Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNGİLTERE’ DE E-DEVLET

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNGİLTERE’ DE E-DEVLET"— Sunum transkripti:

1 İNGİLTERE’ DE E-DEVLET

2 İngiltere de e-devlet konusundaki ilk adımlardan biri 1998 yılının aralık ayında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Rekabetçi Geleceğimiz Bilgi Yönelimli Ekonomiyi Kurmak” adlı rapordur.Bu raporda İngiltere’nin 2002 yılında dünyadaki en rekabetçi ve yenilikçi pazara sahip olmanın yolunun,bilgi teknolojileri- nin özel sektör ve devlet uygulamalarında aktif olarak kullanılmasından geçtiği vurgulanmıştır.

3 İngiltere’de “e-devlet” çalışmaları yaklaşık 8 yıl öncesine dayanmaktadır.Bu çalışmaların ilk örnekleri diğer ülkelerde olduğu gibi “bilgilenme amaçlı web sayfaları”dır.Daha sonraları ise bu web sayfaları “etkileşimli web sitelerine”ne dönüştürülmüştür.

4 İngiltere’deki “e-Devlet” çalışmalarını diğer ülke örneklerinden ayıran en belirgin uygulama, e-Devlet’in oluşturulmasında demokrasinin toplumun tüm kesimlerince kullanımının gözetilmesidir.İngiltere hükümeti,e-Devlet çalışmalarını yürütürken,elektronik iletişim ve işlemlerde demokrasinin en iyi nasıl uygulanabileceğini de toplumun bütün kesimleri ile tartışmıştır.

5 Ayrıca 2008 yılına kadar tüm kamu kuruluşlarının verdiği hizmetlerin çevrimiçi olarak verilebilmesine yönelik hedef konulmuş,mevcut olan altyapının iyileştirilip güvenliğin sağlamlaştırılması ve dijital imtanın kullanılmasının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

6 İngiltere hükümeti microsoft ile beraber “U
İngiltere hükümeti microsoft ile beraber “U.K Goverment Gateway” projesini yürütmektedir. Bu proje ile oluşturulan portal 1000 i aşkın devlet sitesine bağlantı sağlamaktadır.15 hafta süren ilk aşamada mimari yapı oluşturulmuş ve ilk uygulamalar başlamıştır.Bu uygulamalar şu anda bilgilendirme ağırlıklıdır.

7 İngiltere’deki e-Devlet çalışmalarının,dünyadaki
diğer çalışmalara benzer yaklaşımlar içerisinde olduğunu ve şu başlıklar altında ele alındığını görmekteyiz: “e-Devlet” servis önceliklerinin belirlenmesi, “e-Devlet” servislerinin sunulmasında sivil toplum örgütlerini rolünün daha belirgin olması, Özel sektörün “e-Devlet”teki hizmet rolünün yeniden tanımlaması, Sektörler arası güvenli ara yüzlerin kurulması “e-Devlet” organizasyonu dışında kalan ya da kalmak isteyen bireylerin haklarını korunması

8 Hedef,60 milyon vatandaş ve 3 milyon işyeri için 200 merkezi ve 482 yerel devlet kuruluşunu “one-stop shop”(Bir hizmet sürecinin tümünün tek bir elde toplanmasıdır) yaratmak üzere birleştirmektir.

9 İngiltere’de,2003 de devlet hizmetlerinin %25’inin,2005 de %50’sinin,2008 de %100 ünün internet üzerinden yürütülmesi hedeflenmiştir.

10 G7 VE DİĞER ÜLKELERİN E-DEVLET ÇALIŞMALARI
ABD:2003 yılında kamu hizmet ve dosyalarına kamu kurumlarının erişimi sağlanmıştır.Formların kamuya elektronik ortamda sunulması mümkün kılınmıştır. Almanya:Çok yüksek seviyede hedefler yok.Bazı birimlere ait tayin edilmiş hedefler mevcuttur. Avustralya:2001 yılı sonunda federal hükümetin uygun tüm servisleri elektronik ortamda kullanıma açılmıştır. Fransa:Yönetim kademesinin kamu hizmet ve dosyalarına ulaşmalarını mümkün kılmak.

11 Finlandiya:Formların ve taleplerin önemli bir
kısmı 2001 yılı sonuna kadar elektronik ortamda gerçekleştirildi. Hollanda:2002 yılı sonuna kadar kamu hizmetlerinin %25 i elektronik ortamda sunuldu İngiltere:2005 yılı sonuna kadar kamu hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesi İrlanda:2001 yılı sonuna kadar en karmaşık ve iç içe geçmiş hizmetler elektronik ortamda yürütülmüştür. Japonya:2003 yılı sonunda gerek kamu gerekse vatandaşlar tarafından yapılacak tüm başvuru,tescil ve diğer idari işlemler internet kullanılarak on-line şekilde yapıldı. Kanada:2004 yılı sonunda temel kamu hizmetlerinin tümü on-line olarak sunulmuştur.

12 Tablodan da görüldüğü üzere bir çok ülke yılı sonrasında bazı ülkeler 2004 ve bazı ülkelerde en geç 2005 yılı sonuna kadar tüm kamu hizmetlerini elektronik ortamda verme hedeflerini gerçekleştirmişlerdir.Bu gerçekleşmeler ile 2005 yılı sonunda dünyanın gelişmiş ülkelerinden birçoğunun e-Devlet’e geçmiş olduğu görülmektedir.


"İNGİLTERE’ DE E-DEVLET" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları