOSPAZMA YATKINLIK

20 TETANOZ TRİSMUS ORAL TRAKEAL ENTÜBASYONU İMKANSIZ HALE GETİREBİLİR

21 BAŞ BOYUN RADYOTERAPİSİ ALANLAR
FİBROZİS HAVAYOLU DEFORMİTESİNE NEDEN OLABİLİR, VE MANÜPLASYONU ZORLAŞTIRABİLİR

22 İNFLAMATUAR ROMATOİD ARTHRİT
MANDİBULAR HİPOPLAZİ, TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ARTHRİTİ, İMMOBİL SERVİKAL VERTEBRA, LARİNGEAL ROTASYON VE KRİKOARYTENOİD ARHRİTİ TRAKEAL ENTÜBASYONU ZORLAŞTIRABİLİR

23 SARKOİDOZ LENF DOKUSUNUN BASISINA BAĞLI HAVAYOLU OBSTRÜKSİYONU

24 DİABETES MELLİTUS ATLANTO-OKSİPİTAL EKLEMDE MOBİLİZASYON AZALMIŞ

25 HİPOTROİDİZM BÜYÜK DİL VE ANORMAL YUMUŞAK DOKU DOKU (MİKSÖDEM) ventilasyonu ve entübasyonu zorlaştırabilir

26 ANKİLOZAN SPONDİLİT SERVİKAL VERTEBRALARIN FÜZYONU DİREKT LARİNGOSKOPİYİ ZORLAŞTIRABİLİR.

27 TRİSOMİ 21 BÜYÜK AĞIZ ,KÜÇÜK AĞIZ LARİNGOSKOPİYİ ZORLAŞTIRABİLİR.
MUHTEMEL KÜÇÜK SUBGLOTTİK ÇAP SIK LARİNGOSPAZM

28 GOLHENDAR (OKULOAURİKULOVERTEBRAL ANOMALİ)
MANDİBULAR HİPOPLAZİ SERVİKAL OMURGA ANOMALİLERİ

29 KLİPPEL-FEİL SERVİKAL VERTEBRA FÜZYONUNA BAĞLI OLARAK BOYUN RİJİDİTESİ

30 PİERRE ROBİN KÜÇÜK AĞIZ BÜYÜK DİL MANDİBULAR ANOMALİ

31 TREACHER COLLİNS (MANDİBULAR DİSOSTOSİS)
ZOR LARİNGOSKOPİ

32 Tracheal stenosis

33 Left: Epiglottis lateral radiograph. Right: Afebrile fungal epiglottis

34 Relapsing polychondritis

35 ÖZELLİKLİ OLGULAR OBSTETRİK OLGULAR Başarısız entübasyon insidansı
Normal popülasyonda 1/2330 Obstetrik olgularda 1/280 Fatal başarısız entübasyon insidansı Faktörler Nazofaringeal mukoza ve larinkste kapiller dolgunluk Total vücut sıvısı ve yağ depoları, kilo artışı Su ve tuz retansiyonu, periglottik yapılarda ödem Preeklampside laringeal ödem Dilde büyüme ve ağız tabanı hareketliliğinin azalması Toraks ön- arka çapında artış Uygun krikoid bası yapılamaması Göğüslerde büyüme

36 ÖZELLİKLİ OLGULAR DİABETES MELLİTUS Zor entübasyon insidansı Tip I DM
Eklem hareketlerinde kısıtlılık Prayer sign

37 PREOPERATİF HAVA YOLU DEĞERLENDİRMESİ
ZOR HAVAYOLU ÖNGÖRÜSÜNDE KULLANILAN ANATOMİK ÖZELLİKLER Üst kesici dişler uzun Çene kapatılınca maksiller kesici dişler mandibuler kesicilerin belirgin olarak önünde Hasta istemli olarak mandibuler kesici dişleri maksiller kesicilerin önüne çıkartamıyor Kesici dişler arası mesafe 3 cm’den az Hasta oturur pozisyonda dil dışarıda iken uvula görülmüyor (Mallampati>II) Damak çok kavisli veya çok dar Mandibula boşluğu endüre, kitle ile dolu Tiromental mesafe 3 parmaktan kısa Boyun kalın ve kısa Çene ucu göğse değmiyor, boyun ekstansiyonu kısıtlı TARD Zor havayolu kılavuzu, 2005

38 MALLAMPATİ SKORLAMASI
Sınıf I: Uvula, yumuşak damak, tonsil yatağı, ön ve arka plikalar rahatlıkla görülebilir. Sınıf II: Uvula ve yumuşak damak görülebilir. Sınıf III: Yumuşak damak ve uvula tabanı görülebilir. Sınıf IV: Uvula dil kökü tarafından tamamen kapatılmış ve farinks duvarı görülemez.

39 Cormack & Lehane Laringoskopik Görünüm
Evre I: Glottik açıklık tam olarak görülebilir. Evre II: Anterior açıklık görülemez. Evre III: Epiglot görülebilir, ancak glottik açıklık görülemez. Evre IV: Epiglot görülemez.

40 DİĞER ÖLÇÜMLER Tiromental mesafe Laringoskop ile dilin ne
kadar yer değiştirebileceği 4-7 cm Sternomental mesafe Baş ve boyun hareketi Baş ekstansiyonu entübasyonun zorluk veya kolaylığını belirleyen en önemli faktör 12,5 – 13,5 cm Ağız açıklığı (> 3 cm)

41 DİĞER ÖLÇÜMLER HYOMENTAL MESAFE (>7 CM)
MANDİBULAR UZUNLUK (>9 CM) Mandibular dişlerin maksiller dişlerin üzerine geçmesi Laringoskopi sırasında mandibulanın öne doğru yer değiştirmesi Atlantooksipital eklem ve servikal omurga hareketi Fleksiyonda >30 Ekstensiyonda >80 Mandibular boşluk muayenesi Parmakların bastırılabilmesi Dilin laringoskopi sırasında mandibulaya itilebilmesi

42 PROBLEMİN KAYNAĞI ZOR VENTİLASYON ZOR ENTÜBASYON
HASTA KOOPERASYONUNDA ZORLUK ZOR TRAKEOSTOMİ

43 ZOR VENTİLASYON YAŞ > 55 BIYIK VARLIĞI DİŞLERİN OLMAMASI
HORLAMA HİKAYESİ VKİ > 26 kg/m2

44 YÜZ MASKELERİ ŞEFFAF MASKELER GAZ KAÇAĞINA İZİN VERMEMELİ
YÜZE TAM OTURMALI ÜST KISMI BURUN KÖKÜNE GÖZLERE ZARAR VERMEMELİ PUPİL ÜST KENARLARINI BİRLEŞTİREN ÇİZGİYİ GEÇMEMELİ YANLARDA NAZOLABİAL ÇİZGİLERE DENK GELMELİ ALT KISMI ALT DUDAK İLE ÇENE ARASINDA OTURMALI MANDİBULAR KEMİĞE DOĞRU KUVVET YUMUŞAK DOKULARA DOĞRU BASMAMALI

45 ZOR VENTİLASYON İKİ KİŞİ TEKNİĞİ İKİ VEYA ÜÇ EL TEKNİĞİ
ÇENEYE DAHA İYİ POZİSYON VERİR MASKE DAHA İYİ OTURUR DAHA İYİ TİDAL VOLÜM

46 TRAKEAL ENTÜBASYON KOMPLİKASYONLARI
CERRAHİNİN ERTELENMESİ VEYA İPTALİ LOKAL TRAVMA KARDİYOVASKÜLER STİMÜLASYON PULMONER ASPİRASYON BAŞARISIZ ENTÜBASYON HİPOKSİ BEYİN HASARI ÖLÜM

47 CORMACK & LEHANE EVRE 3 – 4 SIKLIĞI
GENEL CERRAHİ % 8,5 – 13 CABG % 10 SERVİKAL OMURGA % 20

48 ZOR HAVAYOLU YÖNETİMİ REHBERLERİ
AMERİKA, FRANSA, KANADA VE İTALYA AMERİKA REHBERLERİ HER EVREDE BİRÇOK TEKNİK SEÇİMİ SINIRLI KALMASI UYGULAMA GÜÇLÜĞÜ

49

50 TARD ZOR HAVAYOLU ALGORİTMİ
GENEL ANESTEZİ ALTINDA ENTÜBASYON UYANIK ENTÜBASYON Fiberoptik bronkoskopi, retrograd, kör entübasyon İnvazif yaklaşım (b) İLK GİRİŞİM BAŞARILI GİRİŞİMLER BAŞARISIZ Yardım çağır Spontan solunumu getir Hastayı uyandır Başarısız Başarılı Ertele Diğer Seçenekler (a) İnvazif yaklaşım (b) MASKE İLE VENTİLASYON MÜMKÜN MASKE İLE VENTİLASYON MÜMKÜN DEĞİL TARD ZOR HAVAYOLU ALGORİTMİ LMA, FASTRACH, PROSEAL YERLEŞTİR VENTİLASYON MÜMKÜN VENTİLASYON MÜMKÜN DEĞİL ELEKTİF YAKLAŞIM ACİL DURUM Yardım çağır Alternatif non-invazif teknikler (c) Acil non-invazif ventilasyon (e) Başarılı Başarısız Başarısız Başarılı Acil invazif Diğer Yaklaşım (b) seçenekler (a) Hastayı uyandır (d) Acil invazif yaklaşım (b)

51 TEMEL ALGORİTM PLAN A : BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
PLAN B: PLAN A BAŞARISIZ OLURSA, SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI PLAN C: İLK İKİ PLAN BAŞARISIZ OLDUĞUNDA OKSİJENİZASYON VE VENTİLASYONUN SÜRDÜRÜLMESİ, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE HASTANIN UYANDIRILMASI PLAN D: ‘ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME’ (CICV) DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER

52 TEMEL ALGORİTM Plan A: Başlangıç trakeal entübasyon planı başarılı
Direkt laringoskopi Trakeal entübasyon Başarısız entübasyon Doğrula - sonra ILMATM or LMATM içinden fibreoptik trakeal entübasyon Plan B: Sekonder trakeal entübasyon planı başarılı ILMATM veya LMATM Başarısız oksijenasyon Plan C: Oksijenasyonun devamı, ventilasyon, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma Yüz maskesine dön Oksijenize & ventile et başarılı Cerrahiyi ertele Hastayı uyandır Başarısız oksijenasyon Plan D: ‘Entübe edememe, Ventile edememe’ durumu için kurtarıcı teknikler başarılı LMATM Hastayı uyandır Artan hipoksemi veya Kanül krikotirotomi Cerrahi krikotirotomi başarısız

53 SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU
Herhangi bir problem Direkt laringoskopi Yardım çağır Plan A : Başlangıç trakeal entübasyon planı Direkt laringoskopi – kontrol et: Boyun fleksiyonu ve baş ekstensiyonu Laringoskop tekniği ve kuvvet yönü Eksternal laringeal manüplasyon Vokal kordlar açık ve hareketsiz Görüntü zayıfsa: İntroducer (buji) - Klikleri veya takılmayı hisset Ve/veya alternatif laringoskop 4 denemeden fazla yapma: Devam et: (1) Yüz maskesi ile oksijenasyon ve (2) Anestezi başarılı Trakeal entübasyon Trakeal entübasyonu doğrula (1) Mümkünse görerek (2) Kapnograf (3) Özefageal dedektör “ Şüphe varsa, çıkar" Başarısız entübasyon Plan B: Sekonder trakeal entübasyon planı Doğrula: Ventilasyon, oksijenasyon, anestezi, KVS stabilitesi ve kas gevşemesi – sonra IMLATM veya LMATM içinden fiberoptik trakeal entübasyon – 1 deneme LMATM ise, uzun fleksibl metal, nazal RAE veya mikrolaringeal tüpü düşün. Entübasyonu doğrula ve cerrahiye devam et ILMATM veya LMATM 2 den fazla deneme Oksijenize ve ventile et başarılı ILMATM veya LMATM ile başarısız oksijenizasyon (örneğin FiO2 1.0 iken SpO2 < 90%) ILMATM veya LMATM ile başarısız entübasyon Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma Yüz maskesine geç Oksijenize ve ventile et Nondepolarizan kas gevşeticiyi geri çevir 1 veya 2 kişiyle maske tekniği (oral/nazal airway ) Cerrahiyi ertele Hastayı uyandır başarılı Başarısız ventilasyon ve oksijenasyon Plan D: “Entübe edememe, Ventile edememe“ durumu için kurtarıcı teknikler

54 SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU
Herhangi bir problem Direkt laringoskopi Yardım çağır Plan A : Başlangıç trakeal entübasyon planı Direkt laringoskopi – kontrol et: Boyun fleksiyonu ve baş ekstensiyonu Laringoskop tekniği ve kuvvet yönü Eksternal laringeal manüplasyon Vokal kordlar açık ve hareketsiz Görüntü zayıfsa: İntroducer (buji) - Klikleri veya takılmayı hisset Ve/veya alternatif laringoskop 4 denemeden fazla yapma: Devam et: (1) Yüz maskesi ile oksijenasyon ve (2) Anestezi başarılı Trakeal entübasyon Trakeal entübasyonu doğrula (1) Mümkünse görerek (2) Kapnograf (3) Özefageal dedektör “ Şüphe varsa, çıkar" Başarısız entübasyon Plan B: Sekonder trakeal entübasyon planı Doğrula: Ventilasyon, oksijenasyon, anestezi, KVS stabilitesi ve kas gevşemesi – sonra IMLATM veya LMATM içinden fiberoptik trakeal entübasyon – 1 deneme LMATM ise, uzun fleksibl metal, nazal RAE veya mikrolaringeal tüpü düşün. Entübasyonu doğrula ve cerrahiye devam et ILMATM veya LMATM 2 den fazla deneme Oksijenize ve ventile et başarılı ILMATM veya LMATM ile başarısız oksijenizasyon (örneğin FiO2 1.0 iken SpO2 < 90%) ILMATM veya LMATM ile başarısız entübasyon Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma Yüz maskesine geç Oksijenize ve ventile et Nondepolarizan kas gevşeticiyi geri çevir 1 veya 2 kişiyle maske tekniği (oral/nazal airway ) Cerrahiyi ertele Hastayı uyandır başarılı Başarısız ventilasyon ve oksijenasyon Plan D: “Entübe edememe, Ventile edememe“ durumu için kurtarıcı teknikler

55 PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
SENARYO 1: BEKLENMEDİK ZOR TRAKEAL ENTÜBASYON: YETİŞKİN BİR HASTADA RUTİN ANESTEZİ İNDÜKSİYONU Herhangi bir problem Direkt laringoskopi Yardım çağır Plan A : Başlangıç trakeal entübasyon planı Direkt laringoskopi – kontrol et: Boyun fleksiyonu ve baş ekstensiyonu Laringoskop tekniği ve kuvvet yönü Eksternal laringeal manüplasyon Vokal kordlar açık ve hareketsiz Görüntü zayıfsa: İntroducer (buji) - Klikleri veya takılmayı hisset Ve/veya alternatif laringoskop 4 denemeden fazla yapma: Devam et: (1) Yüz maskesi ile oksijenasyon ve (2) Anestezi başarılı Trakeal entübasyon Trakeal entübasyonu doğrula (1) Mümkünse görerek (2) Kapnograf (3) Özefageal dedektör “ Şüphe varsa, çıkar" Başarısız entübasyon Plan B: Sekonder trakeal entübasyon planı PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI YETERLİ KAS GEVŞEMESİ UYGUN POZİSYON BAŞIN EKSTANSİYONU BOYNUN FLEKSİYONU SAĞ EL KULLANARAK OELM: OPTİMUM EKSTERNAL LARİNGEAL MANÜPLASYON BURP: TİROİDE ARKAYA, YUKARIYA VE SAĞA DOĞRU BASINÇ

56 SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
Herhangi bir problem Direkt laringoskopi Yardım çağır Plan A : Başlangıç trakeal entübasyon planı Direkt laringoskopi – kontrol et: Boyun fleksiyonu ve baş ekstensiyonu Laringoskop tekniği ve kuvvet yönü Eksternal laringeal manüplasyon Vokal kordlar açık ve hareketsiz Görüntü zayıfsa: İntroducer (buji) - Klikleri veya takılmayı hisset Ve/veya alternatif laringoskop 4 denemeden fazla yapma: Devam et: (1) Yüz maskesi ile oksijenasyon ve (2) Anestezi başarılı Trakeal entübasyon Trakeal entübasyonu doğrula (1) Mümkünse görerek (2) Kapnograf (3) Özefageal dedektör “ Şüphe varsa, çıkar" Başarısız entübasyon Plan B: Sekonder trakeal entübasyon planı GÖRÜNTÜ HALEN EVRE 3 VEYA 4 ALTERNATİF TEKNİKLER İNTRODUCER ( ELASTİK BUJİ) FARKLI BİR LARİNGOSKOP MCCOY VE DÜZ LARİNGOSKOPLAR ENTÜBASYON DENEMELERİ ARASINDA MASKE VENTİLASYONUYLA OKSİJENİZASYON DEVAM ETTİRİLİR.

57 SENARYO 1 - PLAN A: BAŞLANGIÇ TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
Herhangi bir problem Direkt laringoskopi Yardım çağır Plan A : Başlangıç trakeal entübasyon planı Direkt laringoskopi – kontrol et: Boyun fleksiyonu ve baş ekstensiyonu Laringoskop tekniği ve kuvvet yönü Eksternal laringeal manüplasyon Vokal kordlar açık ve hareketsiz Görüntü zayıfsa: İntroducer (buji) - Klikleri veya takılmayı hisset Ve/veya alternatif laringoskop 4 denemeden fazla yapma: Devam et: (1) Yüz maskesi ile oksijenasyon ve (2) Anestezi başarılı Trakeal entübasyon Trakeal entübasyonu doğrula (1) Mümkünse görerek (2) Kapnograf (3) Özefageal dedektör “ Şüphe varsa, çıkar" Başarısız entübasyon Plan B: Sekonder trakeal entübasyon planı MULTİPL VE UZAMIŞ GİRİŞİMLER MORBİDİTE VE MORTALİTE LARİNGEAL ÖDEM TRAVMA VENTİLE EDEMEME LARİNGOSKOPİ GİRİŞİM SAYISI SÜRELERİNİN KISITLANMASI AYNI LARİNGOSKOPUN 2 DEFADAN DAHA FAZLA KULLANILMAMASI MAKSİMUM LARİNGOSKOPİ SAYISININ İSE 4 ‘DEN DAHA FAZLA OLMAMASI GEREKMEKTEDİR.

58 SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
Doğrula: Ventilasyon, oksijenasyon, anestezi, KVS stabilitesi ve kas gevşemesi – sonra IMLATM veya LMATM içinden fiberoptik trakeal entübasyon – 1 deneme LMATM ise, uzun fleksibl metal, nazal RAE veya mikrolaringeal tüpü düşün. Entübasyonu doğrula ve cerrahiye devam et ILMATM veya LMATM 2 den fazla deneme Oksijenize ve ventile et başarılı ILMATM veya LMATM ile başarısız oksijenizasyon (örneğin FiO2 1.0 iken SpO2 < 90%) ILMATM veya LMATM ile başarısız entübasyon Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma DİREKT LARİNGOSKOPİ BAŞARISIZ ! FARKLI BİR YAKLAŞIM SÜREKLİ VENTİLASYON VE OKSİJENASYON LMA ZOR HAVA YOLU OLANLARDA AVANTAJLI TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN TASARLANMAMIŞ BELİRGİN SINIRLAMALAR ILMA - FASTRACH VENTİLASYONU DEVAM ETTİRİRKEN TRAKEAL ENTÜBASYONU KOLAYLAŞTIRIR ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ

59 SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
Doğrula: Ventilasyon, oksijenasyon, anestezi, KVS stabilitesi ve kas gevşemesi – sonra IMLATM veya LMATM içinden fiberoptik trakeal entübasyon – 1 deneme LMATM ise, uzun fleksibl metal, nazal RAE veya mikrolaringeal tüpü düşün. Entübasyonu doğrula ve cerrahiye devam et ILMATM veya LMATM 2 den fazla deneme Oksijenize ve ventile et başarılı ILMATM veya LMATM ile başarısız oksijenizasyon (örneğin FiO2 1.0 iken SpO2 < 90%) ILMATM veya LMATM ile başarısız entübasyon Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN ILMA HAVA YOLU ZORLUĞU OLMAYANLARDA VENTİLASYON + KÖR ENTÜBASYON ILMA’NIN ETKİNLİĞİ 1100 HASTADA BAŞARI ORANI % 95,7 BEKLENMEDİK ZOR ENTÜBASYONUN YÖNETİMİNDE KULLANIŞLI BİR CİHAZ OLARAK DENENMİŞTİR. KÖR ENTÜBASYON BAŞARISI İLK DENEMEDE 23 HASTANIN 20’NDE (% 75), %10’NDA 2. VEYA 3. DENEMEDE %5’NDE 4. DENEMEDE BAŞARILI TÜM BAŞARI ORANI %100

60 SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
Doğrula: Ventilasyon, oksijenasyon, anestezi, KVS stabilitesi ve kas gevşemesi – sonra IMLATM veya LMATM içinden fiberoptik trakeal entübasyon – 1 deneme LMATM ise, uzun fleksibl metal, nazal RAE veya mikrolaringeal tüpü düşün. Entübasyonu doğrula ve cerrahiye devam et ILMATM veya LMATM 2 den fazla deneme Oksijenize ve ventile et başarılı ILMATM veya LMATM ile başarısız oksijenizasyon (örneğin FiO2 1.0 iken SpO2 < 90%) ILMATM veya LMATM ile başarısız entübasyon Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma FLEKSİBL FİBEROPTİK LARİNGOSKOP ILMA İÇİNDEN GÖREREK ENTÜBASYON İLK DENEME BAŞARISI TÜM BAŞARI ORANI KÖR TEKNİKLERDEN DAHA FAZLADIR. KÖR ENTÜBASYONUN BAŞARISIZ OLDUĞU TÜM DURUMLARDA BAŞARILI EĞİTİM İÇİN 20 UYGULAMA CHANDY MANEVRASI DOĞRU POZİSYON ALMAYI KÖR ENTÜBASYONU KOLAYLAŞTIRDIĞI ENTÜBASYON DENEMELERİ AZALTTIĞI

61 SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
Doğrula: Ventilasyon, oksijenasyon, anestezi, KVS stabilitesi ve kas gevşemesi – sonra IMLATM veya LMATM içinden fiberoptik trakeal entübasyon – 1 deneme LMATM ise, uzun fleksibl metal, nazal RAE veya mikrolaringeal tüpü düşün. Entübasyonu doğrula ve cerrahiye devam et ILMATM veya LMATM 2 den fazla deneme Oksijenize ve ventile et başarılı ILMATM veya LMATM ile başarısız oksijenizasyon (örneğin FiO2 1.0 iken SpO2 < 90%) ILMATM veya LMATM ile başarısız entübasyon Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN LMA ILMA’NIN OLMADIĞI DURUMLARDA KLASİK LMA İÇİNDEN FİBEROPTİK ENTÜBASYON BAŞARISI % 90–100 ARASINDADIR. LMA KONNEKTÖRÜ DARDIR. 3 VE YA 4 NOLU LMA İÇİNDEN 6 MM ID ETT 5 NOLU LMA İÇİNDEN İSE 7 MM ID ETT LMA TÜPÜ UZUNDUR. KISALTILMAMIŞ ETT (26-27 CM) KAFI VOKAL KORDLARIN ARASINDA KALABİLİR.

62 SENARYO 1 - PLAN B: SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON PLANI
Doğrula: Ventilasyon, oksijenasyon, anestezi, KVS stabilitesi ve kas gevşemesi – sonra IMLATM veya LMATM içinden fiberoptik trakeal entübasyon – 1 deneme LMATM ise, uzun fleksibl metal, nazal RAE veya mikrolaringeal tüpü düşün. Entübasyonu doğrula ve cerrahiye devam et ILMATM veya LMATM 2 den fazla deneme Oksijenize ve ventile et başarılı ILMATM veya LMATM ile başarısız oksijenizasyon (örneğin FiO2 1.0 iken SpO2 < 90%) ILMATM veya LMATM ile başarısız entübasyon Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma SEKONDER TRAKEAL ENTÜBASYON İÇİN LMA MASKE GİRİŞİ BARI TRAKEAL TÜPÜN GEÇİŞİNİ TIKAYABİLİR. BAŞ VE BOYUN HAREKETİ PARMAK SOKULMASINI GEREKTİREN MANEVRALAR ÇIKARILMASI SIRASINDA ZORLUKLAR İKİNCİL TRAKEAL ENTÜBASYON TEKNİĞİNDE İKİ DEFA UYGULANAN GİRİŞİM BAŞARISIZ OLMUŞSA, CERRAHİ ERTELENMELİ VE HASTA UYANDIRILMALI, ÖRNEĞİN C PLANINA GEÇİLMELİDİR.

63 HAVA YOLU TRAVMASINI ÖNLEMEK
SENARYO 1 - PLAN C: OKSİJENASYON VE VENTİLASYONUN DEVAMI, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE UYANDIRMA Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma Yüz maskesine geç Oksijenize ve ventile et Nondepolarizan kas gevşeticiyi geri çevir 1 veya 2 kişiyle maske tekniği (oral/nazal airway ) başarılı Cerrahiyi ertele Hastayı uyandır Başarısız ventilasyon ve oksijenasyon Plan D: “Entübe edememe, Ventile edememe“ durumu için kurtarıcı teknikler HAVA YOLU TRAVMASINI ÖNLEMEK UYGUN HAVA YOLU CİHAZI İLE VENTİLASYON VE OKSİJENASYON ELEKTİF CERRAHİDEN VAZGEÇİLMELİ KAS GEVŞEMESİ SONA ERDİĞİNDE SPONTAN SOLUNUM YETERLİ VE HASTA UYANIK HAVA YOLU CİHAZI ÇIKARILMALIDIR. REJYONEL ANESTEZİ EN ÖNEMLİ PLAN, HASTA UYANIKKEN HAVA YOLUNU EMNİYETE ALMAKTIR.

64 ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER
SENARYO 1 - PLAN C: OKSİJENASYON VE VENTİLASYONUN DEVAMI, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE UYANDIRMA Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma Yüz maskesine geç Oksijenize ve ventile et Nondepolarizan kas gevşeticiyi geri çevir 1 veya 2 kişiyle maske tekniği (oral/nazal airway ) başarılı Cerrahiyi ertele Hastayı uyandır Başarısız ventilasyon ve oksijenasyon Plan D: “Entübe edememe, Ventile edememe“ durumu için kurtarıcı teknikler MEVCUT HAVA YOLU CİHAZI İLE YETERLİ OKSİJENASYON VE VENTİLASYON SAĞLANAMAZSA VENTİLASYON ORAL VEYA NAZAL AIRWAY OLSUN VEYA OLMASIN YÜZ MASKESİ İLE SÜRDÜRÜLMELİDİR. VENTİLASYON MÜMKÜN DEĞİL VE CİDDİ HİPOKSEMİ GELİŞİYORSA, GECİKMEDEN PLAN D’YE ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER

65 ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER
SENARYO 1 - PLAN C: OKSİJENASYON VE VENTİLASYONUN DEVAMI, CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE UYANDIRMA Plan C: Oksijenasyon ve ventilasyonun devamı, cerrahinin ertelenmesi ve uyandırma Yüz maskesine geç Oksijenize ve ventile et Nondepolarizan kas gevşeticiyi geri çevir 1 veya 2 kişiyle maske tekniği (oral/nazal airway ) başarılı Cerrahiyi ertele Hastayı uyandır Başarısız ventilasyon ve oksijenasyon Plan D: “Entübe edememe, Ventile edememe“ durumu için kurtarıcı teknikler MEVCUT HAVA YOLU CİHAZI İLE YETERLİ OKSİJENASYON VE VENTİLASYON SAĞLANAMAZSA VENTİLASYON ORAL VEYA NAZAL AIRWAY OLSUN VEYA OLMASIN YÜZ MASKESİ İLE SÜRDÜRÜLMELİDİR. VENTİLASYON MÜMKÜN DEĞİL VE CİDDİ HİPOKSEMİ GELİŞİYORSA, GECİKMEDEN PLAN D’YE ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU İÇİN KURTARICI TEKNİKLER

66 SENARYO 2 – PLAN C: OKSİJENASYON VE VENTİLASYONUN DEVAMI,
CERRAHİNİN ERTELENMESİ VE UYANDIRMA Plan C : Oksijenasyonun devamı ve hastanın uyandırılması 30 N Krikoid basıya devam Plan B bu senaryoda uygun değil başarısız entübasyon Yüz maskesi ile O & V 1 veya 2 kişi yüz maskesi tekniği ( o±n airway) Ventilasyon güç ise krikoid basıyı azaltmayı düşün başarılı Başarısız ventilasyon ve oksijenasyon LMATM Krikoid basıyı azalt Oksijene ve ventile et Cerrahiyi ertele ve mümkünse hastayı uyandır veya cerrahi durum hayatı tehdit ediyorsa LMA veya ProSeal LMA ile anesteziye devam et. başarılı başarısız oksijenasyon (Yüz maskesi ile FiO2 1.0 iken SpO2 < % 90) Plan D LMA’NIN KAFINDAN OLUŞAN GAZ KAÇAĞI AKCİĞERLERİ VENTİLE ETMEKTE ZORLUK PROSEAL LMA DAHA FAZLA KAPAMA ASPİRASYONA KARŞI DAHA FAZLA KORUMA VENTİLASYON İMKÂNSIZ VE CİDDİ HİPOKSEMİ GECİKMEDEN D PLANINA (ENTÜBE EDEMEME, VENTİLE EDEMEME DURUMU) GEÇİLMELİDİR.

67 SENARYO 3: PARALİZE EDİLMİŞ ANESTEZİ ALTINDAKİ HASTADA BAŞARISIZ ENTÜBASYON, ARTAN HİPOKSEMİ VE ZOR VENTİLASYON Başarısız entübasyon ve zor ventilasyon ( laringospazmdan farklı) Yüz maskesi Hastayı oksijene ve ventile et Maksimum baş ekstansiyonu Maksimum jaw thrust Mask seal ile yardım Oral ± 6mm nazal airway Gerekli ise krikoid basıyı azalt Yüz maskesi ile başarısız oksijenizasyon (FiO2 1.0 iken SpO2 <% 90) Yardım çağır LMATM ile oksijenizasyon ve ventilasyon Maksimum 2 deneme Deneme sırasında krikoid basıyı azalt başarılı Oksijenasyon başarılı ve stabil: Oksijenasyonu sürdür ve hastayı uyandır Artan hipoksemiyle beraber ‘ entübe edememe, ventile edememe’ durumu Plan D: ‘ entübe edememe, ventile edememe’ durumu için kurtarıcı teknikler veya Kanül krikotirotomi Cerrahi krikotirotomi Ekipman: Bistüri – kısa ve yuvarlak (no. 20 veya Minitrach bistüril) Küçük ( 6 veya 7 mm) kaflı ETT veya trakeostomi tüpü Ekipman: Katlanmaya dirençli kanül Yüksek basınç ventilasyon sistemi, örneğinManujet III (VBM) Teknik: başarısız 1. Krikotiroid membranın içine kanülü sok 2. Yardımcının eliyle kanülü stabilize et. 3. 20 ml enjektörle – hava aspirasyonu yoluyla trakeal pozisyonu doğrula 4. Ventilasyon sistemini kanüle bağla 5. Dikkatli ventilasyona başla 6. Akciğerlerin ventilasyonunu ve üst hava yolundan ekshalasyonu doğrula 7. IVentilasyon başarısızsaveya cerrahi amfizem veyasiğer komplikasyonlar gelişirse, hemen cerrahi krikotirotomye geç 4 Basamaklı teknik: 1. Krikotiroid membranı belirle 2. Cilt ve membranı insize et Künt diseksiyonla insizyonu genişlet (örneğin büstri sapı, forceps veya dilatör) 3. Trakeal hook ile krikoid kartilajın kaudal traksiyonu 4. Tüpü sok ve kafı şişir Düşük basınç kaynağıyla ventile et Tüp pozisyonunu ve akciğer ventilasyonunu Notlar 1. Bu tekniklerin ciddi komplikasyonları vardır – sadece hayatı tehdit eden durumlarda kullan 2. Mümkün olduğunca erken kesin bir hava yolu sağla 3. Postoperatif yönetim- diğer zor hava yolu rehberleri ve algoritmlerine bak 4. Hasta spontan solunumu iyiyse, düşük basınç ventilasyon 4 mm kanülle yeterli olabilir.

68 PARALİZE EDİLMİŞ ANESTEZİ ALTINDAKİ HASTADA BAŞARISIZ ENTÜBASYON, ARTAN HİPOKSEMİ VE ZOR VENTİLASYON
İNVAZİV TEKNİKLERDEN ÖNCE NON İNVAZİV TEKNİKLERLE MAKSİMUM EFOR KOMBİTÜP GİBİ DİĞER ARAÇLAR KLASİK LMA’YA GÖRE DAHA FAZLA TIKAMA BASINCIYLA VENTİLASYON REGÜRJİTASYONA KARŞI KORUMA ŞİŞİRİLMİŞ ÖZEFAGEAL KAF HAVA YOLU KORUMASI TEKRARLAYAN ENTÜBASYON DENEMELERİ LMA İLE BAŞARISIZ OLUNAN DURUMLARINDA BAŞARI

69 PARALİZE EDİLMİŞ ANESTEZİ ALTINDAKİ HASTADA BAŞARISIZ ENTÜBASYON, ARTAN HİPOKSEMİ VE ZOR VENTİLASYON
EFEKTİF BİR TEKNİĞİN KULLANILMASI GEREKLİ HIZLI REOKSİJENİZASYON İNVAZİV HAVA YOLU ARACI % 100 OKSİJEN ACİL TRAKEOSTOMİ ÇOK ZOR OLABİLİR CİDDİ KOMPLİKASYONLARI VARDIR. ÇOK AZ CERRAH 3 DAKİKADA PERKÜTAN TRANSTRAKEAL JET VENTİLASYONU (TTJV) İLE BERABER KANÜL KRİKOTİROTOMİ VEYA CERRAHİ KRİKOTİROTOMİ

70 HAVA YOLU İDARESİNDE İLERİ TEKNİKLER
MACINTOSH LARİNGOSKOPLAR LMA VE DİĞER SUPRAGLOTTİK HAVA YOLU ARAÇLARI FİBEROPTİK FLEKSİBL LARİNGOSKOP DİĞER YENİ TEKNİKLER

71 MACINTOSH TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI
>% 95 BAŞARILI TEKNİK AVANTAJLAR KOLAY KULLANIM AĞIZ İÇİ KIVRIMLARI ORTA HAT POZİSYONU EPİGLOT VE LARİNKSİ LOKALİZE ETMEK POZİSYONUN DERİNLİĞİ

72 DEZAVANTAJLAR ZOR VE BAŞARISIZ ENTÜBASYON SIK :%0,1-5
BAZI HASTALARDA ÖZELLİKLE PROBLEMLİ LARİNGOSKOPUN UCUNA VALLEKULADA POZİSYON VERİLEMİYOR. EPİGLOTUN İNDİREKT ELEVASYONU MÜMKÜN DEĞİL DÜZ LARİNGOSKOPA GÖRE GÖRÜŞ HİZASI AŞAĞIDA DÜZ LARİNGOSKOPLA DİREKT ELEVASYON GENELLİKLE MÜMKÜN

73 LMA POZİSYONUNUN FİBER OPTİK DEĞERLENDİRİLMESİ
SADECE VOKAL KORD % 40 VOKAL KORDLAR + POSTERİOR EPİGLOT % 23 VOKAL KORDLAR ANTERİOR EPİGLOT % 20 VOKAL KORDLAR GÖRÜLEMİYOR % 6 UYGUNSUZ POZİSYONDA HAVA YOLU DİRENCİ ETT’DEN FAZLA

74 CERRAHİ TİPİ AÇISINDAN LMA
KELLER, BJA, 2004 ASPİRASYON VE LMA İLE İLİŞKİLİ 3 VAKA VAJİNAL ABSE; İYİLEŞME VARİKÖZ VEN CERRAHİSİ; SOL HEMİPLEJİ TOTAL KALÇA REPLASMANI; ÖLÜM İNGİLTERE MEDİKOLEGAL LMA VAKALARI PRONE POZİSYON, HİPOKSİ VE BEYİN HASARI ASPİRASYON, YBÜ’NDE UZUN SÜRELİ KALMA ASPİRASYON, ARDS, ÖLÜM: MORFİN KULLANIMI

75 LMA KULLANIMININ RİSKLİ OLDUĞU DURUMLAR
MAJÖR CERRAHİ OBEZİTE POZİSYON KOMPLİYANS TONSİL

76 FLEKSİBL FİBEROPTİK LARİNGOSKOP
YÖNLENDİRİLEBİLİR SÜREKLİ GÖRSEL TEKNİK NAZAL VEYA ORAL UYANIK HASTADA EN İYİ TEKNİK DOKU YARALANMASI MİNİMAL YÜKSEK BAŞARI ORANI EMNİYETLİ EK BAĞLANTIYLA VENTİLASYON TÜP POZİSYONUNU KONTROL EDEBİLME ENTÜBASYON CİHAZ KULLANIMI KOLAY

77 FLEKSİBL FİBEROPTİK LARİNGOSKOP UYANIK HASTADA
AVANTAJLAR DOĞAL HAVA YOLU KORUMASI SPONTAN SOLUNUM ENTÜBASYON DAHA KOLAY SEDASYON KONTROLÜ SINIRLI KALDIĞI DURUMLAR MASİF HAVA YOLU KANAMASI LARİNGEAL / TRAKEAL HASAR KOMBİNE MAKSİLLER VE MANDİBULER KIRIKLAR GLOTTİSDE HAVA YOLU OBSTRUKSİYONU KOOPERE OLMAYAN HASTA

78 SONUÇ - I BALON – MASKE VENTİLASYONU TEKNİKLERİ
TRAKEAL ENTÜBASYON: EN GÜVENLİ HAVA YOLU DİREKT LARİNGOSKOPİ MACİNTOSH LARİNGOSKOP – SINIRLI KÖR TEKNİKLER – SINIRLI, TEHLİKELİ LMA – ÖNEMLİ, ANCAK SINIRLI FLEKSİBL FİBEROSKOP – BEKLENEN ZOR HAVA YOLU RİJİT İNDİREKT LARİNGOSKOP – GELECEĞİ PARLAK OPTİK STİLE – ROLÜ KESİN BELLİ DEĞİL C – TRACH: POTANSİYEL DEĞERİ VAR. CERRAHİ HAVA YOLU

79 SONUÇ - II RESÜSİTASYON REHBERLERİNİN KULLANILMASI ÖZELLİKLE SONUÇLARI OLUMLU YÖNDE ETKİLEMEKTEDİR. BEKLENMEDİK ZOR ENTÜBASYON OLAYLARI OLUŞMAYA DEVAM EDECEKTİR. SIK OLMAYAN HAVA YOLU PROBLEMLERİNİN EN UYGUN BİÇİMDE YÖNETİMİNİ SAĞLAMAK İÇİN YENİ BİR YAKLAŞIM GEREKMEKTEDİR.

80 Retrograde entübasyon

81 Çocuğun havayolu, erişkinden farklıdır ve çocuk büyüdükçe fark azalır.
Kafa, membranöz ve kartilaginöz nörokranyumdan gelişir.Membranöz nörokranyumdan kafanın yassı kemikleri,kartilaginöz nörokranyumdan ise kafa kaidesi oluşur.Kafanın şekillenmesi, kafa tabanı ,yüz,damak ve farinks etkileşerek meydana getirdiği dinamik bir procestir.

82 Çocuklarda (>1 yaş) havayolu erişkindeki gibi açıklığı yukarı bakacak şekilde sokulur,farinksin arkasına ulaşırken çevrilir. Bebeklerde (< 1 yaş)ise açıklığı dile bakacak şekilde ağıza sokulur.Ağız içinde rotasyon yumuşak damağı zedeleyebilir.

83 Pediatrik havayolunun değerlendirilmesi; Hikaye
Doğum ve gelişme ile ilgili bilgiler Solunum hastalıkları Önceki havayolunu içeren cerrahi girişim Beslenme ve fonasyon Öksürük, sıklığı, şiddeti ve karakteri Sesli solunum Horlama Obstrüktif uyku apnesi Kooperasyon sorunları açısından yapmak zordur.siyanoz ve solunum obstrüksiyonu ile olan apne , koanal atreziyi düşündürür.Ses kısıklığı azalmış bağırma laringomalasi işaretidir.Ses kalitesinde değişme tek taraflı vokal kord paralizisidir.Krup tipi öksürük subglottik stenoz işaretidir. İnfeksiyon olmadan ani öksürük başlangıcı yabancı cisim inhalasyonunu gösterir.

84 Pediatrik havayolunun değerlendirilmesi; Muayene
Çocuğun genel görünüşü (Vücut kitle endeksi,yüz yapısı) Nazal aperturaların açıklığı Dil ,diş,farinks ve damağın gözden geçirilmesi Makroglossi ve alt kesicilerin arkaya yatık olması Boynun muayenesi,hareket kısıtlılığı, servikal lenfadenopati Göğüsün şekli, ekspansiyonu, solunumun derinliği ve sıklığı, modu Ağız solunumu yapan çocuklarda,adenoid ve tonsiller büyümüştür.Çocuğun müköz membranlarının muayenesinde hipoksemiye segonder siyanoz tespit edildi.Ön ceki ameliyatın işaretleri, nöromusküler hastalık, konjenital anomaliler veya dismorfik özellikler(mandibular hipoplazi,küçük ağız veya ağzın kısıtlı açılması,mikrognatili bebeklerde horlama esmasında faringeal havayolu obstrüksiyonu araştırılmalıdır.

85 Pediatrik havayolunun değerlendirilmesi; Muayene
Çocuğun genel görünüşü (Vücut kitle endeksi,yüz yapısı) Nazal aperturaların açıklığı Dil ,diş,farinks ve damağın gözden geçirilmesi Makroglossi ve alt kesicilerin arkaya yatık olması Boynun muayenesi,hareket kısıtlılığı, servikal lenfadenopati Göğüsün şekli, ekspansiyonu, solunumun derinliği ve sıklığı, modu Ağız solunumu yapan çocuklarda,adenoid ve tonsiller büyümüştür.Çocuğun müköz membranlarının muayenesinde hipoksemiye segonder siyanoz tespit edildi.Ön ceki ameliyatın işaretleri, nöromusküler hastalık, konjenital anomaliler veya dismorfik özellikler(mandibular hipoplazi,küçük ağız veya ağzın kısıtlı açılması,mikrognatili bebeklerde horlama esmasında faringeal havayolu obstrüksiyonu araştırılmalıdır.

86 Pediatrik havayolunun değerlendirilmesi; Muayene
Palpasyonla trakeanın deviasyonu Oskültasyonla akciğer sesleri Çocuğun sesi veya ağlaması,stridor (inspiratuvar stridor trakeanın üst bölgesindeki obstrüksiyon, ekspiratuvar stridor ise trakeanın alt bölgesi ve bronşlardaki obstrüksiyonlar) Epiglotta gevşeklik, kollaps laringomalasiyi gösterir. Yeni doğanda,supin pozisyonda mandibulanın posterosefalik yer değiştirmesi, üst hava yolunu daraltarak obstrüksiyonuna neden olur.

87

88

89 CO2 waveform after esophageal intubation

90 Başarıyla yönetilmiş havayolu dilekleriyle

91


"DOÇ.DR.İLHAN ÖZTEKİN ARAŞ.GÖR.DR.AYHAN ŞAHİN" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları