Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORU 3: AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORU 3: AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde."— Sunum transkripti:

1 SORU 3: AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır? A. 18 B. 19 C. 20 D. 21 ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 1: Taşıt kullanma sürelerine hangi sürücülerin uyması zorunludur? A. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu taşıt sürücüleri B. Sadece yolcu taşıyan taşıt sürücüleri C. Sadece ticari amaçla yük taşıyan taşıt sürücüleri D. Özel araçlar ve iş makinesi kullananlar SORU 2: AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dâhil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşmayan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde çalışan sürücülerin yaşları en az kaç olmalıdır? A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

2 SORU 6: Ticari amaçla yük ve yolcu taşıyan motorlu araç sürücülerinin 9 saatlik günlük taşıt kullanma süresi herhangi bir hafta içinde kaç kez 10 saate çıkarılabilir? A. 1 B. 2 C. 3 D. Çıkarılamaz SORU 4: Uluslararası karayolu taşımacılığında, aşağıdakilerden hangisi ile yapılan taşımalar için AETR hükümleri uygulanır? A. Güzergâhı 50 km yi aşmayan ve tarifeli seferler ile yapılan yolcu taşımada kullanılan taşıtlarla yapılan taşımalar B. Tıp amaçlı özel taşıtlar C. Müsaade edilen hızı saatte 30 km yi aşmayan taşıtlar D. Düzenli yolcu taşımacılığında kullanılan taşıtlar ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 5: AETR'ye göre; herhangi bir onbeş günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? A. 70 B. 90 C. 120 D. 150

3 SORU 9: Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? A. 5 B. 8 C. 9 D. 11 SORU 7: Ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? A. 2,5 B. 3,5 C. 4,5 D. 5,5 ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 8: AETR’ ye göre sürücünün haftalık araç kullanma süresi en fazla ne kadar olabilir? A. 45 saat B. 50 saat C. 54 saat D. 56 saat

4 SORU 12: AETR’ ye göre sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi içerisinde alınacak mola süresi kaç dakikadan az olamaz? A. 10 B. 15 C. 20 D. 30 SORU 10: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre; herhangi bir on beş günlük sürede, toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? A. Altmış saat B. Yetmiş saat C. Seksen saat D. Doksan saat ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 11: “Düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı söz konusu olduğunda şoförler………. süreyle araç kullanabilirler, araç kullanma süresinden sonra……… hafta tatilini kullanmak zorundadırlar.” Yukarıdaki boşluğu doldurunuz. A. 7 gün - 2 günlük B. 10 gün - 2 günlük C. 12 gün - 1 günlük D. 12 gün - 2 günlük

5 SORU 15: AETR’ ye göre, molalar günlük dinlenme süresi olarak sayılır mı? A. Sayılır. B. Sayılmaz. C. 45 dakikanın üzerinde ise sayılmaz. D. 15 Dakikanın üzerinde ise sayılır SORU 13: Sürekli olarak 4,5 saatlik araç kullanma süresi sonunda alınacak mola süresi en az kaç dakika olmalıdır? A. 30 dakika B. 35 dakika C. 45 dakika D. 60 dakika ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 14: Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır? A. 9 saat, 5 saat, 30 dakika B. 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika C. 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika D. 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika

6 SORU 18: Şoförlerin her 24 saat içerisindeki 11 saatlik kesintisiz dinlenme süresi bölünmüş ise ne yapılır? A. Herhangi bir şey yapılmaz. B. Bu süreye 1 saat eklenerek 12 saate çıkartılır. C. Bu süreye 2 saat eklenerek 13 saate çıkartılır. D. Bu süreye 3 saat eklenerek 14 saate çıkartılır. SORU 16: AETR' ye göre; her otuz saatlik süre boyunca taşıt en az iki sürücü tarafından kullanılıyorsa her bir sürücü kaç saat kesintisiz dinlenme süresi kullanır? A. 8 B. 9 C. 10 D. 11 ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 17: I- Şoförler her 24 saat içerisinde 11 saat kesintisiz dinlenecektir. II - Hafta tatili en az 24 saattir. Yukarıda verilen bilgilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. I doğru II yanlış B. I yanlış II doğru C. Her ikisi de doğru D. Her ikisi de yanlış

7 SORU 21: Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere en fazla kaç ayrı süre halinde kullanılabilir? A. 1 B. 3 C. 4 D. 5 SORU 19: Şoförlerin hangi durumlarda günlük dinlenme süreleri kesintiye uğrayabilir? A. Araçlarının feribotla veya trenle taşınması durumunda B. Araçlarının arızalarıyla uğraşması durumunda C. Aracın yüküyle uğraşması durumunda D. Çalışmaksızın iş yerinde hazır beklemesi durumunda ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 20: “Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine İlişkin Avrupa Anlaşması” (AETR)’na göre; yirmi dört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz toplam kaç saattir? A. 5 saat B. 6 saat C. 11 saat D. 24 saat

8 SORU 24: "AETR Sözleşmesine göre, dinlenme süreleri haftalık dinlenmeye eklenerek kesintisiz toplam kırk beş saate uzatılır.” Bu dinlenme süresi taşıtın veya sürücünün normal olarak üslendiği yerden başka bir yerde kullanılacaksa kesintisiz en az kaç saate indirilebilir? A. 24 Saat B. 30 Saat C. 36 Saat D. 48 Saat SORU 22: AETR Sözleşmesine göre; göre sürücü gün içerisinde araç kullanırken 2 saat mola vermiştir. Bu durumda sürücünün günlük dinlenme süresinde ne gibi bir değişiklik olur? A. Bir değişiklik olmaz. B. Günlük dinlenme süresi 2 saat azaltılır. C. Günlük dinlenme süresi 1 saat azaltılır. D. Günlük dinlenme süresi 2 saat arttırılır. ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 23: Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre, şoförler 11 saatlik dinlenme sürelerini biri en az 8 saat kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılabilirler. Bu durumda günlük dinlenme süresine kaç saat daha eklenerek kaç saate çıkartılır? A. 1 Saat eklenerek 12 Saate çıkartılır. B. 2 Saat eklenerek 13 Saate çıkartılır. C. 3 Saat eklenerek 14 Saate çıkartılır. D. 4 Saat eklenerek 15 Saate çıkartılır.

9 SORU 27: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, aracın en az iki şoförle kullanılması durumunda her 30 saatlik sürede, her bir şoförün en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmesi gerekmektedir? A. 6 saat B. 8 saat C. 10 saat D. 11 saat SORU 25: Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşması (AETR)'na göre, bir sürücünün haftalık dinlenme süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 8 saat B. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra 10 saat C. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün D. 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 26: Bir sürücünün 24 saatlik bir çalışma gününde toplam araç kullanma süresi, kesintisiz araç kullanma süresi ve bu ikisinin arasında vermesi gereken mola ne kadardır? A. 9 saat, 5 saat, 30 dakika B. 8 saat, 4,5 saat, 30 dakika C. 9 saat, 4,5 saat, 45 dakika D. 9 saat, 4,5 saat, 30 dakika

10 SORU 30: Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre; sürücülerin her 24 saat içinde 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi vardır. Bu süre biri en az 8 saati kesintisiz olmak üzere iki veya üç ayrı süre halinde kullanılırsa günlük dinlenme süresi 1 saat daha eklenerek en fazla kaç saate çıkartılır? A. 10 B. 11 C. 12 D. 14 SORU 28: "Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışma Sürelerine ilişkin Avrupa Anlaşması" (AETR)'na göre kesintisiz günlük dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düşürülebilir? A. 7 B. 8 C. 9 D. 10 ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 29: AETR’ ye göre; aracın en az iki şoförle kullanılması halinde her 30 saatlik sürede her bir şoför en az kaç saat kesintisiz olarak dinlenmek zorundadır? A. 7 B. 8 C. 10 D. 12

11 SORU 33: Taşıt şoförlerinin, araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren ne kadar süreyle araçlarında muhafaza etmeleri gerekmektedir? A. 15 gün B. 1 ay C. 3 ay D. 6 ay SORU 31: Takograf kayıtlarının muhafaza edilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Sürücü son otuz günlük takograf kayıtlarını aracında muhafaza etmek zorundadır. B. İşletenler veya firma yetkilileri 5 yıllık takograf kayıtlarını muhafaza etmek zorundadırlar. C. Sürücü 1 aylık süresi dolan kayıtları işletene veya firma yetkilisine teslim etmek zorundadır. D. İşleten veya firma yetkilisi 30 günlük yasal süresini dolduran takograf kayıtlarını imha ettiğinde bunu bir tutanak ile kayıt altına almak zorundadır. ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ SORU 32: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, arızalı takoğraf cihazı bulunan araçla trafiğe çıkan şoförlere hangi ceza uygulanır? A. İdari para cezası, 20 ceza puanı ve eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. B. Sadece eksikliği giderilinceye kadar trafikten men cezası uygulanır. C. Sadece idari para cezası uygulanır. D. Sadece 20 ceza puanı cezası uygulanır.

12 SORU 34: Aşağıdakilerden hangisi takograf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile araçlarında bulundurmak zorundadır? A. Sadece kamyon şoförleri B. Sadece otobüs şoförleri C. Sadece tır şoförleri D. Ticari amaçla yük ve yolcu taşıması yapan bütün şoförler. ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ


"SORU 3: AETR Sözleşmesine göre, varsa römork veya yarı römorklar dahil, müsaade edilen azami ağırlığı 7,5 tonu aşan taşıtlarda yük taşımacılığı işinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları