Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi"— Sunum transkripti:

1 OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi
Eğitimde Özelleştirmenin bir ETÜD’ü daha. MÜŞTERİ ( ÖĞRENCİ ) MEMNUNİYETİ ???

2 TEMEL FELSEFESİ: (MEB AÇIKLIYOR)
“Çağdaş eğitimi; Okulla ilgili kararlarda Eğitimin bütün taraflarının katılımını; Yerel kaynakların harekete geçirilerek açık, planlı ve verimli kullanımı; Personelin verimini arttırıcı önlemleri geliştirmeyi HEDEFLER”

3 ASIL HEDEFLENEN: 1- Devlet, yerel kaynakları harekete geçirerek, eğitim yükünü sırtından atmayı ve tasfiyeyi kolaylaştırmayı; 2- “Katılımcılıkla” neo liberal politikaların eğitimin taraflarına kabul ettirilmesi; 3- Personel veriminin arttırılması ile, TKY esaslarının hayata geçirilmesi amaçlanmıştır.

4 OGYE’NİN GELİŞİM BASAMAKLARI:
Stratejik Planlama ve Okul Gelişim Hedeflerini Belirleme Yıllık Okul Gelişim Planı Çalışma Grupları Biçimlendirici Değerlendirme Düzeltilmiş Gelişim Planının Uygulanması Son Değerlendirme ve Rapor

5 HEDEFLENEN; “Bir öğretim yılı boyunca bütün planlamanın ekip tarafından yapılması ve tüm personelin ‘Çalışma Grupları’ adı altında, mesai fazlası-ücretsiz çalıştırmaya alıştırılması”

6 OGYE SÜRECİ; “Okulun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirerek, eğitimin niteliğini ve öğrenci başarısını arttırmayı amaçlayan sistematik bir süreçtir.”

7 “Esas amaç, takım çalışması ile niteliği arttırıp, okulun Dünya Bankası Destekli MLO kapsamına girmesini, o kurumdaki çalışanlarca sağlamaktır.”

8 ‘Nitelik’; öğrenci (müşteri) memnuniyeti ve sürekliliğidir
‘Nitelik’; öğrenci (müşteri) memnuniyeti ve sürekliliğidir.” “Öğrenci başarısı ise, Bilgi ve istendik davranışların edinilmesinden çok, memnuniyetinin düzeyidir.”

9 **Okul, OGYE tarafından satışa hazır hale gelecek bir niteliğe büründürülecektir. MLO okullar, her eğitim bölgesinin satışı için bir “reklam okul”dur. (“sağlam domates önde, çürükler arkada” misali)

10 OGYE ve Çalışma Basamakları:
1- Okulun Misyonunu ve Vizyonunu belirler. (Çevrenin müşteri PROFİLİNİ çıkarır) 2- Bütün personeli bu çalışmaya katar. (Ekip lideri, işletmecinin gönüllü personel şefidir.) 3- Çalışma Grupları oluşturur. (Her çalışma grubu bir kalite çemberidir.)

11 4-Okulun mevcut durumunu belirleyici çalışmalar yapar.
5-İhtiyaç analizi için anketler uygular ve değerlendirir. 6-Personel için görüşme formları düzenler, uygular ve değerlendirir. (performansı ölçüm Sisteminin uygulama zeminini hazırlar)

12 OGYE üyeleri: Okul Koruma Derneği Temsilcisi
Okul Müdürü Okul Müdür Yardımcısı Öğretmen Rehber Öğretmen Destek Personel Veli Öğrenci Okul Koruma Derneği Temsilcisi Okul Ali Birliği Temsilcisi Mahalle muhtarları Sivil Toplum Örgüt Temsilcileri

13 Veli katılımı; 1- Okulun tanıtım çalışmalarını organize eder.
2- Fiziki kaynakların geliştirilmesine önderlik eder. 3- Yardıma muhtaç öğrencileri belirleyip destek çalışması yürütür.

14 Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletir.
Öğrenci Katılımı: Öğrencilerin görüşlerini, isteklerini ve sorunlarını OGYE’ye iletir.

15 Okul Koruma Derneği temsilcisinin katılımı:
Velilerin parasal desteğini sağlamak için uygun düzenlemeler yapar.

16 Sivil Toplum Örgütleri Temsilcisinin katılımı:
Çalışmalara gözlemci olarak katılıp, kararlarda oy kullanabilirler.

17 Sonuçta hedeflenen: Mahalli İdareler Yasa Tasarısı, madde 17
Katılım: ”Hizmetlere ilişkin kararlara meslek örgütleri, mahalli idare temsilcileri, muhtarlar, STK temsilcileri katılır.”


"OGYE Okul Gelişim Yönetimi Ekibi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları