Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Endotoksin-Ekzotoksin

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Endotoksin-Ekzotoksin"— Sunum transkripti:

1 Endotoksin-Ekzotoksin
Dr Gökhan AYGÜN

2 Enfeksiyon Bulaşma Adezyon Üreme/yayılma/mikrobik ürünler Toksinler
Enzimler İmmun yanıt /İmmunpatogenez (endotoksin) Virulans faktörleri regülasyonu Patojenite adaları

3

4 Gram (+) ve (-)

5 Gram negatif hücre duvarı

6 Lipopolysaccharide O-antigen Highly variable n Core Heptoses
Ketodeoxyoctonic acid Lipid A Glucosamine disaccharide Beta hydroxy fatty acids

7

8

9

10 Sepsise giden yol …

11

12

13 B. Akbar John, K. C. A. Jalal, Y. B. Kamaruzzaman and K. Zaleha, 2010
B. Akbar John, K.C.A. Jalal, Y.B. Kamaruzzaman and K. Zaleha, Mechanism in the Clot Formation of Horseshoe Crab Blood during Bacterial Endotoxin Invasion. Journal of Applied Sciences, 10: Horseshoe crabs have been used in eye research in biomedical industries for the manufacture of toxin free surgical sutures and for the development of wound dressings for burn victims. But perhaps most important is the use of a component of the horseshoe crab’s blood called Limulus Amebocyte Lysate (LAL), which is indispensable for the detection of bacterial contamination in drugs and intravenous devices.

14

15

16 Ekzotoksin etki mekanizması

17 Membran-Hasarlayan ekzotoksinler
Birçok bakteri toksini ökaryot membranında por oluşturarak hücre hasarına yol açar: *Streptococcus pyogenes streptolysin O *Listeria monocytogenes listeriolizin *S. aureus.alfa toksin Bazı toksinler fosfolipaz aktivitesi ile etki gösterirler *Clostridium perfringens alfa toksin

18

19 Süperantijen etkili toksinler
Nonspesifik T-lenfosit aktivasyonu Aşırı sitokin sentezi Sepsis benzeri tablo (Toksik şok sendromu)

20

21 Protein sentezi inhibisyonu
Protein sentezini engellerler Hücre ölümüne yol açarlar Reseptör dağılımına bağlı olarak hedef hücreleri farklılık gösterir.

22 Bordetella pertussis(boğmaca)
Adenilat siklaz toksin * hücrede cAMP seviyelerini yükseltir Pertussis toksin * G proteini ilişkili sinyal iletimini bloklar

23 Bacillus anthracis (Şarbon)
Üç alt yapı taşır ! Protektif antijen: hücreye girişi için gerekli Ödem faktörü: c-AMP artışı Lethal faktör. Hücre ölümü

24 Bacillus anthracis (Şarbon)

25 Şarbon

26 C. tetani: Tetanoz Tetanospazmin: retrograd iletim İnhibitör nörotransmitter inhibisyonu (Glisin,GABA,...) desendan spastik felç

27 Tetanoz

28 C. botulinum: Botulismus
7 farklı toksin Dönüşümsüz olarak asetilkolin salınımını inhibe eder (gevşek felç)

29 Botulismus

30 Ekzotoksinler c-AMP artışı ile etkili enterik toksinler * V.cholera
** ETEC (LT) *** B.cereus (ishal toksini) *** ETEC (ST) (c-GMP!!!)

31 Kolera

32 Toksoid Ekzotoksinin ısı ve formalinle muamelesi
Toksik etki ortadan kalkar antijenik etki korunur AŞI * tetanoz ** difteri aşıları

33 Antitoksin Toksine karşı geliştirilen antikor
Hayvan ya da insan kaynaklı Toksin nötralizasyonu * difteri ** tetanoz ***botulismus

34 Ekzotoksin yapma yeteneği aktarılabilir !
Faj yoluyla (lizojeni) Difteri Kızıl Botulismus Kolera EHEC

35 Ekzotoksin yapma yeteneği aktarılabilir !
Plazmidlerle E.coli…… LT/ST C.tetani toksinleri B.anthracis toksini ……. F+ F-


"Endotoksin-Ekzotoksin" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları