Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ZÜBEYDEHANIM DOĞUMEVİ’NDE EFQM MODEL UYGULAMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ZÜBEYDEHANIM DOĞUMEVİ’NDE EFQM MODEL UYGULAMALARI"— Sunum transkripti:

1 ZÜBEYDEHANIM DOĞUMEVİ’NDE EFQM MODEL UYGULAMALARI

2 ZÜBEYDE HANIM DOĞUM EVİ KİMDİR? …
Ülkemiz 20 Ocak 2004 tarihinde, Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Marc DANZON tarafından teati yoluyla imza edilen BCA kapsamında sağlık, aile, çalışma ve sosyal işler komisyonunun kabul ettiği metin ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi arasında iki yıllık işbirliği anlaşması yapılmıştır. Bu politikaların yansıması da 2 milyon nüfuslu Türkiye’nin 4. büyük şehri olan Bursa’nın kadın doğum alanında tek dal hastanesi olan 150 yataklı 1981’de kurulmuş Bursa Zübeyde Hanım Doğumevi’ne büyük bir misyon yüklemektedir. Hastanemiz,14 bin; yıllık doğum sayısı ile Eğitim Araştırma Hastaneleri dışındaki tüm hastaneler arasında Türkiye’de birinci sıradadır.

3 VİZYONUMUZ DEĞERLERİMİZ
MİSYONUMUZ Kadın hastalıkları, doğum ve yenidoğan alanında koruyucu, eğitici ve tedavi edici sağlık hizmetlerini çağdaş bilgi teknolojilerini kullanarak toplum hizmetine sunmaktır. VİZYONUMUZ Kuruluşunun 30. yılı olan 2011’de Bursa Zübeyde Hanım Doğumevini Türkiye’de marka haline getirmek. DEĞERLERİMİZ Sağlıklı nesiller için varız. Bilimsel ve etik kurallara saygılıyız. Hasta haklarına önem verir, koşulsuz hasta memnuniyetini hedefleriz. Güvenirlik ilkemizi her zaman koruruz. Güleryüzlü, insana saygılı, çağdaş sağlık hizmeti sunan bir ekibiz. Çalışan memnuniyetine önem veririz.

4 HASTANEMİZ’İN 2007 / 2008 HEDEF VE PROJELERİ

5 PLAN VE HEDEFLERİ Hasta Moral Desteği, Danışmanlık Hizmetleri: Verilen sağlık hizmetine ek olarak, hasta ilişkilerinden sorumlu arkadaşlarımız tarafından hasta psikolojisi de göz önünde tutularak rutin ziyaretler ile hastalarımıza moral desteği verilecektir. Hasta Anketleri: Hastalarımıza uygulanacak anketlerden ulaşacağımız sonuçlar, koşulsuz hasta memnuniyetini sağlamak yolundaki çalışmalarımıza ışık tutacaktır. Hasta Karşılama: Hasta ve yakınları hastaneye giriş yaptığı anda danışmadaki hostesler tarafından karşılanacak ve hastaneden ayrılırken yine hostesler tarafından güler yüz ile uğurlanacaklar. Hasta Yatış İşlemleri: Danışmada görevli arkadaşlarımız, yatarak tedavi görecek hastalarımızın yatış işlemlerini yaptıktan sonra hosteslerimiz kendilerine refakat ederek, kliniklerine çıkartıp, odalarına yerleşmelerine yardımcı olacaklar. Sağlık Sayfası: Hastanemizin web sayfası binlerce kişi tarafından takip edilmektedir.Uzman hekimlerimizin desteği ile web sayfamızın bilgi içeriğini zenginleştirerek hizmet kalitemizi arttıracağız.

6 Gazete Haberleri : Hastanemizde olup biten önemli olaylar hakkında gazete haberleri yazılmakta ve böylece kamunun bilgilenmesi sağlanmaktadır.2008 yıllında hastanemizi daha iyi tanıtarak basında çıkan olumlu haber sayısını artırmayı hedefliyoruz. Danışmanlık Hizmetleri: Hastalarımızın hizmet sürecinde hastane içindeki tüm bilgilenme ihtiyaçları danışmanlar tarafından sağlanacaktır. Bilgilendirme Broşürler: Hastaların hastanemizdeki hizmetler ile ilgili bilgi sahibi olabilmeleri için Hasta Hizmet Rehberi yaptırılacaktır.

7 HİZMETTE KALİTE STANDARTLARI
Müşteri Odaklılık Hizmetlerde Devamlılık Hasta Bakım Kalitesi Ulaşılabilirlik Sürekli İyileştirme Sürekli Öğrenme Verilerle Düşünme ve Konuşma Tüketici (Hasta ve Yakınları) = Misafir Çalışan = Ev Sahibi

8 KalDer’le TANIŞMA Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve EFQM Mükemmellik Modelini çalışma disiplini ve yaşam biçimi olarak benimseme kararı almış olan kurumumuz, bu anlamda 2007 yılında KalDer’le tanışıp işbirliği yaparak önemli ve kararlı adımlar atmış ve çalışmalarına başlamıştır.

9 2006 yılı Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi imzalandı,
2007 yılında KalDer tarafından yapılan ilk özdeğerlendirme sonrasında EFQM Mükemmellik Model uygulamasına karar verildi ve eğitimlerine başlandı, Birinci gurubun eğitimlerinin ardından Ulusal Kalite Hareketi’nin sürekliliği yayılımı bağlamında kurumuna destek vermek isteyen 40 kişilik bir çalışan grubunun da EFQM Model Eğitimini alması sağlandı, Böylece kurumsal mükemmellik çalışmaları; TKY ve (vakalı) EFQM Model eğitimi almış 60 kişilik geniş bir kadro ile daha da güçlü adımlarla devam etme şansı yakalanmıştır. Bu yolla kurumda; hem ortak anlayış ve dil birliği sağlanmış, hem de kurum çapında çeşitli birimler ve seviyelerde katılım ve sahiplenme yaygınlaştırılmıştır.

10 ÖZDEĞERLENDİRME ÖNCESİ EFQM MODELİ’NİN PERSONELE TANITIM KAMPANYASI…
KALİTE BİR YOLCULUKTUR...

11 KALİTE;YARATICILIKTIR…
KALİTE; BİR PROGRAMA UYMAKTIR… KALİTE;YARATICILIKTIR…

12 KALİTE; TEK YÜREK OLMUŞ ÇALIŞANLARDIR…
KALİTE; ESNEKLİKTİR… KALİTE; ÇALIŞANLARIN EMEĞİDİR…

13 Haziran 2007 ilk özdeğerlendirmemizi gerçekleştirdik,
Özdeğerlendirme çalışmasının veri toplama aşamasında yöntem olarak anket ve form yöntemi kullandık, EFQM Modelinin 9 ana kriteri temel alınarak KalDer tarafından atanmış rehber eşliğinde ‘Özdeğerlendirme Çalıştayı yaptık, EFQM Modeli’ne yönelik bilinç düzeyi ve ortak yaklaşımlar oluşturma yönünde çalıştayın önemli bir katkısı olmuştur. Çalıştay sonunda Zübeyde Hanım Doğumevi 2007 Yılı Özdeğerlendirme Raporu oluşturulmuştur.

14 ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI
Özdeğerlendirme sonunda ortaya çıkan bütün iyileştirme konularımızı kısa bir süre içinde uygulamaya geçirmeye yetecek kadar kaynak bulma imkanımızın yetersiz olması nedeniyle çalıştay esnasında iyileştirmelerin önceliklendirilmesi gerekliliği ortaya çıktı. Özdeğerlendirme çıktılarından olan ‘misyon,vizyon ve değerlerin gözden geçirilerek 3 yıllık stratejilerin belirlenmesi’ konusunu İyileştirmeye Açık Alan olarak ele aldık, Çalıştayda özdeğerlendirme aşamasının tamamlanması ve ortaya çıkan İAA’ların önceliklendirilmesinin ardından; iyileştirme projeleri belirlenip, her bir proje için bir iyileştirme ekibi oluşturuldu ve her proje bir üst yönetici tarafından sahiplenilerek, bir takvime bağlandı ve hedeflenen tamamlanma tarihleri belirlendi. Böylece özdeğerlendirme çalışmasının ardından kurumumuzda 2007 yılı 2. yarısından başlayarak 2008 yılının önemli bir kısmına da yayılan sistematik bir iyileştirme dönemi başlatılmış oldu.

15 ÖZDEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYI
2007 yılı Haziran ayı içerisinde ekiplerce sahiplenilmiş olan 3 İyileştirmeye Açık Alana öncelik verilmiş ve bu alanlara yönelik iyileştirme projeleri Mükemmellikte Kararlılık Başvurusu kapsamına alınarak KalDer’e başvuru gerçekleştirilmiştir. Bu 3 proje: Hasta Taburcu Sürecinin İyileştirilmesi, Çalışanların Bireysel Önerilerini Sunabilecekleri bir Bireysel Öneri Sisteminin Geliştirilmesi , Misyon, Vizyon ve Değerlerin Güncellenmesi, 3 Yıllık Stratejilerin Belirlenmesi ve Çalışanlarla Paylaşılması projeleridir.

16 Hasta Taburcu Sürecinin İyileştirilmesi ve Çalışanların Bireysel Önerilerini Sunabilecekleri bir Bireysel Öneri Sisteminin Geliştirilmesi projeleri kurum içinde düzenli yapılan toplantı ve çalışmalarla iyileştirilmiştir. Hasta Taburcu Süreci bazı formalitelerden kurtarılmış daha kısa sürede tamamlanması sağlanarak iyileştirme sonuçlanmıştır. Bireysel Öneri Sistemi ise kurumumuzda daha önce olmayan bir sistemdi.Çalışmalar esnasında birçok kurumdan örnekler alınmış ve bu örnekler doğrultusunda kurumumuza uygun yeni bir sistem geliştirilmiştir.Artık düzenli işleyen bir Bireysel Öneri Sistemine sahibiz. Proje sahipliğini üstlendiğim Misyon, Vizyon ve Değerlerin Güncellenmesi, 3 Yıllık Stratejilerin Belirlenmesi ve Çalışanlarla Paylaşılması projesi ise çok daha kapsamlı olduğundan bir danışman desteğiyle yürütülmüştür.

17 MİSYON,VİZYON VE DEĞERLERİMİZİ YENİDEN OLUŞTURDUK
Kadın hastalıkları,doğum ve yeni doğan alanında koruyucu,eğitici sağlık hizmetlerini çağdaş bilgi teknolojilerini kullanarak toplum hizmetine sunmaktır. Vizyon Kuruluşunun 50. yılı olan 2011’de Bursa Zübeydehanım Doğumevi’ni Türkiye’de mark haline getirmek. Değerler Sağlıklı nesiller için varız. Bilimsel ve etik kurallara saygılıyız. Hasta haklarına önem verir,koşulsuz hasta memnuniyetini hedefleriz. Güvenirlilik ilkemizi her zaman koruruz. Güleryüzlü,insana saygılı,çağdaş sağlık hizmeti sunan bir ekibiz. Çalışan memnuniyetine önem veririz.

18 Strateji El Kitabındaki 3 Yıllık Ana Stratejilerimiz;
Doğru, güvenli, hızlı, kaliteli, eşit sağlık hizmeti sunmak Yaşama anlam katmak ve toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak Güncel bilgi teknolojilerini her alanda kullanmak Sağlıklı nesiller oluşmasına katkıda bulunmak Kurumsal mükemmelliği yaşama geçirmek

19 Ağustos 2007’de kurumumuzun misyon,vizyon ve değerlerini gözden geçirerek 3 yıllık stratejilerimizi belirlemek amacıyla iki günlük bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştaya kurum çalışanlarından 40 kişi katıldı.Bu katılımcılar üst düzey yönetim,tüm birim liderleri ve birim temsilcilerinden oluşmaktaydı. Çalıştay öncesinde tüm birimler; 2007 faaliyet raporları ve 2008 iş hedeflerini içeren dosyalarını hazırlayarak çalıştayın ilk gününde gruplar halinde faaliyet raporlarını sundular. Çalıştayın 2. gününde kurumumuzun mevcut misyon, vizyon ve değerleri gözden geçirilerek güncellendi ve 3 yıllık ana stratejiler belirlendi.Bu ana stratejiler çalıştay sonrası çalışmalarda olgunlaştırılarak 3 yıllık strateji el kitabı halinde tüm birimlere dağıtıldı.

20 Strateji Planlama çalıştayında kurumumuzun kritik başarı alanları belirlenmiş ve bu kritik başarı alanlarının ışığında yeni bir organizasyon şeması düzenlenmiştir. Kritik başarı alanları olarak şu alanlar belirlenmiştir: Tıbbi Hizmetler Hasta Bakım Hizmetleri Bilgi ve Teknoloji Yönetimi Mali ve İdari Hizmetler (İnsan Kaynakları, Tedarik Yönetimi dahil) Kurumsal Mükemmellik (EFQM, ISO 9000 dahil) Toplum ve Çevreye Katkı Faaliyetler Halkla İlişkiler, Tanıtım ve İletişim Destek Hizmetleri

21 KURUMSAL MÜKEMMELLİK YÖNETİMİ 1. EFQM Modeli Çalışmaları 2
KURUMSAL MÜKEMMELLİK YÖNETİMİ 1.EFQM Modeli Çalışmaları 2.ISO 9001 gibi Toplam Kalite Yönetim Çalışmaları 3.JCI Akreditasyon Çalışmaları 4.Kurumsal Performansı Geliştirme Doğrultusunda Hastane Kalite Koordinasyonu

22 SAHA ZİYARETİ Saha ziyareti öncesi üç başlık altında tamamlanmış olan iyileştirme faaliyetleri hastanemizde çalışan personele bilgilendirme toplantılarıyla anlatılmış ve yayılımı yapılmıştır. Ekim 2008 tarihinde Mükemmellikte Kararlılık aşaması için tüm hazırlıklarımız tamamlanmış ve KalDer tarafından tarihi belirlenmiş olan günde saha ziyaretimiz gerçekleştirilmiştir. Bu saha ziyareti sonrasında verilen geribildirim raporunda yapmış olduğumuz iyileştirme faaliyetlerimizle kurumumuz EFQM Mükemmellikte Kararlılık Belgesi almaya hak kazanmıştır. 16 Kasım Ulusal Kalite Kongresinde Mükemmellikte Kararlılık Belgesi alınmıştır,

23

24 TEŞEKKÜR EDERİM… OP.DR.ŞEREF NİŞANCI


"ZÜBEYDEHANIM DOĞUMEVİ’NDE EFQM MODEL UYGULAMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları