Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hemostaz Dr. Metin Akbulut. Hemostaz  Sağlam damar içinde kan akıcı, sıvı ve pıhtısızdır  Damar hasar gördüğünde hızla pıhtılaşma olur  Tromboz: Devamlılığını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hemostaz Dr. Metin Akbulut. Hemostaz  Sağlam damar içinde kan akıcı, sıvı ve pıhtısızdır  Damar hasar gördüğünde hızla pıhtılaşma olur  Tromboz: Devamlılığını."— Sunum transkripti:

1 Hemostaz Dr. Metin Akbulut

2 Hemostaz  Sağlam damar içinde kan akıcı, sıvı ve pıhtısızdır  Damar hasar gördüğünde hızla pıhtılaşma olur  Tromboz: Devamlılığını koruyan damarlarda kan pıhtısı oluşumu ile sonlanan normal hemostatik işlevin anormal aktivasyonudur  Tromboz Patolojiktir

3 Hemostaz ve Tromboz  Damar duvarı  Trombositler  Pıhtılaşma sistemi

4 Trombositler  Yüzeyinde integrin grubundan glikoprotein reseptörleri var  Membranla çevrili, düzgün yüzeyli ve disk şeklinde hücrelerdir  Damar zararı ardından ECM elemanları ile karşılaşırlar –Kollajen- en önemlisi –Proteoglikanlar –Fibronektin –Diğer glikoproteinler –Diğer adheziv glikoproteinler

5 Trombositler  Adhezyon: Yapışma ve şekil değişikliği  Sekresyon: Granül içeriğinin salgılanması  Kümeleşme –ADP –Tx A 2 kümeleşmeyi artırır –Trombin

6 Trombositler - Adhezyon   Ekstrasellüler matrikse yapışma esas olarak Von Willebrand faktör (VWF) aracılığı ile   VWF trombositler ve ECM arasında köprü görevi yapar – –trombosit glikoprotein Ib; IIb/IIIa

7 von Willebrand Faktörü   Büyük kompleks multimerik proteindir   Trombositlerin kollajene yapışabilmesi için gereklidir   Endoteliyal hücreler ve megakaryositler tarafından sentez   Normalde plazmada var, oluşumu hasar sonrasında değil   Pıhtılaşma faktörü Faktör VIII’i taşır

8

9

10 Trombositler - Sekresyon   Trombosit yüzey reseptörlerine bağlanan agonistler oluşturduğu intrasellüler fosforilasyon neticesinde başlar   Granüllerin içeriği salınır – –ADP kümeleşmeyi artırır – –Ca++ pıhtılaşmada önemlidir   Tromboksan A2 sentezi yapılır

11 Trombosit aktivasyonu

12

13 Trombosit Ultrastrüktür

14 Elektron Mikroskopik Görüntüsü

15 EM görüntüsü Trombositlerin çoğu degranüle

16 Trombosit granülleri  ALFA –P selektin –Fibrinojen –Fibronektin –Faktör V ve VIII –Platelet faktör IV –PDGF –TGF  DELTA –ADP –ATP –İyonize Ca –Histamin –Serotonin –Epinefrin

17 Trombositler -Aggregasyon   ADP and tromboksan A2 – –Otokatalitik reaksiyona neden – –Trombosit kümeleşmesini artırırlar   Primer hemostatik tıkaç   Trombosit kontraksiyonu – –Sekonder hemostatik tıkaç

18 Vazokonstrüksiyon Geçici bir etki

19 Hemostasis 1

20 Hemostasis 2

21 Hemostasis 3

22 Hemostasis 4

23 summary vWF = von Willebrand Factor

24 Pıhtılaşma Zinciri  Esas olarak Trombin oluşumu ile sonlanır  Endotelden salınan doku faktörü ve trombositlerden salınan faktörler pıhtılaşma zincirini başlatır  Fosfolipid bir yüzeyde stabil fibrin pıhtısı oluşturmak üzere reaksiyona giren serin proteazları ve onların kofaktörleri  Bir dizi inaktif proenzimler aktif enzimlere dönüşür  Suda çözünen fibrinojen suda çözünmeyen fibrin’e dönüştürülür  Kalsiyum iyonu önemlidir

25  Pıhtılaşma sisteminin uyarılması ile Trombin açığa çıkar –Trombosit yüzey reseptörlerine bağlanır –ADP ve TxA 2 ile daha fazla kümeleşmeye neden –Fibrinojen Fibrin Polimerizasyon (suda çözünür) (çözünmez) (suda çözünür) (çözünmez) Trombin Trombin Trombositler kontraksiyona uğrar ve sekonder tıkaç oluşur.

26 Secondary Hemostasis Pic

27 İntrinsek ve Ekstrinsek Yollar   Intrinsek yol Faktör XII aktivasyonu ile başlar   Ekstrinsek yol ise Faktör VII’nin Doku faktörü ile aktivasyonu sonucunda başlar   Genel son yol – –Faktör Xa protrombini>> trombine çevirir

28 Ekstrinsek Yol Intrinsek Yol Ortakyol Pıhtılaşma zincirinin son noktası

29

30 K Vitamini

31 Endotel Normal hemostazın birçok, genellikle birbirine zıt fonksiyonlarını düzenler  Normalde –Antiplatelet –Antikoagulan –Fibrinolitik  Hasar gördüğünde –Prokoagulan Aradaki denge trombüsün oluşumunu, büyümesini, eritilmesini belirler

32  PG I 2 –Endotel kökenli –Vazodilatatör –Trombosit kümeleşmesini  Tx A 2 –Trombosit kökenli –Güçlü vazokonstrüktör –Kümeleşmeyi

33 Endotel Hücreleri  İnfeksiyon etkenleri (bakteri toksinleri)  Hemodinamik faktörler  Plazma mediyatörleri  Sitokinler (IL-1 ve TNF) ile aktive olabilir

34 Endotel  Aktive olunca doku faktörü salgılar  Pıhtılaşma zinciri ekstrensek yolu uyarır  Sonuçta trombin ve fibrin ortaya çıkacak

35 Trombin  Nötrofil ve monosit yapışmasını doğrudan stimüle eder  Fibrinojeni parçalar  Kemotaktik fibrin yıkım ürünlerini ortaya çıkarır

36 Antiplatelet etkiler  Sağlam bir endotel trombositlerin subendotelyal hücre dışı matriks ile karşı karşıya gelmesini engeller  Aktive olmamış trombositler endotele yapışamaz (endotel plazma membranına ait bir özellik)  Fokal endotel hasarı >>> trombosit yapışması ve lokalize pıhtı oluşumu görülür  Çevre normal endotelden PG I 2 ve NO  Damarları genişletir  Trombosit kümelenmesini engeller

37 Antikoagulan Özellikler  Membrana bağlı heparin benzeri moleküller  Trombomodulin  AT III heparin benzeri moleküllere bağlanarak  Trombini  Faktör Xa ve IXa’yı inhibe eder

38

39 Antikoagulan Özellikler  Trombomodulin ( spesifik bir trombin res.)  Trombine bağlanarak Protein C’ yi aktive eder.  Aktive protein C –Faktör Va –Faktör VIIIa’ nın enzimatik yıkımı

40 Pıhtılaşmayı Kontrol  AT III – –Endotel üzerindeki heparin benzeri moleküller tarafından aktive edilir – (Faktör IX, X, XI, XIIa) –Trombin ve diğer serin proteazların etkisini inhibe (Faktör IX, X, XI, XIIa)  Protein C ve S –Kofaktör V ve VIIIa’ yı inaktive ederek etkili olur –Vit. K’ ya bağımlıdır –Protein C Trombomodulin tarafında aktive edilir

41 Protein C Faktör Va ve VIIIa’yı inaktive

42 Fibrinolitik Özellikler  Plazminojen-Plazmin sistemi – –Fibrin polimerizasyonunu engeller –Fibrini parçalar ve endotel yüzeyinden fibrini temizler –Fibrin yıkım ürünleri güçlü antikoagulan etkiye sahiptir  Doku tipi plazminojen aktivatörü sentez   Urokinaz –benzeri plazminojen aktivatörleri

43 Fibrinolitik Yollar

44 Vasküler Endotel Protrombotik özellikler   Doku faktörü – –Hasar sonrası salınır   Endoteliyal Ekstrasellüler Matriks – –Güçlü trombojenik

45 Anti-thrombotic Regulation t-PA = doku tipi Plazminojen Aktivatorü = Fibrinoliz

46 Kan Pıhtılaşma Testleri   Protrombin zamanı (PT)   Parsiyel tromboplastin zamanı (PTT)

47 Protrombin Zamanı   Doku tromboplastin (beyin ekstraktı) ve Ca++ sitratlı plazmaya eklenir – –Saniyeler ölçülür; INR   Ekstrinsek yolu ölçer – –Faktör VII   Ortak yolu ölçer – –Faktör X, V, protrombin, ve fibrinojen

48

49 Parsiyel Tromboplastin Zamanı   Fosfolipid, yüzey aktivatörü (kaolin), ve Ca++ sitratlı plazmaya eklenir – –Kontakt bağımlı faktör olan Faktör XII’yi aktive – –Saniyeler ölçülür – –İntrinsek yolu ölçer – –Faktörler VIII, IX, XI, XII   Ortak yolu ölçer

50

51 Pıhtılaşma testleri: Pıhtılaşma Sistemi İle İlişkisi


"Hemostaz Dr. Metin Akbulut. Hemostaz  Sağlam damar içinde kan akıcı, sıvı ve pıhtısızdır  Damar hasar gördüğünde hızla pıhtılaşma olur  Tromboz: Devamlılığını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları