Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM SUNUMU KASIM 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM SUNUMU KASIM 2014."— Sunum transkripti:

1 ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM SUNUMU KASIM 2014

2 KLASİKTEN MODERNE, KAMU YÖNETİMİNDE YENİ DENETİM ANLAYIŞI; ’’İÇ DENETİM’’ İÇ DENETİM ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

3  Kamu idaresinin çalışmalarına değer katan,  Nesnel güvence sağlayan,  İlkeler ve sistem bazında danışmanlık yapan,  Bağımsızlık özelliği bulunan,  Objektif olarak yürütülen,  Uluslararası standartlara göre ve Sertifikalı iç denetçiler tarafından gerçekleştirilen, bir faaliyettir. İÇ DENETİM ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

4 İÇ DENETİM  İç denetim; bir kurum ya da organizasyonda yürütülen iş ve işlemlerin, yönetimden farklı ve tarafsız bir gözle değerlendirilmesidir. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

5 İÇ DENETİM İç denetim; iç kontrol sisteminin bir unsurudur ve iç kontrol sisteminin işleyişini ve güvenilirliğini sağlar. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

6 İç denetim, çalıştığı kuruma risklerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesinde yardımcı olur. Kurumun risk yönetim sistemini gözetir ve değerlendirir, gelişimine katkıda bulunur. İÇ DENETİM ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

7 İç denetim, denetim ve danışmanlık hizmetleri yoluyla kurumun amaçlarını gerçekleştirme fırsatlarını arttırarak, faaliyetleri geliştirme imkanlarını belirleyerek ve riske maruz kalma ihtimalini azaltarak idareye ve faaliyetlere değer katar. İÇ DENETİM ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

8  İç denetim bir yönetim aracıdır. Yönetici ve çalışanların hatalarını bulmaya değil, eksiklerini gidermeye çabalar.  Bu bakımdan kurum çapında güvenilmesi ve desteklenmesi gereken bir fonksiyondur. İÇ DENETİM ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

9 İÇ DENETİM  İç denetçiler Kurumsal Yönetim ilkeleri olan şeffaflık, sorumluluk, hesap verebilirlik ve adalet ilkelerini kurum genelinde yaymak, desteklemek ve tanıtmak misyonuna da sahiptirler. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

10 İç Denetim geleceğe odaklıdır. Hedeften sapmaları tespit eder, hedefe ulaşmayı sağlayacak makro düzeyde değerlendirmeler yapar. İÇ DENETİM ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

11  Birimlerin idari ve mali nitelik taşıyan her türlü işlem ve faaliyetleri iç denetim kapsamındadır. İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

12  İç denetçiler doğrudan üst yöneticiye (Rektör) bağlıdır.  Rektör dışında hiçbir makam veya birimle ast veya üst ilişkisi yoktur, geçici veya sürekli olarak başka birim emrinde görevlendirilemez, başka bir birim tarafından görev verilemez. İç Denetimin Bağımsızlığı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

13  Denetim faaliyeti, İdarenin devam eden işlemlerinden, yönetimin faaliyetlerinden ve günlük işleyişinden bağımsızdır.  İç denetçiler, yönetsel ve malî işlemlerin hazırlanması, karar verilmesi ve uygulanması süreçlerinde görev alamazlar. İç Denetimin Bağımsızlığı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

14  İç denetçiler, iç kontrol sisteminin düzenlenmesi veya uygulanması süreçlerine ve iç kontrol tedbirlerinin seçimine dâhil edilemez.  İç denetçilere ilgili mevzuatta belirtilen iç denetim faaliyetleri dışında görev verilemez.  İç denetimin bağımsızlığı, kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenli olarak değerlendirilir. İç Denetimin Bağımsızlığı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

15 İç Denetim ve Teftiş Kavramlarının Farkları İÇ DENETİM TEFTİŞ Sistem ve süreç odaklı Geleceğe odaklı Soruşturma görevi yok Şikâyet, birey,olay ve işlem odaklı Geçmişe odaklı İdarenin yanlışını arar Soruşturma görevi var Risk odaklı denetim metodolojisi Risk odaklı denetim metodolojisi yok Geleneklere bağlı Yazılı kurallara sahip Uluslararası standartlar var Geçmişe dayalı birikimler var Sistematik ve sürekli Düzensiz ve kesintili Öncelikli amaç idareyi geliştirme Öncelikli amaç mevzuata uygunluk Denetimin tüm çeşitlerini kapsar Hukuka uygunluk denetimi İdarenin eksiklerini giderir ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

16  Kurumumuzun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla düzenlenmiş geniş kapsamlı denetim hizmetleri sunmak için buradayız.  Temel görevlerimizden biri de, riskleri izlemek ve uygulanan kontrollerin bu riskleri azaltmak için yeterli olmasını sağlamaktır. Neden buradayız?.... ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

17  Biz, üst yönetim ve dış denetçilerle birlikte, kurumsal yönetimin temel taşlarından biriyiz.  Daha iyi ve gelişmiş bir kurumsal yönetim için, yeni mevzuata ve yönetmeliklere uymanız konusunda size yardımcı olabiliriz. Neden buradayız?.... ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

18  Faaliyetleriniz hakkında objektif bir değerlendirme yapacağız ve en iyi uygulamalar için fikirlerimizi sizinle paylaşacağız.  Kontroller, süreçler ve prosedürler, performans ve risk yönetiminin geliştirilmesi konusunda size danışmanlık yapacağız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?.... ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

19  Masraflarınızı azaltmak, gelirlerinizi artırmak ve verimliliğinizi artırmak için size yollar önereceğiz.  Size yetkin danışmanlık, güvence ve yardım hizmetleri sunacağız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?.... ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

20  Bağımsız tavsiye ve danışmanlık  Ortaya çıkan sorunlar hakkında eğitim  Kontrol, risk değerlendirme eğitimi ve pratik saha çalışmaları  {Gerekli Görülen Birimler üzerinde ; denetimlerimiz, Yıllık ve planlı olarak uluslararası ve kamu düzeninin gerektirdiği esaslara göre düzenli olarak yapılacaktır.} Hizmet menümüz… ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

21  Kayıtların doğru olmasını sağlayacağız.  İç kontrolleri değerlendireceğiz.  Dış denetçilere destek olacağız.  Süreçleri ve maliyetleri kaydedeceğiz ve analiz edeceğiz.  İlgili fonksiyon ve bölümlerde görev performansı analizleri yapacağız. Ayrıca… ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

22  Maliyet ve fayda değerlendirmesi yapacağız.  Performans ölçümleri ve en iyi uygulamalara uyum ölçümleri yapacağız.  İç ve dış kanunlar, yönetmelikler, politikalar ve prosedürlere uyulup uyulmadığını teyit edeceğiz.  Sözleşme hüküm ve koşullarına uyulmasını sağlayacağız. Ayrıca… ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

23  Mevcut kayıtları fiziksel mallarla karşılaştıracağız.  Bilgisayar ve yazılım uygulama kontrollerini değerlendireceğiz.  Rapor edilen suiistimalleri araştıracağız. Ayrıca… ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

24  İç Kontrol, herkesin işidir. İç kontrolle ilgili karşılıklı sorumluluklarımız gereği hepimiz birlikte çalışmalıyız.  Bir kontrolün iyi çalışmadığını görüyorsanız, gelin, kafa kafaya verelim ve o kontrolü düzeltmek için bir yol bulalım. Siz bize nasıl yardımcı olabilirsiniz… ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

25  Bizi çözümün bir parçası olarak gördüğünüz takdirde, hedeflerinize ve amaçlarınıza ulaşmanızda size çeşitli yollarla yardımcı olabiliriz.  Lütfen unutmayınız: Sizin yanınızda ve hizmetinizdeyiz ve sizin çıkarlarınız için çalışıyoruz! Buradan nereye ulaşabiliriz… ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ

26 Teşekkürler ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ icdenetim.karatekin.edu.tr


"ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ TANITIM SUNUMU KASIM 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları