Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GENEL MUHASEBE 2 MALİ BORÇLAR Dr. Ergün Kaya. AMAÇLAR MALİ BORÇLARI tanımlayabilmek Mali borçları sınıflandırabilmek Banka kredilerini açıklayabilmek.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GENEL MUHASEBE 2 MALİ BORÇLAR Dr. Ergün Kaya. AMAÇLAR MALİ BORÇLARI tanımlayabilmek Mali borçları sınıflandırabilmek Banka kredilerini açıklayabilmek."— Sunum transkripti:

1 GENEL MUHASEBE 2 MALİ BORÇLAR Dr. Ergün Kaya

2 AMAÇLAR MALİ BORÇLARI tanımlayabilmek Mali borçları sınıflandırabilmek Banka kredilerini açıklayabilmek Banka kredilerini muhasebeleştirebilmek Finansman bonosu işlemlerini yapabilmek Tahvilleri tanımlayıp, özelliklerini açıklayabilmek Tahvil işlemlerini muhasebeleştirebilmek

3 MALİ BORÇLAR Mali borçlar, işletmenin kaynak ihtiyacını belli bir vadede geri ödemek ve borçlanmanın maliyetine katlanmak suretiyle bankalardan ve diğer kredi kaynaklarından yararlanmak üzere ödünç para almasını ifade eder. Banka kredisinin muhasebeleştirilmesi önem taşır. İşletmeler finansman bonosu, tahvil vb. finansal araçlar çıkararak para ve sermaye piyasalarından borçlanabilir.

4 MALİ BORÇLAR Kısa Vadeli 300 Banka Kredileri 301 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar -302 Ertelenmiş Fin. Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 303 U.V. Kredilerin Anapara Taksit ve Faizleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler 306 Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler -308 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 309 Diğer Mali Borçlar Uzun Vadeli 400 Banka Kredileri 401 Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar -402 Ertelenmiş F. K. Borçlanma Maliyetleri (-) 405 Çıkarılmış Tahviller 407 Çıkarılmış Diğer M.K. -408 Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) 409 Diğer Mali Borçlar

5 BANKA KREDİLERİ  NAKİT KREDİLER  Avans Kredisi  Borçlu Cari Hesap Kredisi -Açık Kredi -Kefalet Karşılığı Kredi -Maddi Teminat Karşılığı Kredi  NAKİT OLMAYAN KREDİ  Teminat Mektubu

6 Örnek 1/a: Avans Kredisi Temini İşletme A Bankası’ndan 10.000 TL avans kredisi temin etmiş ve parayı aynı bankadaki mevduat hesabına aktarmıştır. 102 BANKALAR10.000 -A Bankası A.C/H. 300 BANKA KREDİLERİ10.000 -A Bankası Avans Hs.

7 Örnek 1/b: Avans Kredisi Faizi İşletmenin A Bankası’ndan aldığı 10.000 TL tutarlı avans kredisine 2.000 TL faiz işlemiştir. 780 FİNANSMAN GİDERLERİ2.000 300 BANKA KREDİLERİ2.000 -A Bankası Avans Hs.

8 Örnek 1/c: Avans Kredisinin Kapatılması İşletme, A Bankası’ndan aldığı avans kredisini, işlemiş faizi ile birlikte mevduat hesabından ödeyerek kapatmıştır. 300 BANKA KREDİLERİ12.000 -A Bankası Avans Hs. 102 BANKALAR12.000 -A Bankası A.C/H.

9 Örnek 1/D: Avans Kredisi Hesabı İşletmenin, A Bankası’ndan aldığı avans kredisi ile ilgili hareketler şöyledir: Ana hesap:Yardımcı hesap: 300 BANKA KREDİLERİA Bankası Avans H 12.00010.00012.00010.000 2.000 2.000

10 Örnek 2/a: Borçlu Cari Hesap Kredisi Maddi Teminatlı Kredi Örneği İşletme, C Bankası’ndan 100.000 TL limitli, %10 marjlı maddi teminat karşılığı kredi sağlamış ve Bankaya 50.000 TL N.D. li alacak senetlerini rehin vermiştir. -Teminata İlişkin Kayıt: 120 ALACAK SENETLERİ50.000 -Teminata Verilen Senetler 120 ALACAK SENETLERİ50.000 -Cüzdandaki Senetler

11 Örnek 2/b: Borçlu Cari Hesap Kredisi Maddi Teminatlı Kredi Örneği İşletme, C Bankası’nda adına açılan maddi teminatlı kredi hesabından 25.000 TL nakit çekmiştir. - Kredi Hesabından Para Çekme İşlemi: 100 KASA HS.25.000 300 BANKA KREDİLERİ25.000 -C Bankası B.C/H.

12 Örnek 2/c: Borçlu Cari Hesap Kredisi Maddi Teminatlı Kredi Örneği İşletme, geçici yatırım amacıyla elinde tuttuğu 50.000 TL N.D. li hazine bonosunu C Bankasına teminat olarak vermiş ve maddi teminatlı kredi hesabından 65.000 TL çekerek Z Bankası mevduat hesabına yatırmıştır. -Teminatın Verilmesi: 126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR50.000 112 KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI50.000 -Kredi Hesabından Para Çekilmesi: 102 BANKALAR65.000 -Z Bankası A. C/H. 300 BANKA KREDİLERİ65.000 -C Bankası B.C/H.

13 Örnek 2/D: B. C/H. Kredi Hesabı İşletmenin, C Bankası’ndan aldığı maddi teminatlı kredi ile ilgili hareketler şöyledir: 300 BANKA KREDİLERİC Bankası B.C/H25.00065.00090.000

14 Örnek 2/e: Borçlu Cari Hesap Kredisi Maddi Teminatlı Kredi Örneği İşletmenin C Bankası kredi hesabına 19.500 TL dönem faizi tahakkuk etmiştir. -Dönem Kredi Faizinin Tahakkuku: 780 FİNANSMAN GİDERLERİ19.500 300 BANKA KREDİLERİ19.500 -C Bankası B.C/H.

15 Örnek 3: MADDİ OLMAYAN Kredi - Teminat Mektubu İşletme, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Türk Dünyası Kültür Başkenti faaliyetleri kapsamında açtığı hizmet alım ihalesine girebilmek için Garanti Bankası’ndan 250.000 TL’lık teminat mektubu almış ve 2.500 TL komisyonu banka hesabından ödemiştir. -Komisyonun Ödenmesi: 780 FİNANSMAN GİDERLERİ2.500 102 BANKALAR2.500 -A Bankası A.C/H. *Teminat Mektubu: 900 BORÇLU NAZIM HESAPLAR 250.000 -Teminat Mektubundan Borçlular -Eskişehir B.Ş. Belediyesi 901 ALACAKLI NAZIM HESAPLAR250.000 -Teminat Mektubundan Alacaklılar -Garanti Bankası

16 Tahvilli Borçlar Finansman Bonosu (60 – 360 gün vadeli) (305 Çıkarılmış Bono ve Senetler Hs.) Çıkarılmış Tahviller (uzun vadeli) (405 Çıkarılmış Tahviller Hs.) Anapara geri ödeme süresi 1 yılın altına inen tahvil tutarları «304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri» hesabına aktarılır. Ödenecek işlemiş faizler de bu hesaba alacak; Finansman Giderleri Hs.na borç yazılır.

17 Örnek 4: Tahvilli Borçlar Güzelköy A.Ş. «Z Bankası» aracılığıyla, %20 faizli, 4 yıl vadeli ve 1.000 TL N.D.’li 400 adet tahvili, yıllık eşit taksitlerle geri ödemeli olarak ihraç etmiştir. Banka, tahvillerin tamamının üzerindeki fiyattan satıldığını bildirmiştir. 102 BANKALAR400.000 -Z Bankası A.C/H 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER400.000

18 1. Banka Kredileri Hesabı için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a)Aktif karakterlidir b)Pasifi düzenleyici bir hesaptır c)İşletmenin bankadaki mevduatını gösterir d)İşletmenin bankalara olan borcunu gösterir e)İşletmeye faiz getirisi olur

19 2. Banka Kredileri Hesabının alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini verir? a)Bankadaki mevduatı b)Bankaya yapılan ödemeleri c)Bankaya kalan kredi borcunu d)Banka hesabına yatırılan parayı e)Hesaba yatırılan para + faiz toplamını

20 3. Bankadan kullanılan kredilere tahakkuk eden faizler, hangi hesabın alacağına kaydedilir? a)Kasa b)Banka Kredileri c)Finansman Giderleri d)Faiz Gelirleri e)Genel Yönetim Giderleri

21 4. Bankadan kredi çekildiğinde yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir? a)Kasa borçlu, Banka Kredileri alacaklı b)Banka Kredileri borçlu, Banka Kredileri alacaklı c)Bankalar borçlu, Kasa alacaklı d)Kasa borçlu, Bankalar alacaklı e)Banka Kredileri borçlu, Bankalar alacaklı

22 5. İşletme Z Bankasından %20 faizli, 4 yıl vadeli ve 100.000 TL limitli açık kredi temin etmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi yapılır. a)Bankalar hesabı 100.000.- alacaklandırılır b) Bankalar hesabı 100.000.- borçlandırılır c) Banka Kredileri hesabı 100.000.- alacaklandırılır d) Banka Kredileri hesabı 100.000.- borçlandırılır e) Muhasebe kaydı yapılmaz


"GENEL MUHASEBE 2 MALİ BORÇLAR Dr. Ergün Kaya. AMAÇLAR MALİ BORÇLARI tanımlayabilmek Mali borçları sınıflandırabilmek Banka kredilerini açıklayabilmek." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları