Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McKay and Leigh,Growth Factors,1993 GF etkileri -GF ler hücre bölünmesi,farklanması ve hücre göçünü uyarır veya inhibe ederler. -Diğer faktörlerle birlikte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McKay and Leigh,Growth Factors,1993 GF etkileri -GF ler hücre bölünmesi,farklanması ve hücre göçünü uyarır veya inhibe ederler. -Diğer faktörlerle birlikte."— Sunum transkripti:

1 McKay and Leigh,Growth Factors,1993 GF etkileri -GF ler hücre bölünmesi,farklanması ve hücre göçünü uyarır veya inhibe ederler. -Diğer faktörlerle birlikte iken eklenme,birlikteçalışma, etkiyi arttırma veya ters etki yapma tarzında çalışabilirler. Bu etkiler kendi etkilerinden beklenmeyecek bir şekilde farklanma ile sonuçlanmaz. -Aynı doku veya hücre üzerine değişik zaman ve/veya konsantrasyonda farklı etki gösterebilirken, değişik doku ve hücrelerde de farklı etki yapabilirler.

2 McKay and Leigh,Growth Factors,1993 GF etkileri
-GF ler antagonistlere, inhibitörlere, protein bağlanmasına, proteolitik bozunmaya, reseptör çözünmesine, reseptörlerinin up ve down (arttıracak ve azaltacak şekilde) regülasyonuna ve sekresyonlarını engelleyen mutasyonlara duyarlıdır. -GF ler kendi veya diğerlerinin transkripsiyonunu up veya down regüle edebilirler. - GF ler kendi veya diğer lerinin reseptörlerini up veya down regüle edebilirler.

3 -Bazı GF ler ve/ veya mRNAları hızla yapılır ve yıkılırlar.
McKay and Leigh,Growth Factors,1993 GF etkileri -Bazı GF ler ve/ veya mRNAları hızla yapılır ve yıkılırlar. -mRNA veya protein stabilizasyon veya degredasyonu yaratabilir ve bu olaya duyarlılık gösterebilirler. -Bazı GF ler plazma membranına girdiğinde aktiftir. -Bazıları dimer veya oligomer oluşturarak aktive olur ve subunit yapılarına göre bio-aktiviteleri değişebilir,hatte ters bile olabilir.

4 -Aktivite göstermeleri için matriks moleküllerine gereksinim vardır.
GF etkileri -Yapılarında proteolitik aktivasyon gerektiren kısmen aktif veya inaktif halde prekursorlerden oluşabilirler. -Aktivite göstermeleri için matriks moleküllerine gereksinim vardır. -Aktivasyonları için Bazıları N-, O- veya heriki glikozilasyon formu, bazıları ise fosforilasyon gerektirir.

5 Büyüme faktörlerinin sınıflandırılması Klasik olarak üç grupta incelenmektedirler. Bunlar: 1. Hücre bölünmesi ve/veya gelişmesini destekleyenler; IGF-I, EGF, aktivinler, inhibinler gibi, 20 den fazla faktör bu gruba girmektedir. Reseptörleri zarı geçen hücre içinde tirozin kinaz bölümü taşıyan yapılardır. 2. Makrofajlar ve lenfositler tarafından üretilenler(Sitokinler):Bağışıklık sistemini düzenlenmesinde rol alırlar. Bu grupta da 20 den fazla faktör vardır.Örn.PDGF 3. Alyuvar ve akyuvarların çoğalma ve olgunlaşmasını düzenleyen koloni uyarıcı faktörler(CSF)dir. Örn.GM-CSF, G-CSF, M-CSF gibi. Sitokinler ve CSF lerin reseptörlerinin hücre içinde kendi tirozin kinaz bölümü yoktur. Toplam olarak 50 nin üzerinde büyüme faktörü vardır. ( Ganong,Tıbbi Fizyoloji,2002 )

6 Büyüme faktörleri ve Reseptörleri(Almaçları) Polipeptid büyüme faktörleri yağdan çok suda çözünürler, bu nedenle plazma membranına diffüze olamazlar. Hücrelerle iletişimleri hücre yüzeyindeki reseptörleri aracılığıyla sağlanır. Hücrenin büyüme faktörüne olan ilgisi gerek hücre içi gerekse dışından alınan uyarılarla hücre yüzeyindeki reseptörlerin sayısal ve bağlama kapasitelerindeki değişmelerle farklanabilir, bu durumlar “UP-REGULATİON” VEYA “DOWN-REGULATİON” DİYE TANIMLANAN SONUÇLARA YOL AÇABİLİR (Alison and Sarraf,1994)

7 VEGF- vasküler epidermal büyüme faktörü Büyüme faktörleri Hücreler arasında sinyal iletimini sağlayan peptid faktörlerdir. Yapısal benzerlik gösterenler aile tanımı altında toplanırlar. Bazı büyüme faktörlerinin açılımları ve etkileri EGF-epidermal growth factor,epidermal büyüme faktörü TGF- alfa,beta - transforming growth factor,dönüştürücü bf alfa,beta TFF- trefoil faktör(müsinle ilgili gastrointestinal peptid ailesindendir) HGF- hepatocyte growth factor,karaciğer büyüme faktörü Ghrelin- EGF büyüme faktörü ailesinden, GİS de etkili NGF-nerve growth factor, sinir büyüme faktörü IGF-Insulin like growth factor, insülin benzeri büyüme faktörü VEGF-vascular endothelial cell growth factor PDGF-platelet-derived growth factor FGF-fibroblast growth factor M-CSF(CSF-1)- macrophage colony stimulating factor TNF- tumor necrosis factor

8 Büyüme faktörlerine ait süper aileler McKay and Leigh,GrowthFactors1995
1. Büyük peptidler içeren süper aileler 1.1.Sistin bağlı süper-süper aileler: NGF(sinir B.F) ailesi, PDGF(plaketlerden kaynaklanan B.F ) ailesi, VEGF(vasküler endotelyal B.F) ailesi, TGF(Dönüştürücü B.F.- beta ailesi 1.2.EGF süper ailesi: EGF ailesi, HB(heparin bağlayan)-EGF ailesi 1.3. Dört sarmal demetli süper aile: IL-6 ailesi, GH ailesi, IL-2 ailesi 1.4. Diğer büyük peptidli aileler: FGF (fibroblast B.F.) ailesi, IGF (İnsülin benzeri B.F) ailesi, IL-1 ailesi, IL-4 ailesi, Pleiotrofin (PTN) ailesi, SCF (kök hücre faktörü) ailesi, TNF ailesi

9 Büyüme faktörlerine ait süper aileler McKay and Leigh,GrowthFactors1995
2. Özgün büyük peptid faktörler: ANG(anjiogenin), CT (kolera toksin) , HGF-LP(hepatosit büyüme faktörü benzeri protein), IFN (alfa,beta 1, gama ), IL (3,5,9,10,11,14) gibi 3. Küçük indüklenebilir faktör kemokin ailesi: limpotactin, pulcuk temel proteini gibi 4. Küçük peptid faktörler aileleri: Bombesin ailesi, propiomelanokortin ailesi 5.Özgün küçük peptid faktörler: Anjiotensin II, bradikinin, kolesistokinin, epitelin 1 ve 2,gastrin vazopressin gibi 6. Peptid yapılı olmayan büyüme faktörü olarak tanımlanan yapılar: antibiotikler, kortikosteroidler, lökotrienler, forbol esterleri, prostaglandinler gibi

10 Büyüme faktörlerinin etkilerine göre ayrımı 1
Büyüme faktörlerinin etkilerine göre ayrımı 1. NORMAL BÜYÜME EGF, NGF, CSF, MGF, TCGF(IL-2) 2. YARA TAMİRİ PDGF, FGF, HGF, EGF, TGF 3. NEOPLASTİK BÜYÜME SGF, TGFs, EGF, TAF

11 IGF-I(Somatomedin C) otokrin ve parakrin yolla etkilidir
IGF-I(Somatomedin C) otokrin ve parakrin yolla etkilidir. Büyüme hormonu kemikte epifizeal tabakaya etki yapınca IGF-I e duyarlı hale gelir ve aynı zamanda salgılamaya da başlar, kondrosit hücre bölünmesine etki yapar. IGF-I fetal sinir sistemi gelişiminde de etkilidir. IGF-II prenatal dönemde mitojenik etkili bir faktördür. Bu nedenle, bu büyüme faktörü ailesi özellikle IGF-I reseptörü aşırı hücre proliferasyonu ile ilgili hastalıklar ve kanserde yeni tedavi ajanları için çok iyi bir hedef olmaktadır,

12 Issue: Volume 266, Number 2 Date: April 2002 Pages: Influences of stroma-derived growth factors on the cytokine expression pattern of human breast cancer cell lines Archives of Gynecology and Obstetrics Influences of stroma-derived growth factors on the cytokine expression pattern of human breast cancer cell lines K. Hirtenlehner , M. Pec A3, E. Kubista A2, C. F. Singer A2 A1 Department of Obstetrics and Gynecology, University of Vienna Medical Center, Waehringer Guertel 18-20, A-1090 Vienna, Austria Tel.: , Fax: A2 Division of Special Gynecology, University of Vienna Medical Center and Ludwig Boltzmann Institute of Clinical Experimental Oncology, Vienna A3 Hospital Ntra.Sra. de Candelaria, Unidad de Investigación, E Sta. Cruz de Tenerife, Spain Abstract: Abstract Tumor growth and local invasion are greatly dependent on the malignant potential of a tumor cell, but are also significantly modulated by a variety of local factors. These factors comprise cytokines, growth factors and extracellular matrix proteins (ECM), which act through a complex system of auto-, para- and juxtacrine interactions. Some factors are produced by the malignant cell itself, others are expressed by adjacent tumor stroma, migrated inflammatory cells, or resident macrophages. We have investigated the influences of cytokines and growth factors known to be expressed by tumor stroma on the cytokine expression pattern of three human breast cancer cell lines of different malignant potential. MCF-7, T47D and MDA-MB-231 were incubated with human recombinant TNF-!, IGF-I, IGF-II, bFGF, HGF or G-CSF and the pattern of tumor-cell-derived TGF-#1, bFGF, IL-1! and VEGF was analyzed. Among the three cell lines used we observed a heterogenous response to stromal cytokines by measuring above mentioned factors in the cell culture's supernatants, but no clear correlation between malignant potential and cytokine expression pattern seemed obvious. We hypothesize that local growth factors may have a significant modulatory effect on malignant behavior in vivo. We conclude that this effect might depend on individual responses and on the differentiation state of tumor cells. Keywords: Key words Breast cancer · Cell lines · Cytokine expression · Stroma-derived growth factors

13 Archives of Dermatological Research Publisher: Springer-Verlag Heidelberg ISSN: DOI: /s Issue: Volume 288, Number 3 Date: March 1996 Pages: Cytokines and growth factors influence hair growth in vitro. Possible implications for the pathogenesis and treatment of alopecia areata Rolf Hoffmann A1, Wolfgang Eicheler A1, Andrea Huth A1, Elke Wenzel A1, Rudolf Happle A1 A1 Department of Dermatology, Philipp University, Deutschhausstrasse 9, D Marburg, Germany Archives of Dermatological Research Publisher: Springer-Verlag Heidelberg ISSN: DOI: /s Issue: Volume 288, Number 3 Date: March 1996 Pages: Cytokines and growth factors influence hair growth in vitro. Possible implications for the pathogenesis and treatment of alopecia areata Rolf Hoffmann A1, Wolfgang Eicheler A1, Andrea Huth A1, Elke Wenzel A1, Rudolf Happle A1 A1 Department of Dermatology, Philipp University, Deutschhausstrasse 9, D Abstract: Abstract Factors that influence the growth of the anagen hair follicle or initiate the switch to a catagen growth pattern have so far not been definitely determined, but there is increasing evidence that cytokines and growth factors play an important role during these processes. Recently we detected an aberrant in situ expression pattern of cytokines of the Th1 type (IFN%, IL-2) plus IL-1# expression in untreated alopecia areata (AA), and a switch to high levels of IL-10 TGF-# 1 expression after successful treatment with the contact allergen diphenylcyclopropenone (DCP). Hence the question arose as to whether cytokines are able to arrest hair growth and whether IL-10 or TGF# 1 have the capacity to antagonize this process. Using whole-organ cultures of microdissected human hair follicles we studied the effect of a panel of cytokines and growth factors on hair growth and on the gross morphology of the hair follicles in vitro. IL-2, IL-10 and IFN-% had no effect in this regard, whereas TGF#1 partially inhibited hair growth and EGF, TNF! and IL-1# completely abrogated it. EGF and TNF! induced the formation of a club-like hair follicle, similar to catagen morphology of the hair bulb, whereas hair follicles grown in the presence of IL-1# or TGF#1 showed no particular morphological changes. We conclude that cytokines and growth factors are pivotal regulators of hair growth at least in vitro. IL-1 is suggested as playing an important role during the pathogenesis of AA. Possible mediators of therapeutic contact dermatitis (IL-10, TGF#1, TNF!, PGE2) are, at least in vitro, not able to antagonize the IL-1#-triggered hair growth inhibition. Therefore, we infer that these mediators rather 'modulate' the immune response in AA. Keywords: Key words Alopecia areata · Hair growth · Cytokines · Growth factors

14 TGF-α - Sitokin yapılı bir proteindir - Yapısal olarak EGF ye benzer
- EGF reseptörü (EGF-R) ne bağlanır TGF-α’ nın biyolojik etkinliği EGF ye benzer TGF-α asit/pepsin etkisiyle aktivite kaybına uğradığı için bu çalışmada ME formunda kullanılmıştır * Kan akımının düzenlenmesinde * Yeni damar ve yumuşak doku oluşumunda * GİS’in mide asit sekresyonunu inhibe etmede, mukus sekresyonunu arttırarak mide mukoza bütünlüğünü korumada * Fibroblast, keratinosit ve epitel hücrelerinin çoğalmasını arttırarak hücre üretimini dolayısıyla yara iyileşmesini hızlandırmada önemli rol oynar (Roitt ve ark. 1996; Murphy 1988; Gan ve ark 1987; Schultz ve ark 1987; Konturek ve ark 1992)

15 E.Solheim,Growth factors in bone, ınt orthopedics,22: ,1998 Summary. Bone contains several growth factors, including bone morphogenetic proteins (BMPs), transforming growth factor beta (TGF-#), insulin-like growth factors I and II (IGF-I and IGF-II), platelet derived growth factor (PDGF) and basic and acidic fibroblast growth factor (bFGF and aFGF). Spatial and temporal variations in the expression and secretion of the various growth factors have been demonstrated in osteoblastic cultures and in various experimental and clinical in vivo models, including fracture healing in humans. Local application of various growth factors influences proliferation, differentiation and protein synthesis in osteoblastic cultures and bone formation in different animal models, including experimental fractures and skeletal defects. The BMPs are the only growth factors known to provoke bone formation heterotopically by making undifferentiated mesenchymal cells differentiate into osteoblasts (osteoinduction). BMPs and other growth factors, soon to become commercially available for clinical use, need a delivery system for their sustained release, as the factors are otherwise rapidly absorbed. Some existing systems inhibit bone formation by inducing chronic inflammation or physically by unresorbed carrier obstructing bone formation. New delivery systems are being investigated.

16 matrisian ve hogan,1990 TGF beta nın kemikte etkisi Sentez Çözülme Osteoblast PTH Osteoklast Prokollajenaz → © ¤ ¤ Lizozomal enzimler TIMP ↓ ¤ asit pH PA PA Latent TGFbeta TGF beta ↓ ↓ prokollajenaz ---kollajenaz Tip I kollajen ← latent tgf beta---- aktif TGF beta fibronektin Yeni sentezlenen matriks Mineralize matriks PA-plazminojen aktivatörü, TIMP-doku spesifik metalloproteinaz inhibitörü

17 EGF nin Etkileri EGF farklılaşma ve büyümeyi etkileyerek organizmanın gelişiminde rol oynar. Fötal hayatta etkili olarak akciğer,GİS, karaciğer,pankreas, böbrek kapsülü ve perikardium gibi dokuların oluşumunda yer alırken, tiroid,adrenal ve meme bezlerinin gelişimini stimüle eder. Doğumdan sonra da etkisi devam eder. Yenidoğan farelerde diş çıkmasında ve göz kapağıaçılmasında etkilidir. Ayrıca yetişkinde gastrik asit sekresyonunu inhibe ederken, GH,prolaktin,ACTH gibi hipofiz hormon sekresyonunu uyarır. EGF nin büyümedeki rolünün yanısıra yetişkinde de yara tamirinde ve mitojenik etkisi nedeniyle tümör oluşumunda da etkileri vardır.

18 Kemirgenler ve insan vücut sıvılarında EGF miktarları Sıvı Yaklaşık EGF konsantrasyonu ng/ml Sıçan Fare İnsan Tükürük İdrar Süt _ Plazma < (erkek) <0.01 Mide sıvısı Pankreatik sıvı Duodenal sıvı Safra prostatik sıvı < seminal sıvı göz yaşı ter

19 EGF-Hormon etkileşimi (
EGF-Hormon etkileşimi ( *mRNA düzeyi de etkilenenler) Doku tiroid androjen östrojen glukokortikoit retinoik asit SMG EGF* EGF EGF EGF Böbrek +EGF* EGF EGFR * İdrar +EGF EGF karaciğer +EGFR * +EGFR Deri EGF,+EGFR Göz EGF Meme bezi+EGFR Akciğer EGFR EGFR * Uterus EGF *,,+EGFR * Prostat EGF,+EGFR

20 Transforming growth factor beta in cardiovascular development and function, Cytokine & Growth Factor Reviews, Volume 14, Issue 5, Pages (October 2003) Mohamad Azhar, Jo El J. Schultz, Ingrid Grupp, Gerald W. Dorn, II , Pierre Meneton, Daniel G. M. Molin, Adriana C. Gittenberger-de Groot and Thomas Doetschman Insulin resistance in adipose tissue: direct and indirect effects of tumor necrosis factor-[alpha], Cytokine & Growth Factor Reviews, Volume 14, Issue 5, Pages (October 2003) Hong Ruan and Harvey F. Lodish Growth factors today Gentilini P. TUMORI: S7-S10 Suppl. S MAY-JUN Document type: Article Language: Italian Cited References: Times Cited: 0 KeyWords Plus: COLONY-STIMULATING FACTOR, ACUTE LYMPHOBLASTIC-LEUKEMIA, ACUTE MYELOGENOUS LEUKEMIA, ACUTE MYELOID-LEUKEMIA, RANDOMIZED PHASE-III, CLINICAL-PRACTICE GUIDELINES, PLACEBO-CONTROLLED TRIAL, INDUCTION CHEMOT

21 Doku yara iyileşmesindeki fazlar Enflamasyon fazı Hücre çoğalması Yeniden oluşum 0-3 gün gün gün -6 ay Epitelin yenilenmesi Yeni epitel oluşumu Damarsızlaşma Trombosit agregasyonu Granülasyon dokusu Granüler doku kaybı Kanın pıhtılaşması Yeni damar oluşumu Yeni bağ doku oluşumu Enflamasyon hücresi Fibroblast göçü ve çoğalması Yara izi oluşumu Fibrinolizis Kollajen liflerin çoğalması Vazodilatasyon Ekstrasellüler matriks oluşumu Kompleman aktivasyonu Bradikinin oluşumu

22 Çeşitli Yaraların İyileşme Fazlarında Etkili Olan Büyüme Faktörleri enflamasyon hücre çoğalması yeniden oluşum TGF-beta TGF-beta TGF-beta PDGF PDGF PDGF FGF EGF FGF TFF EGF, TGF-alfa HGF HGF VEGF

23 Hücre koruyucu faktörler
MİDE MUKOZASININ KORUNMASI Hücre koruyucu faktörler a.İç kaynaklı koruyucular ( örn. Büyüme faktörleri..) b.Dış kaynaklı koruyucular ( örn. Bazı koruyucu ilaçlar, peptitler...) Akut ve kronik korumada yapısal ve fonksiyonel hedefler Akut korumada Kronik korumada * Mikrovaskülaritenin korunması, * Mukus ve bikarbonat sekresyonunun ↑ * Kan akımının devamlılığının sağlanması * Hücre çoğalması * Vazoaktif ürünlerin salınımı, * Mukozal bariyerin korunması * Serbest radikal süpürücüler * Asit salgısının ↓ Biyokimyasal yapılar Çeşitli serbest radikal süpürücüler ( örn. GSH..) (Szabo ve Pihan 1987)

24 MİDE ÜLSERİNİN İYİLEŞMESİNDE BÜYÜME FAKTÖRLERİ
* Gastrik ülserlerin iyileşmesinde epitelyal yapıların ve konnektif dokunun yeniden oluşturulması gerekir. Bu konuda etkili olan büyüme faktörleri; EGF PDGF TGF-α bFGF HGF VEGF TFFs TGF-β ( Milani ve Calabro 2001)

25 DENEYSEL ÜLSER OLUŞTURMA MODELLERİ
* Stres ülser modelleri * Kimyasal maddelerle ülser oluşturma * Pilor bağlanmasıyla ülser oluşturma * Mide iskemisi/ iskemi-reperfüzyon ile ülser oluşturma

26 * Uzm. Dr. - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜNÜN (EGF) MİDE MUKOZASI LİPİD PEROKSİDASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSݶ K. Gonca Akbulut* Bilge Gönül** Ali Türkyılmaz*** Nevin Çelebi**** * Uzm. Dr. - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı ** Prof. Dr. - Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı *** Araş. Gör. - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, **** Prof. Dr. - Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Ankara

27 Tablo 1. Sağlam rat grubu ve stres uygulanan ratlarda EGF ile tedavi gruplarına göre mide malondialdehid (MDA) ve glutatyon (GSH) düzeyleri (ortalama  standart hata) MDA (nmol/g.doku) GSH (mol/g.doku) Sağlam (n: 10)   0.2 Stres Tedavisiz (n:10)   0.5 İntragastrik EGF (n:10)   0.6 SF (n:10)   0.4 İntraperitoneal EGF (n:10)   0.5 SF (n:10)   0.5

28 Akbulut ve ark.,2002

29 Akbulut ve ark. ,2002

30 BİLGE GÖNÜL1, GONCA AKBULUT1,
ORAL TGF FORMÜLASYONUNUN OKSİDAN SİSTEMLE İLİŞKİSİNİN MİDE TBARS VE GSH DÜZEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI BİLGE GÖNÜL1, GONCA AKBULUT1, ÇİĞDEM ÖZER1, GÜLAY YETKİN2, NEVİN ÇELEBİ2 Gazi Üniversitesi, 1 Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD, 2 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD, Ankara

31 Bu çalışmanın bulguları,
ORAL TGF FORMÜLASYONUNUN OKSİDAN SİSTEMLE İLİŞKİSİNİN MİDE TBARS VE GSH DÜZEYLERİ İLE ARAŞTIRILMASI Bu çalışmanın bulguları, TGF α nın mikroemülsiyon dozaj formunun 2 gün uygulanmasının aspirinle oluşturulan ülser iyileşmesinin hızlanmasında yararlı olduğunu ve Bu uygulama ile oksidatif olaylar arasında ilişki varlığına dair gösterge olabileceğini düşündürmektedir. Özellikle TGF ve NO arasındaki ilişki dikkat çekicidir. ? TGF NO

32 İSKEMİLİ VE İSKEMİSİZ MİDE ÜLSER MODELLERİNDE TGF ALFA FORMÜLASYONUNUN YARA İYİLEŞMESİ VE OKSİDAN SİSTEMLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI B Gönül1, KG Akbulut1, Ç Özer1, G.Yetkin2, N.Çelebi2 Gazi Üniversitesi 1 Tıp Fakültesi Fizyoloji AbD, 2 Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji AbD, Ankara,

33 Bu çalışmada 85 adet 200±25 gr.lık erkek Wistar türü sıçan kullanılmıştır. Denekler 10 gruba ayrılmıştır: 1.grup; uygulama yapılmayan kontrollar, 2-5.gruplar; 150 mg/kg dozda asidifiye aspirin(ASA)in intragastrik(ig) uygulaması ile ülser yapılanlar, 6-9.gruplar; aynı protokolla ASA ülseri oluşturulan ancak denekler öldürülmeden önce anestezi altında midede sol gastrik arter bağlanarak 30 dk.lık lokal mide iskemisi yaratılanlar. 10.grup; sadece iskemi yapılanlar. 2 ve 6. Gruplarda akut ülser ve 3 ve 7. Gruplarda kronik ülserli deneklerde tedavi yapılmamıştır. Diğer 4 grupta ülser yapılan gün boş ME (BME,1.5 ml/gün, 4 ve 8.gruplar) ve TGF α-ME (10 μg/kg/gün, 1.5 ml , 5 ve 9.gruplar) ig uygulamalarına başlanarak 2 gün devam edilmiştir. Denekler pentotal anestezisindeyken öldürülerek midelerinde ülser alanı(ÜA) planimetre ile mm2 olarak, mide müküs miktarı,tiyobarbitürik asit reaktif madde(TBARS) ve glutatyon(GSH) düzeyleri spektrofotometrik yöntemlerle, total nitrik oksit(NOx) VCl3 + Griess reaktifleri ile Elisa okuyucuda saptanmıştır. Sonuçlar Anova ve Mann Whitney U testleri ile karşılaştırılmıştır. P<0.05 önemli kabul edilmiştir. TGF α-ME uygulananlarda tedavisiz gruplara göre ÜA da küçülme, müküste artma, MDA da azalma, NOx de artma ve GSH da normal düzeye dönüş saptanmıştır (p<0.05). İskemili gruplarda ÜA, MDA ve NOx diğer gruplardan yüksek iken GSH düşük bulunmuştur (p<0.05). TGF α-ME nin bu formunun ASA ve ASA+iskemi ile oluşturulan ülser iyileşmesinin hızlanmasında yararlı olduğu ve bu uygulama ile oksidatif olaylar arasında ilişki olabileceği sonucuna varılmıştır.

34 SALİSİLİK ASİTLE MİDE ÜLSERİ İSKEMİ MODELİNDE TGF- FORMÜLASYONLARININ KARACİĞER MALONDİLADEHİT VE REDÜKTE GLUTATYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ Coşkun Ş1, Gönül B2, Yetkin G3, Çelebi N3 Gazi Üniversitesi, 1Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizyoloji AbD , 2Tıp Fakültesi, Fizyoloji AbD, 3Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji AbD,

35 Tablo. TGF- dozaj formlarının karaciğer MDA ve GSH düzeylerine etkisi Gruplar N Karaciğer MDA Düzeyi (nmol/gr)Karaciğer GSH Düzeyi (mol/gr) Kontrol ± 4.5a ±1.4a Akut deney (0.gün) ± 5.7b ±1.8b Kronikdeney(4.gün) ± 15.8c ±1.5c ME tedavisi ± 10.5d ±1.8d ME TGF - tedavisi ± 7.6e ±1.3e ME-Ap tedavisi ± 16.0f ±2.5f ME-Ap-TGF- ted ± 11.5g ±1.5g SF- TGF- tedavisi ± 7.6h ±1.9h Aritmetik ortalama ±SH , ME: Mikroemülsiyon; Ap: Aprotinin ( 3000 KIU Aprotinin);SF:Serum fizyolojik; TGF- (10 mg/kg) Aprotinin: ( proteaz inhibitörü) MDA, P < 0.05 a-e, b-e, b-g, d-e, d-h, d-f, e-f, f-g, g-h GSH, P < d-e, e-g, e-h P < 0.05 a-e, a-h, b-g, b-h, c-e, c-g, c-h

36 TNF- and leptin in experimental liver fibrosis models induced by carbon tetrachloride and by common bile duct ligation (p n/a) brahim Halil Bahçec o lu, Mehmet Yalniz, Hüseyin Ataseven, Nurullah Bülbüller, Muzaffer Keçec , Kutbeddin Dem rda , brahim Özercan, Bilal Üstünda Published Online: 21 Jun DOI: /cbf.1114

37 Stimulation of growth factor synthesis in skin wounds using tissue extract (G-90) from the earthworm Eissenia foetida (p n/a) M. Grdi a, M. Popovi , T. Hr enjak Published Online: 24 Aug 2004


"McKay and Leigh,Growth Factors,1993 GF etkileri -GF ler hücre bölünmesi,farklanması ve hücre göçünü uyarır veya inhibe ederler. -Diğer faktörlerle birlikte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları