Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Strateji Geliştirme Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 Strateji Geliştirme Başkanlığı
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Faaliyet Raporları Ahmet Emre ÖZ Maliye Uzmanı

2 Maliye Bakanlığı Stratejik Yönetim Sistemi
Performans Hedefi Performans Hedefi Performans Hedefi T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

3 Stratejik Planlama İdarenin Orta vadeli Kurumsal Amaç ve Hedefler
Finansal Fiziksel ve İnsan kaynakları önceliklendirilir Orta vadeli Kurumsal Amaç ve Hedefler T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

4 Performans Programı İdare düzeyinde performans hedef ve göstergeleri
Birim düzeyinde faaliyetler Maliyetlendirme ve bütçeleme T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

5 İzleme ve Değerlendirme
Faaliyetlerin etkinliği ve etkililiği ortaya konulur Başarının ölçülmesi ve değerlendirmesi yapılır Faaliyet raporlarının temel girdisidir T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

6 Faaliyet Raporları Temel hesap verme aracıdır.
Stratejik planlamaya ve performans programına girdi sağlar. T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

7 Stratejik Yönetim Süreci
. Stratejik Plan Performans Esaslı Bütçe İzleme ve Değerlendirme Faaliyet Raporları 2007 2008 T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

8 Faaliyet Raporları -1 Üst yöneticiler ve bütçeyle kendilerine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde her yıl düzenli olarak hazırlanan ve kamuya duyurulan rapordur. Dayanağı, 5018 Sayılı Kanunun 41 inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliktir. T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

9 Faaliyet Raporları -2 Faaliyet raporları, yeni kamu mali yönetim sisteminin temel unsurlarından olan Hesap verebilirlik ve Mali saydamlık ilkelerinin en önemli uygulama araçlarının başında gelmektedir. Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması zorunludur. Faaliyet raporları, ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmalıdır. T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

10 Faaliyet Raporları -3 Faaliyet raporlarında yer alan bilgilerin eksiksiz olması, faaliyet sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması gerekir. Faaliyet raporları yıllar itibarıyla karşılaştırmaya imkan verecek biçimde hazırlanmalıdır. Faaliyet sonuçlarının gösterilmesi ve değerlendirilmesinde aynı yöntemler kullanılmalıdır. T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

11 Performans Bilgileri Başlığı
İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projeleri Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenleri Diğer performans bilgileri ve bunlara ilişkin değerlendirmeler T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

12 Performans Sonuçları Analizi
T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

13 Faaliyet Raporları-Sorular 1
Birim yöneticileri faaliyet raporunun hazırlanmasını ne şekilde takip ediyor? Faaliyet raporunda yer alan bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğuna ne şekilde emin oluyorsunuz? T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

14 Faaliyet Raporları-Sorular 2
Faaliyet raporunun hazırlanmasında görevli olanların yetki ve sorumlulukları yazılı olarak belirlenmiş midir? Görevli personel belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulundurulmuştur? Personeliniz faaliyet raporlarının hazırlanması hususunda yeterli eğitime sahip mi? T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

15 Faaliyet Raporları-Sorular 3
Faaliyet raporlarının mevcut halini yeterli buluyor musunuz? Faaliyet raporunda, biriminizin hedefleri ile gerçekleşen faaliyetler arasındaki bağlantı ne şekilde kurulmaktadır? Faaliyet raporlarının genel yönetmelikle uyumunu nasıl sağlıyorsunuz? Buna ilişkin bir kontrol listeniz var mı? T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011

16 TEŞEKKÜRLER…… T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011


"Strateji Geliştirme Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları