Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Harcamaların Stratejik Plan ve Performans Programı İle İlişkilendirilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, performans programında yer alan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Harcamaların Stratejik Plan ve Performans Programı İle İlişkilendirilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, performans programında yer alan."— Sunum transkripti:

1 Harcamaların Stratejik Plan ve Performans Programı İle İlişkilendirilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, performans programında yer alan hedef ve faaliyetlerle bütçe ilişkisinin kurulması konusunda, harcama sürecinde görev alan yetkili personele çalışmalarında rehberlik etmek üzere hazırlanmıştır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Mart 2013

2 Hukuki Çerçeve (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

3 Hukuki Çerçeve (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

4 Hukuki Çerçeve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

5 Hukuki Çerçeve (Maliye Bakanlığı’nın 30.03.2012 / 3884 sayılı Genel Yazısı) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

6 Uygulama Süreci Harcamaya Talimatı, Onay Belgesi, Ödenek Ekleme ve Aktarma Talepleri vb. çalışmalarda örnek uygulama süreci dikkate alınacaktır.

7 ÖRNEKTİR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA TALİMATI Sayı:Tarih: Harcama Talebinde Bulunan Birim:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA YAPILACAK HARCAMANIN Gerekçesi ve hukuki dayanağı6245 Sayılı Harcırah Kanunu Konusu/ Nev'i/ NiteliğiYurtiçi Geçici Görev Yolluğu Miktarı150,25 Gerçekleştirme Süresi Gerçekleştirme Usulü… Tutarı veya Belirlenmişse Yaklaşık Maliyeti150,25 Kullanılabilir Ödenek Tutarı5.100,00 Ödeneğin Bütçe Tertibi38.95.00.01-01.3.2.00-2-03.3 Gerçekleştirme GörevlisiMustafa AYDIN AÇIKLAMALAR: PERFORMANS PROGRAMI-BÜTÇE İLİŞKİSİ Performans Hedefi Performans Hedef Kodu Bütçe Ekonomik Kodu (Dört Düzey) İlgili Hedefe Tahsis Edilen Ödenek Yıl içinde İlgili Hedef İçin Yapılan Harcama Toplamı Kalan Ödenek HARCAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER* Rektörlük Makamının 08.02.2013 Tarih ve 057 Sayılı Oluru ile 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında Harcama Yönetim Sistemine ilişkin proje ve uygulamalar hakkında Antalya'da yapılacak eğitime katılmak üzere görevlendirilen; Üniversitemiz Muhasebe Yetkilisi Çetin BALKAN’ın yolluk ve yevmiye masraflarının 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen görevin adı geçen görevli/görevliler eliyle yürütülmesi için, belirtilen bütçe tertibinden harcama yapılması/ yaptırılması, hususu olurlarınıza arz olunur. O L U R …/…/…. Teklif Eden YetkilininHarcama Yetkilisi İmzası : Adı Soyadı :Mustafa AYDIN Adı Soyadı :Hakan BAKKAL Ünvanı :Bilgisayar İşletmeni Ünvanı :Strateji Geliştirme Daire Başkanı * Harcamanın hangi birime ilişkin olduğu, miktarı, süresi vb hususlar ayrıntılı olarak yazılacaktır.

8 Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Faaliyet Açıklama 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. 2 Akademik ve idari personelin motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. 30 Akademik ve idari personelin çalışma ortamları iyileştirilecek, bireysel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapılacaktır. 30Çalışanların kişisel gelişimini destekleme faaliyeti HARCAMANIN PERFORMANS HEDEFİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Kaynak: SGDB web sayfasında yer alan ‘Stratejik Plan ve Performans Programı Hedef Kodları Listesi Uygulama: Listede yer alan Performans Hedefleri ile harcama ilişkisi kurulur. İlgili Performans hedefinin açıklaması harcama talimatına yazılır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

9 ÖRNEKTİR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA TALİMATI Sayı:Tarih: Harcama Talebinde Bulunan Birim:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA YAPILACAK HARCAMANIN Gerekçesi ve hukuki dayanağı6245 Sayılı Harcırah Kanunu Konusu/ Nev'i/ NiteliğiYurtiçi Geçici Görev Yolluğu Miktarı150,25 Gerçekleştirme Süresi Gerçekleştirme Usulü… Tutarı veya Belirlenmişse Yaklaşık Maliyeti150,25 Kullanılabilir Ödenek Tutarı5.100,00 Ödeneğin Bütçe Tertibi38.95.00.01-01.3.2.00-2-03.3 Gerçekleştirme GörevlisiMustafa AYDIN AÇIKLAMALAR: PERFORMANS PROGRAMI-BÜTÇE İLİŞKİSİ Performans Hedefi Akademik ve idari personelin çalışma ortamları iyileştirilecek, bireysel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapılacaktır. Performans Hedef Kodu Bütçe Ekonomik Kodu (Dört Düzey) İlgili Hedefe Tahsis Edilen Ödenek Yıl içinde İlgili Hedef İçin Yapılan Harcama Toplamı Kalan Ödenek HARCAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER* Rektörlük Makamının 08.02.2013 Tarih ve 057 Sayılı Oluru ile 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında Harcama Yönetim Sistemine ilişkin proje ve uygulamalar hakkında Antalya'da yapılacak eğitime katılmak üzere görevlendirilen; Üniversitemiz Muhasebe Yetkilisi Çetin BALKAN’ın yolluk ve yevmiye masraflarının 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen görevin adı geçen görevli/görevliler eliyle yürütülmesi için, belirtilen bütçe tertibinden harcama yapılması/ yaptırılması, hususu olurlarınıza arz olunur. O L U R …/…/…. Teklif Eden YetkilininHarcama Yetkilisi İmzası : Adı Soyadı :Mustafa AYDIN Adı Soyadı :Hakan BAKKAL Ünvanı :Bilgisayar İşletmeni Ünvanı :Strateji Geliştirme Daire Başkanı * Harcamanın hangi birime ilişkin olduğu, miktarı, süresi vb hususlar ayrıntılı olarak yazılacaktır.

10 Stratejik Amaç Stratejik Hedef Performans Hedefi Faaliyet Açıklama 5 Üniversitemizin, ulusal ve uluslararası alanda kurumsal imajını ve marka değerini oluşturmak. 2 Akademik ve idari personelin motivasyonunu güçlendirecek ve gelişimlerini destekleyecek bir çalışma ortamı sunmak. 30 Akademik ve idari personelin çalışma ortamları iyileştirilecek, bireysel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapılacaktır. 30Çalışanların kişisel gelişimini destekleme faaliyeti HARCAMANIN PERFORMANS HEDEFİ İLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ Kaynak: SGDB web sayfasında yer alan ‘Stratejik Plan ve Performans Programı Hedef Kodları Listesi Uygulama: İlgili Performans hedefinin kodu yazılır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

11 ÖRNEKTİR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA TALİMATI Sayı:Tarih: Harcama Talebinde Bulunan Birim:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA YAPILACAK HARCAMANIN Gerekçesi ve hukuki dayanağı6245 Sayılı Harcırah Kanunu Konusu/ Nev'i/ NiteliğiYurtiçi Geçici Görev Yolluğu Miktarı150,25 Gerçekleştirme Süresi Gerçekleştirme Usulü… Tutarı veya Belirlenmişse Yaklaşık Maliyeti150,25 Kullanılabilir Ödenek Tutarı5.100,00 Ödeneğin Bütçe Tertibi38.95.00.01-01.3.2.00-2-03.3 Gerçekleştirme GörevlisiMustafa AYDIN AÇIKLAMALAR: PERFORMANS PROGRAMI-BÜTÇE İLİŞKİSİ Performans Hedefi Akademik ve idari personelin çalışma ortamları iyileştiştirilecek, bireysel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapılacaktır. Performans Hedef Kodu 30 Bütçe Ekonomik Kodu (Dört Düzey) İlgili Hedefe Tahsis Edilen Ödenek Yıl içinde İlgili Hedef İçin Yapılan Harcama Toplamı Kalan Ödenek HARCAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER* Rektörlük Makamının 08.02.2013 Tarih ve 057 Sayılı Oluru ile 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında Harcama Yönetim Sistemine ilişkin proje ve uygulamalar hakkında Antalya'da yapılacak eğitime katılmak üzere görevlendirilen; Üniversitemiz Muhasebe Yetkilisi Çetin BALKAN’ın yolluk ve yevmiye masraflarının 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen görevin adı geçen görevli/görevliler eliyle yürütülmesi için, belirtilen bütçe tertibinden harcama yapılması/ yaptırılması, hususu olurlarınıza arz olunur. O L U R …/…/…. Teklif Eden YetkilininHarcama Yetkilisi İmzası : Adı Soyadı :Mustafa AYDIN Adı Soyadı :Hakan BAKKAL Ünvanı :Bilgisayar İşletmeni Ünvanı :Strateji Geliştirme Daire Başkanı * Harcamanın hangi birime ilişkin olduğu, miktarı, süresi vb hususlar ayrıntılı olarak yazılacaktır.

12 PERFORMANS PROGRAMI - BÜTÇE İLİŞKİSİ Kaynak: SGDB web sayfasında yer alan ‘’Stratejik Plan ve Performans Programına Göre Birim Düzeyinde 2013 Mali Yılı Bütçesi (4 Düzey) ‘’ dosyası Uygulama: Birime ilişkin ödenekler görüntülenir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

13 PERFORMANS PROGRAMI - BÜTÇE İLİŞKİSİ Kaynak: SGDB web sayfasında yer alan ‘’Stratejik Plan ve Performans Programına Göre Birim Düzeyinde 2013 Mali Yılı Bütçesi (4 Düzey) ‘’ dosyası Uygulama: Birim bütçe ödenekleri içerisinde ilgili hedef ile ilişkilendirilen hedef kodu seçilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

14 PERFORMANS PROGRAMI - BÜTÇE İLİŞKİSİ Kaynak: SGDB web sayfasında yer alan ‘’Stratejik Plan ve Performans Programına Göre Birim Düzeyinde 2013 Mali Yılı Bütçesi (4 Düzey) ‘’ dosyası Uygulama: İlgili hedef için ayrılan bütçe ödeneği, ekonomik kodlamanın 4. düzeyinde kontrol edilir. Örneğin; SGDB’nın ilgili hedef için ayrılan bütçe ödeneği 2013 yılı için 9.000 TL’dir. 03.03.1.01 no’lu ekonomik koduna tahsis edilen ödenek 4.000 TL’dir. 4 düzeyde bütçe tertibi Hedefle ilişkilendirilen harcamaya ilişkin 4 düzeyde bütçe ödeneği İlgili hedef için SGDB’ye tahsis edilen toplam ödenek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

15 ÖRNEKTİR Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HARCAMA TALİMATI Sayı:Tarih: Harcama Talebinde Bulunan Birim:Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA YAPILACAK HARCAMANIN Gerekçesi ve hukuki dayanağı6245 Sayılı Harcırah Kanunu Konusu/ Nev'i/ NiteliğiYurtiçi Geçici Görev Yolluğu Miktarı150,25 Gerçekleştirme Süresi Gerçekleştirme Usulü… Tutarı veya Belirlenmişse Yaklaşık Maliyeti150,25 Kullanılabilir Ödenek Tutarı5.100,00 Ödeneğin Bütçe Tertibi38.95.00.01-01.3.2.00-2-03.3 Gerçekleştirme GörevlisiMustafa AYDIN AÇIKLAMALAR: PERFORMANS PROGRAMI-BÜTÇE İLİŞKİSİ Performans Hedefi Akademik ve idari personelin çalışma ortamları iyileştiştirilecek, bireysel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapılacaktır. Performans Hedef Kodu 30 Bütçe Ekonomik Kodu (Dört Düzey) 03.3.1.01 İlgili Hedefe Tahsis Edilen Ödenek 4.000 Yıl içinde İlgili Hedef İçin Yapılan Harcama Toplamı Kalan Ödenek HARCAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER* Rektörlük Makamının 08.02.2013 Tarih ve 057 Sayılı Oluru ile 11-15 Şubat 2013 tarihleri arasında Harcama Yönetim Sistemine ilişkin proje ve uygulamalar hakkında Antalya'da yapılacak eğitime katılmak üzere görevlendirilen; Üniversitemiz Muhasebe Yetkilisi Çetin BALKAN’ın yolluk ve yevmiye masraflarının 6245 Sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen görevin adı geçen görevli/görevliler eliyle yürütülmesi için, belirtilen bütçe tertibinden harcama yapılması/ yaptırılması, hususu olurlarınıza arz olunur. O L U R …/…/…. Teklif Eden YetkilininHarcama Yetkilisi İmzası : Adı Soyadı :Mustafa AYDIN Adı Soyadı :Hakan BAKKAL Ünvanı :Bilgisayar İşletmeni Ünvanı :Strateji Geliştirme Daire Başkanı * Harcamanın hangi birime ilişkin olduğu, miktarı, süresi vb hususlar ayrıntılı olarak yazılacaktır.

16 PERFORMANS PROGRAMI - BÜTÇE İLİŞKİSİ Kaynak: SGDB web sayfasında yer alan ‘’Stratejik Plan ve Performans Programına Göre Birim Düzeyinde 2013 Mali Yılı Bütçesi (4 Düzey) ‘’ dosyası Uygulama: İlgili hedefle ilişkilendirilen bütçe tertibi ekonomik kodun dördüncü düzeyinde takip edilecek, yıl içerisinde hedefe ilişkin yapılan tüm harcama tutarları bu tertip üzerinden düşülerek kalan ödenek tutarı bulunacaktır. Kullanılabilir ödenek tutarı ise tertip düzeyinde (ekonomik kodun 2. düzeyi) kontrol edilecektir. Uygulamanın amacı: İlgili mevzuatına göre hazırlanan 2013 yılı Performans Programı ile program yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan hedefler belirlenmiş ve bu hedeflere ilişkin faaliyetler oluşturularak; Üniversitemize tahsis edilen bütçe ödenekleri ve harcama birimlerinden gelen bilgiler doğrultusunda maliyetlendirilmiştir. İlgili hedeflerin mali gerçekleşmesinin sağlanması için faaliyet maliyetlerine ilişkin gerçekleşmelerin birimler bazında ekonomik sınıflandırmanın 4. düzeyinde takibi gereklidir. Çünkü; bir hedef için ayrılan ödeneğin aşılması, başka bir hedef için ayrılan ödeneğin eksiltilmesine sebep olacaktır. Bu durumda ise; Üniversitemiz yıl sonu performans göstergesi rakamlarında hedeflenen düzeye ulaşılamaması riski ile karşı karşıya kalınacaktır. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

17 ÖRNEKTİR PERFORMANS PROGRAMI - BÜTÇE İLİŞKİSİ Örneğin; SGDB’nın 03.3 nolu tertibi için kullanılabilir ödenek tutarı 5.100 TL dir. İlgili hedef için 03.03.1.01 no’lu ekonomik koduna tahsis edilen ödenek 4.000 TL dir. Yapılan harcama tutarı 150,25 TL’dir. Kalan ödenek tutarı ise 4000-105,25= 3.894,75 TL’dir. YAPILACAK HARCAMANIN Gerekçesi ve hukuki dayanağı6245 Sayılı Harcırah Kanunu Konusu/ Nev'i/ NiteliğiYurtiçi Geçici Görev Yolluğu Miktarı150,25 Gerçekleştirme Süresi Gerçekleştirme Usulü… Tutarı veya Belirlenmişse Yaklaşık Maliyeti 150,25 Kullanılabilir Ödenek Tutarı 5.100 Ödeneğin Bütçe Tertibi 38.95.00.01-01.3.2.00-2- 03.3 Gerçekleştirme GörevlisiMustafa AYDIN AÇIKLAMALAR: PERFORMANS PROGRAMI-BÜTÇE İLİŞKİSİ Performans Hedefi Akademik ve idari personelin çalışma ortamları iyileştiştirilecek, bireysel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar yapılacaktır. Performans Hedef Kodu 30 Bütçe Ekonomik Kodu (Dört Düzey) 03.3.1.01 İlgili Hedefe Tahsis Edilen Ödenek 4.000 Yıl içinde İlgili Hedef İçin Yapılan Harcama Toplamı 150,25 Kalan Ödenek 3.894,75 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

18 Tereddüte düşülen hususlarda iletişime geçilecek birim personeli Stratejik Plan – Performans Programı İşlemleri İlknur TUNÇ - Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı / 5144 Ön Mali Kontrol İşlemleri Gülsen AKTÜRK - Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı / 5144 Bütçe Uygulamaları Mustafa AYDIN – Bütçe Hazırlama ve Uygulama Görevlisi / 5146


"Harcamaların Stratejik Plan ve Performans Programı İle İlişkilendirilmesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından, performans programında yer alan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları