Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K.G 35 yaş, kadın Şikayet: Bacaklarda şişlik, başağrısı, idrar miktarında azalma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K.G 35 yaş, kadın Şikayet: Bacaklarda şişlik, başağrısı, idrar miktarında azalma."— Sunum transkripti:

1 K.G 35 yaş, kadın Şikayet: Bacaklarda şişlik, başağrısı, idrar miktarında azalma

2 Hikaye: Daha öncesine ait bilinen sistemik hastalık öyküsü olmayan, 4 gebelik, 4 canlı doğum öyküsü olan ve daha önceki gebeliklerinde sorun olmayan 14 haftalık gebe hasta Bacaklarda şişlik, başağrısı, idrar miktarında azalma yakınmaları ile polikliniğe başvurdu, hastanın tetkiklerinde TİT’de protein (+)’liği saptandı ve ileri tetkik, tedavi amaçlı yatırıldı

3 Özgeçmiş: Nefrolitiazis (1yıl) Soygeçmiş: Özellik yok

4 Sistemlerin sorgulanması
Halsizlik Başağrısı Bulantı Pirozis Regürjitasyon Pollaküri Noktüri

5 Fizik Muayene Genel durumu iyi, koopere, oryente
KB:150/100mmHg, nabız:100/dk, ateş:36,9°C Konjunktivalar soluk Pretibial ödem +/+ İkter, siyanoz,periferik LAM yok HSM yok Batın: gebelikle uyumlu bombelikte

6 Laboratuar Hemogram Biyokimya
RBC:3.5, Hct:29, Hb:10.2, WBC:10500, Plt:266000, MCV:86, MCH: 27, MCHC:31 Biyokimya Üre:34, Cr:1.3, Ü.asit:4.6, Glu:87, Na:141, K:4.3, Ca:8.6, P:4.5, Kol:140, TG:357, HDL:43, T.prot:5.2, Alb:2.8, T.bil:0.2, D.bil:0.1, AST:20, ALT:15, ALP:77, LDH:233, CK:20

7 Laboratuar PY ESR:15 mm/saat TİT
Parçalı:%76, çomak:%3, Lenf:%21, Mon:%2, TG:yok, platalet sayı ve sıklığı doğal, eritrosit morfolojisi doğal ESR:15 mm/saat TİT Dansite:1010, pH:asit, prot:(+), Glu(-), keton:(-), bil(-), UBN: normal Mikroskopi: bol eritrosit, 1-2 lokosit

8 Protein elektrofoezi:
Albumin:%44.6 α1 globulin:%10.7 α2 globulin: %18.2 β globulin: %14.9 Gamma globulin:%11.6

9 Kreatinin klirensi: 54ml/dk
Esbach: 4.2 gr/gün İdrarda ARB (-) İdrar kültüründe üreme yok

10 Seroloji: ANA (-) ANA profili (-) AMA, ASMA, Anti-nDNA (-)
ANCA profili (-) CRP: 0.6 mg/dL RF (-) Grup agglutinasyonu (-) Brucella Agglutinasyonu (-)

11 IgG:706 mg/dL ( ) IgA:158 mg/dL (70-400) IgM:73.7mg/dL (40-300) C3c:153 mg/dL (90-180) C4: 46.6 mg/dL (10-40)

12 Radyoloji Renal doppler USG PA akciğer grafisi: normal
Her iki böbrek boyutu ve parankim kalınlığı artmış, her iki böbrek ödemli görünümde, parankim ekojenitesinde hafif bir artış izlenmektedir. Her iki böbrekte intraarterial yapılan ölçümlerde ortalama Ri değeri 0.70’in altında olup normal sınırlardadır. Renal arter stenozu düşündürecek görünüm saptanmamıştır. Her iki renal vende trombus formasyonu izlenmemiştir PA akciğer grafisi: normal

13 Renal biyopsi Böbrek iğne biyopsi materyalinin İF incelemesinde incelenen 4 glomerülde C3(++) ince granuler membranlar boyunca ve mesengial birikim izlendi Histolojik incelemede gözlenen 10 glomerülden biri global sklerotik olup ikisinde sellüler kresent gelişimi mevcuttur. Glomerül kapiller yumağında mesengial matriks ve sellülerite artışı ve PNL infiltrasyonu dikkati çekmiştir. Basal membranlarda kalınlaşmalar ve kapiller yumakta lobülasyon saptanmıştır. İnterstisyumda odaklar halinde MN iltihabi hücre infiltrasyonu, ödem izlenmiştir. Tübül ve damar yapılarında patoloji izlenmemiştir

14 Renal biyopsi Diffüz proliferatif glomerulonefrit (iğne biyopsi)
Olguda histopatolojik bulgular ve immün floresan inceleme bulguları öncelikle membranoproliferatif glomerulonefrit tipI’i düşündürmüştür

15 Klinik İzlem Ondört haftalık gebe olan hasta hipertansiyon ve proteinüri nedeniyle kliniğimize yatırıldı. HT’a yönelik alfa metil dopa başlandı sonrasında kan basıncı regüle oldu. Esbach 4.2 gr/gün olan hasta renal ven trombozu açısından değerlendirildi, renal ven’de trombus saptanmadı. KDH tarafınca değerlendirilen hastada terapötik abortus düşünülmedi.

16 Klinik İzlem Proteinüri etiyolojisi açısından değerlendirilmek üzere yapılan renal biyopsi sonucu ‘’difüz proliferatif glomerulonefrit’’ olarak rapor edildi. Aktif selüler kresent saptandı. Hastaya pulse steroid (3gün) verildi ve 1mg/kg/gün dozunda deltakortil (p.o) tedavisi başlanılan hastanın klinik izleminde sorun olmaması üzerine hastaya poliklik kontrolü önerilerek çıkışı yapıldı.

17 Hastanın poliklinik kontrollerinde gebeliğinin 24
Hastanın poliklinik kontrollerinde gebeliğinin 24.haftasında steroid kullanımına bağlı kan şekeri yüksekliği saptandı ve kan şekeri regülasyonu amacıyla tekrar kliniğe yatırıldı. Diet ile kan şekeri regülasyonu sağlanan hasta endokrinoloji ve nefroloji poliklinik kontrolleri önerilerek eksterne edildi.

18 04. 01. 06 tarihli poliklinik kontrolünde hastanın 28
tarihli poliklinik kontrolünde hastanın 28.gebelik haftasında kan şekeri yüksekliğinin devam ettiği saptandı ve insülin tedavisi önerildi. Hastanın Esbach değeri 4 gr/gün’dü Deltacortil 20mg/gün kullanmakta olan hastaya ek immün süpresif tedavi önerilmedi KDH bölümünce gebeliğin takibi önerildi


"K.G 35 yaş, kadın Şikayet: Bacaklarda şişlik, başağrısı, idrar miktarında azalma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları