Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pediatrik Kardiyopulmoner Canlandırma

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pediatrik Kardiyopulmoner Canlandırma"— Sunum transkripti:

1 Pediatrik Kardiyopulmoner Canlandırma

2 İnfantlar ve çocuklardaki en önemli ölüm nedenlerini solunum yetmezliği, ani bebek ölümü, sepsis, nörolojik hastalıklar ve yaralanmalar oluşturmaktadır. Centers for Disease Control and Prevention. Web-based Injury Statistics Query and Reporting System (WISQARS) (Online). National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention (producer). Available from: URL: (February 3, 2005)

3 halkalarından oluşan bir zincir olarak tanımlanmaktadır.
Temel yaşam desteği (TYD) kavramı, hayatı tehdit eden durumlara karşı alınacak önlemler ile temel kardiyopulmoner canlandırma, yardım çağırma ve ileri yaşam desteğine ulaşma halkalarından oluşan bir zincir olarak tanımlanmaktadır. Part 11. Pediatric Basic Life Support. Circulation 2005;112:

4 Pediatrik Yaşam Zinciri

5 Kurtarıcıda çocuğun ergenliğe girdiği
kanaati oluşmuşsa erişkin TYD rehberi uygulanır. Puberteye girmediği sonucuna ulaşılmışsa pediyatrik TYD rehberi dikkate alınmalıdır.

6 Çocuklardaki tanı ve tedavi uygulamaları erişkinlere göre önemli değişiklikler gösterirler.
Kalp-solunum durması erişkinlerde öncelikle kardiyak nedenli iken çocuklarda genellikle solunumsal kaynaklıdır. Bu nedenle erişkinlerde yapılacak olan TYD uygulamaları ile çocuklardakinin aynı olması beklenmemelidir.

7 1. Çocuğu ve kendinizi güvene alın.

8 2. Bilinci değerlendirin: Çocuğun sesle ya da dokunarak uyanıklılığını kontrol edin.
Ancak özellikle boyun travması açısından sarsmayın.

9 3. Yanıt yoksa: Tek kişi iseniz bağırarak yardım isteyin, ancak TYD’yi geciktirmeyin.

10 4. Havayolunu aç: Başı geriye it, çeneyi kaldır.
5.Solunumu değerlendir: İzle, dinle, hisset.

11 Eğer hastanın solunumu varsa hastaya recovery pozisyonu verilir.

12 6. Solunum yok ya da etkin değilse: İki ya da beş kez yapay solunum desteği (ilk kurtarıcı solunum desteği) yap.

13 7.Solunumu tekrar kontrol et. Beraberinde,
8. Dolaşımı kontrol et: Kontrolü, 1 yaş ve üstü için karotis arterden; 1ay-12 ay arası çocuklar için ise brakial veya femoral arterlerden yap.

14 Solunum ve dolaşım durması varsa: Tek kişi iseniz ve yardım istememişseniz 5 döngü kardiyopulmoner canlandırma uyguladıktan sonra yardım istemek için gerekeni yapınız. Beş döngü sonrası kardiyak ritim yoksa ve defibrilatör varsa ise şok uygulayınız.

15 Yapay Solunum Yapay solunum sırasında ne kadar hava verileceği ‘göğsü kaldıracak kadar’ şeklinde tanımlanır. Yapay solunum sırasında bir zorluk varsa, hava yolu açıklığı için başa verilen pozisyonda bir yanlışlık olabileceği, bir yabancı cisim varlığı ilk akla gelmesi gereken durumlardır.

16 Göğüs Kompresyonu Son rehberlerde akılda kalmayı zorlaştırıcı tanımlamalar basitleştirilmiştir. Yaş ne olursa olsun bası uygulanacak yer ‘sternumun üçte bir alt kısmı’ olarak tanımlanmaktadır. Pediatric Basic Life Support. Resuscitation Guiedlines 2005; Resuscitation Council (UK) 2005; 69-83

17 Göğüs Kompresyonu Göğüs kompresyonu sırasında bebeklerde iki parmak kullanılır. Eğer kurtarıcı tek başına ise bir elin iki parmağıyla, iki kişi ise göğüs kompresyonu uygulayan kurtarıcı iki eliyle iki yanlı olarak bebeğin toraksını sararken iki elin her iki başparmağını sternum üzerine yerleştirerek bası uygular . Daha büyük çocuklarda ise parmak değil el tabanı (tek el veya üst üstte çift el) kullanılır.

18 Göğüs Kompresyonu Göğüs kompresyonu yaş ne olursa olsun
sternumun üçte bir alt kısmına, sternumu göğüs ön-arka çapının üçte biri kadar içeri çöktürecek bir kuvvetle, dakikada 100 kezi hedefleyen sıklıkta ve ayrıca yeterli dekompresyona izin verecek şekilde uygulanmalıdır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007;

19 Kompresyon - Ventilasyon oranı
Kompresyon/ventilasyon oranı çift kurtarıcı için 15/2 iken tek kurtarıcı için 30/2 olarak önerilmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2007;

20 Çocuklarda tek başınıza TYD uygulamak
zorunda kalırsanız yardım çağırmak için TYD ara vermeden önce kardiyopulmoner canlandırma uygulayınız.

21 Otomatik Eksternal Defibrilasyon
Pediatrik uyumlu olmasa bile defibrilatör ihtiyacı varsa erişkin defibrilatörü kullanılabilir. P-TYD’nin gerektiği durumlarda başlangıç için 2 J/kg, tekrar gerekiyorsa 4 J/kg önerilmektedir. Önceki rehberlerde arka arkaya üç kez şok uygulaması önerilirken yeni rehberlerde bir kez uygulandıktan sonra kardiyopulmoner canlandırmaya devam edilmesi önerilmektedir


"Pediatrik Kardiyopulmoner Canlandırma" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları