Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar."— Sunum transkripti:

1 DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar

2 SUNUM PLANI  GÜNCEL KONULAR  Muhasebe Yönetmelikleri  Harcama Belgeleri  Değerli Kağıtlar  Karar Destek Sistemi  Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi  GENEL HUSUSLAR  Maaş ve Muhasebe İşlemleri  Mali İstatistikler  Taşınır İşlemleri  Personel ve İdari İşler  SORU & CEVAP

3 G Ü N C E L K O N U L A R

4  Kamuya ait tahsisli taşınmazların muhasebe kayıtlarında izlenmesi…  MYMY’nin Kamu Elektronik Ödeme Sistemiyle (KEÖS) uyumlu hale getirilmesi…  Kamu-Özel işbirliği modeli çerçevesinde taahhütlerin muhasebe kayıtlarında izlenmesi…  Enflasyon düzeltmesi uygulaması… GÜNCEL KONULAR Muhasebe Yönetmeliklerinde Değişiklikler

5  Kamu idarelerine mali tablolarını yayımlama yükümlülüğü getirilmesi…  Dönem ayırıcı hesaplara ilişkin düzenleme…  Mali istatistik ile mali tabloların hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin düzenleme… GÜNCEL KONULAR Muhasebe Yönetmeliklerinde Değişiklikler

6  2014 yılından itibaren idarelere devir…  Uygulama esaslarına ilişkin «17/01/2014 tarihli ve 453 sayılı» yazı…  HYS’de üretilen belgelere ilişkin tutanaklarda elektronik süreç… GÜNCEL KONULAR Harcama Belgelerinin İdarelerce Saklanması

7  2014 yılında bazı değerli kâğıtların formatında değişim…  Değerli kağıtlarda etkin stok yönetimi…  Değerli kağıt kullanım ve stok miktarlarını elektronik ortamda izleme…  İl içinde İhtiyaç fazlası olan birimlerden diğer birimlere aktarım… GÜNCEL KONULAR Değerli Kağıtlar

8 Kurum içi ve kurum dışı verilerden ortak veri ambarı oluşturularak;  Mali yönetimde karar vericilere dinamik raporlar üretme…  Risk odaklı denetime katkı sağlama…  Senaryo odaklı analitik raporlama…  Veri madenciliği… GÜNCEL KONULAR Karar Destek Sistemi

9 BÜTÜNLEŞİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMİ

10 KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL SİSTEMİ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL SİSTEMİ Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan Bütçe Harcama ve Gelir Yönetimi Nakit Yönetimi Nakit Yönetimi Borç Yönetimi Borç Yönetimi Kesin Hesap ve Raporlama Denetim ve Değerlendirme Politika Belirleme ve Gözden Geçirme

11 Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali Plan Bütçe Hazırlığı Harcama ve Gelir Yönetimi & Bütçe ve Muhasebe (Cari-Yatırım- Transfer) Denetim ve Raporlama Borç Yönetimi Nakit Yönetimi FONKSİYONEL SÜREÇLER KALKINMA BAKANLIĞI MALİYE BAKANLIĞI ve HARCAMACI KURUMLAR GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GELİR İDARESİ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SAYIŞTAY MERKEZ BANKASI Önceki Dönem Gerçekleşmeleri & Makroekonomik Tahminler BÜTÇE YATIRIMCARİTRANSFER MUHASEBE BİRİMİ NAKİT TALEPKARŞILAMA BORÇ YÖNETİMİ İç BorçDış Borç VergiGümrük ÜST YÖNETİCİ – SAYIŞTAY – TBMM - KAMUOYU Hak Sahibi Bütçe Hazırlama Rehberi Bütçe Teklifleri Gelir Tahminleri Kamu Borç Stoku Tahmini HARCAMA BİRİMLERİ Ödeme Talimatı Tahakkuk & Tahsilat E-DENETİM SGB Başkanlıkları ve Merkez Harcama Birimleri Ödenek Talep / Dağıtım Raporlama Orta Vadeli Program Orta Vadeli Mali Plan MERKEZ BANKASI TİCARİ BANKALAR Vize & Serbest Bırakma Yatırım Programı Hazırlama Rehberi Bütçe Çağrısı / Yatırım Genelgesi PERSONEL MAL & HİZMET TRANSFER YATIRIM İHALE TAŞINIR YÖNETİMİ TAŞINMAZ YÖNETİMİ ÖN MALİ KONTROL Ayrıntılı Harcama Programı ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMİ KİK KAMU MALİ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ

12 Taşınmaz / Taşınır Yön. İhaleler / Satın Alma BÜTÇE ÖDENEK YÖNETİMİ TAAHHÜTLER HARCAMA VE GELİR YÖNETİMİ NAKİT YÖNETİMİ BORÇ VE YARDIM YÖNETİMİ MALİ RAPORLAR & DEĞERLENDİRME DENETİM VE DEĞERLENDİRME BÜTÇE HAZIRLAMA Politika Geliştirme ve Gözden Geçirme İnsan Kaynakları Yönetimi Bütçe Sonuçları Web Portal Kamu Yatırımları Vergi ve Gümrük VERİ AMBARI KAMU MALİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASINDA DÜNYA BANKASI YAKLAŞIMI KAYNAK : «Mali Yönetim Bilgi Sistemleri» Dünya Bankası Raporu

13 G E N E L H U S U S L A R

14 I-MAAŞ VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

15  Personel ödemelerine ilişkin tahakkukların zamanında yapılması…  KBS üzerinden onaylama işlemlerine dikkat edilmesi…  Personel ödemelerinde gecikmeyi önleyici tedbirler alınması… GENEL HUSUSLAR Maaş İşlemleri

16  Muhasebe Yetkilisi ve Yardımcılarının sisteme girilen verileri kontrol etmesi ve bizzat onaylaması…  Sistemdeki içerik ve onay bilgisi ile kağıt belge bilgilerinin aynı olması…  KEÖS kapsamında nakit talep ve gönderme emri sürelerine uyulması… GENEL HUSUSLAR Muhasebe İşlemleri

17  Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarda sürelere uyulması...  Muhasebeleştirme ve ödeme konusundaki riskli işlemlerin belirlenmesi, önlemlerin alınması…  Emanet iadelerine azami özen gösterilmesi…  Hata ve kontrol raporlarının düzenli takip edilmesi… GENEL HUSUSLAR Muhasebe İşlemleri

18 II-MALİ İSTATİSTİKLER

19  Mahalli idarelerin verilerinin kontrol edilmesi ve sistemde onaylanması…  Veri girişlerinin zamanında yapılması…  Zamanında veri göndermeyen birimlerin uyarılması…  Gerektiğinde birimlere eğitim verilmesi… GENEL HUSUSLAR Mali İstatistikler

20 III-TAŞINIR İŞLEMLERİ

21  Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımına açıldı…  HYS ve muhasebe uygulamasıyla (say2000i) tam entegrasyon…  Kamu idaresi hesaplarının doğruluğunu teminen etkin kullanım…  Düzenli eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri… GENEL HUSUSLAR Taşınır İşlemleri

22 IV-PERSONEL VE İDARİ İŞLER

23  Yazışma usullerine uygun yazışma…  Yazıların zamanında ve doğru yere ulaşması…  Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş… Yazışmalar GENEL HUSUSLAR Personel ve İdari İşler

24  Düzenli olarak hizmet içi eğitim… Hizmet İçi Eğitim GENEL HUSUSLAR Personel ve İdari İşler

25  KBS duyuru ve kılavuzlarının takibi…  Önce birim içinde çözüm arama…  Merkeze sorun bildiriminde KBS Destek Uygulamasından çağrı açma… Merkeze Sorun Bildirimi ve Teknik Hususlar GENEL HUSUSLAR Personel ve İdari İşler

26 T E Ş E K K Ü R L E R


"DEFTERDARLAR ÇALIŞMA TOPLANTISI 14-15 Şubat 2014 Afyonkarahisar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları