Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EFQM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞTİMDE MÜKEMMELLİK MODELİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EFQM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞTİMDE MÜKEMMELLİK MODELİ"— Sunum transkripti:

1 EFQM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞTİMDE MÜKEMMELLİK MODELİ

2 Eğitimde TKY Kalite Yönetimi Nedir?
İnsanların çabalarını farklı organize etmek İşlerini heyecanla yapmalarını sağlamak İşin iyileştirilmesine katkıda bulunmalarını, katılmalarını sağlamak Sonuç: Yönetenlerle işleri yapanlar ilişkisinin değişimi İnsanların işlerini daha bir heyecanla yapmalarını sağlamak ve yaptıkları işi daha iyi yapmaları için onların da yaptıkları iş hakkında fikirlerinin alınması gerekir. Örn bir okulun kapısından girdiğimizde güvenlik görevlisinden genel müdüre kadar herkesin işin iyileştirilmesi için söyleyebilecekleri birşeyleri mutlaka vardır. Artık yönetenlerle yöneticiler arasındaki ilişki değişmiştir.Geleneksel yaklaşımda insanlar bir makinenin dişlisi gibi düşünülmüş ve onların sadece ödül ve ceza ile işlerini yapacakları varsayılmıştır. Halbuki çağdaş yönetim anlayışında motivasyon çok önemlidir.Yöneticilik sadece bir unvan değildir.

3 Eğitim Kurumu Yöneticisinin İşi Nedir?
Eğitimde TKY Eğitim Kurumu Yöneticisinin İşi Nedir? Öğretmenler bir sistem içinde çalışırlar Eğitim Kurumu Yöneticisinin işi, Sistemin üzerinde çalışmak, Sistemin sürekli iyileştirilmesini, sistemin içinde çalışan öğretmenlerin desteği ve katılımı ile sağlamaktır Aynı şekilde öğretmenler de sistemin içinde çalışırlar. Okul yöneticisisinin işi sistemin üzerinde çalışmak ve bir çalışan olarak öğretmenleri sürecin iyileştirilmesinde onların desteğini ve katkılarını almak onların görüş ve fikirlerine önem vermek ve bunların ortaya koyulabilmesi için uygun bir ortam bir iklim yaratmaktır.

4 Eğitimde TKY Öğretmenin İşi Nedir?
Öğrencilerle bir sistem içinde çalışırlar ve öğrenirler Öğretmenin işi, Sistemin üzerinde çalışmak, Sistemin sürekli iyileştirilmesini, sistemin içinde çalışan öğrencilerin desteği ve katılımı ile sağlamaktır Öğrencilerde bir sistem içinde çalışırlar ve öğrenirler. Öğretmende bir liderdir dolayısıyla öğretmenin işi de sistem üzerinde çalışmak ve sistemin iyileştirimesi için öğrencilerin desteğini ve katkısını almaktır. Artık öğretmende sınıfta mutlak otorite olmaktan vazgeçmesi bir rehber olarak öğrencilerin öğrenmesi için onları motive etmeli ve sistemin iyileştirilmesi için öğrencilerin katılımını sağlayacak ortam hazırlamalıdırlar.

5 Bir işi daha iyi yapabilme yollarının
Eğitimde TKY Sürekli İyileştirme Nedir? Bir işi daha iyi yapabilme yollarının araştırılması Süreklilik Sistemde yer alanların katılımı Sürekli iyileştirme bu işi nasıl daha iyi yaparım diye düşünmekle başlar. Araştırılır. Ve süreki olaral bir çevrimle iyileştirilir. Bu basit bir çevrimdir. Ve öğrenci bunu kendisi bile örneğin ders çalışma yöntemine uygulayarak iyileştirebilir. Ancak sürekli iyileştirme hizmeti alanlarla birlikte yapılır. Bu talimatla değil onları iyileştirme sürecine katmakla ve motive etmekle mümkün olur. Bunun için bu kişilerin sorumlu olması ve sorumluluklarını yerine getirecek kadar da bu konuda eğitilmiş olmaları gerekmektedir.

6 TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ?
Eğitimde TKY TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım 1. Değerlendirme: Kuruluşun nerede olduğunun İklim (kültür) ve Kalite boyutunda ölçümü (EFQM Mükemmelik Modeli gibi bir modelin yardımıyla) Kurumsal -girdi kriterlerindeki- yetkinliklerimiz nasıl? Performasımız -sonuç kriterlerindeki- başarımız ne düzeydedir? 2. Eğitim: Kuruluş liderliğin önderliğinde TKY temel kavramları konusunda eğitim planlaması yapması 1.Örn kurumda liderlik nasıl çalışanlar nasıl yönetiliyor eğitim öğretim sürecinin işleyişi nasıl? 2. İyileştirme çalışmalarına başlamadan önce gerekli eğitimlerin planlanması. Problem çözme teknikleri gibi.

7 TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ?
Eğitimde TKY TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım 3. Hizmetten yararlananları Belirlemek: İç ve dış müşterilerin belirlenmesi; gereksinmelerinin ne ölçüde karşılandığını anlama 4. Alt Yapı Oluşturmak: Uygulamayı yönetecek kurulların ve çalışma ilke ve kurallarının belirlenmesi 5. Vizyonu Belirlemek: Bu kurumun yarına ilişkin pusulasıdır Kurum müşterilerini tanımlamalı.Kimlere hizmet veriyor.Müşterilerin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmadığının anlaşılması için ölçümler Uygulamayı yönetecek kurulların kurulması.ve çalşma ilkelerinin belirlenmesi. 10 –20 yıl sonra benim okulum nasıl olmalı. Nasıl bir okul istiyorum Vizyon

8 TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ?
Eğitimde TKY TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım 6. Kalite Politikasını Belirlemek: Kuruluşta kalitenin ne anlama geldiğini tanımlayan ve bütün kalite kurulu üyelerinin imzaladığı ve herkese duyurulan bir dokümanın hazırlanması 7. Stratejik Planın Oluşturulması: TKY uygulamasını kuruluşta kurumsallaştıracak bir plan Okul hedeflerinin vizyon ve misyonun bireysel hedeflere çevrilmesi.

9 TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ?
Eğitimde TKY TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adımın ilki Değerlendirme: Kuruluşun nerede olduğunun Kültür ve Kalite boyutunda ölçümü (EFQM Mükemmelik Modeli gibi bir modelin yardımıyla) Kurumsal -girdi kriterlerindeki- yetkinliklerimiz nasıl? Performasımız -sonuç kriterlerindeki- başarımız ne düzeydedir? 1.Örn kurumda liderlik nasıl çalışanlar nasıl yönetiliyor eğitim öğretim sürecinin işleyişi nasıl? 2. İyileştirme çalışmalarına başlamadan aönce gerekli eğitimlerin planlanması. Problem çözme teknikleri gibi.

10 Kurumsal yetkinlikler ve Kurumsal performansımız bakımından,
ÖZDEĞERLENDİRME Kurumsal yetkinlikler ve Kurumsal performansımız bakımından, Bulunulan noktayı anlamak (Kuvvetli yönlerimizin-İyileştirmeye Açık Alanlarımızın belirlenmesi) Kurumsal Check-up - Sağlık Kontrolu yapılması Özdeğerlendirme’dir

11 Özdeğerlendirme Özdeğerlendirme, bir kuruluşun faaliyetlerini ve iş sonuçlarını; mükemmelliği esas alan bir modelle kıyaslayarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli biçimde gözden geçirmesidir.

12 NEDEN BİR MODEL? Sektör, büyüklük ve gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun başarılı olabilmesi için uygun bir yönetim sistemi kurması zorunludur EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara mükemmellik yolunda nerede olduklarını gösteren, darboğazlarını saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden pratik bir araçtır En iyi uygulamalar doğrultusunda model sürekli geliştirilmektedir

13 ÖZDEĞERLENDİRME aracı olarak EFQM Mükemmellik Modeli

14 EFQM European Foumdation for Quality Management
1988’de 14 üye ile kuruldu. Avrupa Kalite Ödülü (1992 den beri) Büyük ölçekli kuruluşlar kategorisi: 1992 KOBİ kategorisi: 1997 Kamu sektörü kategorisi: 1996 Büyük kuruluşların operasyonel birimleri için başvuru olanağı: 1997

15 EFQM Mükemmellik Modeli
Sonuçlar Performans Göstergeleri Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Liderlik 3. Çalışanlar 5. Süreçler 7. Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 9. Temel Performans Sonuçları 6. Müşterilerle İlgili Sonuçlar 2. Politika ve Strateji 8. Toplumla İlgili Sonuçlar 4. İşbirlikleri Ve Kaynaklar Yenilikçilik ve Öğrenme

16 EFQM Mükemmellik Modeli
Neyi ölçüyoruz? Kurumsal yetkinliklere sahip miyiz Kurumsal performansımız nedir ?

17 GİRDİ KRİTERLERİ / Kurumsal Yetkinlikler
“NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır. 1d 1c ALT KRİTERLER 1b 1 1a 5e LİDERLİK 5d 5c Alt kriter açıklamaları 5b 5a 5 SÜREÇLER Alt kriter açıklamaları

18 SONUÇ KRİTERLERİ / Kurumsal Performans
“NE” elde edildiğini incelemektedir. 6b 6a Kuruluşun gerçek performansı Kuruluşun hedefleri ile karşılaştırma UYGUN YERLERDE Rakip performansları Sınıfında “En iyiler” ile karşılaştırma 6 MÜŞTERİ İLE İLGİLİ SONUÇLAR 9b 9a TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 9

19 Toplam Kalite Yönetim yaklaşımını benimseme kararı (AMAÇ BİRLİĞİ)
MEB ve TKY MEB TKY Yönergesi Eylül 1999 Toplam Kalite Yönetim yaklaşımını benimseme kararı (AMAÇ BİRLİĞİ) MEB-KalDer UKH İyiniy. Bildirgesi Kasım 1999 EFQM Mükemmellik Modelinin özdeğerlendirme aracı olarak benimsenme kararı (YÖNTEM BİRLİĞİ)


"EFQM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞTİMDE MÜKEMMELLİK MODELİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları