Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Adı:Dilara ÖZKAHRAMAN Sınıf:4/C

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Adı:Dilara ÖZKAHRAMAN Sınıf:4/C"— Sunum transkripti:

1 Adı:Dilara ÖZKAHRAMAN Sınıf:4/C
İŞGALLER BAŞLIYOR Adı:Dilara ÖZKAHRAMAN Sınıf:4/C

2 Kurtuluş Savaşı Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak  ulusal egemenliğe dayalı  tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak için tüm ulusça girişilen  çok cepheli bir savaştır. Kurtuluş Savaşı; Osmanlı İmparatorluğu'nu yok eden Türklere yaşam hakkı tanımayan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Antlaşması sonucu Türk milletinin bir ölüm-kalım mücadelesi olarak başlamıştır.

3 Kurtuluş Savaşı Öncesi Durum
Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı’ndaki yenilgisini belirleyen Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) ile Anadolu ve Trakya her türlü işgale açık bir duruma geliyordu. Çünkü Mondros ateşkes hükümleri galip devletlere gerekli gördükleri her yeri işgal etme hakkı tanıyordu. Ülke işgale uğrarken Padişah için önemli olan; saltanatın  halifeliğin ve hanedanın selameti idi. Bu antlaşma çok ağır koşulları içerirken  İstanbul Hükümeti ileride yapılacak barış görüşmelerinde bu koşulları hafifletebileceğini umuyordu. Mondros Ateşkes antlaşmasının hemen ardından işgaller başladı. Bu antlaşmanın 7 inci maddesine göre  İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durumu bahane ederek istedikleri bölgeleri işgal edebileceklerdi. Boğazlar İngilizlerin kontrolüne geçti.

4 Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra işgallerin başlamasına karşılık Padişah ve Osmanlı Hükümeti işgallere karşı ses çıkarmamışlar  orduyu geliştirip güçlendirmeye yönelmemişler  sadece kendi çıkarlarını düşünmüşler çekingen ve korkak davranmışlar  ülkeyi içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için hiçbir tedbir almamışlardır. Kurtuluş Savaşı'mızda işgallere karşı ilk silahlı direniş Güneydoğu Anadolu’da Fransızlara karşı başlamışsa da  ilk Kuvayı Milliye hareketi Batı Anadolu’da Yunanlılara karşı oluşturulmuştur. Yunan birliklerinin İzmir’i işgal etmesi ve Anadolu içlerine ilerlemeye başlamasına seyirci kalan Osmanlı Hükümeti’nden artık hiçbir şey beklenemezdi. Bu durum  Kuvayı Milliye’nin doğuşunu ve Milli Mücadele’nin başlamasını kolaylaştırıcı etkenler olmuştu.

5 İzmir'in işgali İzmir'in işgali düşüncesi 1919'un Şubat ortalarında Yunanistan  başbakanıVenizelos'un önerisiyle,  İngiltere  başbakanı LloydGeorge  tarafından ortaya atıldı.ABD başkanı  Wilson bu öneriye önce kesinlikle karşı çıktı, ancak 25 Mart dolayında daha esnek bir tavrı benimsedi. 7Mayıs'ta  İngiltere, ABD veFransa, Yunan donanmasının  İzmir'e gönderilmesinde hemfikir oldular. Karar 15 Mayıs'ta uygulandı.

6

7 Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı ve Kongreler
Gelişmeleri yakından takip eden Mustafa Kemal Paşa  Türk Halkının ulusal egemenliğe dayanan  kayıtsız ve şartsız olarak bağımsız  yeni bir Türk devleti kuracak güçte olduğunu inanıyordu. Padişahın ve İstanbul Hükümeti’nin teslimiyetçi tutumu karşısında kurtuluş yolunun Milli Mücadele olduğunu anlamıştı. Düşman işgallerine karşı bazı bölgelerde gösterilen direniş ve milli teşekküllerin kurulması da onu umutlandırmıştı. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmek için bir fırsat aradığı sırada  Karadeniz’deki Pontus Rum çetelerinin bölgedeki Türklere karşı saldırıları artmıştı. İngiltere asayiş ve sükunun sağlanmaması durumunda bölgeyi işgal edeceğini bir nota ile İstanbul Hükümeti’ne bildirdi. Padişah bölgedeki güvenliğin sağlanması için Mustafa Kemal Paşa’yı 9.Ordu Müfettişliğine atamıştır. Güvendiği arkadaşlarını yanına alan Mustafa Kemal Paşa  19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın fiilen başladığı tarihtir.

8 Mustafa Kemal  askeri örgütlenmeyi sağlamak için Havza’dan Anadolu’daki tüm komutanlarla temasa geçmiştir. Komutanlara ve Valilere yayınladığı genelgelerle (Havza Genelgesi) halka felaketin büyüklüğünün anlatılmasını ve işgallere karşı da mitinglerin yapılmasını istemiştir. İlk miting 30 Mayıs 1919’da Havza’da yapılmıştır.

9 Amasya Tamimi (22 Haziran 1919)
12 Haziran 1919’da Havza’dan Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa buradan yayınladığı bildiri ile ülkenin içine düştüğü durumu açıklıkla saptıyor  çözümün bütün güçlerin birleşmesinden geçtiğini vurguluyordu. Mustafa Kemal Amasya’da Anadolu ve Rumeli’de kurulan Mudafaa-i Hukuku Derneklerini birleştirme  kongreler yaparak tüm ulusun kesin kararına dayalı yeni bir yönetim kurma amacıyla Amasya Tamimi’ni hazırlamıştır. Amasya Tamimi’nin Önemi: Bu tamim ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ulusun teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır.

10

11 Erzurum Kongresi (23 Temmuz - 7 Ağustos 1919)
Kongrenin Önemi: - Yeni bir devlet kurma düşüncesi belirginleşmiştir.  - Misak-ı Milli sınırları ilk kez belirlenmiştir.  - Mustafa Kemal’in başkanlığında Doğu illerini temsilen  Heyet-i Temsiliye (Temsil Heyeti) adıyla bir yürütme organı seçilmiştir.  - Erzurum Kongresi’nin toplanma amacı bölgesel  alınan kararlar yönünden ise ulusaldır.

12

13 Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Önemi: - Erzurum kongresinde alınan kararlar bir bölge halkının kararları olmaktan çıkarılıp tüm ulusa mal edilmiştir.  - Ulusun geleceğine ulusun kendisinin karar vereceği ilkesi gerçekleştirilmiştir.  - Mustafa Kemal kongrede Temsil Heyeti’nin başkanı olarak seçilmekle Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın yetkili lideri haline gelmiştir.  - TBMM bu kongrede seçilen Temsil Heyeti tarafından açılacaktır.

14

15

16

17


"Adı:Dilara ÖZKAHRAMAN Sınıf:4/C" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları