Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KOSGEB M. Oğuz KILINÇ Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KOSGEB M. Oğuz KILINÇ Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME."— Sunum transkripti:

1 1 KOSGEB M. Oğuz KILINÇ Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI

2 2 KOSGEB  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ilgili bir kamu kuruluşu olup,  20 Nisan 1990 tarihinde 3624 sayılı yasa ile kurulmuştur.

3 3 HEDEF KİTLEMİZ  Çalışan sayısı 250’nin altında olan,  Net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL. ve altında olan,  AB NACE sektör kodlamasına kapsamında Bakanlar Kurulunca desteklenmesi uygun bulunan sektörlerde faaliyet gösteren İşletmeler Yeni Girişimciler.

4 4 KOBİ’lerin Ekonomideki Payını ve Etkinliğini Artırmak Rekabet Güçlerini Yükseltmek Sanayide Entegrasyon ve Teknolojik Seviyelerini Artırmak DESTEK POLİTİKA Kanunla Görevlendirilmiş Tek Kurum

5 5 ÜLKEMİZDE KOBİLER Çalışan Sayısı % 81 Yatırımlar % 62 Katma Değer % 59 İşletme Sayısı % 99,9 İhracat % 56

6 6 Müdürlüğümüz; EBSO Sinerji Odağı İzmir ESOB Sinerji Odağı Aliağa Tic. Odası Sinerji Odağı Metal Test Analiz Laboratuarı ile hizmet vermektedir.

7 7 1-Ar-Ge, İnovasyon Endüstriyel Uygulama Destek Programı 2-KOBİ Proje Destek Programı 6-Genel Destek Programı 5-Girişimcilik Destek Programı 4-İşbirliği- Güçbirliği Destek Programı 3-Tematik Proje Destek Programı Uygulama Esasları KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ … 7- Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları Uygulama Esasları

8 8 Destek Programların süresi ve destek üst limitleri üç yılla sınırlı olup, bir işletme aynı anda üç ayrı destek programından yararlanabilir. Bir programın üç yıllık süresinin tamamlanmasını takiben ve işletmenin başvurusu ile yeni üst limitlerle yeni bir program başlatılabilir.

9 Tüm programlar ve destekler için başvuruların www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-KOBİ” linkinden on-line olarak yapılıp başvuru formu (işletme yetkilisi/yetkilileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olarak) ve ekindeki evrakların Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. www.kosgeb.gov.tr

10 Proje Nedir? Proje; bir ürün geliştirmeyi hedefleyen orijinal, kendine özgü, geçici bir girişimdir Proje, belirli bir süre içerisinde öngörülen bütçe ve insan kaynağını kullanarak, birbiri ile ilişkili amaç ve hedefleri olan, belirli girdileri alarak belirli süreçlerden geçirdikten sonra belirlenmiş sorunlara ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte çıktıları üretecek planlanmış faaliyetler dizisi olarak tanımlanmaktadır.

11 Proje Nedir? Her proje; –Tanımlanmış bir zamanda başlar ve biter, sürelidir –Tanımlanmış hedef ve amaçlara sahiptir –Özgün bir ürün ve hizmet üretmek için vardır –Sınırlı kaynaklara bağımlıdır –Planlama, uygulama ve kontrol süreçlerinden geçer

12 Projenin Yaşam Döngüsü

13 Proje Yönetimi Nedir? Bir projeyi gerçekleştirirken, o işten çıkarı olanların beklentilerini aşacak şekilde karşılamak üzere tüm bilgi, beceri araç-gereç ve teknikleri uygulamaktır Proje Yönetimi demek “tanımlanan işi –Optimum sürede –Optimum maliyetle –Hedefelenen kalitede yapmak” demektir

14 Projelerin Dört Ana Elemanı Yönetim Üçgeni Kapsam Hedeflenen sonuçlar Zaman takvim Maliyet kaynaklar Kalite Performans, özellikler, gereksinimler

15 Proje Yönetimi Planlama, uygulama ve kontrol demektir Modern bir iş yapma biçimi, yeni bir disiplindir Formel eğitim ve beceri gelişimi gerektirir Uluslararası işlerde ortak bir “dil” dir Disiplinli bir şekilde uygulandığı zaman başarının garantisidir

16 16 AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

17 17 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME(AR-GE) Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının arttırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri ifade eder.

18 18 İNOVASYON(YENİLİK) Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını ifade eder.

19 19 HEDEF KİTLE İşletmeler Girişimciler

20 20 PROJE BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Başvuru (İşletme/ Girişimci) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın Başvuru Sahibine Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Proje Belgeler Proje Belgeler Projenin Başlaması

21 21 ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI İşlik Desteğiİşliklerden bedel alınmaz Kira Desteği12.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 100.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075 Başlangıç Sermayesi Desteği20.000100 Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği25.000 75 Eğitim Desteği5.000 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği25.000 Proje Tanıtım Desteği5.000 Fuar, Kongre, Konferans, Teknolojik İşbirliği Desteği15.000 Test, Analiz, Kalibrasyon Desteği25.000 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI Kira Desteği18.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği 150.00075 Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.00075 Personel Gideri Desteği100.00075

22 22 Proje süresi : En az 12 ay, En çok 24 ay’dır, Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI PROJE SÜRESİ

23 23 TEKMER’de yer olması halinde Girişimci’ye * İşlik tahsisi yapılır, * İşlik kullanım bedeli alınmaz. İşlik verilememesi halinde, Kira Desteği verilir. * Aylık: 500 TL, * Toplamda 12.000 TL (Geri ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 1-İŞLİK / KİRA DESTEĞİ

24 24 Prototip oluşturmaya yönelik; Hammadde Malzeme, Makine – Teçhizat, Donanım, Yazılım, Kalıp, Tasarım, Dışarıdan sağlanan Hizmet / İşçilik giderleri desteklenir. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI DESTEĞİ

25 25 100.000 TLGeri Ödemesiz, 200.000 TLGeri Ödemeli, AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI DESTEĞİ

26 26 Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat : Yeni veya En fazla 3 yaşında olmalıdır. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, HAMMADDE, YAZILIM VE HİZMET ALIMI DESTEĞİ

27 27 Proje kapsamında çalışmalı, Mevcut veya yeni istihdam edilecek, Minimum Lisans mezunu, Lisans mezunlarına aylık:1.500 TL Yüksek Lisans mezunlarına aylık:2.000 TL Doktora programı mezunlarına aylık: 2.500 TL Toplamda Geri Ödemesiz100.000 TL AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 3-PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

28 28 1-Proje Danışmanlık Desteği 2-Eğitim Desteği 3-Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 4-Proje Tanıtım Desteği 5-Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti, 6-Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği Tasarım, TOPLAM :100.000 TL(Geri Ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

29 29 4.1-Proje Danışmanlık Desteği Projenin geliştirilmesine yönelik; Yurtiçi / Yurtdışı üniversitelerden Kamu kurum / kuruluşları tarafından kurulmuş araştırma merkezleri / enstitülerden alacakları AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

30 30 4.1-Proje Danışmanlık Desteği Teknik, Tasarım, Finans, Proje Yönetimi v.b. konularda Danışmanlık hizmeti giderleri desteklenir. Toplam :25.000 TL(Geri Ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

31 31 4.2-Eğitim Desteği Projenin geliştirilmesine yönelik; Yurtiçi / Yurtdışı kurum/kuruluşlardan alacakları Eğitim hizmeti giderleri desteklenir. Toplam:5.000 TL(Geri Ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

32 32 4.3-Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgeleri alınması için yapılan giderler desteklenir. Toplam :25.000 TL(Geri Ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

33 33 4.4-Proje Tanıtım Desteği Broşür, Katalog, CD, Web Sayfası v.b. tanıtım ürünü giderleri, Tanıtım toplantısı giderleri desteklenir. Toplam :5.000 TL(Geri Ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

34 34 4.5-Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği Proje konusuyla ilgili, Yurtdışı kongre/konferans/sempozyum katılımı, Yurtdışı fuar/teknolojik işbirliği ziyareti Ulaşım, Konaklama, Katılım/giriş giderleri Her bir yurtdışı ziyareti için :3.000 TL Toplam :15.000 TL(Geri Ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

35 35 4.6-Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği Proje kapsamında, Kamu kurum / kuruluşları laboratuarları, Üniversite laboratuarlarından, Yurt içi / Yurtdışı akredite laboratuardan; Test, analiz ve kalibrasyon hizmet gideri, Ürün belgelendirme giderleri desteklenir. Toplam : 25.000 TL(Geri Ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 4-PROJE GELİŞTİRME DESTEĞİ

36 36 Teknogirişim sermaye desteği almaya hak kazanan girişimciler, Lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenciler, Lisans, yüksek lisans, doktorasını en çok 5 yıl önce alanlar, Öğretim elemanları faydalanabilir. AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 5-BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ

37 37 Girişimcilerin; İşletme kuruluşu, Ofis donanımı giderleri desteklenir. Toplam : 20.000 TL(Geri Ödemesiz) AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 5-BAŞLANGIÇ SERMAYESİ DESTEĞİ

38 38 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

39 39 Ar-ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanmış projelerin (Proje tamamlandıktan sonra, en geç 1 sene içinde başvurulmalı), Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projelerin, Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

40 40 Proje süresi: En çok 18 ay’dır, Kurul kararı ile 12 aya kadar ek süre verilebilir. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI PROJE SÜRESİ

41 41 Girişimci’ye Kira Desteği verilir. Aylık: 1.000 TL, Toplamda 18.000 TL (Geri ödemesiz) ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 1-İŞLİK / KİRA DESTEĞİ

42 42 Seri üretime yönelik; Test, analiz ve laboratuar ekipmanı, Sarf malzemesi giderleri, Üretim hattı tasarım giderleri, Makine-teçhizat, Donanım, Kalıp, Yazılım giderleri desteklenir. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

43 43 Girişimcilerin; Şirket kuruluşu, Ofis donanım giderleri desteklenir. Toplam :15.000 TL(Geri Ödemesiz) ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

44 44 150.000 TLGeri Ödemesiz, 200.000 TLGeri Ödemeli, ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

45 45 Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat : Yeni veya En fazla 3 yaşında olmalıdır. ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 2-MAKİNE-TEÇHİZAT, DONANIM, SARF MALZEMESİ, YAZILIM VE TASARIM GİDERLERİ DESTEĞİ

46 46 Proje kapsamında çalışmalı, Sadece yeni istihdam edilecek, Minimum meslek lisesi mezunu, Meslek lisesi mezunlarına aylık:500 TL Önlisans mezunlarına aylık:1.000 TL Lisans mezunlarına aylık:1.500 TL Yüksek Lisans mezunlarına aylık:2.000 TL Doktora programı mezunlarına aylık: 2.500 TL Toplamda Geri Ödemesiz100.000 TL ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI 3-PERSONEL GİDERİ DESTEĞİ

47 47 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

48 48 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI: İşletmelerin ulusal ve uluslararası rekabet güçlerinin ve ülke ekonomisine sağladıkları katma değerin arttırılmasıdır. İşletmelerde, proje bilincinin oluşturulması ve proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesidir.

49 49 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI HANGİ PROJELER DESTEKLENİR: İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları; İstihdam artırıcı, İhracat artırıcı, Pazar payı artırıcı, Verimlilik artırıcı, Maliyet düşürücü, Kapasite artırıcı, Ürün/hizmet kalitesi yükseltici, Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı, Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, Kurumsallaşmaya yönelik, Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeleri desteklenir.

50 50 Program Süresi 3 yıl Proje Süresi 6-24 ay (+12) Destek Üst Limiti 150.000 TL Destek Oranı 1. ve 2. Bölge % 50 3. ve 4. Bölge % 60 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Program kapsamında verilecek destekler geri ödemesizdir.

51 51 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine, sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere Hizmet Merkezinde oluşturulan Değerlendirme ve Karar Kurulu karar verir. DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

52 52 Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kurul) Değerlendirme ve Karar Kurulu (Kurul) ÜNİVERSİTE (2) KOSGEB (2) Meslek Kuruluşu (1) İlgili KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü İlgili KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

53 53 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Ancak; Arsa, Bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, Taşıt aracı, Vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, Haberleşme giderleri, Proje ile ilgili olmayan personel giderleri, Enerji ve su giderleri, kira giderleri, Finansman giderleri, Proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler DESTEKLENMEZ. DESTEKLENMEYECEK PROJE GİDERLERİ

54 54 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI * Desteklenmeyecek proje giderleri haricindeki bütün giderler Kurul’un uygun bulunması halinde desteklenebilir. * Proje ile ilişkilendirilmiş makine- teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

55 55 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Personel, Yazılım, Hizmet / Diğer gider grupları, Toplam proje tutarının %40’ını aşamaz. DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ

56 56 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI PROGRAMDAN NASIL YARARLANILIR: İşletme, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmalıdır. İşletmenin Programdan yararlanabilmesi için ilgili Hizmet Merkezine KOBİ Proje Başvuru Formu ile başvurusu yapması gerekmektedir.

57 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI KOBİ Proje başvurularının www.kosgeb.gov.tr adresindeki “E-KOBİ” linkinden kullanıcı kodu ve şifresiyle girilip on-line olarak yapılıp, başvuru formu (işletme yetkilisi/yetkilileri tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olarak) ve ekindeki evrakların Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. www.kosgeb.gov.tr 57

58 58 Başvuru (İşletme) İnceleme (KOSGEB Birimi) Kurul Kararın İşletmeye Bildirilmesi (KOSGEB Birimi) Taahhütnamenin Teslimi (İşletme) Bilgi ve belgelerin şekil yönünden incelenmesi Onay Red / Düzeltme Proje Belgeler Proje Belgeler PROGRAM BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ Projenin Başlaması

59 59 KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI Kurul tarafından başarısız bulunduğu için projesi sonlandırılan işletmeler, program süresince bu programa yeni bir proje ile başvuru yapamaz. Herhangi bir Hizmet Merkezi tarafından başvurusu reddedilen işletme, aynı proje için başka Hizmet Merkezine başvuramaz. Üç yıllık program kapsamında, bir işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez, ancak bir projenin başarılı sonuçlanmasını müteakip, üst limit dahilinde bir başka proje ile başvuru yapılabilir.

60 60 İZMİR KUZEY HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ Atatürk OSB 10013 SOKAK 35620 ÇİĞLİ/İZMİR Tel : 376 73 27-28-29328 25 45-46-47 Faks : 328 07 58 E-posta : izmirkuzey@kosgeb.gov.tr Web Siteleri: www.kosgeb.gov.tr www.kosgeb.gov.tr destek.kosgeb.gov.tr destek.kosgeb.gov.trdestek.kosgeb.gov.tr

61 61 TEŞEKKÜRLER


"1 KOSGEB M. Oğuz KILINÇ Müdür İzmir Kuzey Hizmet Merkezi Müdürlüğü T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları