Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DOÇ. DR. MÜJDAT YENİCESU GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ VE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ, NEFROLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DOÇ. DR. MÜJDAT YENİCESU GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ VE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ, NEFROLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ ANKARA."— Sunum transkripti:

1 DOÇ. DR. MÜJDAT YENİCESU GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ VE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ, NEFROLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ ANKARA

2 HİPERTANSİYON “Aort kapağıyla kapiller yatak arasındaki arteriel damar örgüsünde damar duvarına yansıyan anormal yüksek basınç olarak tanımlanır.”

3 HİPERTANSİYON HANGİ BİLİMSEL DİSİPLİNİN KONUSUDUR? HİPERTANSİYON TANI VE TEDAVİSİNDE YETERLİLİK HANGİ EĞİTİM DERECESİ İLE KAZANILIR?

4

5

6

7 HANGİ HİPERTANSİF OLGULARI TEDAVİ ETMELİYİZ?

8 ERİŞKİN YAŞ GRUBU İÇİN KAN BASINCI SINIFLAMASI (JNC VI, Arch Intern Med 1997;157:2413) Optimalsistolik <120 diastolik <80 Normalsistolik 120-129 diastolik 80-84 High-normalsistolik 130-139 diastolik 85-89 Hipertansiyon Evre 1sistolik 140-159 diastolik 90-99 Evre 2sistolik 160-179 diastolik 100-109 Evre 3sistolik >,= 180 diastolik >,= 110

9

10

11

12

13

14

15 HANGİ ANTİHİPERTANSİF İLAÇ / İLAÇ GRUBU BAŞLANGIÇ TEDAVİSİ OLARAK SEÇİLMELİDİR?

16 ETKİNLİK DERECESİNE GÖRE İLAÇ SEÇİMİ

17

18 TREATMENT OF MILD HYPERTENSION THERAPY (TOMHS) JAMA 1993; 270: 713 İlk seçenek konumunda beş farklı ilaç,* Çalışma grubu daha çok beyazlardan oluşuyor, İlaçlar arasında etkinlik derecesi bakımından anlamlı fark bulunamıyor, Monoterapi ile kontrol altına alınabilen hasta yüzdesi en çok amlodipin grubunda gerçekleşiyor.

19 Optimisation of antihypertensive treatment by crossover rotation of four major classes (Lancet 1999;353:2008) 56 olgu, 4 majör ilaç (ACEI, diüretik, CCB, BB), 4 er aylık siklüslerle kullanılıyor. 36 olgu tüm siklüsleri tamamlıyor. İlk belirlenen ajanla hedef kan basıncı düzeyine erişilme oranı < % 50, Rotasyon yoluyla monoterapi başarı oranı % 39 dan % 73 lere taşınıyor.

20 BENZER DÜZEYDE KAN BASINCI KONTROLÜNE KARŞIN İLAÇ GRUPLARI ARASINDA YARARLILIK DERECESİ BAKIMINDAN FARKLILIK VAR MIDIR?

21 MRC trial (The Medical Research Council Trial)/tiazid vs propranolol ile plasebo (BMJ 1985; 291: 97 / BMJ 1992; 304: 405) CAPP trial (Captopril Prevention Project) captopril vs konvansiyonel tedavi / Lancet 1999; 353: 611 STOP Hypertension 2 trial / konvansiyonel tedavi, ACEI, CCB / Lancet 1999; 354: 1751 Syst-Eur ve HOT trials / Lancet 1997; 350: 757, Lancet 1998; 351: 1755 HOPE trial / ACEI, yüksek risk grubu olgular / N Engl J Med 2000; 342:145 ALLHAT trial / doxazosin vs chlorthalidone / JAMA 2000; 283: 1967

22 KALSİYUM ANTAGONİSTLERİ (KA) / KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ (KKB) 1960’lı yıllar, Kimyasal olarak farklı yapılar, Günümüzde FDA onayı almış 9 KKB mevcut, Ayni kanalın farklı yerlerine bağlanırlar, Üç ana grupta sınıflanırlar.

23 KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ DIHYDROPYRIDINE (nifedipine-like) Kısa etkilinifedipine Uzun etkili (negatif inotropi +) felodipinenifedipine GITS isradipinenisoldipine nicardipine Uzun etkili (negatif inotropi -) amlodipinelacidipine

24 KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ PHENYLALKYLAMINE (verapamil-like) verapamil BENZOTHIAZEPINE (diltiazem-like) diltiazem

25 KKB LERİNİN ETKİ MEKANİZMASI Hücre membranı üzerinde kalsiyum geçişinde rol oynayan “voltage-gated” L- tipi (yavaş inaktive olan) kanalların blokajı yoluyla etkili olurlar. Mevcut KKB leri bu kanalın ana por yapısını oluşturan  1c alt ünitesine bağlanarak etkili olurlar.

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ANTİHİPERTANSİF İLK SEÇENEK OLARAK UZUN ETKİLİ KKB NİN DÜŞÜNÜLMESİ GEREKEN BAŞLICA DURUMLAR Anjina pektoris Reyno fenomeni Renal transplantasyon KOAH, astma Siyah ırk Yaşlı izole sistolik hipertansiyon Tek ilaçla etkinlik sağlanamaması


"DOÇ. DR. MÜJDAT YENİCESU GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ VE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ, NEFROLOJİ BİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları