Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü P.Ceren PAKMAN Araştırmacı

2 DÖNER SERMAYE KAYNAKLI YAPILACAK ALIMLARDA 4734 SAYILI KANUNUN 62/ı MADDESİNİN UYGULANMASI 4734 SAYILI KANUNUN 62/ı MADDESİNİN UYGULANMASI

3 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre; * Açık İhale Usulü * Açık İhale Usulü * Belli İstekliler arasındaki İhale Usulü * Belli İstekliler arasındaki İhale Usulü temel ihale usulleridir. temel ihale usulleridir. Ancak temel ihale usullerinden biri ile alım yapılamadığı hallerde (Kanunda belirtilen özel hallerde) diğer usul ve yöntemlerle alım yapılabilmektedir.

4 “Bu Kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin % 10 unu Kamu İhale Kurulu’nun uygun görüşü olmadıkça aşamaz. ” sadece 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin (ı) bendinde, sadece 21/f ve 22/d maddelerine göre yapılacak alımlara sınırlama getirilmiştir. Ancak 21 ve 22 nci maddenin diğer bentlerine ise herhangi bir sınırlama getirilmemiştir.

5 Ödenek hesaplamalarında; Ödenek hesaplamalarında; * MAL ALIMI * MAL ALIMI * HİZMET ALIMI * HİZMET ALIMI * YAPIM İŞLERİ * YAPIM İŞLERİ için ayrılan ödenekler ayrı ayrı değerlendirilecektir. için ayrılan ödenekler ayrı ayrı değerlendirilecektir. UYGUN GÖRÜŞ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

6

7

8 * Bütçede MAL ve HİZMET alımları için öngörülen ÖDENEK TUTARI; Kanunun, 21 / f bendi : 110.257.-TL ve 22 / d bentlerinde yer alan parasal limitlerin Büyükşehir Belediyesi sınırları: 33.076.-TL Diğer idareler : 11.021.-TL TOPLAMINI * YAPIM İŞLERİNDE ise öngörülen ÖDENEK TUTARI; Kanunun, 22 / d bendinde yer alan parasal limiti Büyükşehir Belediyesi sınırları:33.076.-TL Diğer idareler: 11.021.-TL GEÇMEMESİ halinde %10 ORANININ AŞILMASI İÇİN Kamu İhale Kurumundan UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ.

9 ÖRNEK : 1

10 Kamu İhale Kurumundan UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ. Kurum bütçesindeki mal alımı ödenek tutarı kadar harcama yapabilir. ÖRNEK : 1

11 * Bütçede MAL ve HİZMET alımları için öngörülen ÖDENEK TOPLAMININ %10’u Kanunun, 21 / f bendi : 110.257.-TL ve 22 / d bentlerinde yer alan parasal limitlerin Büyükşehir Belediyesi sınırları: 33.076.-TL Diğer idareler : 11.021.-TL TOPLAMININ ALTINDA KALMASI * YAPIM İŞLERİNDE ise öngörülen ÖDENEK TOPLAMI’nın % 10’u Kanunun, 22 / d bendinde yer alan parasal limitin Büyükşehir Belediyesi sınırları:33.076.-TL Diğer idareler: 11.021.-TL ALTINDA KALMASI halinde Bu maddelerde belirtilen parasal limitlere kadar olan harcamalar için %10 ORANININ AŞILMASI İÇİN Kamu İhale Kurumundan UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ.

12 ÖRNEK : 2

13 Kamu İhale Kurumundan UYGUN GÖRÜŞ ALINMASI şartı ARANMAZ. Kurum 21/f ve 22/d maddelerinde belirtilen parasal limitlerin TOPLAMI Kadar Harcama Yapabilir. ÖRNEK : 2

14 1- 05.06.2008 tarih ve 4211 sayılı Genelge (Genelge No: 2008/42) KONU İLE İLGİLİ GENELGELER :

15 TEŞEKKÜR EDERİM T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Uygulama Daire Başkanlığı P. CEREN PAKMAN


"T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Daire Başkanlığı Düzenleme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları