Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı. Ayrıca Osmanlı Mebusan meclisinden milli mücadele taraftarı olan kişilerin Ankara’ya gelmesi ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı. Ayrıca Osmanlı Mebusan meclisinden milli mücadele taraftarı olan kişilerin Ankara’ya gelmesi ile."— Sunum transkripti:

1

2 Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı. Ayrıca Osmanlı Mebusan meclisinden milli mücadele taraftarı olan kişilerin Ankara’ya gelmesi ile açıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulübü olarak başlanan ama yarım kalan binanın halkında yardımıyla tamamlanması ile meclis binası olarak seçilmiştir. Misak-i Milli milli bağımsızlık ile ilgili iken TBMM milli egemenlik ile ilgilidir. Milli egemenlik milli bağımsızlıktan sonra ülke yönetiminde yönetecek kişilerin halk tarafından belirlenmesidir.

3

4 TBMM’ye karşı neden isyanlar çıkmış olabilir? TBMM açılınca İngilizlerin de desteğini alarak TBMM’ye karşı halkı ayaklandırmaya çalıştım. Şeyhülislama milli mücadele karşıtı bir fetva yayınlattım. Birde Milli Mücadeleyi bastırmak için Kuvayı İnzibatiye adı ile yeni ordu kurarak Ahmet Anzavur’u görevlendirdim.

5 Hangi isyanlar İstanbul ve itilaflar tarafından çıkarılmış olabilir? İstanbul Hükümetinin oluşturduğu Kuvayı İnzibatiye Ordusunun isyanıdır. Boğazları korumak için tampon bölge oluşturmak amaçlanmıştır.

6 Hangi isyanlar İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri kışkırtmaları ile çıkarılmış olabilir? Milli mücadeleyi engellemek için bölgesel olarak ve birbirinden bağımsız olarak çıkartılan isyanlardır.

7 Hangi isyanlar orduya girmek istemeyenler tarafından çıkarılmış olabilir? Kuva-i Milliye de yer alan ama düzenli orduya girmek istemeyenlerin çıkardığı isyanlardır.

8 Hangi isyanlar azınlıklar tarafından çıkarılmış olabilir? Azınlıkların ülkenin durumundan yararlanarak bağımsızlıklarını kazanmak için çıkardıkları isyanlardır

9 1 1 •TBMM’ye karşı çıkan bu isyanlara hemen önlemler almaya başladık. Hemen karşı bir fetva hazırlatıldı. 2 2 •İstanbul ile her türlü ilişki kesildi ve İstanbul’un yaptığı işlemleri yok sayılıp Anadolu üzerindeki etkisini azaltıldı. 3 3 •Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla Anadolu Ajansını kuruldu. 4 4 •29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. Hıyanet-i Vataniye Kanunu uygulamak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu. İstiklal Mahkemelerinde davalara TBMM üyeleri arasından seçilen kişiler bakardı. Mahkemenin aldığı karara itiraz hakkı yoktu. Bu isyanların sonucu ne olabilir? Kurtuluş Savaşı uzadı. 1 1 Gereksiz yere cephane kullanıldı. 2 2 Ayaklanmaların astırılması ile TBMM’nin otoritesi arttı. 3 3 Ortamdan yararlanan Yunanlılar ilerleme fırsatı buldu. TBMM isyanlar karşısında ne yapmış olabilir? 4 4

10 Seyit Ahmet Mırık Çerkez Ethem, Batı Cephesi’nin ve düzenli ordunun kurulmasından önce Ege’de Yunan işgallerinin yavaşlatılmasında etkin rol oynamıştır. Milli Mücadelenin başlarında çok büyük emeği olan Çerkez Ethem TBMM’ye karşı çıkarılan isyanlarında bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Buna göre; I. Düzenli ordunun kurulmasını kuvayı milliye istemiştir. II. Misak-ı Milli ilk olarak batı cephesinde gerçekleşmiştir. III. Yunan ilerleyişi yavaşlatılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? Çerkez Ethem, Batı Cephesi’nin ve düzenli ordunun kurulmasından önce Ege’de Yunan işgallerinin yavaşlatılmasında etkin rol oynamıştır. Milli Mücadelenin başlarında çok büyük emeği olan Çerkez Ethem TBMM’ye karşı çıkarılan isyanlarında bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Buna göre; I. Düzenli ordunun kurulmasını kuvayı milliye istemiştir. II. Misak-ı Milli ilk olarak batı cephesinde gerçekleşmiştir. III. Yunan ilerleyişi yavaşlatılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III

11 Doğru Yanlış

12


"Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı. Ayrıca Osmanlı Mebusan meclisinden milli mücadele taraftarı olan kişilerin Ankara’ya gelmesi ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları