Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EFQM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞTİMDE MÜKEMMELLİK MODELİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EFQM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞTİMDE MÜKEMMELLİK MODELİ."— Sunum transkripti:

1 EFQM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞTİMDE MÜKEMMELLİK MODELİ

2 Kalite Yönetimi Nedir? •İnsanların çabalarını farklı organize etmek •İşlerini heyecanla yapmalarını sağlamak •İşin iyileştirilmesine katkıda bulunmalarını, katılmalarını sağlamak •Sonuç: Yönetenlerle işleri yapanlar ilişkisinin değişimi Kalite Yönetimi Nedir? •İnsanların çabalarını farklı organize etmek •İşlerini heyecanla yapmalarını sağlamak •İşin iyileştirilmesine katkıda bulunmalarını, katılmalarını sağlamak •Sonuç: Yönetenlerle işleri yapanlar ilişkisinin değişimi Eğitimde TKY

3 Eğitim Kurumu Yöneticisinin İşi Nedir? •Öğretmenler bir sistem içinde çalışırlar •Eğitim Kurumu Yöneticisinin işi, •Sistemin üzerinde çalışmak, •Sistemin sürekli iyileştirilmesini, sistemin içinde çalışan öğretmenlerin desteği ve katılımı ile sağlamaktır Eğitim Kurumu Yöneticisinin İşi Nedir? •Öğretmenler bir sistem içinde çalışırlar •Eğitim Kurumu Yöneticisinin işi, •Sistemin üzerinde çalışmak, •Sistemin sürekli iyileştirilmesini, sistemin içinde çalışan öğretmenlerin desteği ve katılımı ile sağlamaktır Eğitimde TKY

4 Öğretmenin İşi Nedir? •Öğrencilerle bir sistem içinde çalışırlar ve öğrenirler •Öğretmenin işi, •Sistemin üzerinde çalışmak, •Sistemin sürekli iyileştirilmesini, sistemin içinde çalışan öğrencilerin desteği ve katılımı ile sağlamaktır Öğretmenin İşi Nedir? •Öğrencilerle bir sistem içinde çalışırlar ve öğrenirler •Öğretmenin işi, •Sistemin üzerinde çalışmak, •Sistemin sürekli iyileştirilmesini, sistemin içinde çalışan öğrencilerin desteği ve katılımı ile sağlamaktır Eğitimde TKY

5 Sürekli İyileştirme Nedir? Bir işi daha iyi yapabilme yollarının araştırılması •Süreklilik •Sistemde yer alanların katılımı Sürekli İyileştirme Nedir? Bir işi daha iyi yapabilme yollarının araştırılması •Süreklilik •Sistemde yer alanların katılımı Eğitimde TKY

6 TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım •1. Değerlendirme: Kuruluşun nerede olduğunun İklim (kültür) ve Kalite boyutunda ölçümü (EFQM Mükemmelik Modeli gibi bir modelin yardımıyla) •Kurumsal -girdi kriterlerindeki- yetkinliklerimiz nasıl? •Performasımız -sonuç kriterlerindeki- başarımız ne düzeydedir? •2. Eğitim: Kuruluş liderliğin önderliğinde TKY temel kavramları konusunda eğitim planlaması yapması TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım •1. Değerlendirme: Kuruluşun nerede olduğunun İklim (kültür) ve Kalite boyutunda ölçümü (EFQM Mükemmelik Modeli gibi bir modelin yardımıyla) •Kurumsal -girdi kriterlerindeki- yetkinliklerimiz nasıl? •Performasımız -sonuç kriterlerindeki- başarımız ne düzeydedir? •2. Eğitim: Kuruluş liderliğin önderliğinde TKY temel kavramları konusunda eğitim planlaması yapması Eğitimde TKY

7 TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım •3. Hizmetten yararlananları Belirlemek: İç ve dış müşterilerin belirlenmesi; gereksinmelerinin ne ölçüde karşılandığını anlama •4. Alt Yapı Oluşturmak: Uygulamayı yönetecek kurulların ve çalışma ilke ve kurallarının belirlenmesi •5. Vizyonu Belirlemek: Bu kurumun yarına ilişkin pusulasıdır TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım •3. Hizmetten yararlananları Belirlemek: İç ve dış müşterilerin belirlenmesi; gereksinmelerinin ne ölçüde karşılandığını anlama •4. Alt Yapı Oluşturmak: Uygulamayı yönetecek kurulların ve çalışma ilke ve kurallarının belirlenmesi •5. Vizyonu Belirlemek: Bu kurumun yarına ilişkin pusulasıdır Eğitimde TKY

8 TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım •6. Kalite Politikasını Belirlemek: Kuruluşta kalitenin ne anlama geldiğini tanımlayan ve bütün kalite kurulu üyelerinin imzaladığı ve herkese duyurulan bir dokümanın hazırlanması •7. Stratejik Planın Oluşturulması: TKY uygulamasını kuruluşta kurumsallaştıracak bir plan TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adım •6. Kalite Politikasını Belirlemek: Kuruluşta kalitenin ne anlama geldiğini tanımlayan ve bütün kalite kurulu üyelerinin imzaladığı ve herkese duyurulan bir dokümanın hazırlanması •7. Stratejik Planın Oluşturulması: TKY uygulamasını kuruluşta kurumsallaştıracak bir plan Eğitimde TKY

9 TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adımın ilki •Değerlendirme: Kuruluşun nerede olduğunun Kültür ve Kalite boyutunda ölçümü (EFQM Mükemmelik Modeli gibi bir modelin yardımıyla) •Kurumsal -girdi kriterlerindeki- yetkinliklerimiz nasıl? •Performasımız -sonuç kriterlerindeki- başarımız ne düzeydedir? TKY UYGULAMASINA NASIL BAŞLAMALIYIZ? 7 Adımın ilki •Değerlendirme: Kuruluşun nerede olduğunun Kültür ve Kalite boyutunda ölçümü (EFQM Mükemmelik Modeli gibi bir modelin yardımıyla) •Kurumsal -girdi kriterlerindeki- yetkinliklerimiz nasıl? •Performasımız -sonuç kriterlerindeki- başarımız ne düzeydedir? Eğitimde TKY

10 •Kurumsal yetkinlikler ve •Kurumsal performansımız bakımından, 4Bulunulan noktayı anlamak (Kuvvetli yönlerimizin-İyileştirmeye Açık Alanlarımızın belirlenmesi) 4Kurumsal Check-up - Sağlık Kontrolu yapılması Özdeğerlendirme’dir •Kurumsal yetkinlikler ve •Kurumsal performansımız bakımından, 4Bulunulan noktayı anlamak (Kuvvetli yönlerimizin-İyileştirmeye Açık Alanlarımızın belirlenmesi) 4Kurumsal Check-up - Sağlık Kontrolu yapılması Özdeğerlendirme’dir ÖZDEĞERLENDİRMEÖZDEĞERLENDİRME

11 ÖzdeğerlendirmeÖzdeğerlendirme •Özdeğerlendirme, bir kuruluşun faaliyetlerini ve iş sonuçlarını; mükemmelliği esas alan bir modelle kıyaslayarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli biçimde gözden geçirmesidir.

12 NEDEN BİR MODEL? •Sektör, büyüklük ve gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak her kuruluşun başarılı olabilmesi için uygun bir yönetim sistemi kurması zorunludur •EFQM Mükemmellik Modeli, kuruluşlara mükemmellik yolunda nerede olduklarını gösteren, darboğazlarını saptamalarını sağlayan ve uygun çözümleri teşvik eden pratik bir araçtır •En iyi uygulamalar doğrultusunda model sürekli geliştirilmektedir

13 ÖZDEĞERLENDİRME aracı olarak EFQM Mükemmellik Modeli

14 EFQM European Foumdation for Quality Management 1988’de 14 üye ile kuruldu. •Avrupa Kalite Ödülü (1992 den beri) –Büyük ölçekli kuruluşlar kategorisi: 1992 –KOBİ kategorisi: 1997 –Kamu sektörü kategorisi: 1996 –Büyük kuruluşların operasyonel birimleri için başvuru olanağı: 1997 1988’de 14 üye ile kuruldu. •Avrupa Kalite Ödülü (1992 den beri) –Büyük ölçekli kuruluşlar kategorisi: 1992 –KOBİ kategorisi: 1997 –Kamu sektörü kategorisi: 1996 –Büyük kuruluşların operasyonel birimleri için başvuru olanağı: 1997

15 EFQM Mükemmellik Modeli Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Girdiler (Başarıyı Sağlayanlar) Sonuçlar Performans Göstergeleri Sonuçlar Performans Göstergeleri 1.Liderlik 7. Çalışanlarla İlgili Sonuçlar 6. Müşterilerle İlgili Sonuçlar 8. Toplumla İlgili Sonuçlar 3. Çalışanlar 2. Politika ve Strateji 4. İşbirlikleri Ve Kaynaklar 5. Süreçler 9. Temel Performans Sonuçları Yenilikçilik ve Öğrenme

16 Neyi ölçüyoruz? •Kurumsal yetkinliklere sahip miyiz •Kurumsal performansımız nedir Neyi ölçüyoruz? •Kurumsal yetkinliklere sahip miyiz •Kurumsal performansımız nedir EFQM Mükemmellik Modeli ?

17 5e5d 1d GİRDİ KRİTERLERİ / Kurumsal Yetkinlikler LİDERLİK 1 1b 1a 1c ALT KRİTERLER Alt kriter açıklamaları SÜREÇLER 5 Alt kriter açıklamaları 5a 5b 5c •“NASIL ?” sorusuna cevap aramaktadır.

18 SONUÇ KRİTERLERİ / Kurumsal Performans •“NE” elde edildiğini incelemektedir. MÜŞTERİ İLE İLGİLİ SONUÇLAR 6 TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI 9 l Kuruluşun gerçek performansı l Kuruluşun hedefleri ile karşılaştırma l UYGUN YERLERDE l Rakip performansları l Sınıfında “En iyiler” ile karşılaştırma 6a 6b 9a 9b

19 MEB ve TKY •MEB TKY YönergesiEylül 1999 Toplam Kalite Yönetim yaklaşımını benimseme kararı (AMAÇ BİRLİĞİ) •MEB-KalDer UKH İyiniy. Bildirgesi Kasım 1999 EFQM Mükemmellik Modelinin özdeğerlendirme aracı olarak benimsenme kararı (YÖNTEM BİRLİĞİ) •MEB TKY YönergesiEylül 1999 Toplam Kalite Yönetim yaklaşımını benimseme kararı (AMAÇ BİRLİĞİ) •MEB-KalDer UKH İyiniy. Bildirgesi Kasım 1999 EFQM Mükemmellik Modelinin özdeğerlendirme aracı olarak benimsenme kararı (YÖNTEM BİRLİĞİ)


"EFQM MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞTİMDE MÜKEMMELLİK MODELİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları