Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI M. Oğuz KILINÇ Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü

2 KOSGEB T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup, 20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

3 İşletmeler Yeni Girişimciler. HEDEF KİTLEMİZ
Çalışan sayısı 250’nin altında olan, Net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL. ve altında olan, AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren İşletmeler Yeni Girişimciler.

4 Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum
Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak KOBİ’lerin DESTEK Rekabet Güçlerini Yükseltmek POLİTİKA Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak

5 ÜLKEMİZDE KOBİLER İşletme Sayısı % 99,9 Katma Değer % 59 İhracat % 56
Çalışan Sayısı % 81 Yatırımlar % 62

6 Müdürlüğümüz; EBSO Sinerji Odağı İzmir ESOB Sinerji Odağı Aliağa Tic. Odası Sinerji Odağı Metal Test Analiz Laboratuarı ile hizmet vermektedir.

7 … KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ 3-Tematik 6-Genel Uygulama
1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 6-Genel Destek Programı 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları

8 Destek Programların süresi ve destek üst limitleri üç yılla sınırlı olup, bir işletme aynı anda üç ayrı destek programından yararlanabilir. Bir programın üç yıllık süresinin tamamlanmasını takiben ve işletmenin başvurusu ile yeni üst limitlerle yeni bir program başlatılabilir.

9 Tüm programlar ve destekler için başvuruların www. kosgeb. gov
Tüm programlar ve destekler için başvuruların adresindeki “E-KOBİ” linkinden on-line olarak yapılıp başvuru formu (işletme yetkilisi/yetkilileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olarak) ve ekindeki evrakların Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

10 Proje Nedir? Proje; bir ürün geliştirmeyi hedefleyen orijinal, kendine özgü, geçici bir girişimdir Proje, belirli bir süre içerisinde öngörülen bütçe ve insan kaynağını kullanarak, birbiri ile ilişkili amaç ve hedefleri olan, belirli girdileri alarak belirli süreçlerden geçirdikten sonra belirlenmiş sorunlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte çıktıları üretecek planlanmış faaliyetler dizisi olarak tanımlanmaktadır.

11 Proje Nedir? Her proje; Tanımlanmış bir zamanda başlar ve biter, sürelidir Tanımlanmış hedef ve amaçlara sahiptir Özgün bir ürün ve hizmet üretmek için vardır Sınırlı kaynaklara bağımlıdır Planlama, uygulama ve kontrol süreçlerinden geçer

12 Projenin Yaşam Döngüsü

13 Proje Yönetimi Nedir? Bir projeyi gerçekleştirirken, o işten çıkarı olanların beklentilerini aşacak şekilde karşılamak üzere tüm bilgi, beceri araç-gereç ve teknikleri uygulamaktır Proje Yönetimi demek “tanımlanan işi Optimum sürede Optimum maliyetle Hedefelenen kalitede yapmak” demektir

14 Projelerin Dört Ana Elemanı
Yönetim Üçgeni Kapsam Hedeflenen sonuçlar Maliyet kaynaklar Zaman takvim Kalite Performans, özellikler, gereksinimler

15 Proje Yönetimi Planlama, uygulama ve kontrol demektir
Modern bir iş yapma biçimi, yeni bir disiplindir Formel eğitim ve beceri gelişimi gerektirir Uluslararası işlerde ortak bir “dil” dir Disiplinli bir şekilde uygulandığı zaman başarının garantisidir

16 AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

17 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME(AR-GE)
Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder. 17

18 İNOVASYON(YENİLİK) Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını ifade eder. 18

19 HEDEF KİTLE İşletmeler Girişimciler 19

20 PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
(İşletme/ Girişimci) Proje Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Red / Düzeltme Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

21 İşliklerden bedel alınmaz
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği 12.000 75 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) Personel Gideri Desteği Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000 Eğitim Desteği 5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Proje Tanıtım Desteği Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği 15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 18.000 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 21

22 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
PROJE SÜRESİ Proje süresi : En az 12 ay, En çok 24 ay’dır, Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

23 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
1-İŞLİK / KİRA DESTEĞİ TEKMER’de yer olması halinde Girişimci’ye * İşlik tahsisi yapılır, * İşlik kullanım bedeli alınmaz. İşlik verilememesi halinde, Kira Desteği verilir. * Aylık: 500 TL, * Toplamda TL (Geri ödemesiz)

24 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI DESTEĞİ Prototip oluşturmaya yönelik; Hammadde Malzeme, Makine – Teçhizat, Donanım, Yazılım, Kalıp, Tasarım, Dışarıdan sağlanan Hizmet / İşçilik giderleri desteklenir.

25 100.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli,
AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI DESTEĞİ TL Geri Ödemesiz, TL Geri Ödemeli,

26 Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat :
AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI DESTEĞİ Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat : Yeni veya En fazla 3 yaşında olmalıdır.

27 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 3-PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ
Proje kapsamında çalışmalı, Mevcut veya yeni istihdam edilecek, Minimum Lisans mezunu, Lisans mezunlarına aylık: TL Yüksek Lisans mezunlarına aylık: TL Doktora programı mezunlarına aylık: TL Toplamda Geri Ödemesiz TL

28 TOPLAM : 100.000 TL(Geri Ödemesiz)
AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ 1-Proje Danışmanlık Desteği 2-Eğitim Desteği 3-Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 4-Proje Tanıtım Desteği 5-Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti, 6-Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği Tasarım, TOPLAM : TL(Geri Ödemesiz)

29 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ 4.1-Proje Danışmanlık Desteği Projenin geliştirilmesine yönelik; Yurtiçi / Yurtdışı üniversitelerden Kamu kurum / kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri / enstitülerden alacakları

30 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ 4.1-Proje Danışmanlık Desteği Teknik , Tasarım, Finans, Proje Yönetimi v.b. konularda Danışmanlık hizmeti giderleri desteklenir. Toplam : TL(Geri Ödemesiz)

31 Toplam: 5.000 TL(Geri Ödemesiz)
AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ 4.2-Eğitim Desteği Projenin geliştirilmesine yönelik; Yurtiçi / Yurtdışı kurum/kuruluşlardan alacakları Eğitim hizmeti giderleri desteklenir. Toplam: TL(Geri Ödemesiz)

32 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ 4.3-Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Patent , Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri alınması için yapılan giderler desteklenir. Toplam : TL(Geri Ödemesiz)

33 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ 4.4-Proje Tanıtım Desteği Broşür , Katalog, CD, Web Sayfası v.b. tanıtım ürünü giderleri, Tanıtım toplantısı giderleri desteklenir. Toplam : TL(Geri Ödemesiz)

34 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ 4.5-Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Proje konusuyla ilgili , Yurtdışı kongre/konferans/sempozyum katılımı, Yurtdışı fuar/teknolojik işbirliği ziyareti Ulaşım, Konaklama, Katılım/giriş giderleri Her bir yurtdışı ziyareti için : TL Toplam : TL(Geri Ödemesiz)

35 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ 4.6-Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği Proje kapsamında , Kamu kurum / kuruluşları laboratuarları, Üniversite laboratuarlarından, Yurt içi / Yurtdışı akredite laboratuardan; Test, analiz ve kalibrasyon hizmet gideri, Ürün belgelendirme giderleri desteklenir. Toplam : TL(Geri Ödemesiz)

36 AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
5-BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ Teknogirişim sermaye desteği almaya hak kazanan girişimciler, Lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenciler, Lisans, yüksek lisans, doktorasını en çok 5 yıl önce alanlar, Öğretim elemanları faydalanabilir.

37 Toplam : 20.000 TL(Geri Ödemesiz)
AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 5-BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ Girişimcilerin; İşletme kuruluşu, Ofis donanımı giderleri desteklenir. Toplam : TL(Geri Ödemesiz)

38 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

39 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI
Ar-ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin (Proje tamamlandıktan sonra, en geç 1 sene içinde başvurulmalı), Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin, Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.

40 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI
PROJE SÜRESİ Proje süresi: En çok 18 ay’dır, Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir.

41 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI
1-İŞLİK / KİRA DESTEĞİ Girişimci’ye Kira Desteği verilir. Aylık: TL, Toplamda TL (Geri ödemesiz)

42 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI
2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ Seri üretime yönelik; Test, analiz ve laboratuar ekipmanı, Sarf malzemesi giderleri, Üretim hattı tasarım giderleri, Makine-teçhizat, Donanım, Kalıp , Yazılım giderleri desteklenir.

43 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI
2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ Girişimcilerin; Şirket kuruluşu, Ofis donanım giderleri desteklenir. Toplam : TL(Geri Ödemesiz)

44 150.000 TL Geri Ödemesiz, 200.000 TL Geri Ödemeli,
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ TL Geri Ödemesiz, TL Geri Ödemeli,

45 Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat :
ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat : Yeni veya En fazla 3 yaşında olmalıdır.

46 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 3-PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ
Proje kapsamında çalışmalı, Sadece yeni istihdam edilecek, Minimum meslek lisesi mezunu, Meslek lisesi mezunlarına aylık: 500 TL Önlisans mezunlarına aylık: TL Lisans mezunlarına aylık: TL Yüksek Lisans mezunlarına aylık: TL Doktora programı mezunlarına aylık: TL Toplamda Geri Ödemesiz TL

47 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

48 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
PROGRAMIN AMACI: İşletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılmasıdır. İşletmeden Sorumlu Personel: KOBİ Uzmanı, KOBİ Uzman Yardımcısı veya 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38. maddesi hükümlerine göre üniversite öğretim üyelerinden KOSGEB’de görevlendirilen personeli, İşletme Proje Yetkilisi: İşletme adına projeyi yürütmekle yetkili olan kişiyi, İşletme Yetkilisi: İşletmeyi her konuda temsil ve imza yetkisine sahip olan kişiyi ifade eder. İşletmelerde, proje bilincinin oluşturulması ve proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesidir.

49 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
HANGİ PROJELER DESTEKLENİR: İstihdam artırıcı, İhracat artırıcı, Pazar payı artırıcı, Verimlilik artırıcı, Maliyet düşürücü, Kapasite artırıcı, Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, Kurumsallaşmaya yönelik, Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir. İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları;

50 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir. Program Süresi 3 yıl - 16 Temmuz 2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan 1. ve 2. Bölgelerde Programın destek oranı % 50 (elli) olup; 3. ve 4. Bölgelerde bu oran % 60 (altmış) olarak uygulanır. - Projenin destek süresi, projede destek kapsamına alınan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve KOSGEB tarafından kabul edilen süredir. Program kapsamında desteklenecek projenin destek süresi, proje bazında en az 6 (altı) ay, en fazla 24 (yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile proje süresinin % 50 (elli)’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir. Ancak bu sürelerin toplamı program süresini aşamaz. - İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için KOSGEB tarafından sağlanacak destek üst limiti (bin beş yüz) TL’yi aşamaz. Proje Süresi 6-24 ay (+12) Destek Üst Limiti TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. Bölge % 60

51 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine, sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere Hizmet Merkezinde oluşturulan Değerlendirme ve Karar Kurulu karar verir. - Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez. - Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi hariç) üzerinden desteklenir. - Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu aşmayacak şekilde hesaplanır ve sabitlenir. - Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği, yukarıda ifade edilen % 10 (on) sınırlamasına dahil değildir. - KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.

52 Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kurul)
KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KOSGEB (2) ÜNİVERSİTE (2) Meslek Kuruluşu (1) Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kurul) İlgili KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü

53 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENMEYECEK PROJE GİDERLERİ
Ancak; Arsa, Bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, Taşıt aracı, Vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, Haberleşme giderleri, Proje ile ilgili olmayan personel giderleri, Enerji ve su giderleri, kira giderleri, Finansman giderleri, Proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler DESTEKLENMEZ . 53 53

54 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
* Desteklenmeyecek proje giderleri haricindeki bütün giderler Kurul’un uygun bulunması halinde desteklenebilir. * Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. 54 54

55 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Personel, Yazılım, Hizmet / Diğer gider grupları, Toplam proje tutarının %40’ını aşamaz. 55 55

56 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAMDAN NASIL YARARLANILIR:
İşletme, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır. - KOSGEB Veri Tabanında yer almak isteyen işletme, internet adresinden KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dokümanını doldurarak KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar. İşletme bu belgelere, işletme yetkilisi/yetkililerinin imza sirküleri/imza beyannamesi, bağlı bulunduğu odadan alınmış Faaliyet Belgesi ve Ticaret/Esnaf Sicili Gazetesini ekleyerek Hizmet Merkezine teslim eder. İşletmenin faaliyet konusu nedeniyle temin edemeyeceği belgeler istenmez. - Hizmet Merkezi tarafından gerekli inceleme yapılır. Başvurunun uygun bulunması halinde elektronik ortamda uygunluk teyidi verilerek işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kaydı gerçekleştirilir. - İşletme, güncel KOBİ Bilgi Beyannamesini her yıl Hizmet Merkezine teslim eder. - İşletmenin Programdan yararlanmak için ilgili Hizmet Merkezine proje başvurusu yapması esastır. - Başvuru sırasında KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formunun elektronik ortamda da Hizmet Merkezine sunulması gerekir. KOBİ Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu ve eklerinin her sayfası işletme yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanır. Hizmet Merkezi, başvuruyu evrak kaydına alır. - İşletme, ihtiyaç duyması halinde proje hazırlama sürecinde danışmanlık hizmeti alabilir. Bu gider kaleminin desteklenebilmesi için projenin, Kurul tarafından kabul edilmiş olması gerekir. - Hizmet Merkezine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez. İşletmenin Programdan yararlanabilmesi için ilgili Hizmet Merkezine KOBİ Proje Başvuru Formu ile başvurusu yapması gerekmektedir.

57 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
KOBİ Proje başvurularının adresindeki “E-KOBİ” linkinden kullanıcı kodu ve şifresiyle girilip on-line olarak yapılıp, başvuru formu (işletme yetkilisi/yetkilileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olarak) ve ekindeki evrakların Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

58 PROGRAM BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
(İşletme) Proje Belgeler İnceleme (KOSGEB Birimi) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Kurul Red / Düzeltme Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Onay Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Projenin Başlaması

59 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
Herhangi bir Hizmet Merkezi tarafından başvurusu reddedilen işletme, aynı proje için başka Hizmet Merkezine başvuramaz. Üç yıllık program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez, ancak bir projenin başarılı sonuçlanmasını müteakip, üst limit dahilinde bir başka proje ile başvuru yapılabilir. Kurul tarafından başarısız bulunduğu için projesi sonlandırılan işletmeler, program süresince bu programa yeni bir proje ile başvuru yapamaz.

60 İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
Atatürk OSB SOKAK ÇİĞLİ/İZMİR Tel : Faks : E-posta : Web Siteleri: destek.kosgeb.gov.tr

61 TEŞEKKÜRLER


"KOSGEB T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları