Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI"— Sunum transkripti:

1 MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI
T.C İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK KONU DEĞERLENDİRME TESTİ

2 SORU-1 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın ;
Boğazlardaki askeri üstler, İtilaf Devletlerine teslim edilecek. Ulaşım ve haberleşme İtilaf güçlerine bırakılacak. Vilayet-i Sitte’de bir kargaşa çıkması halinde İtilaf Devletleri bu yerleri işgal edebilecek. gibi maddelerin hangileri, işgallere karşı halkın örgütlenmesini engellemeye yöneliktir? A- Yalnız I B- Yalnız II C- I ve II D- I, II, ve III

3 SORU-3 İnkılap Tarihi Öğretmeni Ahmet Bey, tahtaya aşağıdaki şekli çizmiştir. Mondros Ateşkes İşgaller Azınlık Cemiyetleri ? Ahmet Bey’in çizdiği ( ? ) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? A- Teali İslam Cemiyeti B- İngiliz Muhipleri Cemiyeti C- Hınçak Cemiyeti D- Kilikyalılar Cemiyeti

4 Soru-3 Mustafa Kemal, Samsun’a çıktıktan sonra, işgallere karşı halkı harekete geçirmek üzere çalışmalara başlamıştır. Mustafa Kemal’in halkın direniş azmini artırmak ve mücadele bilincini yaymak üzere; İradeyimilliye Gazetesi’ni çıkarmak Amasya’da bir genelge yayınlamak Erzurum Kongresi’ni düzenlemek Amasya görüşmelerini yapmak Gibi çalışmalardan hangisini yaptığı söylenemez? A- IV B- III C- II D- I

5 SORU-4 HAVZA GENELGESİ AMASYA GENELGESİ SİVAS KONGRESİ ? Buna göre, ( ? ) ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A- Manda ve himaye fikri başarıya ulaşmıştır. B- Milli Birlik be beraberlik düşüncesi ön plana çıkmıştır. C- Ankara Hükümeti ile İstanbul Hükümeti’nin ortaklaşa yaptığı çalışmalardır D- Sevr Antlaşması uygulamaya konulmuştur.

6 Soru- 5 Mısakımilliye’nin en önemli özelliği Osmanlı İmparatorluğu’nun üzerinde kamburlaşan kapitülasyonların kaldırılmasına ilişkin maddesidir? Buna göre ,aşağıdaki maddelerden hangisini bu amaca yönelik olduğu söylenebilir? A- Türklerin çoğunluğunun olduğu yerlerde halk oylamasına gidilmelidir. B-Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halka tanınan haklar kadar olacaktır. C- Ulusal ve ekonomik gelişmemizi engelleyecek her türlü ayrıcalığa son verilecektir. D-Boğazların güvenliği sağlanmalıdır.

7 Soru-6 I. TBMM kendisine karşı çıkarılan isyanları bastırmak için bir takım önlemler almıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu önlemlerden biri değildir? A- Hıyanet-i Vataniye Yasası’nın çıkarılması B-İstiklal Mahkemeleri’nin kurulması C-İstanbul yönetimi ile Anadolu arasındaki resmi iletişimin kestirilmesi D-Düzenli ordu kurulması

8 Soru-7 Doğu Cephesi’yle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğu söylenemez? A- Bu cephede yapılan savaşların Moskova Antlaşması ile sona erdiği B- TBMM’’nin ilk askeri ve siyasi başarısını kazandığı C-TBMM’nin otoritesini ve itibarını kuvvetlendirdiğini D-Sevr’in Doğu Anadolu ile ilgili hükümlerin geçersiz hale geldiği

9 GÜMRÜ ANTLAŞMASI ( 3 ARALIK 1920)
Soru-8 GÜMRÜ ANTLAŞMASI ( 3 ARALIK 1920) ERMENİSTAN TBMM 1-TBMM’nin uluslar arası alanda yaptığı ilk antlaşma ve kazandığı ilk diplomatik başarıdır. 2-Sevr Antlaşmasındaki haklarından vazgeçen ve bu antlaşmayı tanımayan ilk devlet Ermenistan olmuştur. 3-Doğu sınırlarının kesinlik kazandığı antlaşmadır. Gümrü Antlaşmasının önemli ve özellikleri ile ilgili şablonda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? A- 1 ve B- 1 ve 3 C- 2 ve D- 1 ,2, ve 3

10 SORU-9 «Fransız birliklerine karşı, Mersin, Tarsus, İslahiye bölgesinde ve Silifke dolaylarında Kuvayımilliye kurulmuş ve çok cesurca işe girişmişlerdir. Kuvayımilliye Fransızları kuşatmış onları geri çekilmeye mecbur etmiştir.» Diyen Mustafa Kemal, Güney Cephesi’nin hangi özelliğini vurgulamıştır? A- Düzenli ordunun başarısını B-Kuvayımilliye’nin başarısını C-İstanbul Hükümeti’nin başarısını D- İtilaf Devletler’in başarısını

11 Soru-10 Kurtuluş Savaşı’nın Güney Cephesinde hem sivil hem de askeri kayıplar verilmiştir. Sadece bu bilgi dikkate alındığında Güney Cephesi ile ilgili olarak, Milli Mücadele’nin kısa sürede başarıyla tamamlandığına Sivil halkın da Milli Mücadeleye katıldığına Bölge halkının askeri kuvvetlere destek verdiğine Gibi yargılardan hangilerine ulaşılabilir? A- Yalnız III B- I ve II C- II ve III D- I, II ve III

12 SORU-17 Mondros sonrası işgaller karşısında oluşan Kuvayımilliye birlikleri Mustafa Kemal tarafından destek görmüştür. Ancak daha sonraki süreçte düzenli orduya geçiş kararı almıştır. Aşağıdakilerden hangisi düzenli orduya geçiş nedenlerden biri değildir? A- Askeri disiplinden yoksun olması B- Düşmanı yurttan atmada yetersiz kalması C- Milli mücadele ruhunu oluşturmaması D- Keyfi davranışlarda bulunması

13 I. İnönü Savaşı ile ilgili;
Düzenli ordunun ilk zaferi olduğuna Türk ulusunun TBMM’ye olan güvenin arttığına Tekalif-i Milliye emirleri yayınlandığına Mustafa Kemal’e « Gazi « unvanı verildiğine Yargılardan hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? A- Yalnız III B- I ve II C- II ve III D- III ve IV

14 -Londra Konferansı , Moskova Antlaşması
I. İNÖNÜ SAVAŞI’NIN SONUÇLARI -Londra Konferansı , Moskova Antlaşması Türk Afgan dostluk Antlaşması -Düzenli ordu ilk başarısını kazandı Yukarıdaki şekilde I. İnönü Savaşının askeri ve siyasi alandaki bazı başarıları Verilmiştir. Buna göre şekilden yola çıkarak, aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A- Askeri başarılar diplomatik kazanımlara dönüşmüştür. B- Halkın TBMM’ye olan inancı artmıştır. C- İtilaf Devletleri TBMM’yi tanınmıştır. D- Çarlık Rusya ile işbirliği antlaşması yapılmıştır.

15 II. İnönü Savaşı’nda İsmet Paşa komutasındaki Türk ordusu Yunan ordusunu bir kez daha yenerek TBMM’nin moralini yükseltti. Buna göre II. İnönü Savaşı’nın Türk Kurtuluş Savaşı’ndaki önemi aşağıdakilerin hangisinde doğru ifade edilmiştir? A- Halkın ulusal mücadelenin kazanılması yolundaki inancı güçlenmiştir. B-Yunanlılar işgallerden vazgeçmiştir. C- TBMM’nin Kayseri’ye taşınması gerektiği savunulmuştur. D- İtilaf Devletleri’nin Yunanlılara olan güveni artmıştır.

16 Rauf Orbay Kazım Karabekir Şeyh Said Çerkez Ethem A B C D Yukarıdaki kişilerden hangisi, TBMM orduları Batı Cephesi’nde Yunanlılarla Mücadele ederken düzenli ordusunun kurulması kararını benimsemeyerek , TBMM’ye karşı ayaklanmıştır?

17 Yukarıdaki haritada Kurtuluş Savaşı’nda mücadele edilen cepheler gösterilmiştir.
Buna göre, cephelerde ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A- Batı Cephesinde Yunanlılarla ,Doğu Cephesi’nde Ermenilerle savaşılmıştır. B- Batı Cephesindeki başarıda sadece Kuvayımilliye başarılı olmuştur. C- Doğu Cephesinde Kazım Karabekir Paşa ve ordusu mücadele etmiştir. D- Sakarya Zaferi’nden sonra Fransa Güney Cephesindeki işgallerine son Vermiştir.


"MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları