Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 1 Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 1 Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 1 Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı

2 2 Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri Merkezi Yönetim Kapsamındaki Kamu İdareleri 1- Genel Bütçe 2- Özel Bütçe 3- Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar 1- Sosyal Güvenlik Kurumu 2- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 1- Belediyeler, 2- İl Özel İdareleri, 3- Bunların kurdukları birlik ve idareler, Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Sosyal Güvenlik Kurumları Mahalli İdareler

3  209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun  663 sayılı KHK; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname  Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği  106 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkındaki 209 Sayılı Kanun Gereğince İşletme, İdare ve Muhasebe İşlerine Dair Yönetmelik Döner Sermaye İşletmelerimizin Tabi Olduğu Mevzuat 3 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

4 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları konulu /869 sayılı genel yazı tarihinde yayımlanmıştır Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kaydı Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

5 112 Acil Sağlık Hizmetlerinde;  Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında bulunanlar için; GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri,  Sağlık Turizmi Kapsamında Diğer İşletmelere Verilen Ambulans Hizmetleri için; Sağlık Turizm Kapsamında Diğ. İşletmelere Veril.Amb.Hizm. (Sağ. Müd. İçin)  Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için; Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri  Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilere verilecek acil sağlık hizmetleri için ise; 994- Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Hesabı ve 995- Faturalandırılmayan Tedavi Hizmeti Tahakkukları Alacaklı, hesapları kullanılacaktır. 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları 5 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

6  İl Sağlık Müdürlüklerine bağlı 112 Acil Sağlık Hizmetlerince Genel Sağlık Sigortası Kapsamında verilen hizmetler için toplu olarak düzenlenen fatura muhasebe işlem fişine bağlanarak ay sonunda bağlı bulunulan Döner Sermaye Saymanlığına gönderilecektir.  Saymanlık ise toplu olarak düzenlenen faturaları gelir hangi aya aitse o aya kaydını yapacaktır. Örneğin; Mart 2014 ayının gelirini Nisan 2014 ayına kaydetmeyecektir.  Bu gelir kaydının globalden gönderilecek ödenekten önce kayıtlara alınması gerekmektedir. 6 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Muhasebe Kayıtları

7 112 Acil Sağlık Hizmetleri Muhasebe Kayıtları Hesabının Kullanılması Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)  Fatura bedelleri Genel Sağlık Sigortası Kapsamında bulunan kişiler için (Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri) Hesabına borç, (112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri) Hesabına alacak yazılarak muhasebeleştirilecektir.

8 8 Gelirlerinin Kaydı  Trafik Kazaları için verilecek hizmetlerin de GSS Kapsamında Bulunan Kişilere Verilen 112 Acil Sağlık Hizmet Gelirlerine dahil edilerek kayıtlara alınması gerekmektedir. Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)  112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında verilen hizmetlerin tamamı (kara, hava, deniz taşıtları ile verilen hizmetler) düzenli olarak ay sonunda düzenlenecek fatura ile muhasebe kayıtlarına alınacaktır.

9 9 Terkin İşlemleri Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

10 tarihli ve sayılı « 2012/33 sayılı genelge» yazımıza istinaden ilgili terkinlerin yapılması gerekmektedir yılı ve sonraki yıllar için terkin yazısı beklenmeden, aksi bir bildirim olmadıkça, bu yazıya istinaden terkinlerin yapılması gerekmektedir. 10 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

11 Bu yazıya istinaden ; 2014 yılından devreden « GSS Kapsamında Bul. Kiş. Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.» hesabında bulunan bakiyelerin tamamı terkin edilecektir. Yapılması gereken muhasebe kaydı ; ___________________________/______________________ SGK Alacaklar TerkiniXXXX GSS Kapsamında Bul. Kiş. Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.XXXX ___________________________/______________________ 11 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

12  Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için; Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hesabı kullanılacaktır.  Resmi veya Özel Kurumlara (özel sigorta şirketleri dahil) verilecek hizmetler için kesilen faturalar toplu olarak Kurumlara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Hesabına tek fişte girilmektedir. Kurumlara verilen 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait Faturaların ayrı ayrı fişlerde girilmesi gerekmektedir Hesabının Kullanılması Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 112 Acil Sağlık Hizmetleri Muhasebe Kayıtları

13 Suriyeli Hastalara Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri 13 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

14 112 Acil Sağlık Hizmetleri 14 TKHK Duyurusu : tarihinden itibaren Kamp İçi ve Kamp Dışı ayırımı yapılarak aylık periyotlar halinde bildirilmesi gerektiğinden; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Hesap Kodu Altında; Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri Kamp İçi Olanlar Kamp Dışı Olanlar Diğer Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı alt hesap kodları açılmıştır Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesap kodundaki mevcut kayıtlar sistem tarafından otomatik olarak Diğer Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı hesap koduna aktarılmıştır. Mevcut kayıtlardaki tutarlardan Suriyelilerle ilgili olan tutarlar tespit edilebiliyorsa düzeltme kayıtları ile ilgili hesap koduna aktarılması gerekmektedir Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

15  GSS Kapsamında Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Bakanlıkça gönderilen SGK Ödeneklerinden (Global Bütçe) mahsup edilecektir. (Sistem mahsup işlemini otomatik olarak yapacaktır.)  Global Bütçeden gönderilen ödenek tutarı GSS Kapsamında Verilen 112 Acil Sağlık Hizmetlerinden fazla ise kalan tutar Diğer Gelirler Hesabına kaydedilecektir. (Fiş sistem tarafından otomatik oluşturulacaktır.) Global Bütçeden Gönderilen Ödenek Kaydı 15 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

16  Merkez Paydan gönderilen ödenekler (nakitler), ödeneğin çeşidine göre 500- Sermaye Hesabına veya Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hesabına kaydedilecektir.  500-Sermaye Hesabına ve Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hesabına kaydedilen ödenekler üzerinden Hazine Hissesi ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Payı (SHÇEK) kesintisi yapılmayacak olup ayrıca bu kayıtlar için herhangi bir mahsuplaşmaya (112 Acil Sağlık Hizmet Gelirleri) gidilmeyecektir. Gelirlerin ve Giden Ödeneklerin Kaydı 16 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) Merkez Paydan Gönderilen Ödeneklerin Kaydı

17 Yukarıda Bahsedilen Hususlara İlişkin Örnekler: a) (A) İl Sağlık Müdürlüğünce 112 Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında; GSS kapsamında bulunan kişilerin için toplam TL, (B) Kurumu için TL, (C) Sigorta Şirketi için 50,000 TL Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler için TL, Sağlık Turizmi kapsamında ise TL, Suriyeli mülteci ve sığınmacılar için TL, Ay sonunda tahakkuk ettirilmiştir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri Gelirlerin Kayıt Örnekleri 17 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

18 a) ___________________________/______________________________________ GSS Kap. Bul. Kişilere Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.Gel Acil Sağlık Hizmet Gelirleri _________________________/________________________________________ __________________________/______________________________________ Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (B Kurumu) Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri __________________________/ ______________________________________ Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (C Sigorta Şirketi) Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri ___________________________/_____________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 18 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

19 a) ________________________/____________________________________ 994Faturalandırılmayan Ted. Hizm. Tah. Hs Faturalandırılmayan Ted. Hizm. Tah. Alc.Hs ________________________/ _____________________________________ _________________________/____________________________________ Sağlık Turz. Kap. Diğ. İşl. Ver. Ambulans Hizmeti Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri ________________________/______________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 19 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

20 a) ___________________________/ _____________________________________ Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri Global Bütçe Dışı Sağlık Hizmeti Gelirleri ____________________________/_____________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 20 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

21 b) Bakanlıkça (A) İl Sağlık Müdürlüğüne global bütçeden TL ödenek (nakit) gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır. ) ___________________________/____________________________________ 102 Banka Hesabı GSS Kap. Bul. Kişilere Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel Diğer Gelirler ___________________________/____________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 21 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

22 c) Bakanlıkça ay içerisinde söz konusu Müdürlüğe merkez paydan TL ödenek gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır.) __________________________/_____________________________________ 102 Banka Hesabı Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hs _________________________/________________________________________ Bakanlıkça Gönderilen Yardım ve Gelirler Hesabı için herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacaktır. 112 Acil Sağlık Hizmetleri 22 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

23 d) Bakanlıkça ay içerisinde söz konusu Müdürlüğe merkez paydan (sermayeye mahsuben) TL ödenek gönderilmiştir. (Fiş otomatik olarak oluşturulacaktır.) _____________________________/__________________________________ 501.Ödenmemiş Sermaye Hs Sermaye Hs _____________________________/___________________________________ ___________________________/_____________________________________ 102 Banka Hesabı Ödenmemiş Sermaye Hs ___________________________/_____________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 23 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

24 e) (B) Kurumuna verilen TL tutarındaki 112 Acil Sağlık Hizmetinin TL’lik kısmı (B) kurumu tarafından Sağlık Müdürlüğünün bankasına ay içerisinde yatırılmıştır. _____________________________/___________________________________ 102 Banka Hesabı Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm. Gel (B Kurumu) ___________________________/_____________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 24 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

25 f) C isimli Özel Sigorta Şirketine verilen TL tutarındaki hizmetin tamamı tahsil edilmiştir. ____________________________/____________________________________ 102Banka Hesabı Kurumlara Ver. 112 Acil Sağlık Hizm.Gel (C Sigorta Şirketi) ___________________________/_____________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 25 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

26 g) Sağlık Turizmi kapsamında tahakkuk ettirilen TL’nin tamamı tahsil edilmiştir. _________________________/_______________________________________ Banka Hesabı Sağlık Turz. Kap. Diğ. İşl. Ver. Ambulans Hizmeti __________________________/_______________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 26 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

27 h) Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetlerinden dolayı tahakkuk ettirilen TL’nin tamamı tahsil edilmiştir. _________________________/_______________________________________ Banka Hesabı Suriyeli Vatandaşlara Verilen Sağlık Hizmetleri _________________________/_______________________________________ 112 Acil Sağlık Hizmetleri 27 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

28 28 Sabit Kıymetler ile İlgili Kayıtlar Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

29 Demirbaş Alımı İşletme tarihinde TL tutarında Demirbaş almıştır. __________________________/_________________________________ 255 Demirbaşlar Hesabı Satıcılar Hesabı __________________________/_________________________________ 29 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

30 Amortisman Kaydı İşletme tarihinde Toplam TL tutarında amortisman ayırmıştır. _________________________________/_____________________________ 740 Hizmet Üretim Maliyeti B.Amortismanlar Hs ________________________________/______________________________ 30 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

31 Bedelli Devir Kaydı İşletme Demirbaşını 500 TL ye devretmiştir. ________________________________/_____________________________ 136 Diğer Çeşitli Alacaklar B.Amortismanlar Hs Diğer Olağandışı Gid. ve Zar Demirbaşlar Hesabı ________________________________/_____________________________ 31 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)

32 Bedelsiz Devir Kaydı İşletme Demirbaşını bedelsiz olarak devretmiştir. ________________________________/_____________________________ 257 B.Amortismanlar Hs Diğer Olağandışı Gid. ve Zar Demirbaşlar Hesabı _______________________________/______________________________ 32 Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS)


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Tek Düzen Muhasebe Sistemi (TDMS) 1 Abdurrahman TAYFUR Mali Hizmetler Uzmanı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları