Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç.Dr.Bülent ÜNAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç.Dr.Bülent ÜNAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı."— Sunum transkripti:

1 Doç.Dr.Bülent ÜNAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı

2 Non-Epileptiform Paternler

3 Sürekli yavaş aktivite  Kesintisiz ve süreklidir  Düzensizdir  Delta-teta frekansı arasındadır  Dış uyaranlara cevap vermez  Kortikal nöronlarda veya internöronal bağlantılardaki ciddi bozukluk göstergesidir

4 Sürekli yavaş aktivite

5 Zemin aktivitesinde yavaşlama  Zemin ritmi yaşa göre olması gereken değerin altındadır:  1 yaş: <5 Hz  4 yaş: <6 Hz  5 yaş: <7 Hz  >8yaş: <8 Hz  Yavaşlamanın uykululuk halinden kaynaklanmadığı ortaya konulmalıdır.

6 Zemin aktivitesinde yavaşlama, 13 yaş

7 Intermittan yavaş aktivite  Aralıklı olarak ortaya çıkar  Ritmik veya düzensizdir  Jeneralize, bölgesel veya lateralizedir  Zemin ritmi genellikle korunmuştur  Nonspesifik serebral disfonksiyon göstergesidir

8 İntermittan yavaş aktivite

9 FIRDA, 5 yaş

10 IRDA?, 8 yaş

11 Hipnagojik hipersenkroni

12 OIRDA, 11 yaş

13 OIRDA, 3 yaş

14 Non-Epileptiform Paternler

15 Alfa koma

16 Teta koma

17 Spindle koma

18 Non-Epileptiform Paternler

19 Hızlı aktivite  Beta aktivitesi: > 50 µ V  Uyanıklıkta yapılan kaydın en az %50’sinde görülmeli  Sıklıkla benzodiyazepin türü ilaçlara bağlı

20 Hızlı aktivite, 18 ay

21 Hızlı aktivite, 10 yaş

22 Hızlı aktivite?,14 aylık

23 Asimetri  Zemin ritmindeki amplitüd asimetrisidir  Frekanslardaki asimetriler fokal yavaşlama olarak değerlendirilir  Asimetri denilmesi için bir hemisferdeki amplitüd değerinin diğer hemisferden %50 daha küçük olması gereklidir  Fokal yapısal lezyonlar düşük amplitüde yol açarlar:  Porensefalik kist  Subdural hematom

24 Asimetri, solda zeminde yavaşlama

25 Asimetri? Normal?

26 Periyodik patern, CJD

27 Trifazik dalgalar

28 PLEDs, sol anterior

29 PLEDs, sol posterior

30 Burst-supresyon

31 EEG’nin tanı değeri 1

32 EEG’nin tanı değeri 2

33 EEG’nin tanı değeri 3

34 Stupor ve komada EEG 1  Bu kayıtlar genellikle yoğun bakımda yapılır ve artefakt oranı yüksektir:  Monitorler  Yaşam destek üniteleri  Personel  Bu nedenle ek elektrotlar kullanılmalı:  EKG  Göz, dil, çene…vb

35 Solunum artefaktı- 65 yaş

36 Stupor ve komada EEG 2  Reaktivite test edilmeli:  Spontan değişimleri ekarte etmek için belirli bir süre çekim yapılmalı  Ağrılı veya sesli uyarı  Devam eden aktivitede azalma  Amplitüd artışı  Reaktivite komanın düzeyinin hafif olduğunu gösterir  Prognoz etyolojiden çok koma düzeyine bağlı olduğu için, iyi bir işarettir.

37 Reaktivite, 19 yaş

38 Stupor ve komada EEG 3  EEG bilinç kaybının nedenlerini ortaya koyabilir: 1. Diffüz fizyolojik beyin disfonksiyonu  Hepatik  Renal  İlaç intoksikasyonu 2. Fokal beyin lezyonları 3. Nonkonvülzif epileptik aktivite

39 Metabolik ensefalopati

40  Intermittan ritmik delta aktivitesi  FIRDA  TIRDA  Diffüz yavaş aktivite

41 FIRDA

42 Diffüz yavaşlama, 12 yaş

43 Diffüz nonspesifik yavaşlama, 34 yaş

44 Hepatik ensefalopati Trifazik dalgalar 74 yaşında erkek hasta

45 Trifazik dalgalar *Karnaze, Electroencephalogr Clin Neurophysiol 2004

46 Trifazik dalgalar

47 Hepatik ensefalopati Diffüz yavaşlama, 2 yaş erkek

48 Renal hastalıklar

49  23 üremik diyaliz hastası ile yapılan bir çalışmada*  Anormal EEG: %70  Bilateral diken-dalga kompleksleri  Paroksismal yüksek voltajlı delta aktivitesi  Trifazik dalgalar  Diyaliz ensefalopatisi olan hastalarda: %77  Kronik renal hastalık: %12 *Hughes JR. Electroencephalogr Clin Neurophysiol, 2007

50 İlaç intoksikasyonu

51 Anestezik patern Karotid endarterektomisine giden 65 yaş erkek

52 Fenobarbital intoksikasyonu A-Jeneralize teta/delta+beta B-3 gün sonra normalleşme

53 İlaç intoksikasyonu

54 Fotoparoksismal cevap

55 Hipoksi

56 Burst-supresyon paterni

57 Miyoklonik status epileptikus

58 Hipoksi prognoz

59 Yer kaplayan lezyonlar  Supratentoriyal lezyonlarda EEG belirgin olarak anormaldir  Subtentoriyal lezyonlarda daha az belirleyici bilgi verir  Anormallikler akut ve hızlı ilerleyen lezyonlarda daha belirgindir  Kesin lokalizasyon yapılamaz

60 Yer kaplayan lezyonlar Supratentoriyal Subtentoriyal  Lezyon tarafında polimorfik delta aktivitesi  FIRDA  Fokal aktivite azalması  Hızlı frekanslarda azalma  Fokal epileptiform aktivite  PLEDs  BIPLEDs  Alfa koma  Spindle koma

61 Sol hemisferde baskılanma

62 Sağ hemisferde yavaşlama-inme

63 10 yaşında erkek, beyin tümörü Sağ hemisferde delta dalgaları, solda ise zemin aktivitesinde yavaşlama

64 PLEDs

65 BIPLEDs

66

67 PLEDs, 586 hastalık bir seride*: *Assal F, Seizure 2001

68 BIPLEDs 18 hastalık bir seride* *Garzon E, Neurology 2001

69 Alfa koma  Beyin sapı lezyonları  Genellikle pons üst bölümü ve orta beyin alt kısmındaki lezyonlar  Çoğunlukla vasküler hasar  Posthipoksik alfa, komaya oranla daha posterior yerleşimli

70 Alfa koma

71 Spindle koma  Beyin sapı lezyonları  Kafa travması  Serebral kanama  Serebral hipoksi  Reaktivite varsa iyi prognoz

72 Spindle koma

73 Nonkonvülzif status epileptikus  Mental durumda belirgin değişikliğe yol açan ve 30 dakikadan uzun süren epileptik aktivitedir:  Jeneralize NKSE  Sürekli veya çok sık tekrarlayan, jeneralize, senkron, simetrik diken-dalgalar  Jeneralize çoklu diken dalgalar  Jeneralize, periyodik, bisenkron, trifazik karakterde keskin dalgalar (JPED)  Parsiyel NKSE

74 Periyodik epileptiform deşajlar (JPED)

75 NKSE A. Fokal sağ posterior NKSE B. Bihemisferik NKSE C. Jeneralize NKSE

76 NKSE, 3 yaş

77 Absans status

78 Solda elektrografik nöbet EEG kaydı esnasında nöbet olursa PLED, daha hızlı ritmik bir aktivite ile yer değiştirebilir

79 BIPLEDs, elektrografik nöbet A. Sol elektrografik nöbet B. Sağ elektrografik nöbet

80 Nonkonvülzif status epileptikus 78 hastanın 85 iktal kaydının değerlendirildiği çalışma* *Granner MA, Epilepsia, 1994

81 Nonkonvülzif status epileptikus NKSE ayırıcı tanı İlişkili tablolar  PLEDs  BIPLEDs  Trifazik dalgalar  Yavaş uykuda devamlı diken- dalga sendromu (CSWS)  Landau-Kleffner sendromu

82 CSWS, 6 yaş

83 Landau-Kleffner sendromu, 3.5 yaş

84 Landau-Kleffner sendromu, 5 yaş

85 Elektroserebral inaktivite

86 Elektroserebral inaktivite,13 ay

87 Elektroserebral inaktivite

88 Beyin ölümü kuşkusunda EEG çekim kriterleri 1. Tüm saçlı deri elektrot seti uygulanmalıdır. 2. Elektrotlar arası empedans 10 000 ohm’un altında, ancak 100 ohm’un üzerinde olmalıdır. 3. Tüm kayıt sistemi bağlantıları test edilmelidir. 4. Elektrotlar arası uzaklık en az 10 cm. olmalıdır. 5. Duyarlılık, kaydın en az 30 dakikasında uygun kalibrasyonların eşliğinde 7 µV/mm’den en az 2 µV/mm’ye çıkartılmalıdır. 6. Filtre ayarları uygun olmalıdır. 7. Gerektiğinde ek monitörleme teknikleri kullanılmalıdır. 8. Şiddetli görsel, işitsel veya somatosensöriyel uyaranlara EEG reaktivitesi olmamalıdır. 9. Kayıt işlemi sadece uzman teknisyenler tarafından yapılmalıdır. 10. ESI ile ilgili bir kuşku varsa EEG tekrarlanmalıdır.

89 Çocuklarda beyin ölümü kriterleri 2 ay altı: 2-12 ay:  ESİ gösteren en az 48 saat arayla çekilmiş iki EEG kaydı  ESİ gösteren en az 24 saat arayla çekilmiş iki EEG kaydı

90 Demans  Yaşlılıkta EEG değişiklikleri ortaya çıkar:  Alfa ritmi 4-8 Hz hızına düşer  İzole veya aralıklı temporal yavaş dalgalar belirir  Alzheimer:  Hafif durumlarda alfada azalma  Ciddi durumlarda tamamen yavaş aktivite  Periyodik kompleksler

91 Alzheimer İleri dönemde Alzheimer’lı bir hastada periyodik kompleksler

92 EEG ve bilişsel fonksiyonlar  Geçici bilişsel bozukluk (Transitory cognitive impairment )  Subklinik deşarjlar sonucu oluşan bilişsel bozukluk  Nöbeti olmayan fakat davranışsal sorunları olan çocuklarda İED’nin tedavi edilmesi bu sorunların azalmasına yol açmış  Bazen EEG’nin tedavi edilmesi yararlı olabilir (Pressler, 2005)

93 Çeşitli hastalıklardaki EEG’nin rolü


"Doç.Dr.Bülent ÜNAY Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları