Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı"— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı

2 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler 1- Genel Bütçe 2- Özel Bütçe 3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 1- Sosyal Güvenlik Kurumu 2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1- Belediyeler, 2- İl Özel İdareleri, 3- Bunların kurdukları birlik ve idareler,

3 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Döner Sermaye İşletmelerimizin Tabi Olduğu Mevzuat  209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun 663 sayılı KHK; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri  Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği 106 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik

4 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kaydı
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kaydı 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları konulu /869 sayılı genel yazı tarihinde yayımlanmıştır.

5 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde; Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunanlar için; GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri, Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri için; Sağlık Turizm Kapsamında Diğ. İşletmelere Veril.Amb.Hizm. (Sağ. Müd. İçin) Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için; Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere verilecek acil sağlık hizmetleri için ise; 994- Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabı ve 995- Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Alacaklı, hesapları kullanılacaktır.

6 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerince Genel Sağlık Sigortası Kapsamında verilen hizmetler için toplu olarak düzenlenen fatura muhasebe işlem fişine bağlanarak ay sonunda bağlı bulunulan Döner Sermaye Saymanlığına gönderilecektir. Saymanlık ise toplu olarak düzenlenen faturaları gelir hangi aya aitse o aya kaydını yapacaktır. Örneğin; Mart ayının gelirini Nisan 2014 ayına kaydetmeyecektir. Bu gelir kaydının globalden gönderilecek ödenekten önce kayıtlara alınması gerekmektedir.

7 112 Acil Sağlık Hizmetleri Muhasebe Kayıtları
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Muhasebe Kayıtları Hesabının Kullanılması Fatura bedelleri Genel Sağlık Sigortası Kapsamında bulunan kişiler için (Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri) Hesabına borç, (112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri) Hesabına alacak yazılarak muhasebeleştirilecektir.

8 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Gelirlerinin Kaydı Trafik Kazaları için verilecek hizmetlerin de GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirlerine dahil edilerek kayıtlara alınması gerekmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen hizmetlerin tamamı (kara, hava, deniz taşıtları ile verilen hizmetler) düzenli olarak ay sonunda düzenlenecek fatura ile muhasebe kayıtlarına alınacaktır.

9 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Terkin İşlemleri

10 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
tarihli ve sayılı « 2012/33 sayılı genelge» yazımıza istinaden ilgili terkinlerin yapılması gerekmektedir. 2013 yılı ve sonraki yıllar için terkin yazısı beklenmeden, aksi bir bildirim olmadıkça, bu yazıya istinaden terkinlerin yapılması gerekmektedir.

11 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Bu yazıya istinaden ; 2014 yılından devreden « GSS Kapsamında Bul. Kiş. Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.» hesabında bulunan bakiyelerin tamamı terkin edilecektir. Yapılması gereken muhasebe kaydı ; ___________________________/______________________ SGK Alacaklar Terkini XXXX GSS Kapsamında Bul. Kiş. Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. XXXX

12 112 Acil Sağlık Hizmetleri Muhasebe Kayıtları
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Muhasebe Kayıtları Hesabının Kullanılması Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için; Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hesabı kullanılacaktır. Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için kesilen faturalar toplu olarak Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hesabına tek fişte girilmektedir. Kurumlara verilen 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait Faturaların ayrı ayrı fişlerde girilmesi gerekmektedir.

13 Suriyeli Hastalara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Suriyeli Hastalara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri

14 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
TKHK Duyurusu : tarihinden itibaren Kamp İçi ve Kamp Dışı ayırımı yapılarak aylık periyotlar halinde bildirilmesi gerektiğinden; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hesap Kodu Altında; Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri Kamp İçi Olanlar Kamp Dışı Olanlar Diğer Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı alt hesap kodları açılmıştır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesap kodundaki mevcut kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak Diğer Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesap koduna aktarılmıştır. Mevcut kayıtlardaki tutarlardan Suriyelilerle ilgili olan tutarlar tespit edilebiliyorsa düzeltme kayıtları ile ilgili hesap koduna aktarılması gerekmektedir

15 Global Bütçeden Gönderilen Ödenek Kaydı
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Global Bütçeden Gönderilen Ödenek Kaydı GSS Kapsamında Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Bakanlıkça gönderilen SGK Ödeneklerinden (Global Bütçe) mahsup edilecektir. (Sistem mahsup işlemini otomatik olarak yapacaktır.) Global Bütçeden gönderilen ödenek tutarı GSS Kapsamında Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden fazla ise kalan tutar Diğer Gelirler Hesabına kaydedilecektir. (Fiş sistem tarafından otomatik oluşturulacaktır.)

16 Gelirlerin ve Giden Ödeneklerin Kaydı
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Gelirlerin ve Giden Ödeneklerin Kaydı Merkez Paydan Gönderilen Ödeneklerin Kaydı Merkez Paydan gönderilen ödenekler (nakitler), ödeneğin çeşidine göre 500-Sermaye Hesabına veya Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hesabına kaydedilecektir. 500-Sermaye Hesabına ve Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hesabına kaydedilen ödenekler üzerinden Hazine Hissesi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Payı (SHÇEK) kesintisi yapılmayacak olup ayrıca bu kayıtlar için herhangi bir mahsuplaşmaya (112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri) gidilmeyecektir.

17 112 Acil Sağlık Hizmetleri Gelirlerin Kayıt Örnekleri
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Gelirlerin Kayıt Örnekleri Yukarıda Bahsedilen Hususlara İlişkin Örnekler: a) (A) İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında; GSS kapsamında bulunan kişilerin için toplam TL, (B) Kurumu için TL, (C) Sigorta Şirketi için 50,000 TL Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler için TL, Sağlık Turizmi kapsamında ise TL, Suriyeli mülteci ve sığınmacılar için TL, Ay sonunda tahakkuk ettirilmiştir.

18 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
___________________________/______________________________________ GSS Kap. Bul. Kişilere Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.Gel Acil Sağlık Hizmet Gelirleri _________________________/________________________________________ __________________________/______________________________________ Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (B Kurumu) Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri __________________________/ ______________________________________ Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (C Sigorta Şirketi) Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri ___________________________/_____________________________________

19 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
________________________/____________________________________ 994 Faturalandırılmayan Ted. Hizm. Tah. Hs 995 Faturalandırılmayan Ted. Hizm. Tah. Alc.Hs ________________________/ _____________________________________ _________________________/____________________________________ Sağlık Turz. Kap. Diğ. İşl. Ver. Ambulans Hizmeti Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri ________________________/______________________________________

20 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
___________________________/ _____________________________________ Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri ____________________________/_____________________________________

21 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Bakanlıkça (A) İl Sağlık Müdürlüğüne global bütçeden TL ödenek (nakit) gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır. ) ___________________________/____________________________________ 102 Banka Hesabı GSS Kap. Bul. Kişilere Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel Diğer Gelirler

22 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
c) Bakanlıkça ay içerisinde söz konusu Müdürlüğe merkez paydan TL ödenek gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır.) __________________________/_____________________________________ 102 Banka Hesabı Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hs _________________________/________________________________________ Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hesabı için herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacaktır.

23 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
Bakanlıkça ay içerisinde söz konusu Müdürlüğe merkez paydan (sermayeye mahsuben) TL ödenek gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır.) _____________________________/__________________________________ 501. Ödenmemiş Sermaye Hs 500 Sermaye Hs _____________________________/___________________________________ ___________________________/_____________________________________ 102 Banka Hesabı 501 Ödenmemiş Sermaye Hs

24 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
(B) Kurumuna verilen TL tutarındaki 112 Acil Sağlık Hizmetinin TL’lik kısmı (B) kurumu tarafından Sağlık Müdürlüğünün bankasına ay içerisinde yatırılmıştır. _____________________________/___________________________________ Banka Hesabı Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (B Kurumu) ___________________________/_____________________________________

25 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
f) C isimli Özel Sigorta Şirketine verilen TL tutarındaki hizmetin tamamı tahsil edilmiştir. ____________________________/____________________________________ 102 Banka Hesabı Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.Gel (C Sigorta Şirketi) ___________________________/_____________________________________

26 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
g) Sağlık Turizmi kapsamında tahakkuk ettirilen TL’nin tamamı tahsil edilmiştir. _________________________/_______________________________________ Banka Hesabı Sağlık Turz. Kap. Diğ. İşl. Ver. Ambulans Hizmeti __________________________/_______________________________________

27 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri
h) Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetlerinden dolayı tahakkuk ettirilen TL’nin tamamı tahsil edilmiştir. _________________________/_______________________________________ Banka Hesabı Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri

28 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Sabit Kıymetler ile İlgili Kayıtlar

29 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Demirbaş Alımı İşletme tarihinde TL tutarında Demirbaş almıştır. __________________________/_________________________________ 255 Demirbaşlar Hesabı 320 Satıcılar Hesabı

30 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)
Amortisman Kaydı İşletme tarihinde Toplam TL tutarında amortisman ayırmıştır. _________________________________/_____________________________ 740 Hizmet Üretim Maliyeti 257 B.Amortismanlar Hs ________________________________/______________________________

31 Bedelli Devir Kaydı İşletme Demirbaşını 500 TL ye devretmiştir.
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Bedelli Devir Kaydı İşletme Demirbaşını 500 TL ye devretmiştir. ________________________________/_____________________________ 136 Diğer Çeşitli Alacaklar 257 B.Amortismanlar Hs Diğer Olağandışı Gid. ve Zar 255 Demirbaşlar Hesabı

32 Bedelsiz Devir Kaydı İşletme Demirbaşını bedelsiz olarak devretmiştir.
Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Bedelsiz Devir Kaydı İşletme Demirbaşını bedelsiz olarak devretmiştir. ________________________________/_____________________________ 257 B.Amortismanlar Hs Diğer Olağandışı Gid. ve Zar 255 Demirbaşlar Hesabı _______________________________/______________________________


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları