Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet Raporları Ahmet Emre ÖZ Maliye Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet Raporları Ahmet Emre ÖZ Maliye Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet Raporları Ahmet Emre ÖZ Maliye Uzmanı

2 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20112 Maliye Bakanlı ğ ı Stratejik Yönetim Sistemi Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi

3 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20113 Stratejik Planlama  İdarenin  Finansal  Fiziksel ve  İnsan kaynakları önceliklendirilir  Orta vadeli Kurumsal Amaç ve Hedefler

4 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20114  İdare düzeyinde performans hedef ve göstergeleri  Birim düzeyinde faaliyetler  Maliyetlendirme ve bütçeleme Performans Programı

5 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20115  Faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği ortaya konulur  Başarının ölçülmesi ve değerlendirmesi yapılır  Faaliyet raporlarının temel girdisidir İzleme ve Değerlendirme

6 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20116 zTemel hesap verme aracıdır. zStratejik planlamaya ve performans programına girdi sağlar. Faaliyet Raporları

7 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20117. Stratejik Plan 20072009-2010 Performans Esaslı Bütçe Faaliyet Raporları İzleme ve Değerlendirme 2008 Stratejik Yönetim Süreci

8 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20118 Faaliyet Raporları -1  Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur.  Dayanağı, 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir.

9 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 20119  Faaliyet raporları, yeni kamu mali yönetim sisteminin temel unsurlarından olan Hesap verebilirlik ve Mali saydamlık ilkelerinin en önemli uygulama araçlarının başında gelmektedir.  Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur.  Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmalıdır. Faaliyet Raporları -2

10 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201110  Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması gerekir.  Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkan verecek biçimde hazırlanmalıdır.  Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılmalıdır. Faaliyet Raporları -3

11 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201111 Performans Bilgileri Başlığı  İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projeleri  Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri  Diğer performans bilgileri ve bunlara ilişkin değerlendirmeler

12 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201112 Performans Sonuçları Analizi

13 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201113  Birim yöneticileri faaliyet raporunun hazırlanmasını ne şekilde takip ediyor?  Faaliyet raporunda yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğuna ne şekilde emin oluyorsunuz? Faaliyet Raporları-Sorular 1

14 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201114 zFaaliyet raporunun hazırlanmasında görevli olanların yetki ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş midir? zGörevli personel belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulundurulmuştur? zPersoneliniz faaliyet raporlarının hazırlanması hususunda yeterli eğitime sahip mi? Faaliyet Raporları-Sorular 2

15 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201115 zFaaliyet raporlarının mevcut halini yeterli buluyor musunuz? zFaaliyet raporunda, biriminizin hedefleri ile gerçekleşen faaliyetler arasındaki bağlantı ne şekilde kurulmaktadır? zFaaliyet raporlarının genel yönetmelikle uyumunu nasıl sağlıyorsunuz? Buna ilişkin bir kontrol listeniz var mı? Faaliyet Raporları-Sorular 3

16 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 201116 TEŞEKKÜRLER……


"T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet Raporları Ahmet Emre ÖZ Maliye Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları