Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşlılarda Üriner İnkontinans

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşlılarda Üriner İnkontinans"— Sunum transkripti:

1 Yaşlılarda Üriner İnkontinans
Prof.Dr.Erol Güntekin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Yaşlılarda Üriner İnkontinans
Üriner inkontinans yaşlanmanın normal bir parçası değildir Kullanılan medikasyonlara, medikal komorbiditelere, ürolojik patolojilere bağlı gelişir.

3 Üriner İnkontinans Urge İnkontinans (sıkışma tipi kaçırma )
Stress İnkontinans Overflow İnkontinans ( taşma tipi kaçırma) Miks (Karma) inkontinans

4 Urgency ve Urge İnkontinans
Urgency (sıkışma hissi ): Ani işeme ihtiyacı hissetme şeklinde bir sübjektif belirtidir. Tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olursa, urge inkontinans denir. Üriner enfeksiyon, BPH, taş hastalığı, medikasyonlar, mesane tümörü, aşırı aktif mesane ve nörolojik patolojilerde görülebilir.

5 Stess İnkontinans Mesanenin dolum fazında sfinkterin kapalı kalmasında yetersizlik olması durumunda, karın içi basıncının artması ile birlikte oluşan idrar kaçırmadır ( zorlu hareketler, öksürme, hapşırma vb. ) Kadınlarda yaşlanma ve multiparite gibi nedenlerle sfinkter zaafiyeti veya pelvik taban kaslarının zaafiyeti ile ilişkilidir Erkeklerde prostat cerrahisi sonrası veya sfinkter travması sonucu oluşabilir.

6 Overflow İnkontinans Mesanenin aşırı distansiyonu sonucu taşma şeklinde oluşur. BPH, Üretra darlığı, Diabetik sistopati gibi patolojilerde görülebilir.

7 Miks İnkontinans Urge ve stress inkontinansın kombinasyonudur.
Sıklıkla yaşlı kadınlarda görülür.

8 İnkontinans Tedavisi Urge inkontinans: Yaşlı kadın ve erkeklerde sık görülür. Üriner enfeksiyon yoksa ve miksiyon sonu rezidü idrar yok veya çok az ise antikolinerjik (antimuskarinik) medikasyonlar verilebilir.

9 Urge inkontinans da Antikolinerjikler
Oksibutinin Tolterodin Trospiyum Darifenasin Solifenasin Fesoterodin Propiverin

10 Antikolinerjik Tedavi Hedefleri
Sıkışma ataklarını azaltmak Mesane kapasitesini artırmak İşeme hacminde artış sağlamak İnkontinans epizodlarını azaltmak Yaşam kalitesini artırmak Bu hedeflere ulaşmadaki başarı oranları %50-70 civarındadır.

11 Antikolinerjiklerin Yan Etkileri
Ağız kuruluğu Konstipasyon Karaciğer yetmezliği: Trospiyum ve fesoterodin karaciğerde metabolize olmaz QT aralığının uzaması, taşikardi Bulanık görme: Dar açılı glokomda kontrendike SSS:Kognitif bozukluklar, baş ağrısı, sersemlik.

12 Geriatrik hastalarda en sık kullanılan 48 ilacın önemli bir kısmı antikolinerjik özellik taşır.Bu nedenle verilecek antikolinerjiğin seçimi ve dozu hastanın mevcut diğer hastalıklarının ve kullandığı ilaçların özelliklerine göre değişir.


"Yaşlılarda Üriner İnkontinans" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları