Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi Eğitimde Özelleştirmenin bir ETÜD’ü daha. MÜŞTERİ ( ÖĞRENCİ ) MEMNUNİYETİ ???

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi Eğitimde Özelleştirmenin bir ETÜD’ü daha. MÜŞTERİ ( ÖĞRENCİ ) MEMNUNİYETİ ???"— Sunum transkripti:

1

2 OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi Eğitimde Özelleştirmenin bir ETÜD’ü daha. MÜŞTERİ ( ÖĞRENCİ ) MEMNUNİYETİ ???

3 TEMEL FELSEFESİ: (MEB AÇIKLIYOR) •“Çağdaş eğitimi; •Okulla ilgili kararlarda Eğitimin bütün taraflarının katılımını; •Yerel kaynakların harekete geçirilerek açık, planlı ve verimli kullanımı; •Personelin verimini arttırıcı önlemleri geliştirmeyi HEDEFLER”

4 ASIL HEDEFLENEN: 1- Devlet, yerel kaynakları harekete geçirerek, eğitim yükünü sırtından atmayı ve tasfiyeyi kolaylaştırmayı; 2- “Katılımcılıkla” neo liberal politikaların eğitimin taraflarına kabul ettirilmesi; 3- Personel veriminin arttırılması ile, TKY esaslarının hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

5 OGYE’NİN GELİŞİM BASAMAKLARI: •Stratejik Planlama ve Okul Gelişim Hedeflerini Belirleme •Yıllık Okul Gelişim Planı •Çalışma Grupları •Biçimlendirici Değerlendirme •Düzeltilmiş Gelişim Planının Uygulanması •Son Değerlendirme ve Rapor

6 HEDEFLENEN; •“Bir öğretim yılı boyunca bütün planlamanın ekip tarafından yapılması ve tüm personelin ‘Çalışma Grupları’ adı altında, mesai fazlası-ücretsiz çalıştırmaya alıştırılması”

7 OGYE SÜRECİ; “Okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirerek, eğitimin niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir.”

8 “Esas amaç, takım çalışması ile niteliği arttırıp, okulun Dünya Bankası Destekli MLO kapsamına girmesini, o kurumdaki çalışanlarca sağlamaktır.”

9 ‘Nitelik’; öğrenci (müşteri) memnuniyeti ve sürekliliğidir.” “Öğrenci başarısı ise, Bilgi ve istendik davranışların edinilmesinden çok, memnuniyetinin düzeyidir.”

10 **Okul, OGYE tarafından satışa hazır hale gelecek bir niteliğe büründürülecektir. MLO okullar, her eğitim bölgesinin satışı için bir “reklam okul”dur. (“sağlam domates önde, çürükler arkada” misali)

11 OGYE ve Çalışma Basamakları: 1- Okulun Misyonunu ve Vizyonunu belirler. (Çevrenin müşteri PROFİLİNİ çıkarır) 2- Bütün personeli bu çalışmaya katar. (Ekip lideri, işletmecinin gönüllü personel şefidir.) 3- Çalışma Grupları oluşturur. (Her çalışma grubu bir kalite çemberidir.)

12 4-Okulun mevcut durumunu belirleyici çalışmalar yapar. 5-İhtiyaç analizi için anketler uygular ve değerlendirir. 6-Personel için görüşme formları düzenler, uygular ve değerlendirir. (performansı ölçüm Sisteminin uygulama zeminini hazırlar)

13 OGYE üyeleri: •Okul Müdürü •Okul Müdür Yardımcısı •Öğretmen •Rehber Öğretmen •Destek Personel •Veli •Öğrenci •Okul Koruma Derneği Temsilcisi •Okul Ali Birliği Temsilcisi •Mahalle muhtarları •Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri

14 Veli katılımı; 1- Okulun tanıtım çalışmalarını organize eder. 2- Fiziki kaynakların geliştirilmesine önderlik eder. 3- Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip destek çalışması yürütür.

15 Öğrenci Katılımı: Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletir.

16 Okul Koruma Derneği temsilcisinin katılımı: Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeler yapar.

17 Sivil Toplum Örgütleri Temsilcisinin katılımı: Çalışmalara gözlemci olarak katılıp, kararlarda oy kullanabilirler.

18 Sonuçta hedeflenen: Mahalli İdareler Yasa Tasarısı, madde 17 Katılım: ”Hizmetlere ilişkin kararlara meslek örgütleri, mahalli idare temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri katılır.”


"OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi Eğitimde Özelleştirmenin bir ETÜD’ü daha. MÜŞTERİ ( ÖĞRENCİ ) MEMNUNİYETİ ???" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları