Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20111.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20111."— Sunum transkripti:

1 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20111

2 Sunum Planı  Kurumsal İşler  Öğretim Üyeleri  Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri  Fakülte Öğrencileri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20112

3  Kurumsal İşler  Öğretim Üyeleri  Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri  Fakülte Öğrencileri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20113

4 Kurumsal İşler Yurtiçi ve yurtdışı diğer Tıp Fakülteleri ile yakın bağlar kurularak, öğretim üyesi ve öğrenci değişim programları ile karşılıklı bilgi alışverişine olanak sağlanacaktır. Öğretim üyelerinin nitelikli yayın yapabilmelerini ve kollektif çalışmalarını sağlayacak altyapı kurulacaktır. Hazırlanan yayınların uluslararası veya ulusal kongrelerde tebliğine madden destek olacak sistem iyileştirilecektir. Yılda bir kez ile kısıtlanmayıp daha geniş kapsamlı destek için maddi imkanlar araştırılacaktır. 4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 2011

5 Kurumsal İşler Araştırma olanaklarının arttırılmasına yönelik çalışmalar (alt yapıya ait DPT projeleri) yapılacaktır. AREL laboratuarı etkin hale getirilecektir. Bilimsel çalışmaların ödüllendirilmesi günümüz şartlarına uygun olacak şekilde revize edilip daha rasyonel hale getirilecektir. Fakültemizi uluslararası bazda temsil edecek yetkin öğretim üyelerine her türlü destek sağlanacaktır. Proje danışmanlık ve koordinasyon merkezi kurularak Tıp Fakültemizin diğer fakülteler ile ortak çalışmalar yapması sağlanacaktır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20115

6  Kurumsal işler  Öğretim Üyeleri  Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri  Fakülte Öğrencileri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20116

7 Öğretim Üyeleri Özlük hakları korunacaktır. Rektörlük ve YÖK makamları ile ilişkiler daha verimli hale getirilerek kadro ihtiyacı giderilecektir. Kadroların şeffaf ve kriterlere uygun adil bir şekilde ve zamanında dağıtımı sağlanacaktır. Anabilim dallarının ihtiyaçlarına göre, öğretim üyelerine destek sağlayan uzman kadrolarının arttırılması sağlanacaktır. Norm kadro-akademik yükseltme kriterleri anabilim dalı başkanları ile görüşülerek tekrar gözden geçirilecektir. Öğretim üyelerinin ahenk içerisinde çalışabilmesi için bir uzlaşı kültürü oluşturmaya yönelik çabalarda bulunulacak ve mevcut sorunların kendi fakültemiz içinde çözümlenebilmesine azami gayret gösterilecektir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20117

8 Öğretim Üyeleri Konsey sistemi daha düzenli hale getirilerek, bu konseylerden oluşan bilgi birikimi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kitap yayınları halinde hekimlerin kullanımına sunulacaktır. Öğretim üyelerinin çalışma koşulları düzeltilecek; yurtdışı eğitim, kurs olanakları (AB mobility programları) arttırılacaktır. AR-GE çalışmaları desteklenecektir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20118

9 Öğretim Üyeleri Dekanlığın, Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlıkları ile daha koordineli, verimli çalışabilmesi için her türlü iyileştirici girişim yapılacaktır. Öğretim üyelerine, BİTAM aracılığı ile yapılan sunum ve poster hazırlanması gibi işlerde her türlü maddi destek sağlanacaktır. Ders anlatımlarında mümkün olduğunca ses ve görsel sistemlerden faydalanılmasını sağlayacak altyapı hazırlanacaktır. Değişen kanunlar gözönüne alınarak öğretim üyelerinin performans uygulaması Başhekimlik ile koordineli bir şekilde gözden geçirilecek ve iyileştirici tedbirler alınması sağlanacaktır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20119

10  Kurumsal işler  Öğretim Üyeleri  Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri  Fakülte Öğrencileri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 201110

11 Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri Uzmanlık ve doktora öğrencilerinin AB normlarına ve ülkemiz koşullarına göre en iyi şekilde yetişmesini sağlayacak programların ve teçhizatın ilgili anabilim dallarınca hazırlanmasına destek olunacaktır. Uzmanlık öğrencisi ve yandal ihtisası yapacak uzmanların sayısının anabilim dalı ihtiyaçlarına göre arttırılmasına yönelik olarak, üst makamlarla yakın temaslarda bulunulacaktır. İleride topluma ve hastasına fayda yerine zarar verme ihtimali yüksek görünen uzmanlık öğrencilerinin ilk bir yıl içerisinde elenmesini sağlayacak düzenlemelerde, objektif verilere dayanılarak, ilgili Anabilim Dalı’na destek yapılacaktır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 201111

12  Kurumsal  Öğretim Üyeleri  Uzmanlık ve Doktora Öğrencileri  Fakülte Öğrencileri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 201112

13 Fakülte Öğrencileri Öğrencilerimizin iyi insan – iyi hekim olarak yetiştirilmesi, eğitim ve öğretimin en iyi şekilde yapılmasının sağlanması için tüm olanaklar seferber edilecektir. AB projeleri ile Erasmus programlarına destek devam edecek, daha çok öğrencimize yurtdışında deneyim kazanma, dil geliştirme, değişik kültürler öğrenme olanakları sağlanacaktır. Fakültemizin LYS de en başarılı öğrenciler için tercih edilen fakülte olması amacıyla yapılan çalışmalar arttırılarak sürdürülecektir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 201113

14 Fakülte Öğrencileri Başarılı öğrencilerimize burs sağlayan Ege Tıbbiyeliler derneğinin gelirini arttıracak çalışmalar yapılacaktır. Danışman öğretim üye sistemi faal hale getirilecektir. Derslerin ve pratiklerin planlanan zamanda ve ilgili öğretim üyesi tarafından verilmesi için maksimum çaba sarf edilecektir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 201114

15 Fakülte Öğrencileri Öğrenci geri bildirimlerinin sonuçları göz önüne alınarak eğitim kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Ders notları ve içeriklerinin internet ortamında erişilebilir hale getirilmesi yaygınlaştırılacaktır. Mezun olmuş öğrencilerimizin özlük haklarının mağduriyetini önlemek amacıyla gerekli prosedürlerin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 201115

16 Amacım… Bütün bu anlatılanların ışığında, dekan adayı olarak amacım; Sağlık hizmetlerini başarıyla yürüten, Tıp andına ve etik değerlere bağlı, Demokratik, Atatürk İlkelerinden ayrılmayan, Uluslararası düzeyde hekim yetiştiren fakültemin değerli öğretim üyelerinin, bilimsel ve AR-GE çalışmalarını desteklemek, özlük haklarını korumak ve karşılarında değil yanlarında olmaktır... Güç, birlikten doğacaktır… Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 201116

17 Son Söz Şerefle bitirilmesi gereken en asil görev, hayattır... Bir lokma ekmek için şerefini çiğnetmeye... Bir anlık eğlence için servetini tüketmeye... Bir zamanlık mevkii için el ayak öpmeye... Günlük menfaatler için onurunu terketmeye... Bir kısım insanlara kızıp tüm insanlara düşman olmaya... Değmez bu hayat... SELAM VE SEVGİLERİMLE... Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 201117


"EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜM PROGRAM PROF. DR. KAMİL KUMANLIOĞLU Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Seçimleri | Eylül 20111." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları