Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BATI CEPHESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BATI CEPHESİ."— Sunum transkripti:

1 BATI CEPHESİ

2 I. İNÖNÜ SAVAŞI

3 Yunan Saldırısının Amaçları
TBMM'ye, Sevr Antlaşması'nı kabul ettirmek ve yeni topraklar kazanmak, Çerkez Ethem isyanı'ndan faydalanmak, düzenli orduyu daha doğmadan yok etmek, İstanbul-Bağdat demir yolunun geçtiği Eskişehir'i ele geçirerek ulaşımı kontrol altına almak. Ankara'ya ulaşarak Milli Mücadele'yi sona erdirmek.

4 I.İNÖNÜ SAVAŞI / 06 Ocak 1921

5 I.İNÖNÜ SAVAŞI / 06 Ocak 1921 Türk ordusu ve türk halkı olağan üstü mücadele verdi.

6 Tüm zorluklara ve sıkıntılara rağmen Türk ordusu yunan ordusunu geri püskürttü.

7 I.İNÖNÜ SAVAŞI / 06 Ocak 1921 Düzenli Ordu’nun Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı kazandığı ilk zaferdir.

8 İsmet Paşa Albaylıktan Generalliğe terfi etti.

9 TBMM’nin kazandığı bu zafer sonrasında panikleyen İtilaf Devletleri, TBMM’yi daha hafifletilmiş bir antlaşmanın imzalanması için Londra Konferansı’na davet ettiler.

10 İtilaf Devletleri’nin böyle bir girişime girmelerinin diğer bir nedeni de Birinci İnönü Savaşı’nda yenilen Yunanlılara zaman kazandırmaktı.

11 I. İNÖNÜ SAVAŞININ SONUÇLARI
İçteki sonuçları: 20 Ocak 1921’de ilk anayasa ( Teşkilat-ı Esasiye) ilan edildi. 12 Mart 1921’de İstiklal Marşımız kabul edildi. TBMM’ne olan güven arttı. Dıştaki sonuçları: Londra Konferansı yapıldı.(21 Şubat 1921) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması imzalandı.(16 Mart 1921)

12 SORU:

13 LONDRA KONFERANSI 23 Şubat-12 Mart 1921
İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması’nı yumuşatarak T.B.M.M ‘ye kabul ettirmek için konferansı toplamışlardır. İtilaf Devletleri,bu konferansa, hem Osmanlı Hükümeti’ni,hem de TBMM’yi davet etmişti. Bunun nedeni,Anadolu’yu temsilen çağrılan iki hükümet arasında ikilik yaratıp, kendi istekleri doğrultusunda kararları çıkarmaktı. Dolayısıyla,bu konferansa,İstanbul hükümeti adına Tevfik Paşa, T.B.M.M adına Bekir Sami Bey konferansa katılmıştır.

14 SORU

15 LONDRA KONFERANSI 23 Şubat-12 Mart 1921
TBMM’nin bu konferansta istediğini alamayacağını bildiği halde katılmak istemiştir. Bunun nedeni,Misak-ı Milli Kararları’nı;Milli Mücadelede haklı olduğumuzu ve Savaş değil barış taraftarı olduğumuzu tüm dünyaya göstermekti. İtilaf Devletleri T.B.M.M’ni konferansa çağırmakla ,T.B.M.M’nin varlığını ilk kez hukuki olarak tanımıştır.

16 NOT: Londra Konferansı herhangi bir sonuç alınamadan dağıldı.
Ancak İtilaf devletlerinin TBMM’ni hukuki açıdan tanıması bakımından önemlidir.

17 SORU:

18 MOSKOVA ANTLAŞMASI / 16 Mart 1921
Rusya Misak-ı Milliyi ve Türk Devletini tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Kars,Ardahan Türkiye’de kaldı. Batum ise Gürcistan’a verilmiştir. Batum’un elimizden çıkmasıyla Misak-ı Milli’den ilk taviz verilmiştir.

19 SORU:

20 SORU

21 İKİNCİ İNÖNÜ SAVAŞI 23 MART-01 NİSAN 1921
I. İnönü Savaşı’nın intikamını almak isteyen yunanlılar İngilizlerinde desteğiyle tekrar saldıra geçti. Ancak türk ordusu bu saldırıyı da engelledi ve yunanlılar geri çekildi.

22 SONUÇLARI: Batı Cephesi’nde Yunanlılara karşı kazanılan ikinci zaferdir. İtalya bu zaferden sonra Antalya ve Muğla’dan çekilmeye başladılar. Fransızlar anlaşmak için Ankara’ya temsilci gönderdiler.

23 KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI 10 TEMMUZ-24 TEMMUZ 1921
İtilaf devletlerinden büyük yardım alan yunan ordusu büyük bir saldırıya geçti. Ordumuz bu savaş sonunda geri çekilmek zorunda kaldı ve büyük yaralar aldı.

24 SONUÇLARI Bu yenilgiden sonra 5 Ağustos 1921’de M.Kemal’e başkomutanlık verildi. Ayrıca meclisin 3 aylığına tüm yetkileri M.Kemal’e verildi. M.Kemal ilk olarak hakltan yardım toplanmasına yönelik olarak, Tekalif-i Milliye Emirlerini 8 Ağustos 1921’de ilan ederek Sakarya Savaşı için halktan yardım toplamıştır.

25

26

27 SORU

28 SAKARYA SAVAŞI

29 SAKARYA SAVAŞI

30 SAKARYA MEYDAN SAVAŞI 23 AĞUSTOS-13 EYLÜL 1921
Sakarya nehrinin kıyısına kadar ilerleyen yunan ordusu, Ankara’yı alarak TBMM’ni dağıtmak amacıyla saldıra geçti. Fakat ordumuzun büyük zaferiyle yunan ordusu geri çekilmek zorunda kaldı.

31 “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır
“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanı ile sulanmadıkça terk olunamaz.”

32 SAKARYA MEYDAN SAVAŞI’NIN ÖNEMİ NEDİR
. T.B.M.M büyük bir zafer kazandı. Yunan ordusunun taarruz gücü kırıldı. Yunanlılar savunmaya geçti. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması imzalandı.(13 Ekim 1921) Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalandı.(20 Ekim 1921) İtilaf Devletleri barış teklifinde bulundular.

33 TBMM kabul ettiği bir kanunla
19 Eylül 1921’de Mustafa Kemal Paşa’ya mareşallik rütbesi ile gazilik unvanını verdi.

34 KARS ANTLAŞMASI Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan ile yapılmıştır.
Kars Antlaşması ile doğu sınırlarımız kesinlik kazanmıştır.

35 ANKARA ANTLAŞMASI Hatay dışında Suriye sınırı çizildi.
Fransa yeni Türk Devleti’ni resmen tanıdı. Fransızlar Misak-ı Milliyi tanıyan ilk İtilaf Devleti oldular. NOT: Ankara antlaşmasını imzalayan Fransa, itilaf devletleri ile görüş ayrılığına girdi.

36 BÜYÜK TAARRUZ VE BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ (26AĞUS-18 EYLÜL 1922)

37 Büyük Taarruz ve ZAFER Mustafa Kemal, Yunan ordusuna kesin ve son bir darbe indirmek için orduyu savaşa hazırladı. Doğudaki ve Güneydeki birliklerin tamamı Batı Cephesi'ne aktarıldı. Tekalif-i Milliye emirleri yeniden yürürlüğe girdi. TBMM, 20 Temmuz 1922'de Mustafa Kemal'in başkomutanlığını süresiz olarak uzattı.

38 Büyük Taarruz ve ZAFER 26 Ağustos 1922 sabahı Mustafa Kemal'in Kocatepe'den verdiği emirle Büyük Taarruz başladı. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar Meydan Savaşı kazanıldı. 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu İzmir'e girdi. ORDULA İLK HEDEFİNİZ AKDENİZ.İLERİ!....

39 ZAFERİN SONUÇLARI Milli mücadelenin silahlı mücadelesi başarıya ulaştı. Yunan işgali sona erdi. Yunanlılar Ege Denizi’ne döküldü. Afyon,Uşak,Kütahya, Manisa, Balıkesir,Aydın,İzmir ve Bursa Yunan işgalinden kurtuldu. Malazgirt Savaşı Anadolu’nun kapılarını Türklere açmış, Miryakefalon Türk yurdu olduğunu belgelemiş, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ise Anadolu’nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını ispatlamıştır

40

41

42

43 ZAFERİN MİMARI VE ASKERLERİMİZ

44 SORU

45 SORU

46


"BATI CEPHESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları