Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Zn (k) Cu +2 Zn +2 Cu (k) Zn(NO 3 ) 2 1M Cu(NO 3 ) 2 1M Cu k) Cu +2 + 2ē → Cu o (k) aktif Zn +2 Anot: Katot: Pt NaCl(aq) Na + OH - H+H+ Cl - H2H2 CI 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Zn (k) Cu +2 Zn +2 Cu (k) Zn(NO 3 ) 2 1M Cu(NO 3 ) 2 1M Cu k) Cu +2 + 2ē → Cu o (k) aktif Zn +2 Anot: Katot: Pt NaCl(aq) Na + OH - H+H+ Cl - H2H2 CI 2."— Sunum transkripti:

1 Zn (k) Cu +2 Zn +2 Cu (k) Zn(NO 3 ) 2 1M Cu(NO 3 ) 2 1M Cu k) Cu +2 + 2ē → Cu o (k) aktif Zn +2 Anot: Katot: Pt NaCl(aq) Na + OH - H+H+ Cl - H2H2 CI 2 2Cl - → Cl 2 + 2ē2H + + 2ē → H 2 NaCI Çözeltisi Elektrolizi

2 Doktoru : DR.MURAT YERLİYURT İstem Tarihi : 04.06.2013 23:20:38 Servis/Poliklinik : ACİL Sonu ç Tarihi : 04.06.2013 23:55:05 T.C. Kimlik No : 37900535394 Hasta Adı Soyadı : NAZİF ARSLAN Kuru m : SİGORTALI Dosya Numarası : 129352 Yakınl ık : KENDİ Sicil Numarası : 5801005500916 Yaşı : 62 İşlem No : 12417600 Cinsiy et : ERKEK AYAKTAN Ö n Tanı : K27.3 - Akut peptik ü lser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok BİYOKİMYA LABORATUVARI Tetkik Adı Sonu ç DurumuNormal DeğerlerBirimi HEMATOLOJİ LABORATUVARI Tetkik Adı Sonu ç DurumuNormal DeğerlerBirimi Sadece bilgilendirme ama ç lıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. GLUKOZ 10760 - 109mg/dL ÜRE 54,5H0 - 50mg/dL BUN Doktoru :DR.MURAT YERLİYURT İste m Tarihi :04.06.2013 23:20:38 Servi s/Poliklinik :ACİL Sonuç Tarihi :04.06.2013 23:55:05 T.C. Kimlik No :37900535394 Hasta Adı Soyadı :NAZİF ARSLAN Kurum :SİGORTALI Dosya Numarası :129352 Yakınlık :KENDİ Sicil Numarası :5801005500916 Yaşı :62 İşl em No :12417600 Cinsi yet:ERKEK A YAKTAN Ön Tanı:K27.3 - Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok BİYOKİMYA LABORATUVARI Tetkik AdıSonuçDurum u Normal DeğerlerBirimi GLUKOZ 107 60 - 109 mg/dL ÜRE 54,5 H 0 - 50 mg/dL BUN 25 KREATİNİN 0,85 0.6 - 1.2 mg/dl CA 9,9 8.8 - 10.2 mg/dL NA 139 136 - 145 mmol/L K 4,34 3.5 - 5.1 mmol/L CL 105,1 98 - 107 mmol/L ALT 26 0 - 41 U/L AST 26 0 - 50 U/L CK 251 39 - 308 U/L CK-MB 28 H 0 - 25 U/L CRP 0,448 0 - 0.5 mg/dL HEMAT OLOJİ LABORATUVARI Tetkik AdıSonuçDurum u Normal DeğerlerBirimi WBC 7,7 3.5 - 11.2 10^3/uL RBC 4,96 3.61 - 5.58 10^6/uL HGB 14,4 12 - 16.8 g/dL HCT 46,2 36.2 - 49.7 % MCV 93 78 - 99.6 fL MCH 29,04 25.4 - 33.4 pg MCHC 31,14 L 31.5 - 35.1 g/dL RDW 14,3 11.3 - 17.1 % PLT 217 139 - 450 10^3/uL MPV 9,2 7.5 - 11.1 fL PCT 0,2 0.000 - 0.900 % PDW 17,8 0.00 - 99.9 LYM% 8,8 L 16.1 - 48.7 % MON% 6,9 3.8 - 12 % NEU% 83,2 H 39.9 - 75.4 % EOS% 0,8 0.8 - 7.6 % BASO% 0,3 0 - 1.3 % LYM# 0,68 L 0.9 - 3.7 10^3/uL MON# 0,53 0.3 - 1.1 10^3/uL NEU# 6,39 1.8 - 7.8 10^3/uL EOS# 0,06 0 - 0.6 10^3/uL BAS# 0,02 0 - 0.2 10^3/uL Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. 25 KREATİNİN 0,850.6 - 1.2mg/dl CA 9,98.8 - 10.2mg/dL NA 139136 - 145mmol/L K 4,343.5 - 5.1mmol/L CL 105,198 - 107mmol/L ALT 260 - 41U/L AST 260 - 50U/L CK 25139 - 308U/L CK-MB 28H0 - 25U/L CRP 0,4480 - 0.5mg/dL WBC 7,73.5 - 11.210^3/uL RBC 4,963.61 - 5.5810^6/uL HGB 14,412 - 16.8g/dL HCT 46,236.2 - 49.7% MCV 9378 - 99.6fL MCH 29,0425.4 - 33.4pg MCHC 31,14L31.5 - 35.1g/dL RDW 14,311.3 - 17.1% PLT 217139 - 45010^3/uL MPV 9,27.5 - 11.1fL PCT 0,20.000 - 0.900% PDW 17,80.00 - 99.9 LYM% 8,8L16.1 - 48.7% MON% 6,93.8 - 12% NEU% 83,2H39.9 - 75.4% EOS% 0,80.8 - 7.6% BASO% 0,30 - 1.3% LYM# 0,68L0.9 - 3.710^3/uL MON# 0,530.3 - 1.110^3/uL NEU# 6,391.8 - 7.810^3/uL EOS# 0,060 - 0.610^3/uL BAS# 0,020 - 0.210^3/uL Doktoru : DR.MURAT YERLİYURT İstem Tarihi : 04.06.2013 23:20:38 Servis/Poliklinik : ACİL Sonu ç Tarihi : 04.06.2013 23:55:05 T.C. Kimlik No : 37900535394 Hasta Adı Soyadı : NAZİF ARSLAN Kuru m : SİGORTALI Dosya Numarası : 129352 Yakınl ık : KENDİ Sicil Numarası : 5801005500916 Yaşı : 62 İşlem No : 12417600 Cinsiy et : ERKEK AYAKTAN Ö n Tanı : K27.3 - Akut peptik ü lser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok BİYOKİMYA LABORATUVARI Tetkik Adı Sonu ç DurumuNormal DeğerlerBirimi HEMATOLOJİ LABORATUVARI Tetkik Adı Sonu ç DurumuNormal DeğerlerBirimi Sadece bilgilendirme ama ç lıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. GLUKOZ 10760 - 109mg/dL ÜRE 54,5H0 - 50mg/dL BUN 25 KREATİNİN 0,850.6 - 1.2mg/dl CA 9,98.8 - 10.2mg/dL NA 139136 - 145mmol/L K 4,343.5 - 5.1mmol/L CL 105,198 - 107mmol/L ALT 260 - 41U/L AST 260 - 50U/L CK 25139 - 308U/L CK-MB 28H0 - 25U/L CRP 0,4480 - 0.5mg/dL WBC 7,73.5 - 11.210^3/uL RBC 4,963.61 - 5.5810^6/uL HGB 14,412 - 16.8g/dL HCT 46,236.2 - 49.7% MCV 9378 - 99.6fL MCH 29,0425.4 - 33.4pg MCHC 31,14L31.5 - 35.1g/dL Doktoru :DR.MURAT YERLİYURT İste m Tarihi :04.06.2013 23:20:38 Servi s/Poliklinik :ACİL Sonuç Tarihi :04.06.2013 23:55:05 T.C. Kimlik No :37900535394 Hasta Adı Soyadı :NAZİF ARSLAN Kurum :SİGORTALI Dosya Numarası :129352 Yakınlık :KENDİ Sicil Numarası :5801005500916 Yaşı :62 İşl em No :12417600 Cinsi yet:ERKEK A YAKTAN Ön Tanı:K27.3 - Akut peptik ülser, yeri tanımlanmamış, hemoraji veya perforasyon yok BİYOKİMYA LABORATUVARI Tetkik AdıSonuçDurum u Normal DeğerlerBirimi GLUKOZ 107 60 - 109 mg/dL ÜRE 54,5 H 0 - 50 mg/dL BUN 25 KREATİNİN 0,85 0.6 - 1.2 mg/dl CA 9,9 8.8 - 10.2 mg/dL NA 139 136 - 145 mmol/L K 4,34 3.5 - 5.1 mmol/L CL 105,1 98 - 107 mmol/L ALT 26 0 - 41 U/L AST 26 0 - 50 U/L CK 251 39 - 308 U/L CK-MB 28 H 0 - 25 U/L CRP 0,448 0 - 0.5 mg/dL HEMAT OLOJİ LABORATUVARI Tetkik AdıSonuçDurum u Normal DeğerlerBirimi WBC 7,7 3.5 - 11.2 10^3/uL RBC 4,96 3.61 - 5.58 10^6/uL HGB 14,4 12 - 16.8 g/dL HCT 46,2 36.2 - 49.7 % MCV 93 78 - 99.6 fL MCH 29,04 25.4 - 33.4 pg MCHC 31,14 L 31.5 - 35.1 g/dL RDW 14,3 11.3 - 17.1 % PLT 217 139 - 450 10^3/uL MPV 9,2 7.5 - 11.1 fL PCT 0,2 0.000 - 0.900 % PDW 17,8 0.00 - 99.9 LYM% 8,8 L 16.1 - 48.7 % MON% 6,9 3.8 - 12 % NEU% 83,2 H 39.9 - 75.4 % EOS% 0,8 0.8 - 7.6 % BASO% 0,3 0 - 1.3 % LYM# 0,68 L 0.9 - 3.7 10^3/uL MON# 0,53 0.3 - 1.1 10^3/uL NEU# 6,39 1.8 - 7.8 10^3/uL EOS# 0,06 0 - 0.6 10^3/uL BAS# 0,02 0 - 0.2 10^3/uL Sadece bilgilendirme amaçlıdır. Resmi işlemlerde kullanılamaz. 14,311.3 - 17.1% PLT 217139 - 45010^3/uL MPV 9,27.5 - 11.1fL PCT 0,20.000 - 0.900% PDW 17,80.00 - 99.9 LYM% 8,8L16.1 - 48.7% MON% 6,93.8 - 12% NEU% 83,2H39.9 - 75.4% EOS% 0,80.8 - 7.6% BASO% 0,30 - 1.3% LYM# 0,68L0.9 - 3.710^3/uL MON# 0,530.3 - 1.110^3/uL NEU# 6,391.8 - 7.810^3/uL EOS# 0,060 - 0.610^3/uL BAS# 0,020 - 0.210^3/uL


"Zn (k) Cu +2 Zn +2 Cu (k) Zn(NO 3 ) 2 1M Cu(NO 3 ) 2 1M Cu k) Cu +2 + 2ē → Cu o (k) aktif Zn +2 Anot: Katot: Pt NaCl(aq) Na + OH - H+H+ Cl - H2H2 CI 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları