Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı"— Sunum transkripti:

1 Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı
Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı. Ayrıca Osmanlı Mebusan meclisinden milli mücadele taraftarı olan kişilerin Ankara’ya gelmesi ile açıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulübü olarak başlanan ama yarım kalan binanın halkında yardımıyla tamamlanması ile meclis binası olarak seçilmiştir. Milli egemenlik milli bağımsızlıktan sonra ülke yönetiminde yönetecek kişilerin halk tarafından belirlenmesidir. Misak-i Milli milli bağımsızlık ile ilgili iken TBMM milli egemenlik ile ilgilidir.

2

3 TBMM’ye karşı neden isyanlar çıkmış olabilir?
Birde Milli Mücadeleyi bastırmak için Kuvayı İnzibatiye adı ile yeni ordu kurarak Ahmet Anzavur’u görevlendirdim. TBMM açılınca İngilizlerin de desteğini alarak TBMM’ye karşı halkı ayaklandırmaya çalıştım. Şeyhülislama milli mücadele karşıtı bir fetva yayınlattım. TBMM’ye karşı neden isyanlar çıkmış olabilir?

4 Hangi isyanlar İstanbul ve itilaflar tarafından
çıkarılmış olabilir? İstanbul Hükümetinin oluşturduğu Kuvayı İnzibatiye Ordusunun isyanıdır. Boğazları korumak için tampon bölge oluşturmak amaçlanmıştır.

5 Hangi isyanlar İstanbul hükümeti ve İtilaf Devletleri
kışkırtmaları ile çıkarılmış olabilir? Milli mücadeleyi engellemek için bölgesel olarak ve birbirinden bağımsız olarak çıkartılan isyanlardır.

6 Hangi isyanlar orduya girmek istemeyenler
tarafından çıkarılmış olabilir? Kuva-i Milliye de yer alan ama düzenli orduya girmek istemeyenlerin çıkardığı isyanlardır.

7 Hangi isyanlar azınlıklar tarafından
çıkarılmış olabilir? Azınlıkların ülkenin durumundan yararlanarak bağımsızlıklarını kazanmak için çıkardıkları isyanlardır

8 Kurtuluş Savaşı uzadı. 1 1 TBMM’ye karşı çıkan bu isyanlara hemen önlemler almaya başladık. Hemen karşı bir fetva hazırlatıldı. Gereksiz yere cephane kullanıldı. 2 2 İstanbul ile her türlü ilişki kesildi ve İstanbul’un yaptığı işlemleri yok sayılıp Anadolu üzerindeki etkisini azaltıldı. Ayaklanmaların astırılması ile TBMM’nin otoritesi arttı. 3 3 Halkı doğru bilgilendirmek amacıyla Anadolu Ajansını kuruldu. 4 29 Nisan 1920’de Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarıldı. Ortamdan yararlanan Yunanlılar ilerleme fırsatı buldu. 4 TBMM isyanlar karşısında ne yapmış olabilir? Bu isyanların sonucu ne olabilir? İstiklal Mahkemelerinde davalara TBMM üyeleri arasından seçilen kişiler bakardı. Mahkemenin aldığı karara itiraz hakkı yoktu. Uyarı: Hıyanet-i Vataniye Kanunu uygulamak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu.

9 A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III
Çerkez Ethem, Batı Cephesi’nin ve düzenli ordunun kurulmasından önce Ege’de Yunan işgallerinin yavaşlatılmasında etkin rol oynamıştır. Milli Mücadelenin başlarında çok büyük emeği olan Çerkez Ethem TBMM’ye karşı çıkarılan isyanlarında bastırılmasında önemli rol oynamıştır. Buna göre; I. Düzenli ordunun kurulmasını kuvayı milliye istemiştir. II. Misak-ı Milli ilk olarak batı cephesinde gerçekleşmiştir. III. Yunan ilerleyişi yavaşlatılmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III Seyit Ahmet Mırık

10 Damat Ferit milli mücadele yanlısıdır.
Doğru Yanlış Aşağıdaki cümlelerden hangisinin doğru, hangisi yanlış bulunuz ve yanlış olanların doğrusunu söyleyiniz. İstiklal Mahkemelerinin Meclis tarafından oluşturulması Güçler birliği ilkesini gösterir Bazı din adamları milli mücadeleye karşı olduğu için fetvalar yayınlamıştır Azınlıklar ülkenin durumundan yararlanarak bazı isyanlar çıkarmışlardır. Damat Ferit milli mücadele yanlısıdır. Damat Ferit milli mücadele karşıtıdır.

11


"Ankara’da açılacak olan meclis için seçimler yapıldı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları