Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Metin Akbulut. Sıcaklık Kırmızılık Şişlik Ağrı Fonksiyon kaybı İnflamasyonun 5 Temel Bulgusu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Metin Akbulut. Sıcaklık Kırmızılık Şişlik Ağrı Fonksiyon kaybı İnflamasyonun 5 Temel Bulgusu."— Sunum transkripti:

1 Metin Akbulut

2 Sıcaklık Kırmızılık Şişlik Ağrı Fonksiyon kaybı İnflamasyonun 5 Temel Bulgusu

3 Yara İyileşmesi  Hasar görmüş hücrelerin canlı olan hücreler ile yer değiştirmesi  Tamir iltihabın erken evrelerinde başlar ve 2 temel komponent içerir ve genellikle bu ikisi birlikte olur  Tamir ( Doku kaybının kalıcı fibröz skar oluşturmak üzere granulasyon dokusu ile doldurulması )  Rejenerasyon ( Çevrede hasar görmemiş aynı tip parankim hücrelerinin çoğalması )

4

5 Doku Tamiri & Yara İyileşmesi  Rejenerasyon kapasitesine göre 3 hücre tipi –Labil –hayat boyunca devamlı çoğalan  Epiteliyal, Oral kavite, Kemik iliği –Stabil – büyüme durduğunda mitoz durur, genellikle istirahatte (G 0 )  Hepatosit, böbrek, fibroblast, endotel –Permanant –mitoz bölünme gösteremez  Nöron, iskelet kası ve kalp kası hücreleri

6

7 Doku Tamiri & Yara İyileşmesi  Parankimal rejenerasyon yeterli olmadığında  Konnektif doku tamiri – Hasarlı parankimal hücrelerin yerini prolifere fibroblastlar ve vasküler endotelyal hücreler alır  Granulasyon dokusu oluşumunu içerir>>>Fibroblastlar ve damar tomurcukları  Sonuç fibrozis (Skar doku oluşumu)

8

9

10 akut inflamatuvar yanıtın gelişmesi parankimal hücrelerin rejenerasyonu bağ dokusu hücrelerinin migrasyon ve proliferasyonu ESM proteinlerinin sentezi remodelasyon Yara yeri gerginliğinin kazanılması YARA İYİLEŞMESİNİN EVRELERİ

11 Yara İyileşmesi  Hemoraji Hemostaz (Trombositler)  İnflamasyon (1-4 günler, Nötrofil ve makrofajlar)  Proliferasyon / Granulasyon dokusu ( 4-21 günler, Yara boşluğunu dolduracak yeni dokunun yapımı)  Remodeling / Maturasyon (21 gün-2 yıl, Yara direnci ve sağlamlık üzerine odaklanmış devam eden doku replasmanı)

12  Hemostaz  Hemostaz Hızlı Trombositler  Inflamasyon  Inflamasyon 1 – 4 gün Nötrofil, Makrofaj  Proliferasyon  Proliferasyon 4 - 21 gün Makrofaj,Lenfosit, Endotel, Neurosit Fibroblast, Keratinosit  Granulasyon  Kontraktür  Remodeling  Remodeling 21 gün – 2 yıl Fibroblast  Parankim hücrelerinin rejenerasyonu,  Parankimal ve konnektif doku hücrelerinin migrasyon ve proliferasyonu,  Ekstrasellüler matriks proteinlerinin sentezi,  Konnektif doku ve parankimal dokuda remodeling  Kollagenizasyon ve yara direncinin sağlanması

13  Trombositler >> ADP, TXA2  Nötrofiller >> Fagositoz  Makrofajlar >> FGF, EGF, TGF-, IL-1  Fibroblast >> Kollagen  Endotel >> Anjiogenez  Keratinosit >> Epitelizasyon

14 Extrasellüler matriks hücre davranışını düzenler  Sadece hücrelerin büyüdüğü bir zemin değil  Hücre büyümesini, motilitesini ve diferansiasyonunu düzenler  İnsolubl elemanları –Kollagen, –Laminin –Fibronektin –Bazal membranlar –Elastik lifler –Proteoglikanlar  Solubl elemanlar –Polipeptid büyüme faktörleri >>>>Büyüme ve diferansiasyon üzerinde etkililer

15 Kollagenler Kollagenler  – Tip I: Deri, kemik ve matür skarda bulunur  – Tip II: Kartilaj dokusunun temel elemanıdır  – Tip III: Embriyonik ve elastik dokularda bulunur.  Yara iyileşmesinde ilk biriken kollagen tipidir.  – Tip IV: Lifler oluşturmaz ama laminin ve diğer matriks komponentleri ile birlikte bulunur, bazal membranda belirgin miktardadır.

16 Polipeptid büyüme faktörleri  Hücre büyümesini etkileyen en önemli mediatörler  Serumda var ya da lokal olarak üretilir  Çok sayıda etki; –Proliferasyon, –Hücre göçü, –Farklılaşması, –Doku remodeling  Hücre proliferasyonunu düzenleyen gen ekspresyonunu kontrol ederek büyümeyi sağlar

17 Büyüme faktörleri  Fibroblast growth factor  Vascular endothelial growth factor  Interleukin-1  Epidermal growth factor

18 Primer Yara İyileşmesi

19 Sekonder Yara İyileşmesi

20

21 Yara İyileşmesi Faktörleri  Malnütrisyon –İyileşme için yeterli yağ, protein, karbonhidrat –Azalmış bazı maddeler iyileşmeyi geciktirir –Vit C -Kollagen sentezi –Vit A –Epitelizasyonu stimüle eder, kapiller damar oluşumu, ve kollagen sentezi –Vit K –İndirekt etki, kan pıhtılaşmasında –Çinko – Epitelizasyona yardımcı

22 Yara iyileşmesini etkileyen faktörler Sistemik  Beslenme  Vitamin eks.  Yaş  İmmun direnç  Eşlik eden hast Lokal  Nekroz  Infeksiyon  Kan desteği  Mobilite  Yabancı cisim

23 Yara İyileşmesi Faktörleri   Iskemi –Besin ve O 2 temini olmaz –Toksinler, bakteriler ve hücre debrilerinin uzaklaştırılması –Kollagen stabilitesi için O 2 gerekli –Nötrofil ve makrofajlar sindirim için O 2 ihtiyaç

24 Yara İyileşmesi Faktörleri   Yaş –Neonatal -Immatür, immun system, antijenik tecrübe yok –Çocukluk –Daha çabuk iyileşme ancak rezervi eksik –Yaşlı –Hücre replasmanı daha yavaş, cilt frajil, immun ve dolaşım sistemlerine zayıflama

25 Yara İyileşmesi Faktörleri   Yetersiz Inflamasyon ya da Immun yanıt –Inflamasyon –yara iyileşmesinin 1. basamağı –Immun supresyon -Steroid tedavisi –Immun hastalıklar

26 Komplikasyonlar  İnfeksiyon  Yara ayrılması  Aşırı fibröz skar oluşumu (Keloid)  Pigmentasyon bozuklukları  Ağrılı skarlar  Zayıf skar doku oluşumu (Herni)  Skatrizasyon  Neoplazi (Yanık üzerinde SCC)


"Metin Akbulut. Sıcaklık Kırmızılık Şişlik Ağrı Fonksiyon kaybı İnflamasyonun 5 Temel Bulgusu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları