Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 1 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

2 2 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

3 3 Hedef kitlesi; 1-250 arası resmi olarak çalışanı olan, Net Cirosu 25 Milyon TL’ yi aşmayan işletmeler, yani KOBİ’ler ve GİRİŞİMCİLERdir.

4 4 KOSGEB’ E KAYIT İŞLEMLERİ 1) “http://destek.kosgeb.gov.tr” adresine girilerek başvuru bölümünden ilk müracaat yapılır. 2) İşletme KOBİ Beyannamesi doldurur

5 5

6 66 KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI 2.TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI 3.İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 4.AR-GE, İNOVASYON, ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI 5.GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI 6.GENEL DESTEK PROGRAMI KOSGEB KOBİ Destek Programları

7 7 1: KOBİ Proje Destek Programı

8 88 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi, Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. 1 : KOBİ Proje Destek Programı

9 9 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. bölge % 60 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ 1 : KOBİ Proje Destek Programı

10 10 Başvuru (İşletme) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Belgeler PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Projenin Başlaması 1 : KOBİ Proje Destek Programı

11 11 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. Örnek projeler;  Kurumsallaşma projesi,  Kapasite geliştirme projesi,  Marka oluşturmaya yönelik proje,  Pazarlama geliştirme ve ihracata başlama projesi,  E-dönüşüm projesi,  Üretim otomasyon projesi,  Ürün / hizmet tasarım projesi,  Yurt içi bayi ağı oluşturma projesi ve benzeri projeler 1 : KOBİ Proje Destek Programı

12 12 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. 1: KOBİ Proje Destek Programı

13 13 2 : Tematik Proje Destek Programı

14 14 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi. 2 : Tematik Proje Destek Programı

15 15 PROGRAMIN KAPSAMI VE HEDEF KİTLE Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Çağrı Esaslı Tematik Programı KOBİ’ler Meslek Kuruluşları 2 : Tematik Proje Destek Programı

16 16 TEMATİK ALAN BELİRLEME SÜRECİ TEMATİK PROGRAM HEDEF KİTLE UYGULAM A ALANI HEDEF BİLGİLERİ İCRA KOMİTESİ ONAYI TEMATİK ALAN BÜTÇE 2 : Tematik Proje Destek Programı

17 17 ÇAĞRI ESASLI TEMATİK PROGRAM Taahhütnamenin KOSGEB’e Teslimi ve Projenin Başlaması MESLEK KURULUŞU PROJE DESTEK PROGRAMI www.kosgeb.gov.tr Proje Çağrısının Yayını ÖN BAŞVURU KURUL Değerlendirmesi KARAR KOBİ veya Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM www.kosgeb.gov.tr Başvuru Dönemleri KURUL Değerlendirmesi KARAR Meslek Kuruluşuna BİLDİRİM KOSGEB VERİTABANINDA YER ALMA KOŞULU Tematik Programa uygunluk Tematik Programa uygunluk PROJE BAŞVURUSU KOSGEB Birimi İncelemesi Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi KOSGEB Birimi İncelemesi PROJE BAŞVURUSU Kabul edebilir Reddedebilir Düzeltme isteyebilir Kabul edebilir Reddedebilir Düzeltme isteyebilir

18 18 TEMATİK DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI Çağrı Esaslı Tematik Program Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Program Süresi -3 Yıl Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) Destek Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50 3. ve 4. bölgede % 60 1. ve 2. Bölgede %50 3. ve 4. bölgede % 60 Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL 2 : Tematik Proje Destek Programı

19 19 Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (desteklemeye esas toplam azami gider kaleminin % 25’ini aşamaz), Sarf malzemesi giderleri, Hizmet alım giderleri, Genel idari giderler (desteklemeye esas toplam azami gider kaleminin % 10’unu aşamaz), 2 : Tematik Proje Destek Programı

20 20 Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir. Ancak, bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine- teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primlerinin işveren payı, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler desteklenmez. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri 2 : Tematik Proje Destek Programı

21 21 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

22 22 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi, KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

23 23 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay) Destek Üst Limiti 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli 250.000 TL. Geri Ödemesiz 500.000 TL. Geri Ödemeli Destek Oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 1. ve 2. Bölgelerde %50 3. ve 4. Bölgelerde % 60 PROGRAM VE PROJE LİMİTLERİ 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

24 24 Başvuru (İşletmeler) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme(ler)’e Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletici Kuruluş) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Proje Belgeler Proje Belgeler PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Projenin Başlaması 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

25 25 İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

26 26 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI KOBİ’lerin; Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik, Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım, Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

27 27 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar, Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler desteklenir. 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

28 28 DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, bina inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, haberleşme, enerji ve su ile finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler, vergi, resim ve harçlar, işverene ait sosyal güvenlik primleri desteklenmez. 3 : İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı

29 29 4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

30 30 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi, Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi, KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması, Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi, İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi, Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 4: Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

31 31 PROGRAMDAN YARARLANACAK HEDEF KİTLE KOBİ’ler Girişimciler 4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

32 32 PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Proje Belgeler Proje Belgeler Projenin Başlaması 4 : Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama Destek Programı

33 33 AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI Destek Üst Limiti (TL) DESTEK ORANI (%) Ar-Ge ve İnovasyon Programı İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 Endüstriyel Uygulama Programı Kira Desteği18.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Gündem 3 : KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)

34 34 PROJE SÜRESİ Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. KOSGEB Destek Programları (Ar-Ge, İnovasyon, Endüstriyel Uygulama)

35 35 5 : Girişimcilik Destek Programı

36 36 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, İstihdamın artırılması, Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi. 5 : Girişimcilik Destek Programı

37 37 Programın Kapsamı Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur: Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Yeni Girişimci Desteği İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 5 : Girişimcilik Destek Programı

38 38 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir, Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz. 5 : Girişimcilik Destek Programı

39 39 Yeni Girişimci Desteği Bu destekten; Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri faydalanabilir. 5 : Girişimcilik Destek Programı

40 40 Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 60 (Kadın veya özürlü girişimci:70) 70 (Kadın veya özürlü girişimci:80) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz 10.000 İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 Sabit Yatırım DesteğiGeri ödemeli 70.000 5 : Girişimcilik Destek Programı

41 41 İş Geliştirme Merkezi Desteği İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir. İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. 5 : Girişimcilik Destek Programı

42 42 DESTEK UNSURU ÜST LİMİT (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge) İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay) Bina tadilatı Mobilya Donanım İŞGEM Yönetim Geri ödemesiz 750.000 600.000 125.000 25.000 6070 İŞGEM İşletme Desteği (36 ay) Personel Eğitim, Danışmanlık Küçük tadilat Geri ödemesiz 100.000 30.000 50.000 20.000 6070 İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları 5 : Girişimcilik Destek Programı

43 43 Başvuru (İşletme / Kuruluş İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletme / Kuruluşa Bildirilmesi (KOGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme/İşletici Kuruluş) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme İş Planı Belgeler İş Planı Belgeler İŞ AKIŞ ŞEMASI (Yeni Girişimci ve İŞGEM Destekleri) Desteğin Başlaması 5 : Girişimcilik Destek Programı

44 44 6 : Genel Destek Programı

45 45 PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. 6 : Genel Destek Programı

46 46 Başvuru (İşletme) Değerlendirme (KOSGEB Birimi) Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOGEB Birimi) İşletmenin KOSGEB’e Taahhütname Vermesi KOSGEB Veri Tabanındaki Bilgiler Onay Red / Düzeltme KOSGEB Veri Tabanı PROGRAM İŞ AKIŞ ŞEMASI Programın Başlaması 6 : Genel Destek Programı

47 47 PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI EK: Genel Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) 1. ve 2. Bölgeler3. ve 4. Bölgeler 1Yurt İçi Fuar Desteği30.000 % 50% 60 2Yurt Dışı İş Gezisi Desteği10.000 3Tanıtım Desteği15.000 4Eşleştirme Desteği15.000 5Nitelikli Eleman İstihdam Desteği20.000 6Danışmanlık Desteği15.000 7 Eğitim Desteği10.000 8Enerji Verimliliği Desteği30.000 9Tasarım Desteği15.000 10Sınai Mülkiyet Hakları Desteği20.000 11Belgelendirme Desteği10.000 12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000 Genel Destek Programının süresi üç yıldır. 6 : Genel Destek Programı

48 48 İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ KOSGEB ÇORLU SİNERJİ ODAĞI Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 2. kat Tel 0282 653 32 35 Faks 0282 651 35 10 e-posta: sinod.faris.kocaman@kosgeb.gov.tr sinod.faris.kocaman@kosgeb.gov.tr Tekirdağ İşletme Geliştirme Merkez Müdürlüğü (TRAKYA BÖLGE) Özel İdare Binası Zemin Kat TEKİRDAĞ Tel:0 282 261 40 66 Faks:0 282 261 50 66 e-posta: ali.eskicioglu@kosgeb.gov.tr tekirdag.igem@kosgeb.gov.tr


"1 KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları