Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Www.toraks.org.tr TÜRK TORAKS DERNEĞİ. www.toraks.org.tr TÜRK TORAKS DERNEĞİ  ŞUBELER  ÇALIŞMA GRUPLARI  KOMİTELER  GÖREV GRUPLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Www.toraks.org.tr TÜRK TORAKS DERNEĞİ. www.toraks.org.tr TÜRK TORAKS DERNEĞİ  ŞUBELER  ÇALIŞMA GRUPLARI  KOMİTELER  GÖREV GRUPLARI."— Sunum transkripti:

1 www.toraks.org.tr TÜRK TORAKS DERNEĞİ

2 www.toraks.org.tr TÜRK TORAKS DERNEĞİ  ŞUBELER  ÇALIŞMA GRUPLARI  KOMİTELER  GÖREV GRUPLARI

3 www.toraks.org.tr Şubelerimiz İSTANBUL BATIKARADENİZ ORTAKARADENİZ DOĞUKARADENİZ MARMARA İZMİR AKDENİZ AKDENİZ İÇ ANADOLU BATI ANADOLU ORTA ANADOLU ÇUKUROVA DOĞU DOĞUANADOLU GÜNEY DOĞU ANADOLU ANKARA KUZEY DOĞU ANADOLU

4 www.toraks.org.tr TTD VİZYONU Akciğer sağlığı alanında;  Önlenebilir tüm hastalıkların en aza indirildiği,  Hastaların en üst düzeyde kaliteli hizmet alabildiği,  Hekimlerin ideal çalışma koşulları içinde her yönden kendini geliştirebildiği,  Hekim,hasta ve toplumun karşılıklı sevgi,saygı ve anlayış içinde olabildiği,  Tüm standartların çağdaş düzeye ulaştığı bir TÜRKİYE

5 www.toraks.org.tr TTD MİSYONU Akciğer sağlığı alanında;  Eğitim,araştırma,koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetini geliştirmek  Üyelerimizin mesleki saygınlığını ve özlük haklarını iyileştirmek  Bir meslek örgütü olarak, sağlık politikalarını toplum yararına etkilemektir.

6 www.toraks.org.tr ÇALIŞMA İLKELERİMİZ  İnsana,hasta haklarına,emeğe ve çevreye saygı  Katılımcılık,dayanışma  Saydamlık, hesap verebilirlik  Bilimsellik ve kanıta dayalı tıp  Etik kurallara uyum

7 www.toraks.org.tr ÖNCELİKLİ AMAÇLAR Akciğer sağlığını geliştirmek için 1.Eğitimi iyileştirmek 2.Araştırmaları desteklemek 3.Mesleki ve bilimsel standartları geliştirmek 4.En etkin koruma,tanı ve tedaviyi sağlamak 5.Ulusal sağlık politikaları geliştirmek 6.Mesleki saygınlığı, özlük haklarını ve etik değerleri en üst düzeye yükseltmek 7.Ulusal,bölgesel ve küresel işbirliğini oluşturmak 8.Güçlü,etkin,katılımcı örgütlenme

8 www.toraks.org.tr 1.EĞİTİMİ İYİLEŞTİRMEK  Kış Okulu  Mesleki Gelişim Kursu  Merkezi Kurslar  Şubelerde Yerel Kurslar  Kongre  Yayınlar  E-Eğitim

9 www.toraks.org.tr ARAŞTIRMALARI DESTEKLEMEK  Ülke genelini kapsayan projeler hazırlanıp desteklenmesi  Öncelikli konularda yurtdışı eğitim bursları  Yurt içi burslar  Danışmanlık hizmeti  GAYE Programı:Genç araştırmacıların araştırma yöntemleri konusunda eğitimi

10 www.toraks.org.tr 4.MESLEKİ VE BİLİMSEL STANDARTLARI GELİŞTİRMEK  Rehber/uzlaşı raporları  Cep Broşürleri  Yeterlililik Kurulu Çalışmaları

11 www.toraks.org.tr 5.ULUSAL SAĞLIK POLİTİKALARINI GELİŞTİRMEK  SB ile  Diğer Dernekler ve TTB ile  Ülkemizde göğüs hastalıkları ve ilgili uzmanlık dallarında ihtiyaç duyulan uzman sayılarını belirlemek ve politika geliştirmek

12 www.toraks.org.tr 5.EN ETKİN KORUMA,TANI VE TEDAVİYİ SAĞLAMAK  Tütün Kontrolü  Kronik Solunum Yolu Hastalıkları  Meslek Hastalıkları  Tüberküloz

13 www.toraks.org.tr 6.MESLEKİ SAYGINLIĞI,ÖZLÜK HAKLARINI VE ETİK DEĞERLERİ EN ÜST DÜZEYE YÜKSELTMEK  Emekliliğe yansıyan uygun net maaş  Bugünkü şekliyle ‘’PERFORMANS’’ sisteminin kaldırılması  Eşit,adil,koruyucu hekimliğe yönelik ödüllendirme  Alanımızla ilgili kısıtlamaların kaldırılması  Etik değerlerin yaşama hakim kılınması

14 www.toraks.org.tr 5.EN ETKİN KORUMA,TANI VE TEDAVİYİ SAĞLAMAK  Ev içi/dışı, işyeri ortamında hava kirliliğinin uluslar arası belirlenmiş normlara indirilmesi  Halkı bilinçlendirici medya çalışmaları  Hasta Eğitim Kitapçıkları,CD’ler,İnternet Ortamı  Dünya günlerinde toplumda farkındalık yaratılması

15 www.toraks.org.tr

16

17 www.toraks.org.tr 7.ULUSAL,BÖLGESEL ve KÜRESEL İŞBİRLİĞİNİ OLUŞTURMAK  GARD Eylem Planı  Amaca Yönelik Dayanışma  FERS  FEMTOS

18 www.toraks.org.tr 8.GÜÇLÜ,ETKİN ve KATILIMCI ÖRGÜTLENME  Tüm göğüs hastalıkları uzmanları ve asistanlarının üye yapılması  Alanda çalışan uzmanlarla iletişim.  İl temsilcilerinin aktifleştirilmesi  Asistan temsiliyeti  Etkili iç iletişim  Kurumsal Gelişim Okulu


"Www.toraks.org.tr TÜRK TORAKS DERNEĞİ. www.toraks.org.tr TÜRK TORAKS DERNEĞİ  ŞUBELER  ÇALIŞMA GRUPLARI  KOMİTELER  GÖREV GRUPLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları