Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşlılarda Üriner İnkontinans Prof.Dr.Erol Güntekin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşlılarda Üriner İnkontinans Prof.Dr.Erol Güntekin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji."— Sunum transkripti:

1 Yaşlılarda Üriner İnkontinans Prof.Dr.Erol Güntekin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı

2 Yaşlılarda Üriner İnkontinans Üriner inkontinans yaşlanmanın normal bir parçası değildir Üriner inkontinans yaşlanmanın normal bir parçası değildir Kullanılan medikasyonlara, medikal komorbiditelere, ürolojik patolojilere bağlı gelişir. Kullanılan medikasyonlara, medikal komorbiditelere, ürolojik patolojilere bağlı gelişir.

3 Üriner İnkontinans Urge İnkontinans (sıkışma tipi kaçırma ) Urge İnkontinans (sıkışma tipi kaçırma ) Stress İnkontinans Stress İnkontinans Overflow İnkontinans ( taşma tipi kaçırma) Overflow İnkontinans ( taşma tipi kaçırma) Miks (Karma) inkontinans Miks (Karma) inkontinans

4 Urgency ve Urge İnkontinans Urgency (sıkışma hissi ): Ani işeme ihtiyacı hissetme şeklinde bir sübjektif belirtidir. Tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olursa, urge inkontinans denir. Urgency (sıkışma hissi ): Ani işeme ihtiyacı hissetme şeklinde bir sübjektif belirtidir. Tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olursa, urge inkontinans denir. Üriner enfeksiyon, BPH, taş hastalığı, medikasyonlar, mesane tümörü, aşırı aktif mesane ve nörolojik patolojilerde görülebilir. Üriner enfeksiyon, BPH, taş hastalığı, medikasyonlar, mesane tümörü, aşırı aktif mesane ve nörolojik patolojilerde görülebilir.

5 Stess İnkontinans Mesanenin dolum fazında sfinkterin kapalı kalmasında yetersizlik olması durumunda, karın içi basıncının artması ile birlikte oluşan idrar kaçırmadır ( zorlu hareketler, öksürme, hapşırma vb. ) Mesanenin dolum fazında sfinkterin kapalı kalmasında yetersizlik olması durumunda, karın içi basıncının artması ile birlikte oluşan idrar kaçırmadır ( zorlu hareketler, öksürme, hapşırma vb. ) Kadınlarda yaşlanma ve multiparite gibi nedenlerle sfinkter zaafiyeti veya pelvik taban kaslarının zaafiyeti ile ilişkilidir Kadınlarda yaşlanma ve multiparite gibi nedenlerle sfinkter zaafiyeti veya pelvik taban kaslarının zaafiyeti ile ilişkilidir Erkeklerde prostat cerrahisi sonrası veya sfinkter travması sonucu oluşabilir. Erkeklerde prostat cerrahisi sonrası veya sfinkter travması sonucu oluşabilir.

6 Overflow İnkontinans Mesanenin aşırı distansiyonu sonucu taşma şeklinde oluşur. Mesanenin aşırı distansiyonu sonucu taşma şeklinde oluşur. BPH, Üretra darlığı, Diabetik sistopati gibi patolojilerde görülebilir. BPH, Üretra darlığı, Diabetik sistopati gibi patolojilerde görülebilir.

7 Miks İnkontinans Urge ve stress inkontinansın kombinasyonudur. Urge ve stress inkontinansın kombinasyonudur. Sıklıkla yaşlı kadınlarda görülür. Sıklıkla yaşlı kadınlarda görülür.

8 İnkontinans Tedavisi Urge inkontinans: Yaşlı kadın ve erkeklerde sık görülür. Üriner enfeksiyon yoksa ve miksiyon sonu rezidü idrar yok veya çok az ise antikolinerjik (antimuskarinik) medikasyonlar verilebilir. Urge inkontinans: Yaşlı kadın ve erkeklerde sık görülür. Üriner enfeksiyon yoksa ve miksiyon sonu rezidü idrar yok veya çok az ise antikolinerjik (antimuskarinik) medikasyonlar verilebilir.

9 Urge inkontinans da Antikolinerjikler Oksibutinin Oksibutinin Tolterodin Tolterodin Trospiyum Trospiyum Darifenasin Darifenasin Solifenasin Solifenasin Fesoterodin Fesoterodin Propiverin Propiverin

10 Antikolinerjik Tedavi Hedefleri Sıkışma ataklarını azaltmak Sıkışma ataklarını azaltmak Mesane kapasitesini artırmak Mesane kapasitesini artırmak İşeme hacminde artış sağlamak İşeme hacminde artış sağlamak İnkontinans epizodlarını azaltmak İnkontinans epizodlarını azaltmak Yaşam kalitesini artırmak Yaşam kalitesini artırmak Bu hedeflere ulaşmadaki başarı oranları %50-70 civarındadır. Bu hedeflere ulaşmadaki başarı oranları %50-70 civarındadır.

11 Antikolinerjiklerin Yan Etkileri Ağız kuruluğu Ağız kuruluğu Konstipasyon Konstipasyon Karaciğer yetmezliği: Trospiyum ve fesoterodin karaciğerde metabolize olmaz Karaciğer yetmezliği: Trospiyum ve fesoterodin karaciğerde metabolize olmaz QT aralığının uzaması, taşikardi QT aralığının uzaması, taşikardi Bulanık görme: Dar açılı glokomda kontrendike Bulanık görme: Dar açılı glokomda kontrendike SSS:Kognitif bozukluklar, baş ağrısı, sersemlik. SSS:Kognitif bozukluklar, baş ağrısı, sersemlik.

12 Geriatrik hastalarda en sık kullanılan 48 ilacın önemli bir kısmı antikolinerjik özellik taşır.Bu nedenle verilecek antikolinerjiğin seçimi ve dozu hastanın mevcut diğer hastalıklarının ve kullandığı ilaçların özelliklerine göre değişir. Geriatrik hastalarda en sık kullanılan 48 ilacın önemli bir kısmı antikolinerjik özellik taşır.Bu nedenle verilecek antikolinerjiğin seçimi ve dozu hastanın mevcut diğer hastalıklarının ve kullandığı ilaçların özelliklerine göre değişir.


"Yaşlılarda Üriner İnkontinans Prof.Dr.Erol Güntekin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları