Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

11 Üniversite hastanelerinin organizasyonu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "11 Üniversite hastanelerinin organizasyonu"— Sunum transkripti:

1 11 Üniversite hastanelerinin organizasyonu

2 Amaç Üniversite hastanelerinin amacı; muayene, teşhis ve tedavi için hastaneye başvuran hastaların ayakta veya yatırılarak tedavisi ile sağlık hizmetleriyle ilgili tüm alanlarda eğitim-öğretim, araştırma ve uygulama yapmak, her düzeyde yetkili tıp ve sağlık personeli yetiştirmektir.

3 kuruluş Üniversite Hastaneleri Rektörlüğe bağlı olarak 2547 sayılı Yasa’nın 7/d maddesine göre kurulur ve kurulan Üniversite Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin/Merkezi’nin yönetimi ile ilgili organların tespiti, çalışmaların düzenlenmesi ve hizmetlerin yürütülmesinde Üniversite Hastanesi’ne ilişkin işletme yönetmeliği uygulanır.

4 Yönetim organları Hastane Kurulu, Hastane Yönetim Kurulu,
Hastane Eğitim Öğretim Kurulu Hastane Etik Kurulu Başhekimlik.

5 Hastane kurulu Rektör veya rektör yardımcısının başkanlığında
Tıp Fakültesi Dekanı, Başhekim, Dahili Tıp Bilimleri Bölümünden öğretim üyeleri, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümünden öğretim üyeleri Temel Tıp Bilimleri Bölümü öğretim üyeleri Hastane başmüdürü, İşletme müdürü (döner sermaye) Hemşirelik hizmetleri müdüründen oluşur.

6 Hastane yönetim kurulu üyeleri
Başhekim, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Anabilim Dalı Başkanlarından seçimle 1 öğretim üyesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Anabilim Dalı Başkanlarından seçimle 1 öğretim üyesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümüne bağlı Mikrobiyoloji, Biyokimya ve İmmünoloji Anabilim Dalı Başkanlarından seçimle 1 öğretim üyesi, Hastane Baş Müdürü, Döner Sermaye İşletme Müdürü, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü

7 Hastane Eğitim Öğretim Kurulu
Eğitim-Öğretim Kurulu, Tıp Fakültesi Dekanı başkanlığında, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları, Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Başkoordinatör, Sağlık Yüksek Okulu Müdürü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve sağlık ile ilgili Enstitü Müdürlerinden oluşur. Tıp, tıpta uzmanlık ve diğer sağlık personelinin eğitimi ile ilgili önlemleri alır ve uygular.

8 Hastane Etik Kurulu Hastane Etik Kurulu, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümlerinden üç, Farmakoloji Anabilim Dalından bir, Biyokimya Anabilim Dalından bir, Patoloji Anabilim Dalından bir, Tıbbi Deontoloji Anabilim Dalından bir öğretim üyesinden oluşur. Kurul, hastane içerisinde verilen hizmetler ile eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin hasta ve hekim haklarına, etik değerlere, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmesi için gereken ilkeleri belirler ve uygulamak üzere Hastane Yönetim Kuruluna sunar. Kurul yılda dört kezden az olmamak üzere gerektiğinde toplanır.

9 Hastane yönetim ekibi Başhekimlik Başmüdürlük
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü Hastane Teknik Koordinatörlüğü Eczacılık Hizmetleri Müdürlüğü Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Kontrol Komitesi Sağlık Kayıtları Komitesi


"11 Üniversite hastanelerinin organizasyonu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları