Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sema AYDEMİR İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sema AYDEMİR İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü."— Sunum transkripti:

1 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sema AYDEMİR İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü

2 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzde Kalite Yönetim Sistemi Kurulması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalarımız

3 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAPILAN ÇALIŞMALAR Temmuz 2006 tarihinde özel bir firma danışmanlığında ISO 9001 çalışmalarına başlandı. Mevcut durum analizi yapıldı.

4 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kurumun sektör ve faaliyet durumu standartın gereklerine göre yorumlandı. Atıfta bulunulan yasal, mevzuat şartlar tespit edildi. Süreçler ve KYS kapsamı belirlendi. Proje planı oluşturuldu.

5 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi alındı. KYS genel prosedür listesi oluşturuldu. Dış Prosesler tespit edildi. Dış kaynaklı dokümanlar tespit edildi, listelendi. Destek dokuman listesi oluşturuldu, güncel olarak takibine başlandı.

6 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Ekipleri oluşturuldu. Dokümantasyon Eğitimi alındı. Dokümantasyon tipleri tespit edildi. Doküman formatları belirlendi. Doküman kodlamaları belirlendi Süreçlerin dokümante edilmesine başlandı.

7 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlanan Prosedürler Ruhsat/Açılış/Onay Prosedürü Dış Denetim Prosedürü Veri Toplama ve Analiz Prosedürü Koruyucu Hekimlik Hizmetlerini Destek Prosedürü Eğitim Prosedürü Organizasyon Prosedürü Planlama Prosedürü Satınalma Prosedürü Ambar/Ayniyat Prosedürü Personel Prosedürü

8 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kalite Yönetim Sistemi Kapsamındaki Zorunlu Prosedürler oluşturuldu. Dokümanların Kontrolü Prosedürü Kayıtların Kontrolü Prosedürü İç Denetim Prosedürü Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü Düzeltici Önleyici Faaliyet Prosedürü Uygun Olmayan Ürün ve Hizmet Kontrolü Yönetimin Sorumluluğu Prosedürü

9 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Talimatları Bakım – Onarım Talimatı Kurum Hekimi Çalışma Talimatı Santral Çalışma Talimatı Arşiv Çalışma Talimatı Evrak Kayıt Çalışma Talimatı Giriş Kontrol Talimatı

10 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Çalışma Talimatları Belirleme ve İzlenebilirlik Talimatı Depolama Talimatı Öneri Sistemi Talimatı Şikayet ve İtiraz Dilekçesi Kabul ve Takip Talimatı KİT Komisyonu Toplama Talimatı Sevk İşlemleri Talimatı Sosyal Destek Çalışmaları Talimatı Diğerleri

11 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kalite sistem dokümantasyonunda yer alan kalite planları ile ilgili taslak çalışmalar yapıldı, kalite kriterlerinin belirlenmesi adına konu başlıkları oluşturuldu. Süreçler kapsamında kalite hedefleri taslak olarak tespit edildi.

12 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüzün organizasyon yapısı ile ilgili çalışmalara başlandı. Görev tanımları, sorumluluk yetkilerin belirlenmesi için birimlerle koordinasyon oluşturuldu. Taslak görev tanımları oluşturulmaya başlandı. Müdürlüğümüzün organizasyon şeması oluşturuldu. Vekalet matrisleri oluşturuldu.

13 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2007 yılı ilk yarıyılı için eğitim planı oluşturuldu. İç tetkikçi eğitimleri alındı. Satın alma, tedarikçi değerlendirme ve depolama ile ilgili dokümantasyon çalışmalarına başlandı.

14 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan memnuniyeti ve hizmet alanların memnuniyetine yönelik olarak anket çalışmalarına başlandı. Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmasına yönelik eğitimler verilerek uygulama aşamasına geçildi. Misyon – Vizyon ve kalite politikasını revize etmek üzere çalışanlarımıza form dağıtılarak görüş alındı. Motivasyon eğitimi yapıldı.

15 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YAPILMASI GEREKENLER Tüm çalışanların katılımının sağlanması Kalite sistem dokümantasyonunda yer alan prosedürler, talimatlar, kalite planlarının yayına hazır hale getirilmesi Dokümanların yayınlanması Eğitimlerin verilmesi

16 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kalite yönetim sistemi genel gerekliliklerin yönelik uygulamaların tüm çalışanların katılımıyla tam olarak devreye alınması DÖF uygulaması Eğitimlerin plana uygun bir şekilde ve kayıtları tutulmak suretiyle verilmesi

17 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kalite hedeflerinin genelleştirilerek tüm çalışanlar tarafından bilinip buna uygun çalışılması Misyon – Vizyon –Kalite Politikasının tüm çalışanlar tarafından bilinmesi Kalite çemberleri uygulamasının yapılması

18 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Panoların kurulması Öneri ve Şikayet kutularının kurulması Belirleme ve izlenebilirlik ile ilgili esasların belirlenmesi Kalibrasyonların yaptırılması Tedarikçilerin değerlendirilmesi Giriş kontrol uygulamasının devreye alınması

19 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Afet yönetimine uygun olarak eksikliklerin giderilmesi Verilerin Analizi Süreç Şemasının hazırlanması Proses Etkileşim Tablosunun hazırlanması KEK’in yayınlanması Veri analizi İç Denetim Yönetimin Gözden Geçirmesi

20 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MİSYONUMUZ; Kurumumuz, Çalışanlarına Mutlu, Huzurlu ve Rahat Bir Çalışma Ortamı Sağlayan, Toplumun Sağlıklı Olmasını Esas Alan, Kaliteli, En Yüksek Teknolojiyi Kullanan, Sağlık Hizmeti Organizasyonunu Yapan, Yenilikçi ve Değişime Açık Yönetim Anlayışına Sahiptir.

21 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ VİZYONUMUZ; Ülkemizde, Sağlık Politikalarının Oluşturulmasında Projeler Üretip, Sağlık Düzeyi Ölçütlerini Gelişmiş Ülkeler Seviyesinin Üstüne Çıkarmaktır.

22 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLERİMİZ; Sağlık Hizmetlerinin Ekip İşi İle Olması Gerektiğine İnanıyoruz. Bilginin Paylaşıldıkça Çoğalacağına İnanıyoruz. Çalışanlarımızın Motivasyonu Sağlandığında, Hizmet Alanın Memnuniyetinin Artacağına İnanıyoruz. Kurumlar Arası İşbirliğinin Gerekliliğine İnanıyoruz. Sevgi ve Güler Yüzün Gücüne İnanıyoruz. Sağlıklı Toplumun Hızlı Gelişeceğine İnanıyoruz. Sağlıklı Toplumun Sağlıklı Bireylerle Oluşabileceğine İnanıyoruz.

23 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Yataklı Tedavi Kurumlarına Yönelik Çalışmalarımız

24 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yataklı Tedavi Kurumları İç Hizmet Yönergesi” uyarınca ilimizde bulunan tüm yataklı tedavi kurumlarında Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları başlatılmıştır. Yönerge doğrultusunda kurumlarımız Kalite Yönetimi İç Hizmet Yönergelerini hazırlamışlar ve Müdürlüğümüz tarafından “Temel Kriterler Değerlendirme Çalışmaları” yapılmıştır.

25 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ “Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesinde ” yapılan değişiklik sonucunda kurumlarımızın kalite iç hizmet yönergeleri incelenerek uygun bulunanlar onaylanmış, diğerleri için gerekli açıklamalar yapılarak ilgili hastanelere bildirilmiştir. Toplam 20 Yataklı Tedavi Kurumu, 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin İç Hizmet Yönergesi onaylanmıştır.

26 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2005 Yılında “Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” doğrultusunda “Temel Kriterler Değerlendirme” çalışmaları Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi ile birlikte yapılmıştır. Değerlendirme sonuçları ve ilgili raporlar İl İdare Kurulu’nun onayına sunulmuş ve onay alındıktan sonra değerlendirme sonuçları ile ilgili raporlar hazırlanarak kurumlara bilgi verilmiştir.

27 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kurumsal Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi’ne Göre Yapılan Değerlendirme Sonuçları

28 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Kurumların Kalite Yönetim Temsilcileri ile düzenli olarak “Bilgilendirme ve Bilgi Paylaşımı Toplantıları” yapılmaktadır. Kurumların üst yönetimlerine (başhekim, başhemşire, hastane müdürü ve kalite yönetim temsilcisi) “Kalite Yönetim Sistemleri ve Akreditasyon” konulu eğitim toplantısı yapılmıştır.

29 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 01.07.2006 tarihinden geçerli olmak üzere “Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge ile ilgili olarak kurumlarımızın Kalite Yönetim Temsilcileri ile bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Yönerge ile ilgili olarak Sağlık Grup Başkanları ve Sağlık Ocakları Sorumlu Hekim Toplantılarında bilgi verilmiştir.

30 BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlüğümüz öncülüğünde Hastanelerimiz Kalite Temsilcileri’nden “Dokümantasyon Çalışma Grubu” oluşturuldu ve çalışmalarına başladı. 2007 Yılı 2. Döneminde uygulanacak olan “Kurum Alt Yapı Değerlendirme” çalışması Yataklı Tedavi Hizmetleri Şubesi ile birlikte yapılmıştır.

31 T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TEŞEKKÜR EDERİM…


"T.C. BURSA VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Sema AYDEMİR İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları